Tražilica


Jeremija 32. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 32,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda u desetoj godini Zedekije, kralja Judina, t. j. u osamnaestoj godini Nebukadnezarovoj.
Jeremija 32,2Tada je opkoljavala vojska kralja babilonskog Jerusalem, i prorok je Jeremija bio zatvoren u stražari u palači kralja Judina.
Jeremija 32,3Zedekija, kralj Judin, bio ga je zatvorio prekoravajući ga: "Zašto si prorokovao: "Ovako veli Gospod: "Evo, dajem ovaj grad u ruke kralju babilonskom; on će ga osvojiti.
Jeremija 32,4I Zedekija, kralj Judin, neće umaknuti ruci Kaldejaca, nego će zacijelo biti predan u ruke kralju babilonskom i usta u usta s njim će govoriti i oko u oko njega će vidjeti.
Jeremija 32,5Zedekiju će odvesti u Babilon, i tajno će ostati, dok ga ne pohodim, govori Gospod. Ako se borite s Kaldejcima, nećete imati uspjeha."
Jeremija 32,6Jeremija reče ovako: Dođe mi riječ Gospodnja:
Jeremija 32,7"Evo, Hanamel, sluga tvojega strica Šaluma, doći će k tebi s molbom: 'Kupi njivu moju u Anatotu; jer tebi pripada prekup po pravu otkupa.'"
Jeremija 32,8Tada dođe k meni u stražaru, kako je bio Gospod navijestio, Hanamel, sin strica mojega, i zamoli me: "Hajde kupi moju njivu u Anatotu u rodnom posjedu Benjaminovu; jer tebi pripada pravo posjeda po dužnosti otkupa; kupi je dakle sebi!" Tada sam razumio, da je to bila riječ Gospodnja.
Jeremija 32,9I kupio sam njivu od Hanamela, sina strica svojega, u Anatotu i isplatio mu u novcu sedamnaest šekela srebra.
Jeremija 32,10Napisao sam svjedočanstvo o kupovini, zapečatio ga, dao ga po svjedocima potvrditi i izmjerio novce na tezulji.
Jeremija 32,11Onda sam uzeo list o kupovini, po pravu i zakonu zapečaćeni, i otvoreni,
Jeremija 32,12I predao sam list o kupovini Baruhu, sinu Nerije, sina Maasejina, pred Hanamelom, sinom strica svojega, i pred svjedocima, koji su bili potpisali list o kupovini, i pred svima Judejcima, Što su se zadržavali u stražari.
Jeremija 32,13Pred njima sam dao Baruhu nalog, ovako govoreći:
Jeremija 32,14Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Uzmi ova svjedočanstva, ovaj zapečaćeni list o kupovini i ovaj otvoreni, i metni ih u zemljan sud, da se uzdrže dugo vremena!'
Jeremija 32,15Jer ovako veli. Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi,"
Jeremija 32,16Izakako sam bio predao list o kupovini Baruhu, sinu Nerijinu, pomolio sam se Gospodu:
Jeremija 32,17"Ah, svemogući Gospode! Ti si stvorio nebo i zemlju snagom svojom velikom; mišicom svojom podignutom, i ništa nije tebi nemoguće.
Jeremija 32,18Tisućama iskazuješ milost. Ali krivnju otaca vraćaš u njedra djeci njihovoj, Bože veliki, silni, koji si nazvan Gospod nad vojskama.
Jeremija 32,19Veliki si u savjetu, moćni l djelima. Oči tvoje bdiju nad svim putovima ljudi, da naplatiš svakome prema putovima njegovim i prema vrijednosti djela njegovih.
Jeremija 32,20Ti si činio znake i čudesa u Egiptu, do današnjega dana i na Izraelu i na drugim ljudima i stekao si sebi ime, kako je danas.
Jeremija 32,21Ti si izveo narod svoj Izraela iz Egipta znacima i čudesima rukom jakom i mišicom podignutom i strahotom velikom.
Jeremija 32,22Dao si im ovu zemlju, za koju si se zakleo ocima njihovim da ćeš im je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med.
Jeremija 32,23Oni uđoše u nju i zaposjedoše je; ali nijesu slušali tvojih naputaka, nijesu hodili po mojemu zakonu i nijesu činili ništa od svega, što si im zapovjedio da čine. Zato si pustio da ih snađe sva ta nesreća.
Jeremija 32,24Evo, opkopi su već došli do grada, da ga zauzmu. Od mača, gladi i kuge grad će pasti u ruke Kaldejcima, koji ga opsjedaju. Što si zaprijetio, došlo je. Eto vidiš sam!
Jeremija 32,25I ti si mi, svemogući Gospode, zapovjedio: "'Kupi sebi tu njivu za novce i uzmi svjedoke za to!' premda je grad predan u ruke Kaldejcima."
Jeremija 32,26Tada dođe riječ Božja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 32,27"Gle, ja sam Gospod, Bog svega tijela, je li mi je što nemoguće?
Jeremija 32,28Zato ovako veli Gospod: 'Evo, ja dajem ovaj grad u ruke Kaldejcima i u ruke Nebukadnezaru, kralju babilonskom, i on će ga zauzeti.
Jeremija 32,29Kaldejci će doći, ovaj će grad opkoliti, ognjem će ovaj grad upaliti i spalit će ga, upravo one kuće, gdje su na krovovima kadili Baalu i naljeve izlijevali drugim bogovima, da me razdraže na gnjev.
Jeremija 32,30Jer su sinovi Izraelovi i sinovi tuđini činili od mladosti uvijek samo što mi se ne dopada. Sinovi Izraelovi dražili su me vazda lošim djelima ruku svojih', govori Gospod.
Jeremija 32,31Gnjev i srdžbu zadavao mi je ovaj grad sve od dana, kad ga sazidaše, do današnjega dana. I sad ga moram odbaciti ispred očiju svojih,
Jeremija 32,32Za svu zloću, što su je počinjali sinovi Izraelovi i sinovi Judini, da me razdraže na gnjev, oni, kraljevi njihovi, knezovi njihovi, svećenici njihovi i proroci njihovi, ljudi Judini i stanovnici jerusalemski.
Jeremija 32,33Okrenuli su mi leda mjesto lica, i premda sam ih dao poučavati neprestano, nijesu to slušali i nijesu htjeli primiti nauke.
Jeremija 32,34Svoje gadove bogove postavili su u kuću, loja nosi ime moje, i stim je oskvrniše.
Jeremija 32,35Podigli su visine baalu u dolini Ben-Hinomu i žrtvovali su tamo Moleku svoje sinove i kćeri. Tako što nijesam im nikada zapovjedio, i nikada mi nije palo na um, da bi činili takav gad i Judu navodili la grijeh!
Jeremija 32,36'A sada', ovako veli Gospod, Bog Izraelov, o tom gradu, za koji velite da će se predati u ruke kralju babilonskom od mača, gladi i kuge:
Jeremija 32,37'Evo, ja ću ih skupiti iz svih zemalja, kamo sam ih razagnao u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i velikoj ljutini, i dovest ću ih natrag na ovo mjesto i učiniti da stanuju ovdje u miru.
Jeremija 32,38Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.
Jeremija 32,39Dat ću im jedno srce i jedan put, da me se boje vazda na spasenje svoje i djece svoje.
Jeremija 32,40Učinit ću s njima zavjet vječan i neću se nikada odvratiti od njih, da im činim dobro. Stavit ću im u srce strahopoštovanje preda mnom, da ne odstupe od mene.
Jeremija 32,41Imat ću radost svoju na njima i ljubav im iskazivati i zasadit ću ih zauvijek u ovu zemlju svim srcem i svom dušom.'
Jeremija 32,42Jer ovako veli Gospod: 'Kao što sam pustio da dođe na ovaj narod sva ta nesreća velika, tako ću donijeti na njih i sve dobro, koje sam im obećao.
Jeremija 32,43Opet će se kupovati njive u ovoj zemlji, za koju vi kažete: "Jedna je pustinja ona, bez ljudi i stoke, podvrgnuta sili Kaldejaca."
Jeremija 32,44Opet će se kupovati njive za novce, pisat će se listovi o kupovini i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Benjaminovoj, u okolini Jerusalemskoj, u gradovima Judinim, u gradovima po gorama, u gradovima po nizini i u gradovima južne zemlje, jer ja okrećem sudbinu njihovu'," govori Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje