Tražilica


Jeremija 37. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 37,1Mjesto Konije, sina Jojakimova, postade kralj Zedekija, sin Josijin. Nebukadnezar, kralj babilonski, bio ga je postavio kraljem u zemlji Judinoj.
Jeremija 37,2Ali ni on ni dvorani njegovi ni narod zemaljski nijesu slušali riječi Gospodnjih, što ih je dao navješćivati preko proroka Jeremije.
Jeremija 37,3Jednoga dana posla kralj Zedekija Jehukala, sina Šelemjina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, k proroku Jeremiji i poruči mu: "Pomoli se ipak za nas Gospodu, Bogu našemu!"
Jeremija 37,4Jeremija je tada, još slobodan hodio među narodom; nijesu ga bili još bacili u tamnicu.
Jeremija 37,5Međutim je pridolazila vojska faraonova iz Egipta. Kad su to čuli Kaldejci, koji su opsjedali Jerusalem, otidoše od Jerusalema.
Jeremija 37,6Tada dođe riječ Gospodnja proroku Jeremiji, govoreći:
Jeremija 37,7"Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Kralju Judinu, koji vas je poslao k meni, da me pitate, recite ovo: 'Vojska faraonova, što se je podigla za olakšanje vaše, vraća se natrag u svoju zemlju Egipat.
Jeremija 37,8Kaldejci će opet doći i borit će se proti ovome gradu, zauzet će ga i spaliti ognjem.'"
Jeremija 37,9Zato veli Gospod: 'Ne varajte se pomišlju: "Kaldejci odlaze zauvijek od nas, jer oni ne odlaze.
Jeremija 37,10I kad biste potukli svu vojsku kaldejsku, što se bori proti vama, i samo još nekoliko ranjenika ostalo u svojim šatorima, oni bi se ipak opet digli i taj grad spalili ognjem.'"
Jeremija 37,11Kad je vojska kaldejska bila odmakla od Jerusalema ispred četa faraonovih,
Jeremija 37,12Tada ostavi Jeremija Jerusalem, da pođe u zemlju Benjaminovu i da tamo s porodicom svojom uredi neki posao baštinski.
Jeremija 37,13Kad je prolazio kroz vrata Benjaminova, imao je tamo stražu Jirijaj, sin Šelemje, sina Hananijina. Ovaj zaustavi proroka Jeremiju i reče: "Ti hoćeš prebjeći Kaldejcima."
Jeremija 37,14Jeremija odgovori: "Lažeš; ja neću prebjeći Kaldejcima", i ne htjede dalje paziti na njega. Ali Jirijaj uhvati Jeremiju i odvede ga knezovima.
Jeremija 37,15Knezovi su bili gnjevni na Jeremiju, dadoše ga izbiti i zatvoriti u kući državnog pisara Jonatana; bili su od nje načinili tamnicu.
Jeremija 37,16Jeremija dođe u prostor car trnje, pod svod podrumski. Tamo ostade Jeremija dugo vremena.
Jeremija 37,17Jednoga dana posla kralj Zedekija tamo i dade ga dovesti. Kralj ga upita nasamo u svojoj palači: "Imaš li riječ od Gospoda?" Jeremija odgovori: "Imam", i nastavi dalje: "Bit ćeš izručen u ruke kralju babilonskomu."
Jeremija 37,18Tada reče Jeremija dalje kralju Zedekiji: "Što sam skrivio tebi dvoranima tvojim i tomu narodu, te me bacate u tamnicu?
Jeremija 37,19Gdje su sada vaši proroci, koji su vam prorokovali: 'Kralj babilonski neće doći na vas ni na ovu zemlju?'
Jeremija 37,20A sad poslušaj, moj gospodaru i kralju: Daj da molba moja nađe milost pred tobom! Ne šalji me natrag u kuću državnog pisara Jonatana, da ne umrem tamo!"
Jeremija 37,21Po zapovjedi kralja Zedekije zatvorili su sada Jeremiju u stražaru i davali mu svaki dan po krušac iz ulice pekarske, dok je bilo kruha u gradu. Tako je ostao Jeremija u stražari.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje