Tražilica


Jeremija 40. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 40,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, izakako ga je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, bio pustio na slobodu u Rami, kamo ga je bio dao dovesti. Tada je još bio kao zarobljenik u okovima među svim onima, koji su imali biti odvedeni iz Jerusalema i Jude u Babilon.
Jeremija 40,2Zapovjednik tjelesne straže dade Jeremiju dovest i reče mu: "Gospod, Bog tvoj, zaprijetio je ovomu mjestu tom nesrećom.
Jeremija 40,3Sad je Gospod nastupio i prijetnju je svoju dao ispuniti, jer ste griješili proti Gospodu i nijeste slušali glasa njegova, zato vas je snašlo ovo.
Jeremija 40,4I evo, ja ti sada uzimam okove s tvojih ruku. Ako ti je volja poći s menom u Babilon, dođi, i ja ću se brinuti za te. Ako li ti lije volja poći s menom u Babilon, a ti nemoj! Evo, sva ti je zemlja otvorena, idi, gdje ti se čini dobro i pravo!"
Jeremija 40,5Prije nego mu je onaj odgovorio, reče on: "Vrati se natrag Gedaliji, sinu Ahikama, sina Šafanova, kojega je postavio kralj babilonski nad gradovima Judinim, i ostani kod njega među narodom, ili idi kamo ti je drago!" I zapovjednik tjelesne straže dade mu hrane i darova i otpusti ga.
Jeremija 40,6Tako dođe Jeremija Gedaliji, sinu Ahikamovu, u Mispu i ostade tamo kod njega među narodom, što je bio ostao u zemlji.
Jeremija 40,7Kad su vojni zapovjednici, što su se još zadržavali sa svojim ljudima u zemlji, doznali, da je kralj babilonski postavio Gedaliju, sina Ahikamova, nad zemljom i da je podvrgao ljude, žene i djecu i male ljude u zemlji, koji nijesu bili odvedeni u Babilon,
Jeremija 40,8Dođoše sa svojim ljudima Gedaliji u Mispu, naime Išmael, sin Netanijin, Johanan i Jonatan, sinovi Kareahovi, Seraja, sin Tanhumetov, sinovi Efaja, Netofaćanin, i Jaazanija, Maakaćanin,
Jeremija 40,9Gedalija, sin Ahikama, sina Šafanova, zakle se njima i ljudima njihovim i reče im: "Ne bojte se službe Kaldejcima, ostanite u zemlji i budite podložni kralju babilonskom, i onda će vam biti dobro!
Jeremija 40,10A ja sam ostajem ovdje u Mispi kao namjesnik kod Kaldejaca, koji će dolaziti k nama. A vi berite vino, voće i ulje i nosite ih u hambare svoje i ostanite u gradovima svojim, što ste ih zaposjeli!"
Jeremija 40,11I svi Judejci, koji su bili u Moabu, kod Amonaca, u Edomu ili inače u kojoj zemlji, čuli su da je kralj babilonski ostavio jedan ostatak Judejaca i postavio nad njima Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova.
Jeremija 40,12Tada se vratiše svi Judejci iz mjesta, kamo su bili razasuti, i dođoše u zemlju Judinu Gedaliji u Mispu i nabraše vina i voća vrlo mnogo.
Jeremija 40,13A Johanan, sin Kareahov, i zapovjednici četa, što su se nalazili u zemlji, dođoše Gedaliji u Mispu.
Jeremija 40,14Oni mu rekoše: "Znaš li i ti, da je Baalis, kralj Amonaca, poslao Išmaela, sina Netanijina, da te ubije?" Ali im ne povjerova Gedalija; sin Ahikamov.
Jeremija 40,15Johanan, sin Kareahov, predloži nasamo Gedaliji u Mispi: "Poći ću i ubit ću Išmaela, sina Netanijina. Nitko neće to doznati. Zašto da te ubije i da se opet razaspu svi Judejci, što su se skupili oko tebe, i da tako propadne ostatak Judin?"
Jeremija 40,16Ali Gedalija, sin Ahikamov, odgovori Johananu, sinu Kareahovu: "Ne čini to, jer nije istina, što kažeš za Išmaela."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje