Tražilica


Ezekiel 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 4,1Sine čovječji, uzmi opeku, metni je preda se, izreži na njoj grad, naime Jerusalem!
Ezekiel 4,2Onda otvori proti njemu opsadu, sagradi kule opsadne proti njemu i iskopaj opkop proti njemu! Onda postavi tabor proti njemu i namjesti unaokolo zidodere proti njemu!
Ezekiel 4,3Potom uzmi tavicu gvozdenu i metni je kao gvozden zid između sebe i grada! Tada baci na njega poglede prijetnje, kao da bi on bio opsjednut, i kao da si ti opsjedatelj njegov! To je kob kući Izraelovoj.
Ezekiel 4,4Onda leži na lijevu stranu svoju i metni na nju krivnju kuće Izraelove; koliko dana odležiš na njoj, toliko ćeš nositi krivnju njihovu.
Ezekiel 4,5Ja ću ti godine grijeha njihovih računati kao isto toliko dana, naime trista i devedeset dana, za kojih ćeš nositi krivnju kuće Izraelove.
Ezekiel 4,6Kad ih navršiš, leži opet na desnu stranu i uzmi na sebe krivnju kuće Judine za četrdeset dana; za svaku godinu računam ti jedan dan.
Ezekiel 4,7Pritom ćeš upraviti lice svoje na opsadu Jerusalema. Mišica tvoja neka je ispružena! Tako ćeš prorokovati proti njemu.
Ezekiel 4,8Evo, ja mećem konopce na te, da se ne možeš okrenuti s jedne strane na drugu, dok ne navršiš dane tjeskobe svoje.
Ezekiel 4,9Uzmi pšenice, ječma, boba, leće, prohe i grahorice, saspi to u jedan sud i načini sebi od toga kruh! Dokle odležiš na svojoj strani, trista i devedeset dana, to ćeš jesti.
Ezekiel 4,10Jelo tvoje, kojim ćeš se hraniti, neka iznosi izmjereno dvadeset šekela na dan; jedi ga na rokove!
Ezekiel 4,11I vodu ćeš piti na mjeru, naime jednu šestinu ina; pij je na rokove!
Ezekiel 4,12Kruh ćeš jesti pripravljen kao ječmen kolač; na njihove oči peći ćeš ga na nečisti čovječjoj.
Ezekiel 4,13I reče Gospod: "Isto će tako sinovi Izraelovi jesti nečista jela među neznabošcima, kamo ću ih odagnati."
Ezekiel 4,14Tada rekoh: "Ah, svemogući Bože, nikada se nijesam okaljao nečistim; mesa od palih ili razdrtih životinja od mladosti do sada nijesam još nikada jeo; meso pokvareno nije još nikada ušlo u usta moja."
Ezekiel 4,15On mi odgovori: "Dobro, dopustit ću ti goveđu balegu mjesto čovječje nečisti; stim možeš ispeći kruh svoj."
Ezekiel 4,16Dalje mi reče: "Sine čovječji, evo, ja ću u Jerusalemu slomiti štap kruha. Oni će morati jesti kruh na mjeru i u tjeskobi. I vodu će morati piti na mjeru i grozi.
Ezekiel 4,17Oni će imati oskudicu na kruhu i vodi, i jedan kao drugi ginut će i iščeznut će zbog krivnje svoje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje