Tražilica


Ezekiel 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 6,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 6,2"Sine čovječji, upravi lice svoje proti gorama Izraelovim, prorokuj proti njima
Ezekiel 6,3I reci: "Vi gore Izraelove, čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod gorama i visinama, dolinama i gudurama: "Zaista, ja ću pustiti na vas mač i srušit ću žrtvene uzvisine vaše.
Ezekiel 6,4Vaši će se žrtvenici raskopati, vaši će se sunčani stupovi razrušiti, i vaše ću pobijene pobacati pred idole vaše.
Ezekiel 6,5Položit ću mrtva tjelesa sinova Izraelovih pred idolske likove njihove i porazbacat ću kosti vaše oko žrtvenika vaših.
Ezekiel 6,6Posvuda, gdje stanujete, gradovi će se opustošiti i uzvisine će se porušiti. Tako će se žrtvenici vaši raskopati i opustjeti. Idoli će se vaši izlomiti i uništiti, sunčani stupovi vaši isjeći će se i loša će se djela vaša uništiti.
Ezekiel 6,7Pobijeni će padati u sredini vašoj, i vi ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 6,8Ipak ću neke od vas, koji umaknu maču, ostaviti među narodima, kad se rasijete po zemljama.
Ezekiel 6,9Tada će se oni od vas, koji umaknu, maču narodima, kamo su bili odvedeni kao zarobljenici, spomenuti mene, kad slomim srce njihovo, što se je bilo odmetnulo od mene u bluđenje idolsko, i oči njihove, što su se pribile uz gadne idole svoje. Sami će sebi biti mrski zbog zla, što ga počiniše u svim gadovima svojim.
Ezekiel 6,10I spoznat će, da sam ja Gospod, i da nijesam prijetio uzalud, da ću im nanijeti tu nesreću.'"
Ezekiel 6,11Ovako veli svemogući Gospod: "Pljesni rukama, lupi nogama i vikni Jaoh!, na sve zle gadove kuće Izraelove; jer će pasti od mača, gladi i kuge.
Ezekiel 6,12Tko boravi u daljini, umrijet će od kuge; tko je blizu, past će od mača; tko još ostane od opkoljenih, poginut će od gladi; jer ću iskaliti gnjev svoj na njima.
Ezekiel 6,13Spoznat ćete, da sam ja Gospod, kad budu pobijeni njihovi ležali među idolima njihovim oko žrtvenika njihovih, na svakom visokom humu, na svim vrhuncima gorskim, pod svakim zelenim drvetom, pod svakim granatim hrastom, na mjestima, gdje su prinosili žrtveni miris svim idolima svojim.
Ezekiel 6,14Zamahnut ću rukom svojom na njih i obratit ću zemlju njihovu u pustaru i pustoš, od pustinje do u Riblu, po svim prebivalištima njihovim. Spoznat će, da sam ja Gospod."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje