Tražilica


Ezekiel 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 16,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 16,2"Sine čovječji, prikaži Jerusalemu gadove njegove
Ezekiel 16,3I reci: Ovako veli svemogući Gospod Jerusalemu: 'Početak tvoj i rod tvoj iz zemlje su Kanaanaca; Otac je tvoj Amorejac, a mati tvoja Hitejka.
Ezekiel 16,4Glede rođenja tvojega, nije ti odrezan pupak, kad si se rodila. Tada nijesi bila čisto oprana vodom. Niti si solju natrvena ni pelenama povita.
Ezekiel 16,5Oko na te nije pripazilo, da ti učini takve stvari i da ti se smiluje; nego si bila bačena na zemlju, kad si se rodila, tako su malo cijenili život tvoj.
Ezekiel 16,6Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te gdje se valjaš u svojoj krvi i rekao sam ti u tvojoj krvi: "Živi!" Jest, rekao sam ti u tvojoj krvi: "Ostani na životu!"
Ezekiel 16,7Učinio sam te bez broja poput trave u polju. Ti si rasla i postala velika i došla si do pune ljepote. Prsa su tvoja ojačala, kosa je tvoja jako izrasla, ali si bila još uvijek gola i naga.
Ezekiel 16,8Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te. Gle, vrijeme ljubavi bilo je za te! Raširio sam plašt svoj na te l pokrio golotinju tvoju. Zakleo sam se tebi i učinio savez s tobom, govori svemogući Gospod, i ti si postala moja.
Ezekiel 16,9Tada sam te oprao vodom, isprao s tebe krv tvoju i pomazao te uljem.
Ezekiel 16,10Obukao sam te u vezenu haljinu, dao ti obuću od kože morske krave, opasao te pojasom od tanka platna i zastro te pokrivalom od svile.
Ezekiel 16,11Nakitio sam te nakitom, metnuo ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata.
Ezekiel 16,12I grivnu oko čela metnuo sam ti, naušnice u uši i sjajnu krunu stavio sam ti na glavu.
Ezekiel 16,13Tako si bila okićena zlatom i srebrom. Odijelo je tvoje bilo tanko platno, svila i vezena tkanina. Jela si bijeli kruh, med i ulje, i postala si vrlo lijepa i prispjela si do kraljevske časti.
Ezekiel 16,14Glas o ljepoti tvojoj prodro je među narode neznabožačke; jer i je bila sjajna u nakitu mojemu, što sam ga metnuo na te, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 16,15Ali si se ti ponijela ljepotom svojom i sramotu si nanijela glasu svojemu. Svakome, koji bi prolazio, ponudila si se za zlo djelo i predala mu se.
Ezekiel 16,16Uzela si od haljina svojih, načinila od njih šarene idolske uzvisine i činila zlo s njima, kako nikada nije bilo niti će biti.
Ezekiel 16,17Uzela si nakite svoje od zlata i srebra, što sam ti ih dao, i načinila si iz toga sebi muške idole, koje si štovala.
Ezekiel 16,18Uzela si vezene haljine svoje i zaodjela si ih njima. Ulje moje i kad moj prinijela si njima.
Ezekiel 16,19I jelo moje, što sam ti ga dao, bijeli kruh, ulje i med, čim sam te hranio, prinijela si njima za miris ugodni. Jest, bilo je, govori svemogući Gospod,
Ezekiel 16,20Da si uzimala svoje sinove i kćeri, koje si rodila meni, i njih si klala da ih prožderu. Malo li je bilo otpada tvojega,
Ezekiel 16,21Te si djecu moju klala i davala ih, da im se spale?
Ezekiel 16,22Uza sve gadove svoje i krivoboštva nijesi se spominjala dana mladosti svoje, kad si bila gola i naga i valjala se u krvi svojoj.
Ezekiel 16,23l bilo je: Poslije svih opakih djela tvojih, - "Teško, teško tebi!" govori svemogući Gospod, -
Ezekiel 16,24Tada si sagradila sebi svetišta i podigla idolske uzvisine na svim ulicama.
Ezekiel 16,25Na svakoj rasputici sagradila si sebi idolsku visinu, nagrdila si svoju ljepotu, predavala se svakomu, koji bi prolazio, i tjerala si sve gore sa svojim vjerolomstvom.
Ezekiel 16,26Držala si s Egipćanima, požudnim susjedima svojim, i tjerala si sve gore sa svojim vjerolomstvom, da bi me ozlojedila.
Ezekiel 16,27Tada sam digao ruku svoju na te i suzio dio tvoj i predao te bijesu neprijateljica tvojih, kćerima Filistejaca, koje su se stidjele nevjernoga puta tvojega.
Ezekiel 16,28Išla si s Asircima, jer se nijesi nasitila. A kad si s njima, zlo činila, opet se još nijesi nasitila.
Ezekiel 16,29Još si gore tjerala s trgovačkom zemljom Kaldejskom i opet se još nijesi nasitila.
Ezekiel 16,30Kako je ipak iznemoglo srce tvoje,' govori svemogući Gospod, kad si sve to učinila, što čini žena sramotnica,
Ezekiel 16,31Kad si gradila svetišta na svakoj rasputici i podizala sebi idolske uzvisine na svim ulicama. Pritom nijesi bila ni kao žena sramotnica, jer nijesi tražila sramotnu plaću,
Ezekiel 16,32Nego kao žena preljubočinica, koja mjesto muža svojega uzima tuđe.
Ezekiel 16,33Inače se daje svim bludnicama plaća, a ti si davala darove svim milosnicima svojim i mamila si ih darovima, da ti dolaze sa svih strana na opaka djela tvoja.
Ezekiel 16,34Tako je u tebe u opakim djelima tvojim bilo naopako prema drugim ženama. Ti nijesi bila tražena za djela opaka, nego si ti davala plaću, a tebi se nije davala plaća. Tako je u tebe bilo naopako.
Ezekiel 16,35Zato, nevjernice, čuj riječ Gospodnju!
Ezekiel 16,36Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer si bila bezobrazna i sramotna pred milosnicima svojim u razuzdanim djelima svojim i pred svim gadnim idolima svojim i p zbog krvi djece svoje, koju si im dala,
Ezekiel 16,37Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, kojima si se dopa, la, sve, koje si imala rado, sa svima onima, kojih nijesi voljela Jest, skupit ću ih sa svih strana pred tobom i iznijet ću preda njih golotinju tvoju, i oni će vidjeti svu sramotu tvoju.
Ezekiel 16,38Sudit će ti kako se sudi preljubočinicama i krvnicima, i pustit ću na te gnjev svoj i ljubomor svoj.
Ezekiel 16,39Predat ću te u njihove ruke. Oni će razoriti svetišta tvoja i raskopati idolske uzvisine tvoje, svući će haljine s tebe, oduzet će ti krasni nakit tvoj i ostavit će te golu i nagu.
Ezekiel 16,40Tada će dovesti na te zajednicu, kamenovat će te i sasjeći te mačevima svojim na komade.
Ezekiel 16,41Popalit će kuće tvoje ognjem i izvršit će na tebi sud pred ocima mnogih žena. Tako ću učiniti kraj vjerolomstvu tvojemu, i nećeš više davati plaće za grijehe.
Ezekiel 16,42Kada utišam jarost svoju na tebi, tada će se revnost gnjeva mojega ukloniti od tebe; umirit ću se i neću se više gnjeviti.
Ezekiel 16,43Jer se nijesi spominjala dana mladosti svoje i dražila si me na gnjev svim ovim stvarima, zato ću ti put tvoj platiti na vlastitom tijelu, govori svemogući Gospod. Ni, jesi li griješila pred svim svojim gadovima idolskim?
Ezekiel 16,44Eto, svaki, koji pravi podsmješnicu, podsmijevat će se tebi: "Kakva mati, takva kći!"
Ezekiel 16,45Ti si prava kći matere svoje, koja je od sebe odbacila muža svojega i djecu svoju. Ti si prava sestra sestara svojih, koje su od sebe odbacile muževe svoje i djecu svoju. Vaša je mati Hitejka i vaš je otac Amorejac.
Ezekiel 16,46Tvoja velika sestra jest Samarija sa svojim kćerima, koja stanuje s lijeve strane tebi. A tvoja mala sestra, koja stanuje s desne strane tebi, jest Sodoma sa svojim kćerima.
Ezekiel 16,47Ti nijesi hodila njihovim putovima i nijesi činila onakve gadove kao one; ali samo koji časak, tada si tjerala gore negoli one u svim djelima svojim.
Ezekiel 16,48Tako ja živ bio!, govori svemogući Gospod, ista Sodoma, sestra tvoja, i kćeri njezine nijesu tako što činile, kako si činila ti sa svojim kćerima.
Ezekiel 16,49Evo, ovo je bila krivnja Sodome, sestre tvoje: oholost, sitost i bezbrižan mir imale su ona i kćeri njezine. Ali nijesu uzimale za ruku siromaha i ubogih,
Ezekiel 16,50Nego su postale ohole i činile su gadove preda mnom. Tada sam ih zatro, kad sam to vidio
Ezekiel 16,51I Samarija nije počinila ni polovinu tvojih grijeha. Ti si počinila više gadova negoli one i tako si opravdala sestre svoje svim gadovima, što si ih učinila.
Ezekiel 16,52Sada dakle nosi sramotu svoju i ti, koja si istupila za sestre svoje! Po grijehima tvojim, kojima si se ti gore ogriješila od njih, stoje one pravednije nego ti. I ti se dakle stidi i nosi sramotu svoju, jer si opravdala sestre svoje!
Ezekiel 16,53Ja ću okrenuti sudbinu njihovu, sudbinu Sodome i kćeri njezinih i sudbinu Samarije i kćeri njezinih. S njima ću okrenuti i sudbinu tvoju,
Ezekiel 16,54Da nosiš sramotu svoju i da se stidiš za sve ono, što si učinila, i da im budeš utjeha.
Ezekiel 16,55Tvoja sestra Sodoma i kćeri njezine i Samarija i kćeri njezine vratit će se u svoje prijašnje stanje. I ti i kćeri tvoje vratit ćete se opet u svoje prijašnje stanje.
Ezekiel 16,56Nije li bilo ime Sodome, sestre tvoje, kao strašan primjer u ustima tvojim u vrijeme oholosti tvoje,
Ezekiel 16,57Prije nego se otkrila zloća tvoja, kako je sada, kada si na sramotu kćerima sirijskim i svima unaokolo, l kćerima filistejskim, koje te preziru naokolo.
Ezekiel 16,58Otpad svoj i gadove svoje moraš sada sama nositi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 16,59Jer ovako veli svemogući Gospod: "Učinit ću ti, kako si ti učinila, kad si prezrela zakletvu i prekršila zavjet.
Ezekiel 16,60Ali ću se ja spomenuti zavjeta svojega s tobom u dane mladosti tvoje i sklopit ću s tobom vječan zavjet.
Ezekiel 16,61Tada ćeš se puna stida spomenuti putova svojih, kad ti uzmem tvoje starije i mlađe sestre i dadnem ti ih za kćeri, ali ne na temelju vjernosti zavjeta tvojega.
Ezekiel 16,62Jest, ja ću sklopiti svoj zavjet s tobom, i ti ćeš spoznati, da sam ja Gospod,
Ezekiel 16,63Da se puna stida spomeneš toga i ne otvoriš više usta svojih od stida, kad ti oprostim sve, što si učinila,", govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje