Tražilica


Ezekiel 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 18,1Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 18,2"Kako dolazite do toga, da u zemlji Izraelovoj imate u ustima ovu riječ podrugljivu: "Kiselo grožđe jeli su oci, a djeci utrnuše zubi?
Ezekiel 18,3Tako ja bio živ!", govori svemogući Gospod, "nitko više od vas neće u Izraelu imati u ustima tu riječ podrugljivu.
Ezekiel 18,4Gle, sve duše pripadaju meni; duša oca kao duša sina, meni pripadaju one. Duša, koja griješi, ona će poginuti.
Ezekiel 18,5Ako je tko pravedan i čini pravo i pravdu,
Ezekiel 18,6Na gorama ne jede žrtvenoga mesa i očiju svojih ne podiže k idolima kuće Izraelove, sa ženom bližnjega svojega ne griješi i prema ženi čuva zakone čistoće.
Ezekiel 18,7Nikoga ne tlači, dužniku zalog njegov vraća, ne globi, kruh svoj daje gladnome i odijeva gologa.
Ezekiel 18,8Ne daje novaca pod lihvu, ne uzima kamate, od nepravde usteže ruku svoju, između čovjeka i čovjeka sudi pošteno.
Ezekiel 18,9Po zakonima mojim hodi i zapovijedi moje drži vjerno, taj je pravedan, on će živjeti", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 18,10"Ako tko ima sina silovita, koji prolijeva krv i čini one grijehe,
Ezekiel 18,11Tako sam ne čini sve to, ako taj dakle jede žrtveno meso na gorama, obešćašćuje ženu bližnjega svojega,
Ezekiel 18,12Siromahe i uboge tlači, globi, zaloga ne vraća, oči svoje podiže k idolima, gadove čini,
Ezekiel 18,13Uzaima pod lihvu i uzima kamatu, hoće li taj živjeti? Ne, on neće živjeti, jer je učinio sve te gadove, mora svakako poginuti. On nosi krivnju na svojoj krvi.
Ezekiel 18,14Ako li on ima sina, koji vidi sve grijehe, što ih čini otac njegov, i premda ih vidi, ipak tako što ne čini,
Ezekiel 18,15Dakle ne jede žrtvenoga mesa na gorama, očiju svojih ne podiže k idolima kuće Izraelove, ne griješi sa ženom bližnjega svojega,
Ezekiel 18,16Nikoga ne tlači, zaloga ne oduzima, ne globi, gladnome daje kruh svoj, gologa odijeva,
Ezekiel 18,17Od opačine usteže ruku svoju, na lihvu i kamatu ne uzima, zakone moje drži i po zapovijedima mojim hodi, taj neće poginuti zbog krivnje oca svojega, nego će jamačno živjeti,
Ezekiel 18,18Otac njegov, koji je tlačio i druge globio i, što nije bilo dobro, činio je u narodu svojemu, taj mora poginuti zbog krivnje svoje.
Ezekiel 18,19Pitate: 'Zašto ne nosi sin krivnje oca svojega?, Zato, jer je sin činio pravo i pravdu, držao sve zakone moje i radio po njima, doista, zato će živjeti.
Ezekiel 18,20Duša, koja grijehi, ona će poginuti. A sin neće nositi krivnje oca, i otac neće nositi krivnje sina. Pravedniku će biti plaća pravednosti, bezbožniku plaća bezbožnosti.
Ezekiel 18,21Ako li se bezbožnik obrati od svih grijeha svojih, što ih je p činio, i drži sve zakone moje i čini pravo i pravdu, on će doista živjeti. On neće poginuti!
Ezekiel 18,22Sva zlodjela njegova, što ih je počinio, neće mu se uračunati. Zbog pravednosti svoje, koju je činio, živjet će.
Ezekiel 18,23Bili bi mi drago bilo da pogine bezbožnik, govori svemogući Gospod, "a ne da se odvrati od putova svojih i da živi?"
Ezekiel 18,24Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.
Ezekiel 18,25Kažete: 'Put Gospodnji nije pravedan.' Čujte, kućo Izraelova: Moj put da nije pravedan. Nijesu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,26Ako se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini zlo i umre u tom: "umre zbog zla, što ga je učinio.
Ezekiel 18,27A odvrati li se bezbožnik od bezbožnosti svoje, Što ju je učinio, i čini li pravo i pravdu, sačuvat će život svoj.
Ezekiel 18,28Ako uvidi i odvrati se od svih opačina svojih, što ih je učinio, živjet će i neće poginuti.
Ezekiel 18,29Ali kuća Izraelova veli: 'Put Gospodnji nije pravedan!' Moji putovi da nijesu pravedni, kućo Izraelova? Nijesu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,30Zato će svakomu od vas suditi po putovima njegovim, kućo Izraelova", govori svemogući Gospod. "Obratite se i odvratite se od svih grijeha svojih, da vam oni ne budu više na spoticanje i krivnju!
Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sve grijehe, što ste ih počinili, i načinite sebi novo srce i nov duh, jer zašto biste pomrli, kućo Izraelova?
Ezekiel 18,32Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. "Obratite se i živite!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje