Tražilica


Jezekilj 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jezekilj 21,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,2Sine čovječji, okreni lice svoje na jug i pokaplji prema jugu, i prorokuj na šumu u južnom polju.
Jezekilj 21,3I reci šumi južnoj: čuj riječ Gospodnju, ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću raspaliti u tebi oganj koji će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho; plamen razgorjeli neće se ugasiti, i izgorjeće od njega sve od juga do sjevera.
Jezekilj 21,4I svako će tijelo vidjeti da sam ja zapalio; neće se ugasiti.
Jezekilj 21,5A ja rekoh: jaoh Gospode Gospode, oni govore za me: ne govori li taj same priče?
Jezekilj 21,6I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,7Sine čovječji, okreni lice svoje prema Jerusalimu, i pokaplji prema svetijem mjestima, i prorokuj protiv zemlje Izrailjeve.
Jezekilj 21,8I reci zemlji Izrailjevoj: ovako veli Gospod: evo me na te; izvući ću mač svoj iz korica, i istrijebiću iz tebe pravednoga i bezbožnoga.
Jezekilj 21,9Da istrijebim iz tebe pravednoga i bezbožnoga, zato će izaći mač moj iz korica svojih na svako tijelo od juga do sjevera.
Jezekilj 21,10I poznaće svako tijelo da sam ja Gospod izvukao mač svoj iz korica njegovijeh, neće se više vratiti.
Jezekilj 21,11A ti, sine čovječji, uzdiši kao da su ti bedra polomljena, i gorko uzdiši pred njima.
Jezekilj 21,12A kada ti reku: zašto uzdišeš? ti reci: za glas što ide, od kojega će se rastopiti svako srce i klonuti sve ruke i svakoga će duha nestati, i svaka će koljena postati kao voda; evo, ide, i navršiće se, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 21,13Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,14Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: reci: mač, mač je naoštren, i uglađen je.
Jezekilj 21,15Naoštren je da kolje, uglađen je da sijeva; hoćemo li se radovati kad prut sina mojega ne haje ni za kako drvo?
Jezekilj 21,16Dao ga je da se ugladi da se uzme u ruku; mač je naoštren i uglađen, da se da u ruku ubici.
Jezekilj 21,17Viči i ridaj, sine čovječji; jer on ide na narod moj, na sve knezove Izrailjeve; pod mač će biti okrenuti s narodom mojim, zato udri se po bedru.
Jezekilj 21,18Kad bješe karanje, šta bi? eda li ni od pruta koji ne haje neće biti ništa? govori Gospod Gospod.
Jezekilj 21,19Ti dakle, sine čovječji, prorokuj i pljeskaj rukama, jer će mač doći i drugom i trećom, mač koji ubija, mač koji velike ubija, koji prodire u klijeti.
Jezekilj 21,20Da se rastope srca i umnoži pogibao, metnuo sam na sva vrata njihova strah od mača; jaoh! pripravljen je da sijeva, naoštren da kolje.
Jezekilj 21,21Stegni se, udri na desno, na lijevo, kuda se god obrneš.
Jezekilj 21,22Jer ću i ja pljeskati rukama, i namiriću gnjev svoj. Ja Gospod rekoh.
Jezekilj 21,23Još mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,24A ti, sine čovječji, načini dva puta, kuda će doći mač cara Vavilonskoga; iz jedne zemlje neka izlaze oba; i izberi stranu, gdje se počinje put gradski, izberi.
Jezekilj 21,25Načini put, kojim će doći mač na Ravu sinova Amonovijeh, i u Judeju na tvrdi Jerusalim.
Jezekilj 21,26Jer će car Vavilonski stati na rasputici, gdje počinju dva puta, te će vračati, gladiće strijele, pitaće likove, gledaće u jetru.
Jezekilj 21,27Nadesno će mu vračanje pokazati Jerusalim da namjesti ubojne sprave, da otvori usta na klanje, da podigne glas podvikujući, da namjesti ubojne sprave prema vratima, da načini opkope, da pogradi kule.
Jezekilj 21,28I učiniće se vračanje zaludno zakletima, a to će napomenuti bezakonje da se uhvate.
Jezekilj 21,29Zato ovako veli Gospod Gospod: što napominjete svoje bezakonje, te se otkriva nevjera vaša i grijesi se vaši vide u svijem djelima vašim, zato što dođoste na pamet, bićete pohvatani rukom.
Jezekilj 21,30A ti, nečisti bezbožniče, kneže Izrailjev, kome dođe dan kad bi na kraju bezakonje,
Jezekilj 21,31Ovako veli Gospod Gospod: skini tu kapu i svrzi taj vijenac, neće ga biti; niskoga ću uzvisiti a visokoga ću poniziti.
Jezekilj 21,32Uništiću, uništiću, uništiću ga, i neće ga biti, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu ću ga dati.
Jezekilj 21,33A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod za sinove Amonove i za njihovu sramotu; reci dakle: mač, mač je izvučen, uglađen da kolje, da zatire, da sijeva,
Jezekilj 21,34Dokle ti viđaju taštinu, dokle ti gataju laž, da te metnu na vratove pobijenijem bezbožnicima, kojima dođe dan kad bi kraj bezakonju.
Jezekilj 21,35Ostavi mač u korice; na mjestu gdje si se rodio, u zemlji gdje si postao, sudiću ti;
Jezekilj 21,36I izliću na te gnjev svoj, ognjem gnjeva svojega dunuću na te i predaću te u ruke žestokim ljudima, vještim u zatiranju.
Jezekilj 21,37Ognju ćeš biti hrana, krv će ti biti posred zemlje, nećeš se spominjati, jer ja Gospod rekoh.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje