Tražilica


Ezekiel 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 21,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 21,2"Sine čovječji, upravi lice svoje na jug, propovijedaj prema jugu! Prorokuj proti šumi, što je u južnoj zemlji!
Ezekiel 21,3I reci šumi u južnoj zemlji: "Čuj riječ Gospodnju: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću zapaliti u tebi oganj; on će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho. Plamen razgorjeli neće se ugasiti, i sva će se lica od južne zemlje do sjevera opržiti.
Ezekiel 21,4Svako će tijelo vidjeti, da sam ga ja, Gospod, raspalio, i neće se ugasiti."
Ezekiel 21,5Tada sam ja rekao: "Ah, svemogući Gospode, oni će reci za me: 'Ne govori li taj uvijek u prispodobama?'"
Ezekiel 21,6Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 21,7Sine čovječji, upravi lice svoje prema Jerusalemu! Propovijedaj svetištu njegovu! Prorokuj proti zemlji Izraelovoj!
Ezekiel 21,8Reci zemlji Izraelovoj: Ovako veli Gospod: 'Evo, ja ću postupati proti tebi. Izvući ću mač svoj iz korica njegovih i istrijebit ću iz tebe pravedne i bezbožne.
Ezekiel 21,9Jer hoću da istrijebim iz tebe pravedne i bezbožne, zato će izaći mač moj iz korica svojih proti svakome tijelu od juga do sjevera.
Ezekiel 21,10Svako će tijelo spoznati, da sam ja, Gospod, izvukao mač svoj iz korica njegovih: on se neće više vratiti u njih.
Ezekiel 21,11A ti, sine čovječji, uzdiši s klimavim bedrima! U gorkosti uzdiši pred očima njihovim!
Ezekiel 21,12Ako te upitaju: 'Zašto uzdišeš?, reci: "Zbog jednog strahovita časa, od kojega očajavaju sva srca, klonu sve ruke, nestane svake srčanosti, oslabe sva koljena. Evo, to ide i ispunja se'", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 21,13Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 21,14"Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospod: Reci: 'Mač, mač je naoštren i također uglađen:
Ezekiel 21,15Da kolje, naoštren je; da sijeva, uglađen je. On rascjepka žezlo sinovima onih, koji su prezreli svaki prut.
Ezekiel 21,16Dao se je ugladiti, da ga prihvati jedna ruka. Naoštren je mač i uglađen, da se stavi u ruku ubojici.
Ezekiel 21,17Viči i jauči, sine čovječji! Jer on dolazi na narod moj, na sve kolike knezove Izraelove. Pod mač su oni pali s narodom mojim. Zato se udaraj po bedru svojemu!
Ezekiel 21,18Jer dolazi kušnja. Ali što će se dogoditi, kad više ne bude žezla prezirateljice?' govori svemogući Gospod.
Ezekiel 21,19A ti prorokuj, sine čovječji, i pljeskaj rukama! Podvostručit će se mač, jest, potrostručit će se ubojni mač, mač velikoga pokolja, što ih opkoljava,
Ezekiel 21,20Da očajavaju srca i da ih mnogo padne na vratima njihovim! O maču, o maču! Pripravljen je da sijeva, naoštren je da kolje.
Ezekiel 21,21Udari nadesno! Okreni nalijevo, kamo je upravljen oštrac tvoj!
Ezekiel 21,22I ja ću pljeskati rukama i iskaliti gnjev svoj. Ja, Gospod, rekao sam!'"
Ezekiel 21,23Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 21,24"A ti, sine čovječji, nacrtaj sebi dva puta, kamo će doći mač kralja babilonskoga! Obadva neka izlaze iz jedne zemlje! Stavi kažiput na početku puta u grad!
Ezekiel 21,25Načini jedan put tako, da može doći mač u Rabu Amona i u Judu u utvrđeni Jerusalem!
Ezekiel 21,26Jer kralj babilonski stoji na rasputici, gdje počinju dva puta, da upita proročište. On trese Strijele, pita terafime, gleda u jetra.
Ezekiel 21,27U desnici njegovoj pada ždrijeb na Jerusalem: "on ima namjestiti ubojne sprave, podignuti ratnu viku, dati da zaori poziv u boj, namjestiti ubojne sprave proti vratima, načiniti opkope, posagraditi opsadne kule.
Ezekiel 21,28A njima se je činilo, da je proročište varavo; oni su bili prisegli najsvetije zakletve. Ali im on doziva na pamet krivnju njihovu, da zapadnu u ropstvo.
Ezekiel 21,29Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer ste dozvali na pamet krivnju svoju, tako da su se otkrili prekršaji vaši i grijehi se vaši pokazali u svim djelima vašim, jer ste došli na pamet, zato ćete biti pohvatani rukom njegovom.
Ezekiel 21,30A ti, nepošteni, bezbožni kneže Izraelov, kojemu je došao dan u vrijeme, kad se čini kraj grijehu:
Ezekiel 21,31Ovako vel svemogući Gospod: "Dolje s tim povezom oko glave! Dolje s tom krunom! Ovo nije ovo. Nisko se ima uzvisiti, visoko se ima poniziti.
Ezekiel 21,32Uništit ću, uništit ću, uništit ću ga, i neće ga više bih, dok ne dođe onaj, kojemu po pravu pripada: 'njemu ću ga dati.'
Ezekiel 21,33A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospod za Amonce i za njihovo podsmijevanje. Reci: 'Mač, mač je trgnut da kolje, uglađen je da sijeva, da blista,
Ezekiel 21,34- Dok su ti viđali prijevaru i proricali laži - da te metnu na vrat oskvrnjenima, bezbožnicima, kojima je došao dan, kad se čini kraj grijehu.
Ezekiel 21,35Vrati se u gradove svoje, ml mjesto, gdje si se rodio! U zemlji podrijetla tvojega sudit ću ti.
Ezekiel 21,36Izlit ću na te gnjev svoj, raspalit ću proti tebi oganj razjarenosti svoje, predat ću te u ruke okrutnim ljudima, koji kuju propast tvoju.
Ezekiel 21,37Ognju ćeš biti hrana. Krv će ti teći na zemlju! Nećeš se više spominjati, jer ja, Gospod, rekao sam.'"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje