Tražilica


Ezekiel 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 28,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,2"Sine čovječji, reci knezu tirskomu: Ovako veli svemogući Gospod: "Jer si ohol i veliš: "Ja sam Bog, sjedim na prijestolju Božjem usred mora, zato ti kažem: Ti si samo čovjek a ne Bog, pa se ipak; držiš kao Bog!
Ezekiel 28,3Eto, mudriji si od Daniela. Ništa skriveno nije tebi odveć tamno.
Ezekiel 28,4Mudrošću svojom i razborom svojim stekao si bogatstvo sebi i nakupio zlata i srebra u riznice svoje.
Ezekiel 28,5Velikom mudrošću svojom u trgovini svojoj umnožio si bogatstvo svoje. Ohol si postao zbog bogatstva svojega.
Ezekiel 28,6Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Jer se praviš Bogom,
Ezekiel 28,7Evo, zato ću dovesti na te strance, najljuće između naroda. Oni će trgnuti mačeve svoje na ljepotu tvoju mudrošću stečenu i oskvrnit će sjajnost tvoju.
Ezekiel 28,8Svalit će te u jamu i umrijet ćeš okrutnom smrću pobijenih usred mora.
Ezekiel 28,9Hoće li i tada još reći pred krvnicima svojim "Ja sam Bog!", kad si ipak samo čovjek a ne Bog u ruci onoga, koji te ubija?
Ezekiel 28,10Umrijet ćeš smrću neobrezanih od ruke tuđinske, jer ja sam to rekao'", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 28,11Riječ Gospoda dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,12"Sine čovječji, zapjevaj tužaljku nad kraljem tirskim i reci mu: Ovako veli svemogući Gospod: 'Ti si pečat savršenosti, pun mudrosti i savršene ljepote.
Ezekiel 28,13Boravio si u Edenu, vrtu Božjemu. Sve drago kamenje bilo je odijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Načinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio.
Ezekiel 28,14Ti si bio pomazan stražar kerubin; za to sam te bio postavio. Ti si bio na svetoj gori Božjoj, hodio si posred kamenja ognjenoga.
Ezekiel 28,15Savršen si bio na putovima svojim od dana, kad si se rodio, dok se nije pronašla na tebi opačina.
Ezekiel 28,16. Nutrina je tvoja od mnoge trgovine tvoje bila puna opačine i sagriješio si. Tada sam te zbacio s gore Božje. Stražar kerubin protjerao te je iz sredine kamenja ognjenoga.
Ezekiel 28,17Ohol si bio postao zbog ljepote svoje. Ostavio si mudrost svoju zbog sjajnosti svoje. Bacio sam te dolje na zemlju. Predao sam te kraljevima, da na tebi pasu oči svoje.
Ezekiel 28,18Brojem svojih grijeha, nepravdom u trgovini svojoj bio si oskvrnio svetišta svoja. Zato sam izveo oganj iz sredine tvoje, koji te je prožderao. U pepeo položio sam te na zemlji pred očima sviju, koji su te ugledali.
Ezekiel 28,19Svi, koji su te poznavali me ću narodima, ustrašeni su nad tobom. Strašno si dovršio i iščeznuo l si zauvijek."
Ezekiel 28,20Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,21"Sine čovječji, upravi lice svoje prema Sidonu i prorokuj pro, ti njemu!
Ezekiel 28,22Reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti tebi, Sidone, i proslavit ću se usred tebe. Spoznat će se, da sam ja Gospod, kad održim sud na njemu i pokažem se svet na njemu.
Ezekiel 28,23Poslat ću kugu proti njemu i krvoproliće na ulice njegove. Pobijeni će padati usred njega od mača, što bjesni proti njemu unaokolo. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 28,24Kući Izraelovoj neće više biti trn, koji muči, ni žalac više, koji boli kod svih unaokolo, koji ih preziru. Spoznat će, da sam ja Gospod.
Ezekiel 28,25Ovako veli svemogući Gospod: 'Kada skupim kuću Izraelovu iz naroda, među koje je razasuta, tada ću se na njima pokazati kao svet pred očima naroda, i oni će stanovati u svojoj zemlji, koju sam dao slugi svojemu Jakovu.
Ezekiel 28,26Mirno će stanovati u njoj, gradit će kuće i sadit će vinograde. Mirno će stanovati u njoj, kad izvršim sud na svima, koji su ih prezirali unaokolo. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod, Bog njihov."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje