Tražilica


Ezekiel 30. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 30,1Riječ Gospodnja dođe mi opet ovako govoreći:
Ezekiel 30,2"Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Jaučite, teško danu!
Ezekiel 30,3Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, tamni dan. On će biti vrijeme kazne narodima.
Ezekiel 30,4Mač će doći u Egipat; u Kušu će vladati tjeskoba vrlo bolna, kad stanu padati pobijeni Egipćani, kad se budu odvlačila velika dobra njihova i raskopavali temelji njihovi.
Ezekiel 30,5Kuš, (Etiopija) Put, (Libija) Lud, (Lidija) sva mješavina naroda, Kub i drugi saveznici popadat će s njima od mača.
Ezekiel 30,6Ovako veli Gospod: 'Popadat će potpornji Egipta, i srušit će se ponosna moć njegova. Od Migdola do Siene popadat će od mača ljudi njegovi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 30,7Zemlja će njegova biti najpustija od svih zemalja i gradovi njegovi najpustiji od svih gradova.
Ezekiel 30,8Oni će spoznati, da sam ja Gospod, kad stavim oganj na Egipat i svi se pomoćnici njegovi satru.
Ezekiel 30,9U onaj će dan ići preda mnom poslanici na lađama, da trgnu Kušite iz bezbrižnosti njihove. Tjeskoba vrlo bolna doći će na njih kao na nesretni dan Egipta; jer evo, on je došao.
Ezekiel 30,10Ovako veli svemogući Gospod: 'Učinit ću kraj Ijudstvu u Egiptu rukom Nebukadnezara, kralja babilonskoga.
Ezekiel 30,11On i narod njegov, najokrutniji između naroda, doći će i zemlju će poharati. Trgnut će mač svoj na Egipat i napunit će zemlju pobijenih.
Ezekiel 30,12Isušit ću rijeke Nila i predat ću zemlju u ruke zlikovcima. Opustit ću zemlju i sve, što je u njoj, rukom tuđinaca. Ja, Gospod, to sam rekao.
Ezekiel 30,13Ovako veli svemogući Gospod: 'Uništit ću idole i potrt ću kumire u Nofu. Neće više biti kneza iz Egipta. Pustit ću strah u Egipat,
Ezekiel 30,14Opustošit ću Patros, stavit ću oganj na Soan i izvršit ću sud na Nou.
Ezekiel 30,15Izlit ću gnjev svoj na Sin, bedem Egipta, i istrijebit ću ljudstvo u Nou.
Ezekiel 30,16Stavit ću oganj na Egipat. Sin će se previjati od tjeskobe. Nof će se osvojiti i zidovi će joj se srušiti.
Ezekiel 30,17Mladi ratnici iz Avena i Pit-Beseta popadat će od mača, i sve će ostalo otići u ropstvo.
Ezekiel 30,18U Tafnisu će dan pomrčati, kad ondje polomim žezla Egipta, i kad se u njemu učini kraj ponosnom sjaju njegovu. Oblak će ga pokriti. Gradovi će njegovi otići u ropstvo.
Ezekiel 30,19Tako ću izvršiti kazneni sud na Egiptu, i oni će spoznati, da, sam ja Gospod.'"
Ezekiel 30,20U jedanaestoj godini, u prvom mjesecu, sedmi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 30,21"Sine čovječji, ja sam slomio mišicu faraonu, kralju egipatskom. Eto, ona se više ne zavija. Ne uzima se lijek, i ne meće se zavoj na nju, da bi opet postala jaka i mogla držati mač.
Ezekiel 30,22Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti faraonu, kralju egipatskom, i razmrskati mu obadvije mušice, zdravu i slomljenu, i izbit ću mu mač iz ruke.
Ezekiel 30,23Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljana.
Ezekiel 30,24A ukrijepit ću mišice kralju babilonskom i dat ću mu svoj mač u ruku. A polomit ću mišicu faraonu, da jeca pred njim kao čovjek teško ranjen.
Ezekiel 30,25Mišice kralju babilonskom ukrijepit ću, a faraonu će mišice klonuti. Saznat će, da sam ja Gospod, kad dadnem mač svoj u ruka kralju babilonskom, da njim zamahne na Egipat.
Ezekiel 30,26Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljama. Spoznat će, da sam ja Gospod."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje