Tražilica


Ezekiel 42. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 42,1Dovede me i u unutarnji trijem prema sjeveru i dovede me k sobama, što su bile prema ograđenom prostoru i prema zgradi otraga na sjeveru.
Ezekiel 42,2Dužina na sjevernoj strani i iznosila je što lakata i širina pedeset lakata.
Ezekiel 42,3Prema dvadeset lakata unutarnjega trijema i prema kamenom podu vanjskoga trijema bile su one, galerija na galeriji, u tri kata.
Ezekiel 42,4Pred sobama je bio hodnik od deset lakata širine prema unutarnjem trijemu i od sto lakata dužine. Vrata su njihova bila prema sjeveru.
Ezekiel 42,5Gornje su sobe bile manje nego donje i srednje u zgradi, jer su im galerije oduzimale prostor.
Ezekiel 42,6Bile su trokatne, a nijesu imale stupova kao vanjske sobe; za to je od donjih i srednjih katova bio oduzet prostor, računano od zemlje.
Ezekiel 42,7Bio je tu i zid, koji je tekao van uzduž soba prema vanjskom trijemu. Prema sobama iznosila je njegova dužina pedeset lakata.
Ezekiel 42,8Jer je dužina prema unutarnjem trijemu iznosila pedeset lakata i dužina pred hramom što lakata.
Ezekiel 42,9Pod ovim sobama bio je pristup od istoka, kad se je dolazilo k njima od vanjskoga trijema.
Ezekiel 42,10Na širini zida od trijema i prema istoku, pred ograđenim prostorom i pred zgradom otraga bile su sobe.
Ezekiel 42,11Pred njima je bio hodnik. Imale su isti izgled kao sobe na sjevernoj strani i bile su tako duge i tako široke i imale su jednake izlaze i jednak uređaj.
Ezekiel 42,12Ulazi njihovi bili su kao ulazi u sobe, što su bile prema jugu. Jedan ulaz bio je na početku puta, koji je uza zid tekao prema istoku, gdje se je ulazilo.
Ezekiel 42,13On mi reče: "Sobe na sjeverno; strani i sobe na južnoj strani, što leže pred ograđenim prostorom, jesu svete sobe, gdje svećenici, koji se približuju Gospodu, smiju jesti presvete darove. Ondje imaju donijeti presveto, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju; jer je mjesto sveto.
Ezekiel 42,14Kad uniđu svećenici, neće izlaziti iz svetišta u vanjski trijem. Ovdje će ostavljati haljine svoje, u kojima su obavljali službu; jer su svete. Oblačit će druge haljine i onda istom odilaziti na mjesto za narod određeno."
Ezekiel 42,15Kad je bio izmjerio unutarnji hram, izvede me van na istočna vrata i izmjeri sve unaokolo.
Ezekiel 42,16Izmjeri mjerilom istočnu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,17Tada se okrenu i izmjeri sjevernu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,18Tada se okrenu, te izmjeri i južnu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,19Potom ode na zapadnu stranu i izmjeri pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,20Na sve četiri strane izmjeri. Unaokolo bio je zid; imao je dužinu od pet stotina mjerila i širinu od pet stotina mjerila, da omeđi sveto mjesto od obične zemlje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje