Tražilica


Daniel 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Daniel 1,1U trećoj godini vladanja kralja Jojakima Judina dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, proti Jerusalemu i opkoli ga.
Daniel 1,2I Gospod mu dade u ruku Jojakima, kralja Judina, i jedan dio posuđa hrama Božjega. On ih odnese u zemlju Šinear u hram boga svojega. Posuđe metnu u riznicu boga svojega.
Daniel 1,3Tada zapovjedi kralj Ašfenazu, predstojniku nad dvoranima, neka dovede između Izraelaca, od kraljevskog i kneževskog roda,
Daniel 1,4Mladiće bez mane, lijepa lica, vješte u svakoj mudrosti, bogate znanjem i dobro odgojene, koji bi sposobni bili za dvorbu u kraljevskoj palači. On neka ih pouči u pismu i jeziku Kaldejaca.
Daniel 1,5Kralj odredi njihovo svagdanje uzdržavanje od stola kraljevskoga i od vina, što ga je on sam pio. Zapovjedi, da se izobražavaju tri godine, a poslije neka bi stupili u kraljevsku službu.
Daniel 1,6Među njima su bili Judejci Daniel, Hananija, Mišael i Azarija.
Daniel 1,7Predstojnik nad dvoranima dade im ipak druga imena. Danielu nadjenu ime Beltešazar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, Azariji Abed-Nego,
Daniel 1,8Daniel je bio čvrsto odlučio, da se ne skvrni hranom kraljevom ni vinom, što ga je on pio. Zato zamoli predstojnika nad dvoranima, da se ne mora skvrniti.
Daniel 1,9I dade Bog Danielu te nađe milost i ljubav u predstojnika nad dvoranima.
Daniel 1,10Ipak reče predstojnik nad dvoranima Danielu: "Bojim se gospodara svojega kralja, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad bi vidio, da su lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaše dobi, mogao bih ja krivnjom vašom platiti glavom kod kralja.
Daniel 1,11A Daniel zamoli nadgledniku, kojega je predstojnik nad dvoranima bio postavio nad Danielom, Hananijom, Mišaelom i Azarijom:
Daniel 1,12"Pokušaj, molim, za deset dana sa slugama svojim! Neka nam se daje samo povrće da jedemo i voda da pijemo!
Daniel 1,13Onda neka ogledaš lica naša i lica onih mladi što jedu sa stola kraljeva, pa kako vidiš onako čini sa slugama svojim!"
Daniel 1,14On ih posluša u tom i pokuša s njima za deset dana.
Daniel 1,15A poslije deset dana izgledali su bolji i ugojeniji nego svi mladići, što su jeli sa stola kraljevskoga.
Daniel 1,16Tada je nadglednik uzimao jelo njihovo i vino, što su ga imali piti, i davao im je samo povrće.
Daniel 1,17A Bog dade ovoj četvorici mladica znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti. I Daniel se razumio također u viđenja i sne svake vrste.
Daniel 1,18Kada prođe vrijeme, iza kojega su po nalogu kraljevu imali biti oni predstavljeni njemu, izvede ih predstojnik nad dvoranima s pred Nebukadnezara.
Daniel 1,19Kralj je govorio s njima, i ne nađe se među svima ni jedan kao Daniel, Hananija, Mešak i Azarija. Zato su bili pripušteni službi kraljevskoj.
Daniel 1,20U svim slučajevima, što su tražili mudrost i razum, nađe ih kralj, kadgod bi ih zapitao, deset puta učenijima od svih vračara i gatalaca u svemu kraljevstvu svojemu.
Daniel 1,21Daniel je doživio još prvu godinu kralja Kira.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje