Tražilica


Ezekiel 48. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 48,1Ovo su imena plemenima: Na skrajnom sjeveru od mora u Hetlon do ondje, gdje se ide u Hamat, do u Hasar-Enon - područje Damaska ostaje prema sjeveru - uz Hamat od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Dan plemensko područje!
Ezekiel 48,2Uz područje Danovo i od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ašer plemensko područje.
Ezekiel 48,3Uz područje Ašerovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Naftali plemensko područje.
Ezekiel 48,4Uz područje Naftalijevo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Manaseh plemensko područje.
Ezekiel 48,5Uz područje Manasehovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Efraim plemensko područje.
Ezekiel 48,6Uz područje Efraimovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ruben plemensko područje.
Ezekiel 48,7Uz plemensko područje Rubenovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Juda plemensko područje.
Ezekiel 48,8Uz područje Judino od istočne strane do zapadne strane ležat će sveto zemljište, koje posvećujete Gospodu, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu i u dužinu kao drugi plemenski dijelovi od istočne strane do zapadne strane. U sredini njegovoj stajat će svetište.
Ezekiel 48,9Sveto zemljište, koje ćete posvetiti Gospodu, neka bude dvadeset i pet tisuća lakata dugo i deset tisuća lakata široko!
Ezekiel 48,10Sveto će zemljište pripadati ovima: Pripast će svećenicima na sjevernoj strani komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadnoj strani od deset tisuća lakata u širinu, na istočnoj strani od deset tisuća lakata u širinu i na južnoj strani od dvadeset i pet tisuća lakata u širinu. Usred njega stajat će svetište Gospodnje.
Ezekiel 48,11Svećenicima posvećenim, sinovima Sadokovim, koji su činili moju službu i nijesu zastranili, kao leviti, kad su zastranili Izraelci,
Ezekiel 48,12Njima će pripasti posvećeni komad, najsvetiji dio posvećenoga zemljišta uz područje Levita.
Ezekiel 48,13Levitima će pripasti komad što odgovara području svećenika dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća lakata u širinu, sve skupa dužina od dvadeset i pet tisuća lakata i širina od deset tisuća lakata.
Ezekiel 48,14Oni ne smiju ništa od toga prodati ni zamijeniti, niti ne smiju prenijeti ovaj posvećeni dio zemlje u tuđe ruke; jer je svet Gospodu.
Ezekiel 48,15Pet tisuća lakta, što još preostane od širine uz dvadeset i pet tisuća lakata, nije sveto, nego je određeno za grad kao prebivalište i slobodan prostor. Usred toga neka stoji grad!
Ezekiel 48,16Ovo su mjere njegove: Sjeverna strana ima četiri tisuće; pet stotina lakata, južna strana četiri tisuće i pet stotina, istočna strana četiri tisuće i pet stotina, zapadna strana četiri tisuće i pet stotina.
Ezekiel 48,17Slobodni prostor grada iznosit će sa sjevera dvjesta i pedeset lakata, s juga dvjesta i pedeset s istoka dvjesta i pedeset i sa so pada dvjesta i pedeset
Ezekiel 48,18što još preostane od dužine uz sveto zemljište, naime deset tisuća lakata na istoku i deset tisuća lakata na zapadu, neka služi za uzdržavanje stanovnika u gradu!
Ezekiel 48,19Stanovnici grada bit će iz svih plemena Izraelovih.
Ezekiel 48,20Sve posvećeno zemljište iznosit će dvadeset i pet tisuća lakata u četvorini, naime posvećeno zemljište s posjedom gradskim.
Ezekiel 48,21. Što ostane pripast će knezu s obje strane posvećenog zemljišta i gradskog vlasništva uz dvadeset i pet tisuća lakata do istočne međe i sa zapada uz dvadeset i pet tisuća lakata do zapadne međe prema plemenskim dijelovima. To neka pripadne knezu, i usred toga neka budu posvećeno zemljište i hramsko svetište!
Ezekiel 48,22I od posjeda Levita i od posjeda grada, što su usred onoga, što pripada knezu, ima sve, što je između područja Judina i područja Benjaminova, pripasti knezu.
Ezekiel 48,23Ovo su ostala plemena: Od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Benjamin plemensko područje
Ezekiel 48,24Uz područje Benjaminovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Simeon plemensko, područje.
Ezekiel 48,25Uz područje Simeonovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Isakar plemensko područje.
Ezekiel 48,26Uz područje Isakarovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Zebulun plemensko područje.
Ezekiel 48,27Uz područje Zebulunovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Gad plemensko područje.
Ezekiel 48,28Uz područje Gadovo s južne strane, na jug, ima ići međa od Tamara do Meraba Kadeša, onda do na potok i do velikoga mora
Ezekiel 48,29"To je zemlja, koju ćete ždrijebom razdijeliti među plemena Izraelova kao baštinski posjed, i to imaju biti baštinski dijelovi njihovi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 48,30Ovo su izlazi grada: sa sjeverne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata,
Ezekiel 48,31- Vrata gradska nazvana su po imenima plemena Izraelovih - nalaze se troja vrata sa sjevera: vrata Rubenova, vrata Judina, vrata Levijeva.
Ezekiel 48,32S istočne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: "vrata Josipova, vrata Benjaminova, vrata Danova.
Ezekiel 48,33S južne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja rata: vrata Simeonova, vrata Isakarova, vrata Zebulunova.
Ezekiel 48,34Zapadna strana, koja je duga četiri tisuće i pet stotina lakata, imaju troja vrata: vrata Gadova, vrata Ašerova, vrata Naftalijeva.
Ezekiel 48,35Opseg iznosi osamnaest tisuća lakata. Ime će gradu ubuduće biti: "Gospod je ovdje."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje