Tražilica


Daniel 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Daniel 3,1Kralj Nebukadnezar dade načiniti zlatan lik, kojemu je visina bila šezdeset lakata, a širina šest lakata; i namjesti ga u ravnici Duri u pokrajini babilonskoj.
Daniel 3,2Nato posla kralj Nebukadnezar glasnike, da pozovu satrape, namjesnike, zapovjednike, suce, rizničare, pravnike, vijećnike i sve druge dostojanstvenike pokrajinske, da dođu na posvetu lika, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,3Tada se skupiše satrapi, namjesnici, zapovjednici, suci, rizničari, pravnici, vijećnici i svi drugi dostojanstvenici pokrajinski na posvetu lika, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar. Oni stadoše pred likom, što ga je bio podigao Nebukadnezar.
Daniel 3,4Glasnik povika iza glasa: "Narodi, plemena i jezici, vama se zapovijeda:
Daniel 3,5Čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, imate se ničice baciti i pokloniti se zlatnome liku, što ga je podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,6Tko se ne baci ničice i ne pokloni se, bit će smjesta bačen u peć ognjenu užarenu."
Daniel 3,7I čim su čuli svi narodi zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira i svih drugih vrsta glazbala, baciše se ničice svi narodi, plemena i jezici i pokloniše se zlatnome liku, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,8U isti još čas pristupiše ljudi kaldejski i optužiše Judejce.
Daniel 3,9Rekoše kralju Nebukadnezaru: "Kralju, da si živ dovijeka!
Daniel 3,10Ti si, kralju, zapovjedio, da svaki, koji čuje zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, ima se ničice baciti i pokloniti se zlatnome liku,
Daniel 3,11Tko ne padne ničice i ne pokloni se zlatnome liku, ima se baciti u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,12A imaju Judejci, kojima si predao upravu pokrajine babilonske, Šadrak, Mešak i Abed-Nego. Ovi ljudi ne mare za tvoju zapovijed, kralju! Ori ne poštuju tvojih bogova i ne klanjaju se zlatnome liku, što si ga podigao."
Daniel 3,13Tada Nebukadnezar u gnjevu i bijesu zapovjedi, da dovedu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega. Kad su ih bili doveli pred kralja,
Daniel 3,14Progovori im Nebukadnezar: "Je li istina, Šadrak, Mešak i Abed-Nego, da vi ne poštujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome liku, što sam ga dao podignuti?
Daniel 3,15I sada, ako ste pripravni, bacite se ničice, čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku, što sam ga dao podignuti! Ako li se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć ognjenu užarenu, a koji bi bio bog, što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?"
Daniel 3,16Šadrak, Mešak i Abed-Nego odgovoriše kralju: "Nebukadnezare, ne treba nam da ti odgovaramo na to!
Daniel 3,17Jer evo, Bog naš, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz peći ognjene užarene. On će as, kralju, osloboditi iz tvoje ruke!
Daniel 3,18Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada nećemo poštovati tvojih bogova i nećemo se pokloniti zlatnome liku, što si ga podigao!"
Daniel 3,19Tada Nebukadnezar pade u takav bijes na Šadraka, Mešaka i Abed-Nega, da mu se je lice izobličilo. On zapovjedi, da se užari peć sedam puta jače, nego što je inače bivalo.
Daniel 3,20Onda zapovjedi najjačim ljudima u svojoj vojsci, da svezu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega i da ih bace u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,21I tako su bili svezani ovi ljudi u svojim donjim haljinama, kapama, plaštima, obući i drugoj odjeći i bačeni u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,22Kako su bili na strogu zapovijed kraljevu preveć užarili peć, plamen je ognjeni usmrtio ljude, što su u njega bacili Šadraka, Mešaka i Abed-Nega.
Daniel 3,23Ona tri čovjeka, Šadrak, Mešak i Abed-Nego, padoše svezani u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,24Tada se zadivi kralj Nebukadnezar, ustade brže i upita savjetnike svoje: "Zar nijesmo bacili tri čovjeka svezana u oganj?" Oni odgovoriše kralju: "Jest, kralju!"
Daniel 3,25On odgovori: "A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa, a četvrti izgleda kao anđeo."
Daniel 3,26Tada pristupi Nebukadnezar na vrata ognjenoj peći užarenoj i povika: "Šadrak, Mešak i Abed-Nego, sluge Boga svevišnjega, izađite i stupite ovamo!" Odmah izađoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abed-Nego.
Daniel 3,27Tada dođoše satrapi, namjesnici, zapovjednici i savjetnici kraljevi i vidješe, da oganj lije bio mogao ništa učiniti onim ljudima. Njihova kosa, na glavi nije se bila opalila, njihove se haljine nijesu oštetile i nikakva šteta od ognja nije im se nanijela.
Daniel 3,28Tada povika Nebukadnezar: "Neka je blagoslovljen Bog Šadrakov. Mešakov i Abed-Negov! On je poslao anđela svojega i oslobodio sluge svoje, koji se pouzdaše u njega, zapovijed kraljevu prestupiše i tjelesa svoja predadoše, da ne bi poštovali drugoga boga niti mu se poklonili osim svojemu!
Daniel 3,29Zato izlazi od mene ova zapovijed: "Ako tkogod, bilo kojega naroda, bilo kojega plemena i jezika, izgovori kakvu psovku na Boga Šadrakova, Mešakova i Abed-Negova, taj neka se na komade isiječe i kuća njegova neka se pretvori u podrtine; jer nema drugoga boga, koji bi mogao tako izbaviti!"
Daniel 3,30Tada uzdiže kralj Šadraka, Mešaka i Abed-Nega opet na visoka mjesta njihova u pokrajini babilonskoj.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje