Tražilica


Daniel 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 11,1Već u prvoj godini vladanja Medijca Darija stajao sam uz njega kao pomoćnik i zaštitnik.
Daniel 11,2Sad ću ti izreći istinu. Evo, još će se tri kralja perzijska pojaviti. Četvrti će steći veće bogatstvo nego svi drugi. Kad se osili bogatstvom svojim, sve će podignuti na grčko kraljevstvo.
Daniel 11,3Tada će se pojaviti junački kralj i podignuti silno kraljevstvo i sve izvesti što hoće.
Daniel 11,4Ali jedva se pojavi, raspast će se kraljevstvo njegovo i razdijelit će se u četiri vjetra nebeska, ali ne među potomke njegove. I neće više biti tako moćno kao pod vlašću njegovom.
Daniel 11,5Kralj južni postat će jak. Ali jedan od vojskovođa njegovih natkrilit će ga moću i vlast će posvojiti sebi, Kraljevstvo će njegovo biti vrlo veliko.
Daniel 11,6Poslije nekoliko godina oni će se sprijateljiti. Kći južnoga kralja doći će k sjevernom kralju, da uspostavi mir. Ali ona neće zadržati jaku pomoć; jer on i pomoć njegova neće se održati. Dapače ona će biti predana zajedno s pratnjom njezinom, ocem njezinim i pomoćnikom njezinim.
Daniel 11,7Potom će od izdanka iz korijena njezina jedan ustati i staviti se na čelo vojsci, provalit će u tvrđavu sjevernoga kralja, napasti je i zauzeti.
Daniel 11,8I bogove će njihove s livenim likovima njihovim, s dragocjenim posuđem njihovim, srebrom i zlatom odnijeti u Egipat kao plijen. Godine i godine ostat će jači od sjevernoga kralja.
Daniel 11,9Tada će ovaj upasti u kraljevstvo južnoga kralja; ali se mora opet vratiti u svoju zemlju.
Daniel 11,10Ali će se sinovi njegovi naoružati i skupit će silne vojske. Oni će doći sve plaveći i potapajući i ponovno će u boju prodirati do grada njegova.
Daniel 11,11Ogorčen izaći će kralj južni i ratovat će s kraljem sjevernim. Ovaj će podignuti veliku vojsku, ali će se vojska dati u ruke onomu.
Daniel 11,12Pošto bude vojska uništena, ponijet će se srce njegovo. Pobit će deset tisuća; ipak se neće moći držati.
Daniel 11,13Sjeverni će kralj opet dignuti vojsku, veću od prijašnje, i poslije više godina doći će s velikom vojskom i sa silnim blagom.
Daniel 11,14U to će vrijeme mnogi ustati na kralja južnoga, i zlikovci od tvojega naroda podignut će se, da se po njima ispuni proročanstvo, ali će oni pasti.
Daniel 11,15I doći će kralj sjevernoga kraljevstva, načinit će opkope i uzet će jedan tvrdi grad. Čete južne neće odoljeti, ni izabrane čete njegove neće se moći oduprijeti.
Daniel 11,16Tako može onaj, koji je došao proti njemu, činiti što hoće, a da mu se nitko ne opre. I on će se utvrditi u najkrasnijoj od svih zemalja. Uništenje je u ruci njegovoj.
Daniel 11,17Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu kćer za ženu u zloj namjeri. Ali se osnova neće obistiniti i neće mu uspjeti.
Daniel 11,18Tada će se okrenuti na primorske zemlje i mnoge osvojiti. Ali će jedan vojskovođa dokrajčiti njegovo ruganje i njegov rug svaliti na njega.
Daniel 11,19Tada će se okrenuti tvrđavama svoje zemlje. Pritom će se spotaknuti i pasti i zauvijek iščeznuti.
Daniel 11,20Na njegovo će mjesto stupiti drugi, koji šalje nastojnika kroz najkrasniju zemlju kraljevstva svojega. Ali iza nekoliko dana bude umoren, a ne od gnjeva, niti u ratu.
Daniel 11,21Na njegovo će mjesto doći opak čovjek, kome nije bila namijenjena čast kraljevska. On će doći iznenada i spletkama se domoći vlasti.
Daniel 11,22Vojne sile bit će od njega poplavljene i uništene zajedno s knezom zavjeta.
Daniel 11,23I proti onomu, koji se udruži s njim, čini prijevaru. On će doći i nadvladat će unatoč neznatnim četama svojim.
Daniel 11,24Iznenada će upasti u najrodnije krajeve u zemlji i počiniti zlodjela, kakvih nijesu počinili ni oci ni djedovi njegovi. Grabež i plijen i blago razdijelit će među njih rasipno. Proti tvrdim mjestima smišljat će osnove svoje, ali samo još za neko vrijeme.
Daniel 11,25Potom će podignuti moć svoju i hrabrost svoju proti kralju južnome s velikom vojskom. Kralj će južni doći u boj s velikom, vrlo jakom vojskom, ali neće moći odoljeti; jer će se skovati spletke proti njemu.
Daniel 11,26Njegovi drugovi za stolom navući će mu slom. Njegove čete bit će poplavljene, i mnogi će biti pobijeni i pasti.
Daniel 11,27Obadva kralja misle na prijevaru. Za jednim stolom sjede i lažu jedan drugome. Ali im osnove njihove ne polaze za rukom; jer će kraj još biti u određeno vrijeme.
Daniel 11,28I vraća se s velikim blagom u svoju zemlju i upravlja svoju misao proti svetom zavjetu. Kad izvrši svoju osnovu, vratit će se u svoju zemlju.
Daniel 11,29U urečeno će vrijeme opet poči na jug. Ali drugi put neće biti kao prvi put.
Daniel 11,30Jer će izaći proti njemu lađe iz Kitima. On će se zastrašiti i povratiti i sad će gnjev svoj iskaliti na svetom zavjetu. On će se opet obazreti na one, koji ostavljaju sveti zavjet.
Daniel 11,31Vojska, koju je poslao, nastupit će, oskvrnit će svetište i tvrđavu, prestat će prinositi žrtvu svagdanju i postaviti sramotnu gnusobu idolsku.
Daniel 11,32Riječima laskavim privodi k otpadu one, koji su se ogriješili o zavjet. Ali mnoštvo onih, koji poznaju Boga svojega, ostat će tvrdo i činit će pravo.
Daniel 11,33Razumni u narodu osvijestit će mnoge, ali će biti donekle duboko satrti mačem i plamenom, ropstvom i grabežem.
Daniel 11,34Ali dok budu duboko satrti, pružit će im se malo pomoći. Tada će im se licemjerski priključiti vrlo mnogi.
Daniel 11,35I još neki od razumnih će pasti, da se drugi okušaju, očiste i ubijele do posljednjeg vremena; jer će za to još biti određeno vrijeme.
Daniel 11,36l kralj će činiti što hoće. On će se oholo podignuti proti svakome bogu. Proti Bogu nad bogovima drsko će govoriti i nekažnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer će se izvršiti što je zaključeno.
Daniel 11,37I Boga otaca svojih neće štovati, niti će mariti za ljubimca boga žena, niti za ikojega drugog boga; jer će se dignuti iznad sviju.
Daniel 11,38Mjesto toga štovat će boga tvrđava; boga, kojega oci njegovi nijesu poznavali, štuje zlatom, srebrom i dragim kamenjem i drugim dragocjenostima.
Daniel 11,39Podignut će tvrda mjesta u čast tuđemu bogu. Tko prizna ovoga, njemu će iskazati veliku čast. Podijelit će im vlast nad mnogima i dati im zemlju kao plaću.
Daniel 11,40U posljednje vrijeme južni će se kralj sukobiti s njim. Na njega će kralj sjeverni navaliti s kolima, konjima i mnogim lađama i sve plaveći i potapajući provalit u zemlje.
Daniel 11,41Pritom će upasti i u najkrasniju od svih zemalja. Deset tisuća past će. Samo će se ovi izbaviti od njega: "Edom, Moab i veći dio Amonaca.
Daniel 11,42Tada će posegnuti rukom svojom na zemlje i Egipat neće mu umaknuti.
Daniel 11,43Osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve dragocjenosti Egipta. Libijci i Etiopljani u pratnji su njegovoj.
Daniel 11,44Tada će ga uplašiti glasovi s istoka i sa sjevera. S velikim će gnjevom izaći i mnoge će pogubiti i uništiti.
Daniel 11,45Razapet će sjajne šatore svoje između mora i svete, krasne gore. Ipak će ga dostići njegov kraj, a da mu nitko ne donese pomoći.
Daniel 11,1 moje potpore i moga okrilja.
Daniel 11,2A sada ću ti otkriti istinu. Evo: još će tri kralja ustati za Perziju: četvrti će biti bogatiji od svih ostalih, pa kad se zbog svoga bogatstva osili, sve će podići protiv kraljevstva grčkoga.
Daniel 11,3Ustat će junački kralj, vladat će silnom moću i činiti što ga bude volja.
Daniel 11,4A čim se ustane, njegovo će se kraljevstvo raspasti i bit će razdijeljeno na četiri vjetra nebeska, ali ne među njegove potomke; i neće više biti tako moćno kao za njegove vladavine, jer će njegovo kraljevstvo biti razoreno i predano drugima, a ne njima.
Daniel 11,5Kralj će Juga postati moćan; jedan će od njegovih zapovjednika biti moćniji od njega i zavladat će većom moću nego što je njegova.
Daniel 11,6Nekoliko godina kasnije oni će se udružiti, a kći kralja Juga doći će kralju Sjevera da sklope ugovor. Ali ona tim neće sačuvati snagu svoje mišice i njezino se potomstvo neće održati: bit će predana ona, i njezina pratnja, i njezino dijete, i njezin pomagač u tim vremenima.
Daniel 11,7No jedan će se izdanak njezina korijena podići na njezino mjesto, navalit će na vojsku, prodrijet će u tvrđavu kralja Sjevera, postupati s njima po miloj volji i pobijediti ih.
Daniel 11,8Pa i njihove bogove, njihove kipove i njihovo dragocjeno suđe, srebrno i zlatno, odnijet će kao plijen u Egipat. Nekoliko godina bit će jači od kralja Sjevera,
Daniel 11,9koji će onda prodrijeti u kraljevstvo kralja Juga, odakle će se vratiti u svoju zemlju.
Daniel 11,10Ali će se onda njegovi sinovi naoružati, skupit će silnu vojsku, odlučno će navaliti i poput poplave proći, zatim će se opet zametnuti rat sve do njegove utvrde.
Daniel 11,11Tada će se kralj Juga razgnjeviti i zavojštiti na kralja Sjevera; podići će silnu vojsku i nadvladati vojsku njegovu.
Daniel 11,12Mnoštvo će biti uništeno, a on će se zbog toga uzoholiti; pobit će desetke tisuća, ali se neće održati:
Daniel 11,13kralj će Sjevera opet dići vojsku veću nego prije, i poslije nekoliko godina navalit će s velikom, dobro opremljenom vojskom.
Daniel 11,14U to vrijeme mnogi će se podići protiv kralja Juga; ustat će i nasilnici iz tvog naroda da se ispuni viđenje, ali će propasti.
Daniel 11,15Doći će kralj Sjevera: podići će nasipe da zauzme jedan utvrđeni grad. Mišice Juga neće odoljeti, pa ni izabrane čete neće imati snage da se odupru.
Daniel 11,16Onaj će navaliti protiv njega i učinit će s njime kako mu se prohtije - nitko mu se neće oprijeti: zaustavit će se u Divoti, uništenje je u njegovim rukama.
Daniel 11,17Čvrsto odlučivši da se pošto-poto domogne svega njegova kraljevstva, sklopit će s njim ugovor dajući mu jednu kćer za ženu da ga upropasti, ali mu neće uspjeti, neće se to zbiti.
Daniel 11,18Zatim će se okrenuti prema otocima i mnoge će osvojiti, ali će jedan zapovjednik dokrajčiti tu sramotu, sramotu mu sramotom vratiti.
Daniel 11,19Brže će nagnuti prema utvrdama svoje zemlje, ali će posrnuti, pasti, više ga neće biti.
Daniel 11,20Na njegovo će mjesto doći jedan koji će u diku kraljevstva poslati poreznika, ali će u kratko vrijeme poginuti bez gnjeva i boja.
Daniel 11,21Na njegovo će se mjesto uzdići nitkov kome ne pripada kraljevska čast. Ali on će iznenada doći i spletkama se domoći kraljevstva.
Daniel 11,22Pred njim će biti preplavljene i skršene navalne snage i sam knez Saveza.
Daniel 11,23Unatoč sporazumu s njime, izdajnički će navaliti i svladati ga s malo ljudi.
Daniel 11,24Iznenada će upasti u bogate pokrajine i postupat će kako nisu postupali njegovi očevi ni očevi njegovih otaca, rasipajući među svoje plijen, pljačku i bogatstvo, smišljat će osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme.
Daniel 11,25Pokrenut će, s velikom vojskom, svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga. Kralj Juga krenut će u rat s mnogom i moćnom vojskom, ali neće izdržati, jer će se protiv njega skovati spletke.
Daniel 11,26I oni koji jeđahu za njegovim stolom skršit će ga: njegova će vojska biti uništena i mnogi će posječeni popadati.
Daniel 11,27Oba će kralja smišljati zlo; sjedeći za istim stolom, govorit će laži jedan drugome: ali neće uspjeti, jer je svršetak odložen do određenog vremena.
Daniel 11,28Vratit će se on u svoju zemlju s velikim blagom; srcem protiv svetoga Saveza, učinit će svoje i vratiti se u svoju zemlju.
Daniel 11,29U određeno vrijeme opet će krenuti protiv Juga, ali sada neće biti kao prvi put.
Daniel 11,30Kitimski će brodovi navaliti na njega, i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.
Daniel 11,31Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinut` svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši.
Daniel 11,32Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i vršit će svoje.
Daniel 11,33Umnici u narodu poučavat će mnoštvo, ali će ih jedno vrijeme zatirati mačem i ognjem, izgnanstvom i pljačkanjem.
Daniel 11,34Dok ih budu zatirali, samo će im nekolicina pomagati, a mnogi će im se pridružiti prijevarno.
Daniel 11,35Od umnika neki će pasti, da se prokušaju, probrani, čisti do vremena svršetka, jer još nije došlo određeno vrijeme.
Daniel 11,36Kralj će raditi što god mu se prohtije, uznoseći i uzdižući sebe iznad svih bogova: protiv Boga nad bogovima govorit će hule i uspijevat će dok se gnjev ne navrši - jer ono što je određeno, to će se ispuniti.
Daniel 11,37Neće mariti za bogove svojih otaca ni za Miljenika ženÄa niti za kojega drugog boga: samog će sebe izdizati iznad sviju.
Daniel 11,38Mjesto njih častit će boga tvrđava, boga koga nisu poznavali njegovi očevi, častiti ga zlatom i srebrom, dragim kamenjem i drugim dragocjenostima.
Daniel 11,39Navalit će na tvrđave gradova pomoću stranog boga: one koji njega priznaju obasut će počastima i dat će im vlast nad mnoštvom i dijelit će im zemlju za nagradu.
Daniel 11,40U vrijeme svršetka kralj će se Juga zaratiti s njime; kralj će Sjevera navaliti na nj svojim kolima, svojim konjanicima i svojim mnogim brodovima. Provalit će u zemlje i proći njima poput poplave.
Daniel 11,41Prodrijet će u Divotu i mnogi će pasti. Njegovim će rukama izmaći Edom i Moab i glavnina sinova Amonovih.
Daniel 11,42Pružit će svoju ruku za zemljama: Egipat mu neće izmaći.
Daniel 11,43On će se domoći zlatnog i srebrnog blaga i svih dragocjenosti Egipta. Pratit će ga Libijci i Etiopljani.
Daniel 11,44Ali će ga uznemiriti vijesti s istoka i sa sjevera te će poći vrlo gnjevan da uništi i zatre mnoštvo.
Daniel 11,45Postavit će svoje dvorske šatore između mora i Svete gore Divote. Ali će i njemu doći kraj, i nitko mu neće pomoći.
Daniel 11,1Glede mene, u prvoj godini Dariusa Medijca, ja bijah zadužen njemu darti snagu i podršku.
Daniel 11,2Sada dakle, ja ću ti najaviti istinu. Evo kako će se još tri kralja podignuti za Perziju, potom će četvrti sakupiti veće bogatstvo nego ono od svi ostalih, i budući jak s tog svog bogatstva, on će sve pokrenuti protiv kraljevine Grčke.
Daniel 11,3Ali, jedan će se srčan kralj podići; on će ostvariti jednu veliku prevlast radeći po svojoj volji.
Daniel 11,4Kad se on bude dobro učvrstio, njegovo će kraljevstvo biti skršeno i podijeljeno u četirima vjetrovima nebeskim, a da ne pripadne njegovim potomcima niti da ima onu vlast koju je on vršio, jer njegovo kraljevstvo bit će iščupano i pripast će drugima, a ne njemu.
Daniel 11,5Kralj Juga postat će jak, ali jedan od njegovih prinčeva bit će jači neg on i izvršit će jednu prevlast veću od njegove.
Daniel 11,6Na kraju nekoliko godina oni će se oroditi, i kćer kralja Juga doći će kod kralja Sjevera za izvršiti te sporazume . Ali, ona neće sačuvati podršku ni jedne ruke i njeno potomstvo neće opstati: ona će biti izručena, ona i oni koji nju budu doveli, njeno dijete i njegova podrška, u ono vrijeme tamo.
Daniel 11,7Jedan će se izdanak njegovih korijena podići na njegovom mjestu, on će doći prema vojsci i ući će u tvrđu kralja Sjevera; on će djelovati protiv njih i nadmašiti ih.
Daniel 11,8Čak i njihove bogove, sa slikama od livenog metala i njihove dragocijene predmete od srebra i zlata, on će ih odnijeti u zarobljeništvo u Egipat. Potom će ostati nekoliko godina daleko od kralja Sjevera.
Daniel 11,9Ovaj će doći u kraljevinu kralja Juga, potom će se vratiti u svoju zemlju.
Daniel 11,10Njegovi sinovi podržat će boj; oni će sakupiti jedno veliko mnoštvo trupa. Jedan od njih založit će se, udariti i prodrijeti; potom će se okrenuti i podržati bitku sve do tvrđave.
Daniel 11,11Kralj Juga će se razbjesniti. On će izići za zaratiti protiv njega, protiv kralja Sjevera; on će staviti pod noge jedno veliko mnoštvo i mnoštvo sa suprotne strane bit će izručeno njegovoj vlasti .
Daniel 11,12Kad to mnoštvo bude nadvladano, njegovo će se srce uzdići; on će oboriti mirijade, ali neće likovati.
Daniel 11,13Kralj Sjevera vratit će se i stavit će on pod noge jedno mnoštvo još veće nego prvo. Nakon nekog vremena, nekoliko godina, on će se primaknuti s jednom velikom vojskom i zamašnom opremom.
Daniel 11,14U ono vrijeme, jedno će se mnoštvo podići protiv kralja Juga i siloviti ljudi tvog naroda podići će se za ispuniti jedno viđenje, ali posrnut će oni.
Daniel 11,15Kralj će sjevera doći, on će podići opsadni nasip i domoći se jednog utvrđenog grada . Snage Juga neće se održati, ni njihove probrane postrojbe: one neće imati snage za održanje.
Daniel 11,16Onaj koji se pokrene protiv njih radit će po svojoj volji; nitko neće izdržati protiv njega, a on će se zaustaviti u Prekrasnoj zemlji, imajući razaranje u ruci.
Daniel 11,17Naumivši doći sa silom sve svoje kraljevine, on će sklopiti dogovor s njim; dat će mu jednu kćer od žena da bi ga uništio; ali to neće opstati, to mu se neće dogoditi .
Daniel 11,18On će tad okrenuti svoje poglede na stranu otoka i dočepat će se mnogih od njih; ali jedan upravni činovnik stavit će kraj na njegovo sramoćenje a da mu on sramotu ne vrati.
Daniel 11,19Potom će on okrenuti poglede svoje na stranu tvrđava zemlje njegove; ali posrnut će on, past će i neće se više povratiti.
Daniel 11,20Netko će se podići na njegovom mjestu, koji će dati da prođe gulikoža jedan to mu se neće dogoditi1; ali u nekoliko dana on će biti slomljen, ne zbog gnjeva ili rata.
Daniel 11,21Na njegovo će se mjesto podići jedno prezrivo biće kome neće biti dana čast kraljevstva;on će doći u sred mira i dočepat će se kraljevstva spletkama.
Daniel 11,22Osvajačke snage bit će preplavljene pred njim i slomljene, kao i poglavar jednog saveza .
Daniel 11,23Zahvaljujući dogovorima napravljrenim s njim, on će koristiti prijevaru, napast će i svladat će ga s malo ljudi.
Daniel 11,24U sred mira, on će doći u plodne oblasti pokrajine, i učinit će ono što nisu bili učinili ni njegovi očevi ni očevi otaca njegovih: on će svojima podijeliti plijen, pljačku i stvari, i skovati svoje spletke protiv tvrđava, i sve to do jednog stanovitog časa.
Daniel 11,25On će pobuditi svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga s jednom velikom vojskom. Kralj Juga će zaratiti s jednom krajnje velikom i i veoma moćnom vojskom; ali neće izdržati, jer će spletkariti protiv njega spletkama :
Daniel 11,26oni koji jedoše za njegovim stolom slomit će ga, njegova će vojska biti potopljena i jedan veliki broj žrtava past će.
Daniel 11,27Oba kralja, srca punog zlobe, govorit će lažno za istim stolom, ali to neće uspijevati, jer kraj će doći u svoje vrijeme.
Daniel 11,28On će se vratiti u svoju zemlju s jednom značajnim opremom. Imajući neprijateljske namjere protiv Svetog *Saveza, on će ih ispuniti, potom će se vratiti u zemlju svoju.
Daniel 11,29Kad bude došao čas, on će se vratiti protiv Juga, ali neće mu biti kraj kao što mu je bio početak .
Daniel 11,30Lađe iz Kitima doći će protiv njega i on će biti obeshrabren. Ponovo, on će se razljutiti i pokrenuti protiv Svetog Saveza; ponovo on će biti u dosluhu s onima koji napuste Sveti Savez.
Daniel 11,31Snage pristigle s njegove strane zauzet će položaj; one će oskvrnuti Svetištetvrđu, prekinut će vječno žrtvovanje i postaviti gnusnost pustošiteljicu .
Daniel 11,32On će prouzrokovati otpadništvo spletkama skrnavitelja Saveza, ali narod onih koji ne poznaju njihovog Boga postupit će odlučno;
Daniel 11,33misaoni ljudi naroda obučit će jedno mnoštvo, ali oni će potpasti pod mač, plamen, u ropstvo i pljačku, tijekom tih dana.
Daniel 11,34Kad oni budu pali, oni će primiti malo pomoći, ali će se jedna množina sastaviti s njima putem spletaka.
Daniel 11,35Među misaonim ljudima, ima onih koji će pasti, da bi bili profinjeni, očišćeni i izbijeljeni sva do vremena svršetka, jer on treba doći u svoj određeni čas.
Daniel 11,36Kralj će postupati po svojoj želji; on će se oduševljavati i narast će iznad svakog boga, i protiv Boga bogova on će izreći iznenađujuće riječi. On će uspjeti, sve dok to ne bude izjedeno gnjevom, jer što je određeno bit će izvršeno.
Daniel 11,37On neće imati obzira spram bogova svojih otaca; on neće imati obzira ni spram Miljenika žena, ni ikakvog božanstva, jer on će se podići iznad svega.
Daniel 11,38On će štovati u svom mjestu božanstvo tvrđava; on će štovati jedno božanstvo koje ne bijahu poznavali njegovi očevi, zlatom i srebrom, dragim kamenjem i nakitima.
Daniel 11,39On će nastupati protiv utvrda s jednim stranim božanstvom; oni koji ga budu priznavali, njih će on ispuniti slavom. On će ih postaviti da gospoduju nad mnoštvom i dodijelit će im zemlje u naknadu.
Daniel 11,40U vrijeme svršetka, kralj juga sukobit će se s njim, ali kralj Sjevera oborit će se na njega sa svojim kolima, konjanicima i brojnim lađama; on će prodrijeti u zemlju, preplavit će ju i proći njome.
Daniel 11,41On će doći u Prekrasnu zemlju, a mnogi će posrnuti, ovi ovdje će izmaknuti ruci njegovoj: Edom, Moab i prvijenci sinova Amonovih .
Daniel 11,42On će ispružiti ruku svoju na te zemlje, i Egipat neće moći nanovo izmaknuti.
Daniel 11,43On će se učiniti gospodarem riznicama zlata i srebra i svih dragocijenosti Egipta, a Libijci i Nubijci ići će uzastopce njemu.
Daniel 11,44Ali, novosti s Orijenta i Sjevera uznemirit će ga; on će izići u velikom gnjevu za uništiti i istrijebiti mnoštvo.
Daniel 11,45On će postaviti šatore svoje palače između morađ i *svete planine Krasote i on će stići svome svršetku, a da mu nitko ne pritekne u pomoć.
Danilo 11,1I ja prve godine Darija Midijanina stadoh da mu pomožem, i da ga potkrijepim.
Danilo 11,2A sada ću ti kazati istinu. Evo, još će tri cara nastati u Persiji; i četvrti će biti bogatiji od svijeh, i kad se ukrijepi bogatstvom svojim, sve će podignuti na Grčko carstvo.
Danilo 11,3Potom će nastati silan car, i vladaće velikom državom i radiće što hoće.
Danilo 11,4A kako nestane, rasuće se carstvo njegovo i razdijeliće se u četiri vjetra nebeska, ne među natražje njegovo niti s vlašću s kojom je on vladao, jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima a ne njima.
Danilo 11,5I car južni osiliće, i jedan od knezova njegovijeh, i biće silniji od njega, i vladaće, i država će njegova biti velika.
Danilo 11,6I poslije nekoliko godina oni će se oprijateljiti, i kći južnoga cara doći će k caru sjevernom da učini pogodbu; ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati s mišicom svojom, nego će biti predana i ona i oni koji je dovedu i sin njezin i onaj koji joj bude pomagao u to vrijeme.
Danilo 11,7Potom će od izdanka iz korijena njezina nastati jedan na mjesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove cara sjevernoga, i biće ih i osvojiće ih.
Danilo 11,8I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladima njihovijem dragocjenijem zlatnijem i srebrnijem odnijeti u ropstvo u Misir, i ostaće nekoliko godina jači od cara sjevernoga.
Danilo 11,9I tako će car južni doći u svoje carstvo, i vratiće se u svoju zemlju.
Danilo 11,10Ali će sinovi njegovi zaratiti, i skupiće veliku vojsku; i jedan će doći iznenada, i poplaviti i proći; i vrativši se ratovaće do grada njegova.
Danilo 11,11Tada će se razljutiti car južni, i izaći će i ratovaće s njim, s carem sjevernijem, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska.
Danilo 11,12I kad razbije vojsku, ponijeće se srce njegovo, i pobiće tisuće, ali se neće ukrijepiti.
Danilo 11,13Jer će car sjeverni opet dignuti vojsku veću od prve; i poslije nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom.
Danilo 11,14I u to će vrijeme mnogi ustati na cara južnoga; i zlikovci od tvojega naroda podignuće se da se potvrdi utvara, i popadaće.
Danilo 11,15I doći će car sjeverni, i načiniće opkope, i uzeće tvrde gradove, i mišice južnoga cara neće odoljeti ni izabrani narod njegov, niti će biti sile da se opre.
Danilo 11,16I onaj došav na nj činiće što hoće, i neće biti nikoga da mu se opre; i ustaviće se u krasnoj zemlji, koju će potrti svojom rukom.
Danilo 11,17Potom će okrenuti da dođe sa silom svega carstva svojega, ali će se pogoditi s njim, i daće mu kćer za ženu da bi ga upropastio, ali se ona neće držati, niti će biti s njim.
Danilo 11,18Potom će se okrenuti na ostrva, i osvojiće mnoga; ali će jedan vojvoda prekinuti sramotu koju čini, i oboriće na nj sramotu njegovu.
Danilo 11,19Potom će se okrenuti ka gradovima svoje zemlje, i spotaknuće se i pašće, i neće se više naći.
Danilo 11,20I na njegovo će mjesto nastati koji će poslati nastojnika u slavi carskoj; ali će za malo dana poginuti bez gnjeva i bez boja.
Danilo 11,21A na njegovo će mjesto doći neznatan čovjek, kome nije namijenjena čast carska; ali će doći mirno i osvojiće carstvo laskanjem.
Danilo 11,22I mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio vjeru.
Danilo 11,23Jer udruživši se s njim učiniće prijevaru, i došavši nadvladaće s malo naroda.
Danilo 11,24I doći će mirno u rodna mjesta u zemlji, i učiniće što ni ocevi njegovi ni ocevi otaca njegovijeh ne učiniše, razdijeliće im plijen i grabež i blago, i smišljaće misli na gradove, za neko vrijeme.
Danilo 11,25Potom će podignuti silu svoju i srce svoje na cara južnoga s velikom vojskom; i car će južni doći u boj s velikom i vrlo silnom vojskom; ali neće odoljeti, jer će mu se činiti nevjera.
Danilo 11,26I koji jedu hljeb njegov satrće ga; vojska će njegova poplaviti, i mnogi će pasti pobijeni.
Danilo 11,27I srce će obojice careva raditi o zlu, i za jednijem će stolom lagati; ali se neće izvršiti; jer će kraj još biti u određeno vrijeme.
Danilo 11,28I tako će se vratiti u svoju zemlju s velikim blagom; i srce će se njegovo obratiti na sveti zavjet, i kad izvrši, vratiće se u svoju zemlju.
Danilo 11,29U određeno će vrijeme opet doći na jug; ali drugi put neće biti kao prvi put.
Danilo 11,30Jer će doći na nj lađe Kitejske, i on će se ojaditi, te će se vratiti; i razljutiće se na sveti zavjet, i izvršiće; i vrativši se složiće se s onima koji ostavljaju sveti zavjet.
Danilo 11,31I vojska će stajati uza nj, i oskvrniće svetinju u gradu, i ukinuti žrtvu svagdašnju i postaviće gnusobu pustošnu.
Danilo 11,32I koji su bezbožni prema zavjetu, on će ih laskanjem otpaditi; ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabriće se i izvršiće.
Danilo 11,33I razumni u narodu naučiće mnoge, i padaće od mača i ognja, ropstva i grabeža mnogo vremena.
Danilo 11,34Ali padajući dobiće malu pomoć; i mnogi će pristati s njima dvoličeći.
Danilo 11,35I od razumnijeh će pasti neki da bi se okušali i očistili i ubijelili do roka, jer će još biti rok.
Danilo 11,36I taj će car činiti što hoće, i podignuće se i uzvisiće se iznad svakoga boga, i čudno će govoriti na Boga nad bogovima, i biće srećan dokle se ne svrši gnjev, jer će se izvršiti što je određeno.
Danilo 11,37Neće mariti ni za bogove svojih otaca ni za ljubav žensku, niti će za koga boga mariti, nego će se uzvišivati nada sve.
Danilo 11,38I na mjesto Boga najsilnijega slaviće boga kojega oci njegovi ne znaše, slaviće zlatom i srebrom i dragim kamenjem i zakladima.
Danilo 11,39I učiniće da gradovi Boga najsilnijega budu boga tuđega; koje pozna umnožiće im slavu i učiniće ih gospodarima nad mnogima i razdjeliće zemlju mjesto plate.
Danilo 11,40A u pošljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim; i car će sjeverni udariti na nj kao vihor s kolima i konjicima i s mnogim lađama, i ušavši u zemlje poplaviće i proći.
Danilo 11,41I doći će u krasnu zemlju, i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti od njegovijeh ruku: Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovijeh.
Danilo 11,42I posegnuće rukom svojom na zemlje, i zemlja Misirska neće umaknuti.
Danilo 11,43I osvojiće blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Misirske; i Livijani i Etiopljani ići će za njim.
Danilo 11,44Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera smesti, te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge.
Danilo 11,45I razapeće šatore dvora svojega među morima na krasnoj svetoj gori; i kad dođe k svome kraju, niko mu neće pomoći.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje