Tražilica


Hošea 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Hošea 14,1Izraele, obrati se Gospodu, Bogu svojemu! Vlastitom si krivnjom pao.
Hošea 14,2Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodu i recite mu: "Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev usana svojih.
Hošea 14,3Pomoćnik naš neće biti Asirija! Na konjima nećemo više jahati i nećemo više govoriti djelu ruku svojih 'Bože naš'; jer u tebe nalazi sirota milosrđe.
Hošea 14,4"d njihova otpada iscijelit ću ih i srdačno ih ljubiti; jer se je gnjev moj odvratio od njih,
Hošea 14,5Bit ću Izraelu kao rosa. Cvjetat će kao ljiljan. Ukorijenit će se kao cedri libanonski.
Hošea 14,6Raširit će se grane njegove. Krasota će mu biti kao u masline. Miris njegov kao libanonski.
Hošea 14,7Tada će opet stanovati u sjeni i opet sijati žito i cvjetat će kao vinova loza. Postat će slavni kao vino libanonsko.
Hošea 14,8I što hode još Efraim od idola! Ja ću ga sam tada uslišiti i gledati na njega. Ja sam kao vazda zeleni čempres, Od mene je plod tvoj."
Hošea 14,9Tko je tako mudar, da razumije ovo? Tako razuman, da to shvati? Jer su pravi putovi Gospodnji. Pravednici hode po njima; a zlikovci se spotiću i padaju na njima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje