Tražilica


Joel 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Joel 4,1"Jer gle, u one dane i u ono vrijeme, kada okrenem sudbinu Jude i Jerusalema.
Joel 4,2Tada ću sve narode skupiti i svesti u dolinu Jošafat. Ondje ću se suditi s njima zbog Izraela, svojega naroda i vlasništva, jer su ga razasuli među neznabošce i razdijelili zemlju moju,
Joel 4,3Jer su bacali ždrijeb na moj narod, davali sina za bludnicu i prodavali djevojku za vino i pijančevali.
Joel 4,4I vi, što imate vi s menom, Tire i Sidone i svi krajevi Filisteje? Hoćete li možda da mi platite što sam vam učinio? Ili da mi što učinite? Brzo ću ja učiniti, da djela vaša padnu na vašu glavu.
Joel 4,5Jer ste ugrabili moje srebro i zlato, moje dragocjeno blago odnijeli u hramove svoje.
Joel 4,6Djecu Judinu i jerusalemsku prodali ste Grcima, da ih maknete iz domovine njihove.
Joel 4,7Evo, ja ću ih dignuti iz mjesta, I uda ste ih prodali, i učinit ću da djela vasa padnu na vašu glavu.
Joel 4,8Vaše sinove i kćeri prodat ću sinovima Judinim. - Oni će ih prodati Sabejcima, naroda, što stanuje daleko. - Jer je to Gospod zapovjedio."
Joel 4,9Objavite ovo neznabošcima: "Oružajte se! Podižite ratnike! Neka izađu i dođu svi vojnici!
Joel 4,10Raskujte raonike svoje na mačeve kosijere svoje na koplja! Slabi neka rekne: "Junak sam!"
Joel 4,11Ustanite, dođite svi, vi neznabošci unaokolo, i skupite se! Tamo svedi, Gospode, junake svoje!
Joel 4,12Ustanite, narodi! Idite u dolinu Jošafat, jer ću ondje sjesti da sudim svima neznabošcima unaokolo.
Joel 4,13Prihvatite za srp, jer je žetva zrela. Ustanite, stupite, jer je tijesak pun. Kace se prelijevaju, jer je zloća njihova velika.
Joel 4,14Čete za četama u dolini odluke, jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke.
Joel 4,15Sunce i mjesec pomrčat će, svjetlost zvijezda ugasit će se.
Joel 4,16I Gospod riče sa Siona, iz Jerusalema grmi glas njegov, da zadršću nebo i zemlja. Ali je Gospod zaštita svojemu narodu, branik djeci Izraelovoj.
Joel 4,17Tada ćete spoznatl, da sam ja, Gospod Bog vaš koji stanujem na Sionu, svetoj gori svojoj, Jerusalem će tada biti svetište, i neznabošci neće više u njega stupiti.
Joel 4,18I ono će vrijeme gole kapati slatkim vinom, humovi će proteći mlijekom, i svima potocima Judinim teći će voda. U kući Gospodnjoj provret će izvor, da natopi dolinu akacija.
Joel 4,19Egipat će postati pustinja, Edom pusta pustara zbog opačine učinjene sinovima Judinim, jer su prolili krv nedužnu u zemlji njihovoj.
Joel 4,20A Juda će biti naseljen do vijeka Jerusalem kroz sve naraštaje.
Joel 4,21Osvetit ću krv njihovu, koje još nijesam osvetio. I Gospod će stanovati na Sionu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje