Tražilica


Amos 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Amos 4,1Čujte ovu riječ, krave bašanske, koje ste u gori samarijskoj, koje tlačite uboga, satirete siromahe! Govorite gospodarima svojim: "Donesite da pijemo!"
Amos 4,2Svetošću svojom zakleo se je svemogući Gospod: "Evo, doći će na vas dani, kad će vas odvući kukama, posljednji ostatak vaš udicama ribarskim.
Amos 4,3Kroz prolome ćete izaći, svaka ravno naprijed. Gonit će vas k Hermonu, govori Gospod.
Amos 4,4"Idite samo u Betel i griješite, u Gilgalu, griješite još više! Prinosite svako jutro žetve zaklanice svoje, desetine svoje svakoga trećeg dana!
Amos 4,5I kvasan; kruh prinosite kao žrtvu zahvalnu! Glasno pozivajte na darove dragovoljne, jer je vama tako milo, sinovi Izraelovi," govori svemogući Gospod.
Amos 4,6"Poslao sam vam glad u svim gradovima vašim i nestašicu kruha u svim mjestima vašim: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,7"Uskratio sam vam dažd tri mjeseca pred žetvu, pustio sam dažd na jedan grad, a na drugi nijem, jedno se je polje nakvasilo drugo so je posušilo, kojemu nijesam poslao dažda.
Amos 4,8Dva, tri grada klecajući došla su u drugi grad da se napiju vode, i nijesu se nasitila: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,9"Udario sam vas sušom i medljikom, vrtove sam i vinograde vaše opustošio, smokve i masline vaše izjeli su skakavci: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,10"Poslao sam vam kugu kao proti Egiptu, pobio sam mačem mlade ljude vaše zajedno s pristalim konjima vašim, pun gnjeva na vas pustio sam da ognjem izgori tabor vaš, ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,11Učinio sam u vas pustoš kao Bog u Sodomi i Gomori, bili ste kao glavnja, što se istrgnula iz ognja: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,12"Zato ću ti sad, Izraele, tako učiniti zato, jer ću ti tako učiniti, popravi se, Izraele, da izađeš u susret Bogu svojemu!"
Amos 4,13Jer evo: koji pravi gore, stvara vjetar i očituje misli ljudi, koji čini zoru i tamu i hodi po visinama zemaljskim: "Gospod, Bog nad vojskama" ime je njegovo!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje