Tražilica


Amos 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Amos 6,1Teško bezbrižnima u Sionu i sigurnima na gori samarijskoj, odličnima prvoga od naroda, koje sluša kuća Izraelova:
Amos 6,2Pođite u Kalnu i vidite i odanle otidite u Hamat veliki! Tada, siđite u Gat u zemlji Filistejaca! Jesu li oni jači od ovih kraljevstva, ili je zar područje njihovo veće od područja vašega?
Amos 6,3Vi mislite da je daleko dan nesreće i primičete vlast nasilja.
Amos 6,4Leže na posteljama od slonove kosti i pružaju se na jastucima svojim. Jedu janjce iz stada i mlada goveda iz štale.
Amos 6,5Deru se uz zvuk harfa, izmišljaju sebi kao David sprave za igru.
Amos 6,6Piju vino iz zdjela i mažu se najboljim uljem, a ne mare za pad Josipov.
Amos 6,7Zato će sad otići u progonstvo na čelu prognanika, i zamuknut će veselje raskošnika.
Amos 6,8Zakleo se je sam sobom svemogući Gospod, govori Gospod, Bog nad vojskama: "Oduravam gizdu Jakovljevu i mrzim na palače njegove i predajem grad zajedno sa stanovnicima njegovim."
Amos 6,9I ako deset ljudi samo ostane a jednoj kući, moraju i oni mrijeti.
Amos 6,10Ako jednoga rođak njegov nosi van i spali ga, da iznese kosti njegove iz kuće, i ako upita jednoga, koji se je skrio u nutrini kuće: "Ima li još tko hod tebe?", on odgovori: "Nitko!" i pridoda: "Šuti!", jer se ne smije imenovati ime Gospodnje.
Amos 6,11Jer evo, Gospod zapovijeda, i udaraju na palače da se poruše i na kolibe da se raspadnu.
Amos 6,12Trče li konji po litici, ili ore li se volovima more, da vi pretvarate pravo u otrov, plod pravednosti u pelin?
Amos 6,13Vi se radujete Lo-Debaru i govorite: "Nijesmo li svojom snagom zauzeli Karnajim?
Amos 6,14Jer evo, kućo Izraelova, ja ću podignuti proti vama narod, govori Gospod, Bog nad vojskama. "On će vas pritisnuti odanle, gdje se ide u Hamat, do potoka u pustinji."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje