Tražilica


Izlazak 40. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 40,1Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 40,2"Na prvi dan prvoga mjeseca postavi Prebivalište šatora sastanka.
Izlazak 40,3Metni unutra kovčeg zakona i objesi zavjesu pred kovčeg.
Izlazak 40,4Unesi unutra i stol i položi na njega kruhove obličja. Svijećnjak stavi unutra i postavi svjetionice njegove.
Izlazak 40,5Zlatni žrtvenik kadioni namjesti pred kovčeg zakona i objesi zavjese na ulazu u Prebivalište šatora.
Izlazak 40,6Podigni žrtvenik za žrtve paljenice pred ulazom u Prebivalište šatora sastanka,
Izlazak 40,7I metni umivaonicu između Šatora sastanka i žrtvenika i nalij u nju vode.
Izlazak 40,8Napravi onda dvorište unaokolo i metni zavjes na ulazu u dvorište.
Izlazak 40,9Uzmi tada ulje pomazanja, pomaži Prebivalište šatora i sve, što se nalazi u njemu, i posveti ga i sve posude njegovo, da bude sveto.
Izlazak 40,10Pomaži i žrtvenik za žrtve paljenice i sve posude njegovo i posveti tako žrtvenik, da žrtvenik bude presvet.
Izlazak 40,11I umivaonicu i podnožje njezino pomaži i posveti.
Izlazak 40,12Onda privedi Arona i sinove njegove k ulazu u Šator sastanka i operi ih vodom.
Izlazak 40,13Obuci Arona u svete haljine, pomaži ga i posveti ga, da mi služi kao svećenik.
Izlazak 40,14Sinove njegove onda privedi i obuci im košulje.
Izlazak 40,15I pomaži ih, kao što si im pomazao oca, da mi služe kao svećenici. Ovo pomazanje ima im podijeliti čast svećeničku za sva vremena kroz sve naraštaje."
Izlazak 40,16Mojsije učini točno tako, kako mu je bio zapovjedio Gospod.
Izlazak 40,17U prvom mjesecu druge godine, na prvi dan mjeseca, bilo je Prebivalište šatora postavljeno.
Izlazak 40,18Mojsije postavi Prebivalište šatora ovako: namjesti mu stopice i postavi na njih daske njihove, utaknu prijevornice njihove i uzdignu stupove njihove.
Izlazak 40,19Onda razape pokrov za Šator nad Prebivalištem i stavi povrh njega gornji pokrov Šatora, kao što je bio zpovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,20Nato uze zakon i metnu ga u kovčeg, utaknu motke na kovčeg i stavi pomirilište gore na kovčeg.
Izlazak 40,21Unese kovčeg u Prebivalište, objesi zavjesu unutrašnju i zakloni tako kovčeg zakona, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,22Tada postavi stol u Šator sastanka na sjevernu stranu Prebivališta izvan zavjese.
Izlazak 40,23Na njega poreda kruhove obličja pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,24Stavi svijećnjak u Šator sastanka naprema stolu na južnu stranu Prebivališta.
Izlazak 40,25I postavi svjetionice pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,26Nato postavi žrtvenik zlatni u Šator sastanka pred zavjes.
Izlazak 40,27I na njemu spali kad miomirisni, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,28Onda objesi zavjes za vrata Prebivališta.
Izlazak 40,29Žrtvenik za žrtve paljenice postavi pred ulaz u Prebivalište Šatora sastanka i prinese na njemu žrtvu paljenicu i prinos, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,30Umivaonicu postavi između Šatora sastanka i žrtvenika i nali u nju vode za pranje.
Izlazak 40,31Prali su iz nje sebi ruke i noge Mojsije i Aron i sinovi njegovi.
Izlazak 40,32Kadgod bi ulazili u Šator sastanka ili pristupali k žrtveniku, prali bi se, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 40,33I napravi dvorište oko Prebivališta i oko žrtvenika i objesi zavjes na ulaz u dvorište. Tako dovrši Mojsije djelo.
Izlazak 40,34Tada oblak pokri Šator sastanka, i slava Gospodnja napuni Prebivalište.
Izlazak 40,35Mojsije nije mogao unići u Šator sastanka; jer se je bio na njega spustio oblak, i slava je Gospodnja napunjala Prebivalište.
Izlazak 40,36Kadgod se je za cijeloga putovanja njihova oblak podigao od Prebivališta, zaputili bi sinovi Izraelovi.
Izlazak 40,37A kad se nije oblak podigao, oni ne bi zaputili sve do dana, kad bi se opet podigao,
Izlazak 40,38Oblak je naime bio danju na Prebivalištu; ali noću bio je napunjen ognjenom svjetlošću pred očima svega Izraela na cijelom njegovu putovanju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje