Tražilica


Hagaj 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Hagaj 1,1U drugoj godini kralja Darija, u šestom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku Judinu, i velikom svećeniku Jošui, sinu Josadakovu na ovaj način:
Hagaj 1,2"Ovako veli Gospod nad vojskama: Taj narod govori: 'Još nije vrijeme, da se gradi hram Gospodnji'."
Hagaj 1,3Zato dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja na ovaj način:
Hagaj 1,4"Je li vama samima vrijeme, da stanujete l kućama popločanim svojim, dok ovaj hram leži u ruševinama?"
Hagaj 1,5A sada ovako veli Gospod nad vojskama: "Pazite na to, kako je bilo vama do sada!
Hagaj 1,6Sijali ste mnogo, a uvozili malo, jeli ste, a nijeste se nasitili, pili ste, a nijeste žeđi utišali, odijevali ste se, a nijeste se ugrijali, i tko je radio za plaću, skupljao je plaću u prodrtu torbu."
Hagaj 1,7Ovako veli Gospod lad vojskama: pazite na to, kako je bilo vama do sada!
Hagaj 1,8Popnite se na goru, donesite drva i gradite hram, da mi to bude milo, i da se pokažem u slavi, veli Gospod.
Hagaj 1,9"Bili ste mnogo preduzeli, a bilo je malo od toga; i što ste unijeli u kuću, to sam ja razpuhao. A zašto?" veli Gospod nad vojskama. "Zbog hrama mojega, jer leži u ruševinama, dok je svaki od vas zaposlen za svoju vlastitu kuću.
Hagaj 1,10Zato je nebo uskratilo rosu nad vama, i zemlja vam je uskratila svoj rod.
Hagaj 1,11Dozvao sam sušu na zemlju i na gore, na žito, na vino i na ulje i na sve, što je rađala zemlja, i na ljude i na stoku i na sve što su bile izradile ruke."
Hagaj 1,12Tada je poslušao Zerubabel, sin Šealtielov, i veliki svećenik Jošua, sin Josadakov, i sav ostatak naroda glas Gospoda, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja, kojega im je bio poslao Gospod, Bog njihov, i narod se je pobojao Gospoda.
Hagaj 1,13Hagaj, poslanik Gospodnji, po nalogu Gospodnjem ovako je govorio narodu: "Ja sam s vama!" govori Gospod.
Hagaj 1,14I Gospod je probudio revnost Zerubabela, sina Šealtielova, namjesnika Judina, i revnost velikog svećenika Jošue, sina Josadakova, i revnost svega naroda, što je još bio preostao, tako da su došli i prihvatili se rada na hramu Gospoda nad vojskama, Boga svojega.
Hagaj 1,15Bilo je to dvadeset četvrtoga dana šestoga mjeseca u drugoj godini kralja Darija.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje