Tražilica


Matej 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 8,1A kad siđe s gore, za njim iđaše naroda mnogo.
Matej 8,2I gle, čovjek gubav dođe i klanjaše mu se govoreći: Gospode! ako hoćeš, možeš me očistiti.
Matej 8,3I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube.
Matej 8,4I reče mu Isus: gledaj, nikomu ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar koji je zapovjedio Mojsije radi svjedočanstva njima.
Matej 8,5A kad uđe u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan moleći ga
Matej 8,6I govoreći: Gospode! sluga moj leži doma uzet, i muči se vrlo.
Matej 8,7A Isus mu reče: ja ću doći i iscijeliću ga.
Matej 8,8I kapetan odgovori i reče: Gospode! nijesam dostojan da pod krov moj uđeš; nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj.
Matej 8,9Jer i ja sam čovjek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: idi, i ide; i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svojemu: učini to, i učini.
Matej 8,10A kad ču Isus, udivi se i reče onima što iđahu za njim: zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh.
Matej 8,11I to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu s Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome:
Matej 8,12A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 8,13A kapetanu reče Isus: idi, i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
Matej 8,14I došavši Isus u dom Petrov vidje taštu njegovu gdje leži i groznica je trese.
Matej 8,15I prihvati je za ruku, i pusti je groznica, i usta, i služaše mu.
Matej 8,16A u veče dovedoše k njemu bijesnijeh mnogo, i izgna duhove riječju, i sve bolesnike iscijeli:
Matej 8,17Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći: on nemoći naše uze i bolesti ponese.
Matej 8,18A kad vidje Isus mnogo naroda oko sebe, zapovjedi učenicima svojijem da idu na onu stranu.
Matej 8,19I pristupivši jedan književnik reče mu: učitelju! ja idem za tobom kudgod ti pođeš.
Matej 8,20Reče njemu Isus: lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda; a sin čovječji nema gdje glave zakloniti.
Matej 8,21A drugi od učenika njegovijeh reče mu: Gospode! dopusti mi najprije da idem da ukopam oca svojega.
Matej 8,22A Isus reče njemu: hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.
Matej 8,23I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi.
Matej 8,24I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a on spavaše.
Matej 8,25I prikučivši se učenici njegovi probudiše ga govoreći: Gospode! izbavi nas, izgibosmo.
Matej 8,26I reče im: zašto ste strašljivi, malovjerni? Tada ustavši zaprijeti vjetrovima i moru, i postade tišina velika.
Matej 8,27A ljudi čudiše se govoreći: ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi i more?
Matej 8,28A kad dođe na onu stranu u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bijesna, koji izlaze iz grobova, tako zla da ne mogaše niko proći putem onijem.
Matej 8,29I gle, povikaše: što je tebi do nas, Isuse, sine Božij? zar si došao amo prije vremena da mučiš nas?
Matej 8,30A daleko od njih pasijaše veliki krd svinja.
Matej 8,31I đavoli moljahu ga govoreći: ako nas izgoniš, pošlji nas da idemo u krd svinja.
Matej 8,32I reče im: idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle, navali sav krd s brijega u more, i potopiše se u vodi.
Matej 8,33A svinjari pobjegoše; i došavši u grad kazaše sve, i za bijesne.
Matej 8,34I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i vidjevši ga moliše da bi otišao iz njihovoga kraja.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje