Tražilica


Luka 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 11,1 Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: "Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.
Luka 11,2On im reče: "Kad molite, govorite: `Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!
Luka 11,3Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
Luka 11,4I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!`
Luka 11,5I reče im: "Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: `Prijatelju, posudi mi tri kruha.
Luka 11,6Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!`
Luka 11,7A onaj mu iznutra odgovori: `Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...`
Luka 11,8Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.
Luka 11,9"I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Luka 11,10Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.
Luka 11,11"A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati?
Luka 11,12Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca?
Luka 11,13Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!
Luka 11,14I istjerivaše đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo.
Luka 11,15A neki od njih rekoše: "Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!
Luka 11,16A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba.
Luka 11,17Ali on, znajući njihove misli, reče im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti.
Luka 11,18Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.
Luka 11,19Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci.
Luka 11,20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.
Luka 11,21"Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed.
Luka 11,22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.
Luka 11,23"Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.
Luka 11,24"Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: `Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.`
Luka 11,25Došavši, nađe je pometenu i uređenu.
Luka 11,26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.
Luka 11,27Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: "Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!
Luka 11,28On odgovori: "Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!
Luka 11,29Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: "Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin.
Luka 11,30Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.
Luka 11,31"Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona!
Luka 11,32Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!
Luka 11,33"Nitko ne užiže svjetiljku da je stavi u zakutak ili pod posudu, nego na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost.
Luka 11,34Oko je svjetiljka tvomu tijelu. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svijetlo. A kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamno.
Luka 11,35Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna.
Luka 11,36Ako ti dakle sve tijelo bude svijetlo, bez djelića tame, bit će posve svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje.
Luka 11,37Dok je on govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu.
Luka 11,38Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra.
Luka 11,39A Gospodin mu reče: "Da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše u zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti.
Luka 11,40Bezumnici! Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu.
Luka 11,41Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle - sve vam je čisto.
Luka 11,42"Ali jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti.
Luka 11,43"Jao vama farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima.
Luka 11,44Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.
Luka 11,45Nato će neki zakonoznanac: "Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.
Luka 11,46A on reče: "Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.
Luka 11,47"Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše.
Luka 11,48Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete!
Luka 11,49Zbog toga i kaza Mudrost Božja: `Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati -
Luka 11,50da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta,
Luka 11,51od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.` Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!
Luka 11,52"Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.
Luka 11,53Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja
Luka 11,54vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje