Tražilica


Luka 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 13,1 Upravo u taj čas dođoše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava.
Luka 13,2Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca?
Luka 13,3Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!
Luka 13,4Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca?
Luka 13,5Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.
Luka 13,6Nato im pripovjedi ovu prispodobu: "Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe
Luka 13,7pa reče vinogradaru: `Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?`
Luka 13,8A on mu odgovori: `Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim.
Luka 13,9Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.`
Luka 13,10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi.
Luka 13,11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.
Luka 13,12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: "Ženo, oslobođena si svoje bolesti!
Luka 13,13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Luka 13,14Nadstojnik sinagoge - ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio - govoraše mnoštvu: "Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!
Luka 13,15Odgovori mu Gospodin: "Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu?
Luka 13,16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?
Luka 13,17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.
Luka 13,18Govoraše dakle: "Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim?
Luka 13,19Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama.
Luka 13,20I opet im reče: "Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje?
Luka 13,21Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.
Luka 13,22Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima.
Luka 13,23Reče mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im reče:
Luka 13,24"Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.
Luka 13,25"Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: `Gospodine, otvori nam!`, on će vam odgovoriti: `Ne znam vas odakle ste!`
Luka 13,26Tada ćete početi govoriti: `Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!`
Luka 13,27A on će vam reći: `Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!`
Luka 13,28"Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.
Luka 13,29I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Luka 13,30Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.
Luka 13,31U taj čas pristupe neki farizeji i reknu mu: "Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti.
Luka 13,32A on će njima: "Idite i kažite toj lisici: `Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem.
Luka 13,33Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.`
Luka 13,34"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste!
Luka 13,35Evo, napuštena vam kuća. A kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe čas te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje