Tražilica


Luka 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 16,1Dalje reče učenicima svojim: "Bio je jedan čovjek bogat, koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen kod njega, da mu prosipa imanje.
Luka 16,2On ga dade dozvati i reče mu: 'Što to čujem za tebe? Daj račun o svom upravljanju! Ne možeš dulje ostati moj upravitelj.'
Luka 16,3Tada upravitelj pomisli u sebi: 'Što da počnem, kad mi gospodar moj oduzima upravljanje? Kopati ne mogu, prositi stidim se.
Luka 16,4Znam što ću činiti, da me prime u kuće svoje, kad me se digne s uprave.'
Luka 16,5I dozva redom dužnike gospodara svojega. Prvoga zapita: 'Koliko si dužan gospodaru mojemu?'
Luka 16,6Od odgovori: 'Što bata ulja.' Reče mu: 'Uzmi pismo svoje, sjedi i piši brzo pedeset!'
Luka 16,7Drugoga zapita: 'Koliko Bi ti dužan?' On odgovori: 'Što korova pšenice.' Reče mu: 'Uzmi pismo svoje i piši osamdeset!'
Luka 16,8Gospodar pohvali nepravednog upravitelja, što je radio mudro, jer su djeca ovoga svijeta u svojem naraštaju mudrija od djece svjetlosti.
Luka 16,9I ja vama kažem: Načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da vas, kad jedanput dođe do kraja, prime u vječne stanove!
Luka 16,10Tko je vjeran u najmanjoj stvari, taj je vjeran i u velikoj; tko, je nevjeran u najmanjoj stvari, taj je nevjeran i u velikoj.
Luka 16,11Ako vjerno ne upravljate nepravedno bogatstvo, tko će vam onda povjeriti istinito dobro?
Luka 16,12I ako vjerno ne upravljate tuđe dobro, tko će vam onda dati, što je vaše?
Luka 16,13Ni jedan sluga ne može dva gospodara služiti: ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."
Luka 16,14Sve su ovo slušali lakomi farizeji i rugali mu se.
Luka 16,15Tada im reče: "Vi ste oni, koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaša, jer što se pred ljudima pokazuje veliko, pred Bogom je gadno.
Luka 16,16Zakon i proroci dosežu do Ivana. Otada se navješuje radosna vijest o kraljevstvu Božjemu, i svaki prodire silom u njega.
Luka 16,17Ali je lakše da prođu nebo i zemlja, da propadne i jedna crtica od zakona.
Luka 16,18Tko pusti ženu svoju i oženi se drugom, preljubu čini; i tko se oženi otpuštenicom, isto tako preljubu čini.
Luka 16,19Bio je neki čovjek bogat; oblačio se u skerlet, u fini lan i gostio se sjajno svaki dan.
Luka 16,20Pred njegovim vratima ležao je jedan siromah po imenu Lazar sav u čirovima.
Luka 16,21Rado bi se bio on nasitio mrvicama, što su padale sa stola bogataševa. I psi su dolazili i lizali čirove njegove.
Luka 16,22Tada umrije siromah. On bi od anđela odnesen u krilo Abrahamovo. I bogataš umrije i bi pokopan.
Luka 16,23Kad u paklu usred muka svojih podiže oči svoje, vidje izdaleka Abrahama i u krilu njegovu Lazara.
Luka 16,24Tada povika: 'Oče Abrahame, smiluj mi se i pošlji Lazara, neka umoči u vodu vrh prsta svojega i rashladi moj jezik; jer trpim veliku muku u ovom plamenu.'
Luka 16,25Abraham reče: 'Sjeti se, sinko, tebi je u životu tvojemu bilo dobro, a Lazaru zlo. Sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš.
Luka 16,26Povrh svega toga zja među nama i vama širok jaz, tako da ni jedan ne moje odavde k vama prijeći, i ni jedan odatle ovamo doći, i ako bi htio.'
Luka 16,27Onaj nastavi: 'Onda te molim, oče, pošlji ga u moju očinsku kuću!
Luka 16,28Imam još pet braće, i neka Ih opomene, da ne dođu i oni na ovo mjesto muke!'
Luka 16,29Abraham reče: 'Imaju Mojsija i proroke: neka njih slušaju!'
Luka 16,30'Ne, oče Abrahame', odgovori onaj. 'Ali ako im dođe tko od mrtvih, onda će se obratiti.'
Luka 16,31A on mu reče: 'Ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće vjerovati, da tko ustane i od mrtvih.'"
Luka 16,1 Govoraše i svojim učenicima: "Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja.
Luka 16,2Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: `Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!`
Luka 16,3Nato upravitelj reče u sebi: `Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se.
Luka 16,4Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.`
Luka 16,5"I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: `Koliko duguješ gospodaru mojemu?` On reče: `Sto bata ulja.`
Luka 16,6A on će mu: `Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.`
Luka 16,7Zatim reče drugomu: `A ti, koliko ti duguješ?` On odgovori: `Sto kora pšenice.` Kaže mu: `Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.`
Luka 16,8"I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.
Luka 16,9"I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.
Luka 16,10"Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.
Luka 16,11Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?
Luka 16,12I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?
Luka 16,13"Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,14Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se.
Luka 16,15On im reče: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.
Luka 16,16"Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija.
Luka 16,17Lakše će nebo i zemlja proći, negoli propasti i jedan potezić Zakona.
Luka 16,18"Tko god otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini preljub. I tko se god oženi otpuštenom, čini preljub.
Luka 16,19"Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio.
Luka 16,20A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima
Luka 16,21i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.
Luka 16,22"Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan.
Luka 16,23Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara
Luka 16,24pa zavapi: `Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.`
Luka 16,25Reče nato Abraham: `Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.
Luka 16,26K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.`
Luka 16,27"Nato će bogataš: `Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga.
Luka 16,28Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.`
Luka 16,29Kaže Abraham: `Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!`
Luka 16,30A on će: `O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.`
Luka 16,31Reče mu: `Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.`
Luka 16,1Potom Isus reče svojim *učenicima: ` Jedan bogat čovjek imade jednog poslovođu koji bijaše optužen pred njim da mu rasipa njegova dobra.
Luka 16,2On ga dade pozvati i reče mu: Što ja čujem govoriti o tebi? Podnesi mi račun o tvojem upravljanju, jer od sada ti više nećeš moć voditi moje poslove.
Luka 16,3Poslovođa tad reče u sebi: Što ću učiniti pošto mi moj gospodar oduzima vođenje poslova? Kopati? Ja nemam snage. Prositi? Stidim se toga.
Luka 16,4Ja znam što ću učiniti kad budem odstranjen s poslovodstva, ima ljudi koji će me primiti k sebi.
Luka 16,5On tad dade dovesti jednog po jednog dužnike svojeg gospodara i reče prvom: Koliko ti duguješ mom gospodaru?
Luka 16,6Ovaj odgovori: Stotinu krčaga ulja. Poslovođa mu reče: Evo tvoje potvrde, brzo, sjedi i piši pedeset.
Luka 16,7On reče potom drugom: A ti, koliko ti duguješ? Ovaj odgovori: Stotinu vreća žita. Poslovođa mu reče: Evo tvoje potvrde i piši osamdeset.
Luka 16,8A gospodar pohvali poslovođu varalicu, jer je vješto postupio. Naime, oni koji pripadaju ovom svijetu vještiji su spram sebi sličnima nego oni koji pripadaju svjetlosti.
Luka 16,9Eh dobro, ja vam kažem: načinite si prijatelje s Novcem varalicom da bi jedanput kad ovaj nestane, ti prijatelji primili vas u vječna boravišta.
Luka 16,10Onaj koji je dostojan povjerenja za jednu sasvim malu stvar dostojan je također povjerenja i za jednu veliku; a, onaj koji je varalica za jednu sasvim malu stvar varalica je također za jednu veliku.
Luka 16,11Ako vi pak niste bili dostojni povjerenja za Novac varalicu, tko će vam povjeriti istinska dobra?
Luka 16,12I ako vi niste bili dostojni povjerenja za ono što vam je tuđe, tko će vam dati ono što je vaše? (Mt 6.24)
Luka 16,13Ni jedan sluga ne može služiti dvama gospodarima: :ili će mrzjeti jednog, a voljeti drugog, :ili će se privrgnuti jednom, a prezrijeti drugog. :Vi ne možete služiti Bogu i Novcu. `
Luka 16,14*Farizeji koji voljaše novac slušaše to sve, i cerekaše se na njegov račun.
Luka 16,15Isus im reče: ` Vi, vi pokazujete svoju pravdu pred ljudskim očima, ali Bog poznaje vaša *srca: ono što je za ljude bolje užas je u očima Božjim. (Mt11.12,13)
Luka 16,16Zakon i Proroci idu sve do Ivana otada, dobra vijest o *kraljevstvu Božjem objavljena je i svaki čovjek napire svoje snage za ući onamo. (Mt 5.18)
Luka 16,17Nebo i zemlja proći će lakše nego što će pasti samo jedan zarez *Zakona. (Mt 5.32; 19.9; Mk 10.1112)
Luka 16,18Svaki čovjek koji otpusti svoju ženu i oženi jednu drugu preljubnikom je; i onaj oženi jednu ženu otpuštenu od svog muža preljubnikom.
Luka 16,19Bijaše jedan bogat čovjek koji se odijevaše purpurom i tankim lanom i koji svaki dan priređivaše sjajne gozbe.
Luka 16,20Jedan siromah imenom Lazar ležaše pokriven čirevima u predvorju njegovog boravišta.
Luka 16,21On jako željaše najesti se onim što je padalo sa stola bogataševog; ali umjesto toga bijahu to psi koji mu dolažaše lizati čireve.
Luka 16,22A siromah umrije i bi uznesen od *anđela pokraj Abrahamu; bogataš umre također i bi pokopan.
Luka 16,23U boravištu mrtvih, kad bijaše na mučenju, on podiže oči i vidje izdaleka Abrahama s Lazarom pokraj sebe.
Luka 16,24Tad se on prodera: Abrahame, oče moj, smiluj se meni i pošalji Lazara da zamoči vrh svog prsta u vodu i osvježi mi jezik, jer ja trpim paklene muke u plamenu.
Luka 16,25Abraham mu reče: Dijete moje, sjeti se da si ti primao sreću tijekom svog života, kao što je Lazar nesreću; a sada on ovdje nalazi utjehu, a ti patnju.
Luka 16,26Osim toga između vas i nas, postavljen je jedan veliki ponor za one koji bi željeli prijeći odavde k vama ne mogu to i da, ni odande, ne prelaze k nama.
Luka 16,27Bogataš reče: Ja te tada molim, oče, pošalji Lazara u kuću mojem ocu,
Luka 16,28jer ja imam petoricu braće. Da ih upozori da i oni ne dođu u ovo mjesto mučenja.
Luka 16,29Abraham mu reče: Oni imaju Mojsija i proroke, nek njih slušaju.
Luka 16,30Ovaj preuze: Ne Abrahame, oče moj, ako netko dođe k njima iz mrtvih, oni će se obratiti.
Luka 16,31Abraham mu reče: Ako ne slušaju Mojsija, ni proroke, čak i da netko uskrsne iz mrtvih, oni neće biti uvjereni. ` (Mt 18.6,7; Mk 9.42)
Luka 16,1A učenicima svojijem govoraše: bijaše jedan čovjek bogat koji imaše pristava, i toga oblagaše kod njega da mu prosipa imanje,
Luka 16,2I dozvavši ga reče mu: šta ovo ja čujem za tebe? Daj račun kako si kućio kuću: jer više ne možeš kućom upravljati.
Luka 16,3A pristav od kuće reče u sebi: šta ću činiti? Gospodar moj uzima od mene upravljanje kuće: kopati ne mogu, prositi stidim se.
Luka 16,4Znam šta ću činiti da bi me primili u kuće svoje kad mi se oduzme upravljanje kuće.
Luka 16,5I dozvavši redom dužnike gospodara svojega reče prvome: koliko si dužan gospodaru mojemu?
Luka 16,6A on reče: sto oka ulja. I reče mu: uzmi pismo svoje i sjedi brzo te napiši pedeset.
Luka 16,7A potom reče drugome: a ti koliko si dužan? A on reče: sto oka pšenice. I reče mu: uzmi pismo svoje i napiši osamdeset.
Luka 16,8I pohvali gospodar nevjernoga pristava što mudro učini; jer su sinovi ovoga vijeka mudriji od sinova vidjela u svojemu naraštaju.
Luka 16,9I ja vama kažem: načinite sebi prijatelje nepravednijem bogatstvom, da bi vas kad osiromašite primili u vječne kuće.
Luka 16,10Koji je vjeran u malom i u mnogom je vjeran; a ko je nevjeran u malom i u mnogom je nevjeran.
Luka 16,11Ako dakle u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko će vam u istinom vjerovati?
Luka 16,12I ako u tuđem ne biste vjerni, ko će vam dati vaše?
Luka 16,13Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti; jer ili će na jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će jednome voljeti a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,14A ovo sve slušahu i fariseji, koji bijahu srebroljupci, i rugahu mu se.
Luka 16,15I reče im: vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer što je u ljudi visoko ono je mrzost pred Bogom.
Luka 16,16Zakon i proroci su do Jovana; otsele se carstvo Božije propovijeda jevanđeljem, i svaki navaljuje da uđe u njega.
Luka 16,17Lašnje je pak nebu i zemlji proći negoli jednoj titli iz zakona propasti.
Luka 16,18Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini; i koji se ženi puštenicom, preljubu čini.
Luka 16,19Čovjek neki pak bješe bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se.
Luka 16,20A bijaše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovijem vratima gnojav,
Luka 16,21I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatoga; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.
Luka 16,22A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umrije i bogati, i zakopaše ga.
Luka 16,23I u paklu kad bješe u mukama podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovu,
Luka 16,24I povikavši reče: oče Avraame! smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovome plamenu.
Luka 16,25A Avraam reče: sinko! opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svome, i Lazar opet zla; a sad se on tješi, a ti se mučiš.
Luka 16,26I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi htjeli odovud k vama prijeći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze.
Luka 16,27Tada reče: molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mojega,
Luka 16,28Jer imam pet braće: neka im posvjedoči da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja.
Luka 16,29Reče mu Avraam: oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju.
Luka 16,30A on reče: ne, oče Avraame! nego ako im dođe ko iz mrtvijeh pokajaće se.
Luka 16,31A Avraam reče mu: ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvijeh ustane neće vjerovati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje