1. Korinćanima 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 1,1Pavao, voljom Božjom pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,
1. Korinćanima 1,2crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina našega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i našemu.
1. Korinćanima 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas, što vam je dana milost Božja u Kristu Isusu,
1. Korinćanima 1,5Te se u svemu obogatiste u njemu, u svakoj riječi i svakomu znanju,
1. Korinćanima 1,6Kao što se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama;
1. Korinćanima 1,7Tako da nemate nedostatka ni u jednoj milosti vi, koji čekate objavljenje Gospodina našega Isusa Krista,
1. Korinćanima 1,8Koji će vas i utvrditi sve do kraja, da budete bez krivnje na dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,9Vjeran je Bog, koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
1. Korinćanima 1,10A molim vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da ne budu među vama razdor, nego da budete savršeni u istom osjećanju i u istom mišljenju.
1. Korinćanima 1,11Jer mi je javljeno za vas, braćo moja, od Klojinih ukućana, da su prepiranja među vama.
1. Korinćanima 1,12A to kažem, da svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "a ja sam Apolov", "a ja sam Kefin", "a ja sam Kristov."
1. Korinćanima 1,13Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u ime Pavlovo kršteni?
1. Korinćanima 1,14Hvala Bogu, što nikoga od vas nijesam krstio, osim Krispa i Gaja,
1. Korinćanima 1,15Da ne rekne tko, da ste kršteni u moje ime.
1. Korinćanima 1,16A krstio sam i Stefaninu kuću; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio.
1. Korinćanima 1,17Jer Krist nije poslao mene da krstim, nego da propovijedam evanđelje ne mudrim riječima, da ne izgubi silu križ Kristov.
1. Korinćanima 1,18Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.
1. Korinćanima 1,19Jer je pisano: "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih."
1. Korinćanima 1,20Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?
1. Korinćanima 1,21Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.
1. Korinćanima 1,22Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;
1. Korinćanima 1,23A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,
1. Korinćanima 1,24A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.
1. Korinćanima 1,25Jer je "ludost" Božja mudrija od ljudi,! "Slabost" je Božja jača od ljudi.
1. Korinćanima 1,26Jer gledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih;
1. Korinćanima 1,27Nego što je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako;
1. Korinćanima 1,28I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da uništi ono, što jest,
1. Korinćanima 1,29Da se ne hvali ni jedan čovjek pred Bogom.
1. Korinćanima 1,30Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posvećenje i otkup,
1. Korinćanima 1,31Da, kao što je pisano: "Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!"
1. Korinćanima 1,1 Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
1. Korinćanima 1,2Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
1. Korinćanima 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,4Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
1. Korinćanima 1,5u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
1. Korinćanima 1,6Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
1. Korinćanima 1,7te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,8On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,9Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
1. Korinćanima 1,10Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
1. Korinćanima 1,11Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
1. Korinćanima 1,12Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
1. Korinćanima 1,13Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
1. Korinćanima 1,14Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
1. Korinćanima 1,15da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
1. Korinćanima 1,16A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
1. Korinćanima 1,17Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
1. Korinćanima 1,18Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
1. Korinćanima 1,19Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
1. Korinćanima 1,20Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
1. Korinćanima 1,21Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
1. Korinćanima 1,22Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
1. Korinćanima 1,23a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,
1. Korinćanima 1,24pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
1. Korinćanima 1,25Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
1. Korinćanima 1,26Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
1. Korinćanima 1,27Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
1. Korinćanima 1,28i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
1. Korinćanima 1,29da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
1. Korinćanima 1,30Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
1. Korinćanima 1,31da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje