Tražilica


1. Korinćanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 1,1Pavao, voljom Božjom pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,
1. Korinćanima 1,2crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina našega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i našemu.
1. Korinćanima 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas, što vam je dana milost Božja u Kristu Isusu,
1. Korinćanima 1,5Te se u svemu obogatiste u njemu, u svakoj riječi i svakomu znanju,
1. Korinćanima 1,6Kao što se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama;
1. Korinćanima 1,7Tako da nemate nedostatka ni u jednoj milosti vi, koji čekate objavljenje Gospodina našega Isusa Krista,
1. Korinćanima 1,8Koji će vas i utvrditi sve do kraja, da budete bez krivnje na dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,9Vjeran je Bog, koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
1. Korinćanima 1,10A molim vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da ne budu među vama razdor, nego da budete savršeni u istom osjećanju i u istom mišljenju.
1. Korinćanima 1,11Jer mi je javljeno za vas, braćo moja, od Klojinih ukućana, da su prepiranja među vama.
1. Korinćanima 1,12A to kažem, da svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "a ja sam Apolov", "a ja sam Kefin", "a ja sam Kristov."
1. Korinćanima 1,13Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u ime Pavlovo kršteni?
1. Korinćanima 1,14Hvala Bogu, što nikoga od vas nijesam krstio, osim Krispa i Gaja,
1. Korinćanima 1,15Da ne rekne tko, da ste kršteni u moje ime.
1. Korinćanima 1,16A krstio sam i Stefaninu kuću; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio.
1. Korinćanima 1,17Jer Krist nije poslao mene da krstim, nego da propovijedam evanđelje ne mudrim riječima, da ne izgubi silu križ Kristov.
1. Korinćanima 1,18Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.
1. Korinćanima 1,19Jer je pisano: "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih."
1. Korinćanima 1,20Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?
1. Korinćanima 1,21Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.
1. Korinćanima 1,22Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;
1. Korinćanima 1,23A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,
1. Korinćanima 1,24A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.
1. Korinćanima 1,25Jer je "ludost" Božja mudrija od ljudi,! "Slabost" je Božja jača od ljudi.
1. Korinćanima 1,26Jer gledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih;
1. Korinćanima 1,27Nego što je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako;
1. Korinćanima 1,28I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da uništi ono, što jest,
1. Korinćanima 1,29Da se ne hvali ni jedan čovjek pred Bogom.
1. Korinćanima 1,30Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posvećenje i otkup,
1. Korinćanima 1,31Da, kao što je pisano: "Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!"
1. Korinćanima 1,1 Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
1. Korinćanima 1,2Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
1. Korinćanima 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,4Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
1. Korinćanima 1,5u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
1. Korinćanima 1,6Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
1. Korinćanima 1,7te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
1. Korinćanima 1,8On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,9Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
1. Korinćanima 1,10Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
1. Korinćanima 1,11Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
1. Korinćanima 1,12Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
1. Korinćanima 1,13Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
1. Korinćanima 1,14Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
1. Korinćanima 1,15da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
1. Korinćanima 1,16A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
1. Korinćanima 1,17Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
1. Korinćanima 1,18Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
1. Korinćanima 1,19Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
1. Korinćanima 1,20Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
1. Korinćanima 1,21Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
1. Korinćanima 1,22Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
1. Korinćanima 1,23a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,
1. Korinćanima 1,24pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
1. Korinćanima 1,25Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
1. Korinćanima 1,26Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
1. Korinćanima 1,27Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
1. Korinćanima 1,28i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
1. Korinćanima 1,29da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
1. Korinćanima 1,30Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
1. Korinćanima 1,31da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.
1. Korinćanima 1,1Pavao, pozvan biti *apostolom Krista Isus po volji Božjoj, i Sosten, brat,
1. Korinćanima 1,2crkvi Božjoj koja je u Korintu, onima koji su bili posvećeni u Kristu Isusu, pozvani biti *svetima sa svim onima koji zazivaju na svakom mjestu *ime Gospodina Isusa Krista, njihovog Gospodina i našeg;
1. Korinćanima 1,3vama milost i mir od Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,4Zahvaljujem Bogu neprekidno za vas, zbog milosti Božje koja vam je bila dana u Isusu Kristu.
1. Korinćanima 1,5Jer, vi ste bili, u njemu, ispunjeni svim bogatstvima, svim onima od riječi i svim onima od poznavanja.
1. Korinćanima 1,6To je ono što svjedočenje o Kristu učvrstilo se u vama,
1. Korinćanima 1,7tako dobro da vam ne manjka nikakav dar, vama koji očekujete *otkrivenje našeg Gospodina Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,8On je također taj koji će vas učvrstiti sve do kraja, da budete besprijekorni u *Dan našeg Gospodina Isusa Krista.
1. Korinćanima 1,9On je vjeran, Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim sinom Isusom Kristom, našim Gospodinom.
1. Korinćanima 1,10Ali, ja vas savjetujem, Braćo, u ime našeg Gospodina Isusa Krista: budite svi složni i nek nema podjela među vama; budite ujedinjeni u istom duhu i u istoj misli.
1. Korinćanima 1,11Naime, Braćo moja, ljudi Klojini su mi priopćili da ima nesloge među vama.
1. Korinćanima 1,12Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: ` Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi Ja Kristu. `
1. Korinćanima 1,13Krist, da li je razdijeljen? Da li je Pavao bio razapet na križu za vas? Jeste li vi bili kršteni u Pavlovo *ime?
1. Korinćanima 1,14Bogu hvala, ja nisam krstio nikog između vas, izuzev Krispa i Gaja;
1. Korinćanima 1,15tako nitko ne može reći da ste bili kršteni u moje ime.
1. Korinćanima 1,16Ah da! Ja sam još krstio obitelj Stefaninu. Za ostalo, ja nisam nikog krstio, koliko ja znam.
1. Korinćanima 1,17Jer, Krist me nije poslao krstiti, već navješćivati *Evanđelje, i to bez utjecanja mudrosti govorenja, da se ne uništi križ Kristom.
1. Korinćanima 1,18Govorenje o križu, naime, ludost je za one koji propadaju, ali za one koji su u spašavanju, za nas, ono je sila Božja.
1. Korinćanima 1,19Jer, pisano je: Ja ću uništiti mudrost mudrih i uništiti razum razumnih.
1. Korinćanima 1,20Gdje je mudri? Gdje je *učitelj Zakona. Gdje je rasuđivač ovog stoljeća? Nije li Bog učinio ludom mudrost *svijeta?
1. Korinćanima 1,21Naime, budući da svijet, posredstvom mudrosti, nije prepoznao Boga u mudrosti Božjoj, po ludosti propovijedanja je Bog ocijenio dobrim spasiti one koji vjeruju.
1. Korinćanima 1,22*Židovi traže čuda a Grci traže mudrost;
1. Korinćanima 1,23ali mi, mi propovijedamo *Spasitelja razapetog, sablazan za Židove, ludost za *pogane,
1. Korinćanima 1,24ali za one koji su pozvani, toliko Židove koliko Grke, Krist je sila Božja i mudrost Božja.
1. Korinćanima 1,25Jer, ono što je ludost Božja mudrije je od ljudi i ono što je slabost Božja jače je no ljudi.
1. Korinćanima 1,26Promotrite Braćo, vi koji ste primili poziv Božji: nema među vama mnogo mudrih u očima ljudi, ni mnogo moćnih, ni mnogo ljudi iz dobre obitelji.
1. Korinćanima 1,27Ali, ono što je ludost u svijetu, Bog je izabrao za zbuniti mudrace; ono što je slabost u svijetu, Bog je izabrao za zbuniti ono što je jako;
1. Korinćanima 1,28ono što je u svijetu nisko i prezreno, ono što nije, Bog je to izabrao za svesti na ništa ono što jest,
1. Korinćanima 1,29da ni jedno stvorenje ne može se *uzoholiti pred Bogom.
1. Korinćanima 1,30Po Njemu ste vi u Isusu Kristu, koji je za nas postao mudrost dolazeća od Boga, pravednost, *posvećenje i oslobođenje
1. Korinćanima 1,31da bi, kako to kaže Pismo, da onaj koji se uzoholi, uzoholi se u Gospodinu.
1. Korincanima 1,1Od Pavla voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
1. Korincanima 1,2Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivlju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakome mjestu i njihovome i našemu:
1. Korincanima 1,3Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
1. Korincanima 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,
1. Korincanima 1,5Te se u svemu obogatiste kroza nj, u svakoj riječi i svakom razumu,
1. Korincanima 1,6Kao što se svjedočanstvo Hristovo utvrdi među vama;
1. Korincanima 1,7Tako da nemate nedostatka ni u jednome daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našega Isusa Hrista,
1. Korincanima 1,8Koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Korincanima 1,9Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.
1. Korincanima 1,10Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.
1. Korincanima 1,11Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinijeh domašnjijeh da su svađe među vama,
1. Korincanima 1,12A to kažem da jedan od vas govori: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; a treći: ja sam Kifin; a četvrti: ja sam Hristov.
1. Korincanima 1,13Eda li se Hristos razdjeli? Eda li se Pavle razape za vas? ili se u ime Pavlovo krstiste?
1. Korincanima 1,14Hvala Bogu što ja nijednoga od vas ne krstih osim Krispa i Gaja;
1. Korincanima 1,15Da ne reče ko da u svoje ime krstih.
1. Korincanima 1,16A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.
1. Korincanima 1,17Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovijedam jevanđelje, ne premudrijem riječima, da ne izgubi silu krst Hristov.
1. Korincanima 1,18Jer je riječ krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.
1. Korincanima 1,19Jer je pisano: pogubiću premudrost premudrijeh, i razum razumnijeh odbaciću.
1. Korincanima 1,20Gdje je premudri? Gdje je književnik? Gdje je prepirač ovoga vijeka? Ne pretvori li Bog mudrost ovoga svijeta u ludost?
1. Korincanima 1,21Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svijet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji vjeruju.
1. Korincanima 1,22Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.
1. Korincanima 1,23A mi propovijedamo Hrista razapeta, Jevrejima dakle sablazan a Grcima bezumlje;
1. Korincanima 1,24Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.
1. Korincanima 1,25Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.
1. Korincanima 1,26Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijeh ni mnogo plemenitijeh;
1. Korincanima 1,27Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako;
1. Korincanima 1,28I što je neplemenito pred svijetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jest,
1. Korincanima 1,29Da se ne pohvali nijedno tijelo pred Bogom.
1. Korincanima 1,30Iz kojega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.
1. Korincanima 1,31Da (kao što se piše) ko se hvali, Gospodom da se hvali.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje