Tražilica


1. Korinćanima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 10,1Neću vam naime zatajiti, braćo, da su oci naši svi bili pod oblakom, i svi su kroz more prošli;
1. Korinćanima 10,2I svi su se u Mojsija krstili u oblaku i u moru;
1. Korinćanima 10,3I svi su isto duhovno jelo i jeli,
1. Korinćanima 10,4I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.
1. Korinćanima 10,5Ali većina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji,
1. Korinćanima 10,6A ovo se je zbilo nama za primjer, da mi ne žudimo zla, kao što su oni žudjeli.
1. Korinćanima 10,7Niti budite idolopoklonici, kao neki od njih, kao što je pisano: "Sjede narod da jede i pije, i ustadoše da igraju."
1. Korinćanima 10,8Niti da griješimo bludno, kao što su neki od njih griješili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuće.
1. Korinćanima 10,9Niti da kušamo Gospodina, kao što su neki od njih kušali, i od zmija su poizginuli.
1. Korinćanima 10,10Niti da mrmljate, kao što su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anđela pogubitelja.
1. Korinćanima 10,11A ovo se sve u slici događalo njima, a napisano je za opomenu nama, koji živimo u posljednja vremena.
1. Korinćanima 10,12Tko dakle misli, da stoji, neka gleda, da ne padne!
1. Korinćanima 10,13Kušanje nije došlo na vas osim čovječjega. Ali je vjeran Bog, koji vas neće pustiti, da se iskušate većma, nego što možete, nego će učiniti s kušanjem povoljan izlaz, da mognete podnijeti.
1. Korinćanima 10,14Zato, ljubljeni, bježite od idolopoklonstva!
1. Korinćanima 10,15Kao mudrima govorim: "udite vi sami, što govorim!
1. Korinćanima 10,16Čaša blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova?
1. Korinćanima 10,17Jer jedan kruh, jedno smo tijelo mnogi, jer svi smo dionici jednoga kruha.
1. Korinćanima 10,18Gledajte Izraela po tijelu: koji jedu žrtve, nijesu li zajedničari žrtvenika?
1. Korinćanima 10,19Što dakle govorim? idolska žrtva da je što? ili idol da je što?
1. Korinćanima 10,20Ali što žrtvuju neznabošci, zlim duhovima žrtvuju, a ne Bogu. A ja neću, da vi budete zajedničari s zlim duhovnima.
1. Korinćanima 10,21Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu zlih duhova; ne možete biti zajedničari stola Gospodnjega i stola zlih duhova.
1. Korinćanima 10,22Ili da izazivamo Gospodina? Zar smo jači od njega?
1. Korinćanima 10,23Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.
1. Korinćanima 10,24Nitko neka ne traži, što je njegovo, nego što je drugoga!
1. Korinćanima 10,25Sve, što se prodaje na trgu, jedite, i ništa ne ispitujte zbog savjesti;
1. Korinćanima 10,26Jer je Gospodnja zemlja i sve, što je na njoj,
1. Korinćanima 10,27Ako li vas tko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve, što se donese pred vas, i ništa ne ispitujte zbog savjesti!
1. Korinćanima 10,28A ako li vam tko rekne: "Ovo je idolska žrtva", ne jedite zbog onoga, koji je rekao, i zbog savjesti;
1. Korinćanima 10,29Ali ne velim zbog savjesti tvoje, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga?
1. Korinćanima 10,30Ako ja sa zahvalom uživam, zašto da me psuju za ono, za što ja zahvaljujem?
1. Korinćanima 10,31Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božju činite!
1. Korinćanima 10,32Ne budite povodom spoticanja ni Židovima, ni neznabošcima, ni crkvi Božjoj.
1. Korinćanima 10,33Kao što i ja u svemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi, nego mnogih, da se spase.
1. Korinćanima 10,1 Jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeđoše kroz more,
1. Korinćanima 10,2i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru,
1. Korinćanima 10,3i svi su isto duhovno jelo jeli,
1. Korinćanima 10,4i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist.
1. Korinćanima 10,5Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji.
1. Korinćanima 10,6To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni.
1. Korinćanima 10,7I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: Posjeda narod da jede i pije pa ustadoše da igraju.
1. Korinćanima 10,8I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće.
1. Korinćanima 10,9I ne iskušavajmo Gospodina kao što su ga neki od njih iskušavali te od zmija izginuli.
1. Korinćanima 10,10I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika.
1. Korinćanima 10,11Sve se to, kao pralik, događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena.
1. Korinćanima 10,12Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne.
1. Korinćanima 10,13Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati.
1. Korinćanima 10,14Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva.
1. Korinćanima 10,15Kao razumnima velim: sudite sami što govorim.
1. Korinćanima 10,16Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?
1. Korinćanima 10,17Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.
1. Korinćanima 10,18Gledajte Izraela po tijelu! Koji blaguju žrtve nisu li zajedničari žrtvenika?
1. Korinćanima 10,19Što dakle hoću reći? Idolska žrtva da je nešto? Ili idol da je nešto?
1. Korinćanima 10,20Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji.
1. Korinćanima 10,21Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega.
1. Korinćanima 10,22Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo jači od njega?
1. Korinćanima 10,23"Sve je slobodno!" Ali - sve ne koristi. "Sve je dopušteno!" Ali - sve ne saziđuje.
1. Korinćanima 10,24Nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga.
1. Korinćanima 10,25Sve što se prodaje na tržnici, jedite ništa ne ispitujući poradi savjesti.
1. Korinćanima 10,26Ta Gospodnja je zemlja i sve na njoj!
1. Korinćanima 10,27Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi ništa ne ispitujući poradi savjesti.
1. Korinćanima 10,28Ako vam tko reče: "To je žrtvovano", ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i savjesti.
1. Korinćanima 10,29Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi?
1. Korinćanima 10,30Ako sa zahvalom sudjelujem, zašto da me grde zbog onoga za što zahvaljujem?
1. Korinćanima 10,31Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite.
1. Korinćanima 10,32Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj,
1. Korinćanima 10,33kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.
1. Korinćanima 10,1Ja vas neću, Braćo, ostaviti u neznanju: naša braća sva bijahu u oblaku, svi oni pređoše more
1. Korinćanima 10,2i svi bijahu kršteni u Mojsiju u oblaku i moru.
1. Korinćanima 10,3Svi su jeli istu duhovnu hranu,
1. Korinćanima 10,4i svi popiše isti duhovni napitak; jer, oni pijahu iz jedne duhovne stijene koja ih slijeđaše : ta stijena, to bijaše Krist.
1. Korinćanima 10,5Međutim većina među njima ne bi draga Bogu, budući da njihovi lješevi pokrivaše pustinju.
1. Korinćanima 10,6Ti su se događaji zbili da nama posluže kao primjeri, da i mi ne pohlepimo za zlom kao što oni hlepiše.
1. Korinćanima 10,7Ne postanite idolopoklonici kao neki među njima, kao što je bilo pisano: Narod sjede jesti i piti, potom se oni digoše veseliti se.
1. Korinćanima 10,8Ne izručujmo sebe razvratu, kao što to činjaše neki između njih: u samo jedan dan pade ih dvadeset i tri tisuće.
1. Korinćanima 10,9Ne *iskušavajmo više Gospodina, kao što činjaše stanoviti među sobom: zmije ih upropastiše.
1. Korinćanima 10,10Najzad, ne mrmljajte kao što mrmljaše stanoviti između njih: istrjebitelj ih uništi.
1. Korinćanima 10,11Ti im se događaji dogodiše za poslužiti primjerom i biše zapisani za nas poučiti, nas koji smo na kraju vremena.
1. Korinćanima 10,12Tako dakle, nek onaj koji misli stajati pazi da ne padne.
1. Korinćanima 10,13*iskušavanja kojima ste vi bili izloženi bila su u mjeri čovjekovoj. Bog je pouzdan; on neće dopustiti da vi budete iskušavani preko vaših snaga. S iskušavanjem, on će vam dati sredstvo da se otud izvadite i snage da to podnesete.
1. Korinćanima 10,14Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva.
1. Korinćanima 10,15Ja vam govorim kao razumnim osobama; sudite i sami o onome što vam ja kažem.
1. Korinćanima 10,16Pehar blagoslova kojim mi blagosiljamo nije li jedno zajedništvo u *krvi Kristovoj? Kruh koji prelamamo nije li jedno zajedništvo u tijelu Kristovom?
1. Korinćanima 10,17Budući da ima samo jedan kruh, mi smo svi jedno tijelo; jer svi mi sudjelujemo u jedinom kruhu.
1. Korinćanima 10,18Vidite sinovi Izraelovi: oni koji jedu žrtve *žrtvovane nisu li u *zajedništvu s oltarom ?
1. Korinćanima 10,19Što ja hoću reći? Da meso žrtvovano idolima ili da idoli imaju sami u sebi neku vrijednost?
1. Korinćanima 10,20Ne! Već, kako su njihove *žrtve ponuđene *Zlodusima a ne Bogu, ja neću da vi uđete u zajedništvo sa zlodusima.
1. Korinćanima 10,21Vi ne možete u jedan put piti kupu Gospodinovu i kupu zloduhovu; vi ne možete istovremeno dijeliti stol Gospodinov i onaj zloduhov.
1. Korinćanima 10,22Ili pak, želimo li mi potaknuti ljubomoru Gospodinovu? Jesmo li mi jači od njega?
1. Korinćanima 10,23` Sve je dopušteno `, ali, sve nam ne odgovara; ` sve je dopušteno, zali, sve ne izgrađuje.
1. Korinćanima 10,24Nek nitko ne traži svoj vlastiti dobitak, već onaj tuđi.
1. Korinćanima 10,25Sve što se prodaje na tržnici, jedite ne postavljajući pitanje s razloga svoje savjesti;
1. Korinćanima 10,26jer zemlja i sve ono što ona sadržava Gospodinovi su.
1. Korinćanima 10,27Ako nas jedan ne vjerujući pozove i da vi prihvate onamo otići, jedite sve što vam je ponuđeno, ne postavljajući pitanja s razloga svoje savjesti.
1. Korinćanima 10,28Ali, kaže li vam netko: ` Ovo je žrtvovano meso `, ne jedite ga, zbog onoga tko vas je upozorio i s razloga savjesti;
1. Korinćanima 10,29ja govorim ovdje, ne o vašoj savjesti, već o njegovoj. Jer, zašto bi moja sloboda bila suđena po jednoj drugoj savjesti?
1. Korinćanima 10,30Ako ja uzmem hranu zahvaljujući zašto bih ja bio ukoren zato što iskazujem zahvalnost?
1. Korinćanima 10,31Bilo dakle, da vi jedete, bilo da pijete, što god činili, činite sve za slavu Božju.
1. Korinćanima 10,32Ne budite nikome jedna prilika za pad ni za *Židove, ni za Grke, ni za Crkvu Božju.
1. Korinćanima 10,33Tako se i ja sam trudim ugoditi svima u svim stvarima, ne tražeći svoju osobnu korist već onog od većine, da bi bili oni spašeni.
1. Korincanima 10,1Ali neću vam zatajiti, braćo, da ocevi naši svi pod oblakom biše, i svi kroz more prođoše;
1. Korincanima 10,2I svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru;
1. Korincanima 10,3I svi jedno jelo duhovno jedoše;
1. Korincanima 10,4I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stijene koja iđaše za njima: a stijena bješe Hristos.
1. Korincanima 10,5Ali mnogi od njih ne bijahu po Božijoj volji, jer biše pobijeni u pustinji.
1. Korincanima 10,6A ovo biše ugledi nama, da mi ne želimo zala, kao i oni što želješe.
1. Korincanima 10,7Niti bivajte idolopoklonici, kao neki od njih, kao što stoji napisano: sjedoše ljudi da jedu i da piju, i ustaše da igraju.
1. Korincanima 10,8Niti da se kurvamo, kao neki od njih što se kurvaše, i pade ih u jedan dan dvadeset i tri hiljade.
1. Korincanima 10,9Niti da kušamo Hrista, kao što neki od njih kušaše, i od zmija izgiboše.
1. Korincanima 10,10Niti da vičemo na Boga, kao neko od njih što vikaše, i izgiboše od krvnika.
1. Korincanima 10,11Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama, na koje pošljedak svijeta dođe.
1. Korincanima 10,12Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.
1. Korincanima 10,13Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovječijega; ali je vjeran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podnijeti.
1. Korincanima 10,14Zato, ljubazna braćo moja, bjegajte od idolopoklonstva.
1. Korincanima 10,15Kao mudrima govorim; sudite vi šta govorim.
1. Korincanima 10,16Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Hristova?
1. Korincanima 10,17Jer smo jedan hljeb, jedno tijelo mnogi; jer svi u jednome hljebu imamo zajednicu.
1. Korincanima 10,18Gledajte Izrailja po tijelu: koji jedu žrtve nijesu li zajedničari oltara?
1. Korincanima 10,19Šta dakle govorim? da je idol što? ili idolska žrtva da je što?
1. Korincanima 10,20Nije; nego što žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari sa đavolima.
1. Korincanima 10,21Ne možete piti čaše Gospodnje i čaše đavolske; ne možete imati zajednice u trpezi Gospodnjoj i u trpezi đavolskoj.
1. Korincanima 10,22Ili da prkosimo Gospodu? Eda li smo mi jači od njega?
1. Korincanima 10,23Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.
1. Korincanima 10,24Niko da ne gleda što je njegovo, nego svaki da gleda što je drugoga.
1. Korincanima 10,25Sve što se prodaje na mesarnici, jedite, i ništa ne ispitujete savjesti radi;
1. Korincanima 10,26Jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
1. Korincanima 10,27Ako li vas ko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve što se pred vas donese, i ne premišljajte ništa savjesti radi.
1. Korincanima 10,28Ako li vam pak ko reče: ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onoga koji vam kaže, i radi savjesti; jer je Gospodnja zemlja i što je na njoj.
1. Korincanima 10,29Ali ne govorim za savjest tvoju, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga?
1. Korincanima 10,30Ako ja s blagodaću uživam, zašto da se huli na mene za ono za što ja zahvaljujem?
1. Korincanima 10,31Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite.
1. Korincanima 10,32Ne budite na sablazan ni Jevrejima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj,
1. Korincanima 10,33Kao što ja u svačemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi nego mnogijeh, da se spasu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje