Tražilica


1. Korinćanima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 12,1A za duhovne darove neću, braćo, da vi ne znate.
1. Korinćanima 12,2Znate, kad ste bili, neznabošci, dadoste se slijepo voditi k nijemim idolima.
1. Korinćanima 12,3Zato vam dajem na znanje, da nitko, koji govori u Duhu Božjem, ne kaže: "Proklet Isus"; i nitko ne može reći: "Gospodin Isus", osim u Duhu Svetom.
1. Korinćanima 12,4Milosni su darovi različni, ali je isti Duh.
1. Korinćanima 12,5I različne su službe, ali je isti Gospodin.
1. Korinćanima 12,6I različna su djelovanja, ali je isti Bog, koji djeluje sve u svima.
1. Korinćanima 12,7A svakomu se daje objava Duha na korist.
1. Korinćanima 12,8Jer jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu;
1. Korinćanima 12,9Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu;
1. Korinćanima 12,10Drugomu, da čini čudesa, drugomu proročanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu različni jezici, drugomu, da tumače jezike,
1. Korinćanima 12,11A ovo sve čini jedan i isti Duh, koji razdjeljuje svakome, kako hoće.
1. Korinćanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist.
1. Korinćanima 12,13Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo.
1. Korinćanima 12,14Jer i tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
1. Korinćanima 12,15Ako reče noga: Jer nijesam ruka, nijesam od tijela, zar zato nije od tijela?
1. Korinćanima 12,16I ako reče uho: "Jer nijesam oko, nijesam od tijela", zar zato nije od tijela:
1. Korinćanima 12,17Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje hi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?
1. Korinćanima 12,18Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.
1. Korinćanima 12,19A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo.
1. Korinćanima 12,20A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.
1. Korinćanima 12,21A oko ne može reći ruci: "Ne trebam te"; ili opet glava nogama: "Ne trebate mi".
1. Korinćanima 12,22Nego, mnogo su više potrebni udovi tijela, koji izgledaju slabiji.
1. Korinćanima 12,23I s većim poštovanjem pazimo na one udove tijela, koje smatramo kao manje ugledne. I nepristojne svoje udove pokrivamo s većom pristojnošću.
1. Korinćanima 12,24A pristojni udovi naši ne trebaju ništa. Ali Bog složi tijelo i slabijemu udu više dade časti,
1. Korinćanima 12,25Da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga.
1. Korinćanima 12,26I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi.
1. Korinćanima 12,27A vi ste tijelo Kristovo, i pojedini udovi.
1. Korinćanima 12,28I jedne postavi Bog u crkvi, prvo kao apostole, drugo kao proroke, treće kao učitelje, onda sile čudesne, zatim darove liječenja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
1. Korinćanima 12,29Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci! Zar su svi učitelji? Zar su svi čudotvorci?
1. Korinćanima 12,30Zar svi imaju darove liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?
1. Korinćanima 12,31A trsite se za najveće darove! I pokazat ću vam još izvrsniji put.
1. Korinćanima 12,1 O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju.
1. Korinćanima 12,2Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.
1. Korinćanima 12,3Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom.
1. Korinćanima 12,4Različiti su dari, a isti Duh;
1. Korinćanima 12,5i različite službe, a isti Gospodin;
1. Korinćanima 12,6i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.
1. Korinćanima 12,7A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
1. Korinćanima 12,8Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;
1. Korinćanima 12,9drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;
1. Korinćanima 12,10drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika.
1. Korinćanima 12,11A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.
1. Korinćanima 12,12Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.
1. Korinćanima 12,13Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
1. Korinćanima 12,14Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
1. Korinćanima 12,15Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
1. Korinćanima 12,16I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
1. Korinćanima 12,17Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?
1. Korinćanima 12,18A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.
1. Korinćanima 12,19Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo?
1. Korinćanima 12,20A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!
1. Korinćanima 12,21Ne može oko reći ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas.
1. Korinćanima 12,22Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji.
1. Korinćanima 12,23A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa,
1. Korinćanima 12,24a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast
1. Korinćanima 12,25da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge.
1. Korinćanima 12,26I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.
1. Korinćanima 12,27A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.
1. Korinćanima 12,28I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.
1. Korinćanima 12,29Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci?
1. Korinćanima 12,30Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?
1. Korinćanima 12,31Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!
1. Korinćanima 12,1Glede darova Duha, ja neću, Braćo, da vi budete u neznanju.
1. Korinćanima 12,2Vi znate da, kad vi bijaste *pogani, bijaste vi povučeni, kao po slučaju, prema nijemim idolima.
1. Korinćanima 12,3Zato vam ja izjavljujem: nitko, govoreći pod utjecajem Svetog Duha, ne kaže: ` Proklet da jest Isus ` i nitko ne može reći: ` Isus je Gospodin ` ako to nije po Svetom Duhu.
1. Korinćanima 12,4Ima različitosti u darovima, ali to je isti Duh; različitost *službi, ali, to je isti Gospodin;
1. Korinćanima 12,6različiti oblici djelovanja ali, to je isti Bog koji proizvodi sve u svima.
1. Korinćanima 12,7Svaki prima dar izraziti Duh u pogledu dobra za sve.
1. Korinćanima 12,8Duh daje jednu poruku mudrosti jednom i znanosti drugom;
1. Korinćanima 12,9jednom drugom, isti Duh daje vjeru, a jednom drugom opet, isti taj i jedini Duh dodjeljuje darove iscjeljivanja;
1. Korinćanima 12,10jednom drugom moć činiti čuda, a jednom *prorokovanja, a jednom drugom razlikovanja duhova, jednom drugom dar da govori jezike, a jednom opet, da ih tumači.
1. Korinćanima 12,11Ali sve to jest jedan jedini i isti Duh koji to čini, dodjeljujući svakome njegove darove, prema svojoj volji.
1. Korinćanima 12,12Naime, tijelo je jedno, a ipak ima više udova; ali, svi udovi tijela, usprkos svojem broju, tvore sam jedno tijelo: isto je i s Kristom.
1. Korinćanima 12,13Jer, mi bijasmo kršteni u jednom te istom za biti samo jedno tijelo, *Židovi ili Grci, robovi ili slobodni ljudi,
1. Korinćanima 12,14i svi smo bili napojeni jednim istim duhom. Tijelo se ne sastoji od samo jednog uda, već od više.
1. Korinćanima 12,15Da noga kaže: ` Kako ja nisam ruka, ja nisam dio tijela `,
1. Korinćanima 12,16da li bi ona prestala pripadati tijelu?
1. Korinćanima 12,17Da cijelo tijelo bude oko, gdje bi bilo uho ?
1. Korinćanima 12,18Ali Bog je rasporedio u tijelu svaki od udova prema svojoj volji.
1. Korinćanima 12,19Da skup bijaše samo jedan ud, gdje bi bilo tijelo?
1. Korinćanima 12,20Ima dakle, više udova, ali samo jedno tijelo.
1. Korinćanima 12,21Oko ne može reći ruci: ` Ja nemam potrebe za tobom `, niti glava reći nogama: a ja vas ne trebam. `
1. Korinćanima 12,22Mnogo više, čak i udovi koji se čine najslabijima potrebni su,
1. Korinćanima 12,23i oni koje mi držimo manje časnima, njima iskazujemo više poštovanja. A s manje pristojnima se pristojnije postupa:
1. Korinćanima 12,24oni koji su pristojni, nemaju potrebe za takvom pažnjom. Ali, Bog je sastavio tijelo dajući najviše časti onome koji je manjkaviji,
1. Korinćanima 12,25da ne bi bilo razdora u tijelu već da bi udovi imali zajedničku skrb jedni o drugima.
1. Korinćanima 12,26Ako jedan ud pati, svi udovi dijele tu patnju: ako je jedan ud počastvovan, svi udovi dijele njegovu radost.
1. Korinćanima 12,27A vi ste tijelo Kristovo i vi ste njegovi udovi, svaki sa svoje strane. -
1. Korinćanima 12,28A oni koje je Bog postavio u Crkvu su, prvi *apostoli, drugi, drugi *proroci, treći ljudi zaduženi poučavanjem potom dolazi dar čuda, potom ozdravljivanja, zbrinjavanja, ravnanja, i dar govorenja jezika.
1. Korinćanima 12,29Jesu li svi apostoli? Svi proroci? Svi poučavaju li? Čine li svi čuda?
1. Korinćanima 12,30Imaju li svi dar ozdravljivanja? Govore li svi jezike? Tumače li svi?
1. Korinćanima 12,31Težite k boljim darovima. Osim toga, ja ću vam naznačiti jedan put beskrajno bolji.
1. Korincanima 12,1A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.
1. Korincanima 12,2Znate, da kad bijaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnima, kako vas vođahu.
1. Korincanima 12,3Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom svetijem.
1. Korincanima 12,4Darovi su različni, ali je Duh jedan.
1. Korincanima 12,5I različne su službe, ali je jedan Gospod.
1. Korincanima 12,6I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
1. Korincanima 12,7A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
1. Korincanima 12,8Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;
1. Korincanima 12,9A drugome vjera, tijem istijem Duhom; a drugome dar iscjeljivanja, po tome istom Duhu;
1. Korincanima 12,10A drugome da čini čudesa, a drugome proroštvo, a drugome da razlikuje duhove, a drugome različni jezici, a drugome da kazuje jezike.
1. Korincanima 12,11A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdjeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
1. Korincanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo: tako i Hristos.
1. Korincanima 12,13Jer jednijem duhom mi se svi krstismo u jedno tijelo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednijem Duhom napojismo.
1. Korincanima 12,14Jer tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
1. Korincanima 12,15Ako reče noga: ja nijesam ruka, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela?
1. Korincanima 12,16I ako reče uho: ja nijesam oko, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje je čuvenje?
1. Korincanima 12,17A kad bi sve bilo čuvenje, gdje je mirisanje?
1. Korincanima 12,18Ali Bog postavi sve ude u tijelu kako je koga htio.
1. Korincanima 12,19A kad bi svi bili jedan ud, gdje je tijelo?
1. Korincanima 12,20Sad su pak mnogi udi a jedno tijelo.
1. Korincanima 12,21Ali oko ne može reći ruci: ne trebaš mi; ili opet glava nogama: ne trebate mi.
1. Korincanima 12,22Nego još koji se udi tijela čine da su najslabiji najpotrebniji su.
1. Korincanima 12,23I koji nam se čine da su najsramotniji na tijelu, na one udaramo najveću čast;
1. Korincanima 12,24I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju; a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi tijelo i najhuđemu udu dade najveću čast,
1. Korincanima 12,25Da ne bude raspre u tijelu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugoga.
1. Korincanima 12,26I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi; a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi.
1. Korincanima 12,27A vi ste tijelo Hristovo, i udi među sobom.
1. Korincanima 12,28I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
1. Korincanima 12,29Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
1. Korincanima 12,30Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
1. Korincanima 12,31Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje