1. Korinćanima 13. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 13,1Ako jezike ljudske i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao mjed, koja ječi, ili cimbal, koji zveči.
1. Korinćanima 13,2I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korinćanima 13,3I kad bih razdao sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje, da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.
1. Korinćanima 13,4Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se.
1. Korinćanima 13,5Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu,
1. Korinćanima 13,6Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
1. Korinćanima 13,7Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
1. Korinćanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje, a proročanstva ako će i prestati, ili Jezici ako će umuknuti, ili znanje ako će proći.
1. Korinćanima 13,9Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo.
1. Korinćanima 13,10A kad dođe, što je savršeno, prestat će, što je djelomično.
1. Korinćanima 13,11Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio sam kao dijete, sudio sam kao dijete. Kad sam postao muž, odbacio sam, što je bilo djetinje.
1. Korinćanima 13,12Jer sada u ogledalu slabo vidimo, a tada ćemo licem u lice. Sad poznajem dijelom, a tada ću poznati, kao što sam i poznat.
1. Korinćanima 13,13A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.
1. Korinćanima 13,1 Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
1. Korinćanima 13,2Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!
1. Korinćanima 13,3I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo.
1. Korinćanima 13,4Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se;
1. Korinćanima 13,5nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo;
1. Korinćanima 13,6ne raduje se nepravdi, a raduje se istini;
1. Korinćanima 13,7sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
1. Korinćanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
1. Korinćanima 13,9Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
1. Korinćanima 13,10A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.
1. Korinćanima 13,11Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje