Tražilica


1. Korinćanima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 14,1Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!
1. Korinćanima 14,2Jer koji govori jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu, je nitko ne razumije, a Duhom govor tajne.
1. Korinćanima 14,3A koji prorokuje, govori ljudima za popravljanje i opomenu i utjehu.
1. Korinćanima 14,4Koji govori jezike, sam sebe podiže, a koji prorokuje, crkvu Božju podiže.
1. Korinćanima 14,5A želim, da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete; jer je veći onaj, koji prorokuje, negoli onaj, koji govori jezike, osim ako tumači, da se crkva podiže.
1. Korinćanima 14,6A sad, braćo, ako dođem k vama jezike govoreći, što ću vam koristiti, ako vam ne govorim ni u otkrivenju, ili u znanju, ili u proročanstvu, ili u nauci"
1. Korinćanima 14,7Već je tako kod neživih stvari, koje jedan glas daju od sebe, kod svirale ili citare. Ako one različna glasa ne daju, kako će se razumjeti, što se svira na fruli ili na citri?
1. Korinćanima 14,8Jer ako truba dadne nejasan glas, tko će se spremiti na boj?
1. Korinćanima 14,9Tako i vi, ako nerazumljiva riječ reknete jezikom, kako će se razumjeti, što se govori? Jer ćete govoriti u vjetar.
1. Korinćanima 14,10Tolike su vrste jezika na savjetu, i ni jedan nije bez glasa.
1. Korinćanima 14,11Ako dakle ne znam sile glasa bit ću tuđinac onome, kojemu govorim, i onaj, koji govori, bit će meni tuđinac.
1. Korinćanima 14,12Tako i vi, jer revnujete za duhovne darove, gledajte da obilujete onima, koji su na uzdizanje crkve!
1. Korinćanima 14,13Zato, koji govori jezikom, neka se moli, da protumači.
1. Korinćanima 14,14Jer ako se jezikom molim, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.
1. Korinćanima 14,15Što dakle? Molit ću se duhom, a molit ću se i umom; pjevat ću hvalu duhom, a pjevat ću i umom.
1. Korinćanima 14,16Inače, ako blagoslivljaš duhom, kako će onaj, koji zauzima mjesto neupućen, reći Amen na tvoju zahvalu, kad ne zna, što govoriš?
1. Korinćanima 14,17Jer ti doduše dobro zahvaljuješ, ali drugi ne napreduje.
1. Korinćanima 14,18Hvala Bogu, govorim jezicima većma od sviju vas.
1. Korinćanima 14,19Ali na sastanku crkve volim pet riječi umom svojim reći, da i druge poučim, negoli deset tisuća riječi jezikom.
1. Korinćanima 14,20Braćo, ne budite djeca umom, nego pakošću budite djeca, a razboritošću budite savršeni!
1. Korinćanima 14,21U zakonu je pisano: "Tuđim jezicima i tuđim usnama govorit ću narodu ovome, i ni tako me neće poslušati, govori Gospodin."
1. Korinćanima 14,22Dakle Su jezici za znak ne onima, koji vjeruju, nego onima, koji ne vjeruju; a proročanstvo ne onima, koji ne vjeruju, nego onima, koji vjeruju.
1. Korinćanima 14,23Ako se dakle skupi sva crkva zajedno, i svi govore jezicima, a uniđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći, da ludujete?
1. Korinćanima 14,24A ako svi prorokuju, a uđe kakav nevjernik ili neupućen, bude pokaran od sviju i suđen od sviju.
1. Korinćanima 14,25Tajne srca njegova bivaju očitovane, i tako će pasti ničice i poklonit će se Bogu, priznajući, da je zaista Bog u vama.
1. Korinćanima 14,26Što će se dakle činiti, braćo? Kad se sastajete, svaki Vs ima hvalospjev, ima nauku, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje; sve neka bude za napredovanje!
1. Korinćanima 14,27Ako govori tko jezikom, po dvojica, ili najviše po trojica i po redu, a jedan neka tumači!
1. Korinćanima 14,28Ako li nema tumača, neka šuti na sastanku crkve, a sebi neka govori i Bogu!
1. Korinćanima 14,29A proroci dva ili tri neka govore, i drugi neka rasuđuju!
1. Korinćanima 14,30Ako li se otkrije što drugome, koji sjedi, prvi neka šuti!
1. Korinćanima 14,31Jer možete prorokovali svi, jedan po jedan, da se svi uče, i svi da se tješe.
1. Korinćanima 14,32I duhovi proročki pokoravaju se prorocima;
1. Korinćanima 14,33Jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Tako je u svima crkvama svetih.
1. Korinćanima 14,34Žene neka šute na sastancima, jer se njima ne dopušta da govore, nego da budu pokorne, kao što i zakon govori.
1. Korinćanima 14,35Ako li hoće ćemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju, jer je loše ženi da govori na sastanku.
1. Korinćanima 14,36Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?
1. Korinćanima 14,37Ako tko misli, da je prorok ili duhovan, neka zna: Što vam pišem, Gospodnja je zapovijed.
1. Korinćanima 14,38Ako li tko ne zna, neće biti priznat.
1. Korinćanima 14,39Dakle, braćo, nastojte da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima!
1. Korinćanima 14,40A sve neka bude pošteno i uredno!
1. Korinćanima 14,1 Težite za ljubavlju, čeznite za darima Duha, a najvećma da prorokujete.
1. Korinćanima 14,2Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.
1. Korinćanima 14,3Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgrađuje, hrabri, tješi.
1. Korinćanima 14,4Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje, a tko prorokuje, Crkvu izgrađuje.
1. Korinćanima 14,5A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumači Crkvi radi izgrađivanja.
1. Korinćanima 14,6A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priopćio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauk?
1. Korinćanima 14,7Ako neživa glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako će se razabrati što se to izvodi na svirali ili citri?
1. Korinćanima 14,8Ili ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj?
1. Korinćanima 14,9Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako će se razabrati što se govori? Govorit ćete u vjetar.
1. Korinćanima 14,10Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez značenja.
1. Korinćanima 14,11Ako dakle ne znam značenja glasa, bit ću sugovorniku tuđinac, a sugovornik tuđinac meni.
1. Korinćanima 14,12Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve.
1. Korinćanima 14,13Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da može protumačiti.
1. Korinćanima 14,14Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan.
1. Korinćanima 14,15Što dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom.
1. Korinćanima 14,16Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako će neupućen reći "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš.
1. Korinćanima 14,17Ti doduše lijepo zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađuje.
1. Korinćanima 14,18Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi.
1. Korinćanima 14,19Ali draže mi je u Crkvi reći pet riječi po svojoj pameti, da i druge poučim, negoli deset tisuća riječi drugim jezikom.
1. Korinćanima 14,20Braćo, ne budite djeca pameću, nego nejačad pakošću, a zreli pameću!
1. Korinćanima 14,21U Zakonu je pisano: Drugim jezicima i drugim usnama govorit ću ovomu narodu pa me ni tako neće poslušati, govori Gospodin.
1. Korinćanima 14,22Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima.
1. Korinćanima 14,23Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da mahnitate?
1. Korinćanima 14,24Ako pak svi prorokuju, a uđe koji nevjernik ili neupućen, sve ga prekorava, sve ga osuđuje.
1. Korinćanima 14,25Tajne se njegova srca očituju te će pasti ničice i pokloniti se Bogu priznajući: Zaista, Bog je u vama.
1. Korinćanima 14,26Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje - sve neka bude radi izgrađivanja.
1. Korinćanima 14,27Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najviše trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tumači;
1. Korinćanima 14,28ako pak ne bi bilo tumača, neka šuti u Crkvi, neka govori sam sebi i Bogu.
1. Korinćanima 14,29Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuđuju.
1. Korinćanima 14,30Ali ako drugomu uza nj bude što objavljeno, prvi neka šuti.
1. Korinćanima 14,31A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu poučeni i svi ohrabreni.
1. Korinćanima 14,32Proročki su duhovi prorocima podložni
1. Korinćanima 14,33jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute.
1. Korinćanima 14,34Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori.
1. Korinćanima 14,35Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.
1. Korinćanima 14,36Ili zar je riječ Božja od vas proizašla, zar je samo k vama došla?
1. Korinćanima 14,37Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: što vam pišem, Gospodnja je zapovijed.
1. Korinćanima 14,38Tko to ne prizna, ne priznaje se.
1. Korinćanima 14,39Zato, braćo moja, težite prorokovati i ne priječite da se govori drugim jezicima!
1. Korinćanima 14,40A sve neka bude dostojno i uredno.
1. Korinćanima 14,1Tražite ljubav; težite k darovima Duha, naročito u prorokovanju .
1. Korinćanima 14,2Jer, onaj koji govori jezike ne govori ljudima već Bogu. Nitko ga ne razumije: njegov duh navješćuje tajnovite stvari.
1. Korinćanima 14,3Ali, onaj koji *prorokuje govori ljudima: on izgrađuje, pobuđuje, ohrabruje.
1. Korinćanima 14,4Onaj koji govori jezicima izgrađuje sam sebe, ali onaj koji prorokuje izgrađuje sabor.
1. Korinćanima 14,5Ja želim da vi govorite svi na jezicima, ali tome pretpostavljam prorokovanje vaše. Onaj koji prorokuje nadmoćniji je onome koji govori jezicima, osim ako taj posljednji ne daje tumačenje da bi zajednica bila izgrađena.
1. Korinćanima 14,6Pretpostavite sada, Braćo, da vas ja dolazim vidjeti i govoriti vam jezicima: u čemu bih ja bio koristan, ako moja riječ vama ne donese ni *otkrivenje, ni saznanje, ni prorokovanje, ni poučavanje?
1. Korinćanima 14,7Tako je to i s glazbalima, kao što ja frula ili kitara: ako na daje jasne tonove, kako prepoznati ono što sviraju frula ili kitara?
1. Korinćanima 14,8I ako trublja ne daje jasan zvuk, tko će se spremiti za boj?
1. Korinćanima 14,9Isto tako i vi: ako vaš jezik ne izražava razumljive riječi, kako će se razumjeti ono što vam se kaže? Vi ćete govoriti u zrak.
1. Korinćanima 14,10Ima, ne znam koliko vrsta riječi u svijetu, a ni jedna nije bez značenja.
1. Korinćanima 14,11A, ako ja ne znam značenje riječi, bit ću jedan barbar za onoga koji govori i onaj kojem govorim bit će barbar za mene.
1. Korinćanima 14,12Vi isto: tražite biti nadahnuti, i to što je više moguće, zato što vas to privlači; ali, nek to bude za izgradnju zajednice.
1. Korinćanima 14,13Zato onaj koji govori jezike mora moliti da ima dar tumačenja.
1. Korinćanima 14,14Ako ja molim na jezicima, moj duh je u molitvi, ali moj um je neplodan.
1. Korinćanima 14,15Što, dakle, činiti? Ja ću duhom moliti ali, ja ću također, moliti razumijevanjem. Ja ću pjevati mojim duhom, ali, ja ću također pjevati mojim razborom.
1. Korinćanima 14,16Jer, ako je tvoj duh sam na djelu kad ti izgovaraš jedan blagoslov, kako onaj koji je jednostavan slušatelj može reći *"amen" tvojem činu zahvalnosti, budući da ne zna što ti govoriš?
1. Korinćanima 14,17Nesumnjivo, tvoj čin je značajan, ali drugi nije izgrađen.
1. Korinćanima 14,18Milošću Božjom, ja govorim jezicima više no vi svi,
1. Korinćanima 14,19ali u jednom saboru, ja volim reći pet razumljivih riječ za poučiti druge, radije no deset tisuća na jezicima.
1. Korinćanima 14,20Braćo, za suđenje, ne budite djeca; za zlo, da, budite mala djeca, ali, za suđenje, budite odrasli.
1. Korinćanima 14,21Pisano je u *zakonu: Ja ću govoriti ovom narodu jednim drugim jezikom i stranim u nama, i čak i tako oni me neće slušati, reče Gospodin.
1. Korinćanima 14,22Stoga, jezici su jedan *znak ne za vjernike, već za nevjernike; proročanstvo, ono, jedan je znak, ne za nevjernike, već za vjernike.
1. Korinćanima 14,23Ako, na primjer, crkva je u cijelosti sakupljena i da svi govore jezicima, jednostavni slušatelji ili nevjernici koji uđu neće li vas držati ludima?
1. Korinćanima 14,24Ako, naprotiv, svi prorokuju, nevjernik ili jednostavni slušatelj koji uđe vidi sebe prekorijevanog od svih, suđenog od svih;
1. Korinćanima 14,25tajna njegovog srca je otkrivena; on će se baciti licem prema zemlji, on će se klanjati Bogu i proglašavat će da je Bog stvarno među vama.
1. Korinćanima 14,26Što dakle, činiti, Braćo ? Kad se sastanete, svaki od vas može otpjevati hvalospjev, prinijeti jedno poučavanje ili jedno *otkrivenje, govoriti jezicima ili tumačiti: nek se sve čini za zajedničko izgrađivanje.
1. Korinćanima 14,27Govori li se jezike? Nek dvojica to čine, trojica najviše, i to jedan poslije drugog; i nek netko tumači.
1. Korinćanima 14,28Nema li tumača, nek brat šuti u saboru, nek sebi govori samom i Bogu.
1. Korinćanima 14,29Što se tiče proricanja, nek dvojica ili trojica uzmu riječ a nek ostali sude.
1. Korinćanima 14,30Ako jedan sudionik prima jedno otkrivenje, onaj koji govori treba ušutjeti.
1. Korinćanima 14,31Vi možete svi prorokovati, ali po svom redu, da bi svi bili poučeni i ohrabreni.
1. Korinćanima 14,32Prorok je gospodar proročkog duha koji ga nadahnjuje.
1. Korinćanima 14,33Jer, Bog nije Bog nereda već Bog mira.
1. Korinćanima 14,34Kako se to događa u svim crkvama svetaca,nek žene šute u saboru: one nemaju dozvolu govoriti; one trebaju ostati pokorne, kako to također i *zakon kaže.
1. Korinćanima 14,35Ako one žele poučiti se o nekim pojedinostima, nek pitaju muža svog kod kuće. Nije prikladno da jedna žena govori u saborima.
1. Korinćanima 14,36Riječ Božja ima li kod vas svoju polaznu točku? Jeste li ju vi sami primili?
1. Korinćanima 14,37Ako sebe netko drži prorokom ili nadahnutim, nek u ovome što vam ja pišem prepozna jednu zapovijed Gospodinovu.
1. Korinćanima 14,38Ako to netko ne priznaje, to je zato što Bog njega ne priznaje .
1. Korinćanima 14,39Tako, Braćo moja, težite daru proricanja i ne sprječavajte da se govori jezicima,
1. Korinćanima 14,40ali, nek se sve čini primjereno i s redom.
1. Korincanima 14,1Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete.
1. Korincanima 14,2Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
1. Korincanima 14,3A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje.
1. Korincanima 14,4Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja.
1. Korincanima 14,5Ali ja bih htio da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete: jer je veći onaj koji prorokuje negoli koji govori jezike, već ako ko kazuje, da se crkva popravlja.
1. Korincanima 14,6A sad, braćo, ako dođem k vama jezike govoreći, kaku ću korist učiniti ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u razumu, ili u proroštvu, ili u nauci?
1. Korincanima 14,7Kao neke stvari bezdušne koje daju glas, bila svirala ili gusle, ako različna glasa ne daju, kako će se razumjeti šta se svira ili gudi?
1. Korincanima 14,8Jer ako truba da nerazgovijetan glas, ko će se pripraviti na boj?
1. Korincanima 14,9Tako i vi ako nerazumljivu riječ rečete jezikom, kako će se razumjeti šta govorite? Jer ćete govoriti u vjetar.
1. Korincanima 14,10Ima na svijetu bogzna koliko različnijeh glasova, ali nijedan nije bez značenja.
1. Korincanima 14,11Ako dakle ne znam sile glasa, biću nijemac onome kome govorim, i onaj koji govori biće meni nijemac.
1. Korincanima 14,12Tako i vi, budući da se starate za duhovne darove, gledajte da budete onima bogati koji su na popravljanje crkve.
1. Korincanima 14,13Zato koji govori jezikom neka se moli Bogu da kazuje.
1. Korincanima 14,14Jer ako se jezikom molim Bogu, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.
1. Korincanima 14,15Šta će se dakle činiti? Moliću se Bogu duhom, a moliću se i umom; hvaliću Boga duhom, a hvaliću i umom.
1. Korincanima 14,16Jer kad blagosloviš duhom kako će onaj koji stoji mjesto prostaka reći amin po tvome blagoslovu, kad ne zna šta govoriš?
1. Korincanima 14,17Ti dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne popravlja.
1. Korincanima 14,18Hvala Bogu mojemu što govorim jezike većma od sviju vas.
1. Korincanima 14,19Ali u crkvi volim pet riječi umom svojijem reći, da se i drugi pomognu, negoli hiljadu riječi jezikom.
1. Korincanima 14,20Braćo! ne budite djeca umom, nego pakošću djetinjite, a umom budite savršeni.
1. Korincanima 14,21U zakonu piše: drugijem jezicima i drugijem usnama govoriću narodu ovome, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod.
1. Korincanima 14,22Zato su jezici za znak ne onima koji vjeruju, nego koji ne vjeruju; a proroštvo ne onima koji ne vjeruju, nego koji vjeruju.
1. Korincanima 14,23Ako se dakle skupi crkva sva na jedno mjesto, i svi uzgovorite jezicima, a dođu i prostaci, ili nevjernici, neće li reći da ste poludjeli?
1. Korincanima 14,24A ako svi prorokuju, i dođe kakav nevjernik ili prostak, bude pokaran od sviju i suđen od sviju.
1. Korincanima 14,25I tako tajne srca njegova bivaju javljene, i tako padnuvši ničice pokloniće se Bogu, i kazaće da je zaista Bog s vama.
1. Korincanima 14,26Šta će se dakle činiti, braćo? Kad se sabirate svaki od vas ima psalam, ima nauku, ima jezik, ima otkrivenje, ima kazivanje; a sve da biva na popravljanje.
1. Korincanima 14,27Ako ko govori jezikom, ili po dvojica, ili najviše po trojica i to poredom; a jedan da kazuje.
1. Korincanima 14,28Ako li ne bude nikoga da kazuje, neka ćuti u crkvi, a sebi neka govori i Bogu.
1. Korincanima 14,29A proroci dva ili tri neka govore, i drugi neka rasuđuju.
1. Korincanima 14,30Ako li se otkrije što drugome koji sjedi, neka čeka dok prvi ućuti.
1. Korincanima 14,31Jer možete prorokovati svi, jedan po jedan, da se svi uče, i svi da se tješe.
1. Korincanima 14,32I duhovi proročki pokoravaju se prorocima;
1. Korincanima 14,33Jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svima crkvama svetijeh.
1. Korincanima 14,34Žene vaše da ćute u crkvama; jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju, kao što i zakon govori.
1. Korincanima 14,35Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju; jer je ružno ženi da govori u crkvi.
1. Korincanima 14,36Eda li od vas riječ Božija iziđe? ili samijem vama dođe?
1. Korincanima 14,37Ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razumije što vam pišem, jer su Gospodnje zapovijesti.
1. Korincanima 14,38Ako li ko ne razumije, neka ne razumije.
1. Korincanima 14,39Zato, braćo moja, starajte se da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima.
1. Korincanima 14,40A sve neka biva pošteno i uredno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje