Tražilica


1. Korinćanima 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 16,1A za skupljanje svetima, kao što sam uredio za crkve galacijske, tako i vi činite!
1. Korinćanima 16,2Svaki prvi dan sedmice neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja, koliko može, da ne bivaju skupljanja tada, kad dođem.
1. Korinćanima 16,3. A kad dođem, koje nađete za sposobne, one ću s poslanicima poslati, da odnesu vaš dar u Jerusalem.
1. Korinćanima 16,4A ako bude vrijedno, da i ja idem, poći će s menom.
1. Korinćanima 16,5A k vama ću doći, kad prođem u Makedoniju, jer ću proći kroz Makedoniju.
1. Korinćanima 16,6A u vas može biti da ću se zadržati, ili i zimovati, da me vi otpratite, kamogod pođem.
1. Korinćanima 16,7Neću naime, da vas sad u prolaženju vidim, jer se nadam neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospodin dopusti.
1. Korinćanima 16,8A u Efezu ću ostali do Pedesetnice;
1. Korinćanima 16,9Jer mi se otvoriše velika i širom otvorena vrata, i protivnika ima mnogo.
1. Korinćanima 16,10A ako dođe Timotej, gledajte, da bude kod vas bez straha, jer on radi djelo Gospodnje, kao i ja.
1. Korinćanima 16,11Da ga nitko dakle ne prezre, nego ga ispratite s mirom, da dođe k meni, jer ga čekam s braćom.
1. Korinćanima 16,12A za brata Apola javljam vam: Mnogo sam ga molio, da dođe k vama s braćom. I nikako mu nije bila volja, da sad dođe; ali će doći, kad imadne kad.
1. Korinćanima 16,13Bdijte, stojte u vjeri, držite se muževno, budite jaki!
1. Korinćanima 16,14Sve neka vam bude u ljubavi!
1. Korinćanima 16,15A opominjem vas, braćo, znate kuću Stefaninu, da je prvi plod Ahaje, i da se staviše na službu svetima,
1. Korinćanima 16,16Da se i vi pokoravate takvima i svakome, koji surađuje i trudi se.
1. Korinćanima 16,17A radujem se dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajikovu, jer mi oni naknadiše, što sam bio bez vas;
1. Korinćanima 16,18Oni okrijepiše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve!
1. Korinćanima 16,19Pozdravljaju vas crkve u Aziji, pozdravljaju vas u Gospodinu mnogo Akvila i Priska sa svojom domaćom crkvom kod kojih sam i gost.
1. Korinćanima 16,20Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim!
1. Korinćanima 16,21Ovdje je moj pozdrav vlastitom rukom: Pavao.
1. Korinćanima 16,22Ako tko ne ljubi Gospodina našega Isusa Krista, neka bude proklet! Maranatha!
1. Korinćanima 16,23Milost Gospodina Isusa Krista neka je s vama!
1. Korinćanima 16,24Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu! Amen.
1. Korinćanima 16,1 U pogledu sabiranja za svete, i vi činite kako odredih crkvama galacijskim.
1. Korinćanima 16,2Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada dođem.
1. Korinćanima 16,3A kada dođem, poslat ću s preporučnicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem.
1. Korinćanima 16,4Bude li vrijedno da i ja pođem, poći će sa mnom.
1. Korinćanima 16,5A k vama ću doći kad prođem Makedoniju; Makedonijom ću samo proći,
1. Korinćanima 16,6a kod vas ću se možda zadržati ili čak zimovati da me otpratite kamo god pođem.
1. Korinćanima 16,7Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopusti li Gospodin.
1. Korinćanima 16,8U Efezu ću ostati do Pedesetnice
1. Korinćanima 16,9jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo.
1. Korinćanima 16,10Ako dođe Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni jer radi djelo Gospodnje kao i ja.
1. Korinćanima 16,11Neka ga dakle nitko ne prezre. A ispratite ga u miru da dođe k meni jer ga s braćom iščekujem.
1. Korinćanima 16,12A što se tiče brata Apolona: mnogo sam ga nagovarao da ode k vama s braćom. I nikako mu ne bijaše s voljom da sada dođe, no doći će kad mu bude zgodno.
1. Korinćanima 16,13Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti.
1. Korinćanima 16,14Sve vaše neka bude u ljubavi!
1. Korinćanima 16,15Zaklinjem vas, braćo - znate dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da se posvetiše posluživanju svetih -
1. Korinćanima 16,16da se i vi pokoravate takvima i svakomu tko surađuje i trudi se.
1. Korinćanima 16,17Radujem se s dolaska Stefanina i Fortunatova i Ahajikova jer oni nadoknadiše vašu nenazočnost:
1. Korinćanima 16,18umiriše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve.
1. Korinćanima 16,19Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska zajedno s Crkvom u njihovu domu.
1. Korinćanima 16,20Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim.
1. Korinćanima 16,21Pozdrav mojom rukom, Pavlovom.
1. Korinćanima 16,22Ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude proklet. Marana tha!
1. Korinćanima 16,23Milost Gospodina Isusa s vama!
1. Korinćanima 16,24Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu!
1. Korinćanima 16,1Za sakupljanje u korist *svetih,vi ćete slijediti, vi također, pravila koja sam dao crkvama u Galaciji.
1. Korinćanima 16,2Prvog dana svakog tjedna svaki će staviti na stranu kod sebe ono što bude uspio uštedjeti, da se ne bi čekao moj dolazak za sakupljanje darova.
1. Korinćanima 16,3Kad ja budem tu, poslat ću, opskrbljene pismima, one koje vi budete izabrali, odnijeti vaše darove u Jeruzalem;
1. Korinćanima 16,4ako li odgovara da ja i sam idem onamo, oni će putovati sa mnom.
1. Korinćanima 16,5Ja ću doći kod vas prolazeći kroz Makedoniju; ja ću ju proći, naime
1. Korinćanima 16,6a, moguće je da boravim ili čak da provedem zimu kod vas, da mi vi dadete sredstva da bih produžio svoje putovanje.
1. Korinćanima 16,7Ja neću, ovog puta, vidjeti vas samo u prolazu, i nadam se ostati neko vrijeme s vama, ako Gospodin to dopusti.
1. Korinćanima 16,8Ali, ja ću ostati u Efezu sve do *Pedesetnice,
1. Korinćanima 16,9jer, jedna su vrata širom otvorena mojoj djelatnosti, a protivnici su brojni.
1. Korinćanima 16,10Ako Timotej dođe, pazite da bude bez straha u sred vas, jer, on radi na djelu Božjem, poput mene.
1. Korinćanima 16,11Nek nitko dakle, ne prezrije njega. Opskrbite ga sredstvima da se u miru vrati k meni, jer ja ga s drugom Braćom očekujem.
1. Korinćanima 16,12Što se tiče našeg brata Apola, ja ga živo obvezujem otići k vama s Braćo m; ali on nikako neće sad doći; on će ići kad bude imao vremena.
1. Korinćanima 16,13Bdijte, budite čvrsti u vjeri, budite ljudi, budite snažni,
1. Korinćanima 16,14činite sve s ljubavlju.
1. Korinćanima 16,15Još jedna preporuka, Braćo : vi znate da Stefanas i njegova obitelj su *prvijenci Ahaje; oni su se posvetili službi svetih.
1. Korinćanima 16,16Pokorite se dakle, osobama takve vrijednosti i koga dijeliti njihove radove i njihov trud.
1. Korinćanima 16,17Ja sam sretan zbog nazočnosti Stafanasove, Fortunatove i Ahaikove; oni su nadomjestili odsutnost vašu;
1. Korinćanima 16,18jer, oni su umirili duh moj i vas; Znajte dakle, cijeniti ljude takve vrijednosti.
1. Korinćanima 16,19Crkve Azije vas pozdravljaju. Akvila i Priska vam šalju pozdrave u Gospodinu, kao i crkva koja se okuplja u njihovoj kući.
1. Korinćanima 16,20Sva braća vas pozdravljaju. Pozdravite jedni druge *svetim cjelovom.
1. Korinćanima 16,21Pozdrav je od moje ruke, od mene, Pavla.
1. Korinćanima 16,22Ako netko ne voli Gospodina, nek bude anatema .Marana tha .
1. Korinćanima 16,23Milost Gospodina Isusa s vama.
1. Korinćanima 16,24Sve vas volim u Isusu Kristu.
1. Korincanima 16,1A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama Galatijskijem onako i vi činite.
1. Korincanima 16,2Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.
1. Korincanima 16,3A kad dođem, koje nađete za vrijedne one ću s poslanicama poslati u Jerusalim neka odnesu vašu pomoć.
1. Korincanima 16,4A ako bude vrijedno da i ja idem, poći će sa mnom.
1. Korincanima 16,5A k vama ću doći kad prođem Maćedoniju, jer ću proći kroz Maćedoniju.
1. Korincanima 16,6A u vas može biti da ću se zabaviti, ili i zimovati, da me vi pratite kud pođem.
1. Korincanima 16,7Sad vas u prolaženju neću vidjeti, a nadam se neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospod dopusti.
1. Korincanima 16,8A u Efesu ću ostati do Trojičina dne;
1. Korincanima 16,9Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo.
1. Korincanima 16,10A ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi djelo Gospodnje kao i ja.
1. Korincanima 16,11Da ga niko dakle ne prezre, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni; jer ga čekam s braćom.
1. Korincanima 16,12A za brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama s braćom: i nikako ne bješe mu volja da sad dođe; ali će doći kad imadbude kad.
1. Korincanima 16,13Pazite, stojte u vjeri, muški se držite, utvrđujte se.
1. Korincanima 16,14Sve da vam biva u ljubavi.
1. Korincanima 16,15Molim vas pak, braćo, znate dom Stefanin da je novina od Ahaje, i na služenje svetima odredi se;
1. Korincanima 16,16Da ste i vi pokorni takovima, i svakome koji pomaže i trudi se.
1. Korincanima 16,17Ali se obradovah dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajikovu, jer mi oni naknadiše što sam bio bez vas;
1. Korincanima 16,18Jer umiriše duh moj i vaš. Pripoznajte dakle takove.
1. Korincanima 16,19Pozdravljaju vas crkve Azijske. Pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila s domašnjom svojom crkvom.
1. Korincanima 16,20Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem.
1. Korincanima 16,21Pozdravljam vas ja Pavle svojom rukom.
1. Korincanima 16,22Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista da bude proklet, maran ata.
1. Korincanima 16,23Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama;
1. Korincanima 16,24I ljubav moja se svima vama u Hristu Isusu. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje