Tražilica


1. Korinćanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 3,1I ja, braćo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu.
1. Korinćanima 3,2Mlijeko sam vam davao da pijete, a ne jelo; jer još nijeste mogli, a ni sad još ne možete,
1. Korinćanima 3,3Jer ste još tjelesni, jer kad je među vama zavist i prepiranje, nijeste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku?
1. Korinćanima 3,4Jer kad govori tko: "Ja sam Pavlov", a drugi: "Ja Apolov", nijeste li ljudi?
1. Korinćanima 3,5Tko je dakle Apolo, a tko je Pavao? Sluge, po kojima vjerovaste, svaki, kako mu je Gospodin dao.
1. Korinćanima 3,6Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
1. Korinćanima 3,7Tako niti je onaj što, koji sadi, ni onaj, koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste.
1. Korinćanima 3,8A onaj, koji sadi i koji zalijeva, jedno su, a svaki će primiti svoju plaću no svojemu trudu.
1. Korinćanima 3,9Jer mi smo Božji pomagači, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.
1. Korinćanima 3,10Po milosti Božjoj, koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka gleda, kako naziđuje.
1. Korinćanima 3,11Jer temelja drugoga nitko ne može postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist.
1. Korinćanima 3,12Ako li tko naziđuje na ovome temelju, zlato, srebro, drago, kamenje, drva, sijeno, strnjiku.
1. Korinćanima 3,13Svačije će djelo izaći na vidjelo; jer će dan Gospodin pokazati, jer će se ognjem otkriti, i oganj će iskušati, kakvo je čije djelo.
1. Korinćanima 3,14Ako ostane čije djelo, što je nazidao, primit će plaću.
1. Korinćanima 3,15A čije djelo izgori, bit će mu na štetu, a sam će se spasiti, ali tako kao kroz oganj.
1. Korinćanima 3,16Ne znate li, da ste hram Božji, i Duh Božji da stanuje u vama?
1. Korinćanima 3,17Ako li tko oskvrni hram Božji, upropastit će njega Bog; jer je hram Božji svet, a to ste vi.
1. Korinćanima 3,18Nitko neka se ne vara! Ako tko među vama misli, da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud, da hude mudar!
1. Korinćanima 3,19Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; jer je pisano: "On hvata mudre u njihovu lukavstvu."
1. Korinćanima 3,20opet: "Gospodin zna misli mudrih, da su ništave."
1. Korinćanima 3,21Zato nitko neka se ne hvali ljudima, jer je sve vaše:
1. Korinćanima 3,22Bio Pavao, ili Apolo, ili Kefa, ili svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
1. Korinćanima 3,23A vi ste Kristovi, a Krist je Božji.
1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu.
1. Korinćanima 3,2Mlijekom vas napojih, ne jelom: još ne mogoste, a ni sada još ne možete
1. Korinćanima 3,3jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?
1. Korinćanima 3,4Jer kad jedan govori: "Ja sam Pavlov", a drugi: "Ja Apolonov", niste li odveć ljudi?
1. Korinćanima 3,5Ta što je Apolon? Što je Pavao? Poslužitelji po kojima povjerovaste - kako već komu Gospodin dade.
1. Korinćanima 3,6Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog dade rasti.
1. Korinćanima 3,7Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti.
1. Korinćanima 3,8Tko sadi i tko zalijeva, jedno su; a svaki će po svome trudu primiti plaću.
1. Korinćanima 3,9Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina.
1. Korinćanima 3,10Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje.
1. Korinćanima 3,11Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist.
1. Korinćanima 3,12Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom -
1. Korinćanima 3,13svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
1. Korinćanima 3,14Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao.
1. Korinćanima 3,15Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj.
1. Korinćanima 3,16Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
1. Korinćanima 3,17Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.
1. Korinćanima 3,18Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
1. Korinćanima 3,19Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
1. Korinćanima 3,20I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne.
1. Korinćanima 3,21Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše.
1. Korinćanima 3,22Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše,
1. Korinćanima 3,23vi Kristovi, a Krist Božji.
1. Korinćanima 3,1Za mene, Braćo, ja vam nisam mogao govoriti kao ljudima duhovnim, već kao ljudima tjelesnim,kao maloj djeci Kristovoj.
1. Korinćanima 3,2Ono što vam ja dajem piti mlijeko je, ne kruta hrana: vi ju ne biste podnijeli. Ali, vi ju ne biste podnijeli više ni danas,
1. Korinćanima 3,3jer, vi ste još tjelesni. Budući da među vama ima zavisti i prepirki, niste li vi tjelesni i ne ponašate li se na jedan način posve ljudski?
1. Korinćanima 3,4Kad jedan izjavljuje: ` Ja, ja pripadam Pavlu `, drugi: ` Ja Apolu `, ne postupate li vi na način posve ljudski?
1. Korinćanima 3,5Što je dakle Apolo? Što je Pavao? Sluge putem kojih vi bili ste dovedeni vjeri; svaki od njih postupao je prema darovima koje mu je Gospodin dodijeli.
1. Korinćanima 3,6Ja, ja sam posadio, Apolo zalijevao, ali Bog daje narastati.
1. Korinćanima 3,7Tako onaj koji sadi nije ništa, onaj koji zalijeva nije ništa: Bog jedini vrijedi, on koji daje rasti.
1. Korinćanima 3,8Onaj koji sadi i onaj koji zalijeva, to je jedno, i svaki će primiti svoju plaću po mjeri svog vlastitog rada.
1. Korinćanima 3,9Jer, mi radimo zajedno na djelu Božjem, a vi ste polje koje Bog njeguje, kuća koju on gradi.
1. Korinćanima 3,10Po milosti koju mi je Bog dao, kao dobar graditelj, ja sam postavio temelj, jedan drugi nadograđuje. Ali, neka svaki pazi na način kojim treba graditi.
1. Korinćanima 3,11Glede temelja, nitko ne može postaviti jedan drugi nego onaj koji je namješten: Isus Krist.
1. Korinćanima 3,12Nek se gradi na tom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sijenom ili slamom,
1. Korinćanima 3,13djelo svakog bit će biti obznanjeno. *Dan suđenja ga će obznaniti, jer, ono se pokazuje po vatri, a vatra će iskušati što vrijedi svačije djelo.
1. Korinćanima 3,14Onaj čija građevina opstane primit će plaću.
1. Korinćanima 3,15Onaj čije djelo bude izgorjelo bit će je lišen; on sam bit će spašen, ali kao što to jest, kroz vatru.
1. Korinćanima 3,16Ne znate li vi da ste vi *templ Božji i da Duh Božji stanuje u vama?
1. Korinćanima 3,17Ako netko uništi templ Božji, Bog će njega uništiti. Jer, templ Božji je *svet a taj templ, to ste vi.
1. Korinćanima 3,18Nek se nitko ne vara: ako se netko između vas drži mudrim na način ovog svijeta, nek postane lud za biti mudar;
1. Korinćanima 3,19jer, mudrost ovog *svijeta je ludost pred Bogom. Pisano je, naime: On hvata mudrace u njihovoj vlastitoj lukavštini,
1. Korinćanima 3,20i još: Gospodin poznaje misli mudraca. On zna da su one lažne.
1. Korinćanima 3,21Tako, nek nitko ne temelji svoju gordost na ljudima, jer, sve je vaše:
1. Korinćanima 3,22Pavao, Apolo, ili Kefa, svijet, život ili smrt, sadašnjost ili budućnost, sve je vaše,
1. Korinćanima 3,23ali, vi ste Kristovi i Krist je Božji.
1. Korincanima 3,1I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s tjelesnima, kao s malom djecom u Hristu.
1. Korincanima 3,2Mlijekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,
1. Korincanima 3,3Jer ste još tjelesni. Jer gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, nijeste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku?
1. Korincanima 3,4Jer kad govori ko: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; nijeste li tjelesni?
1. Korincanima 3,5Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste, kao što i svakome Gospod dade?
1. Korincanima 3,6Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
1. Korincanima 3,7Tako niti je onaj što koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste.
1. Korincanima 3,8A onaj koji sadi i koji zaljeva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.
1. Korincanima 3,9Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina.
1. Korincanima 3,10Po blagodati Božijoj koja mi je dana ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.
1. Korincanima 3,11Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos.
1. Korincanima 3,12Ako li ko zida na ovome temelju, zlato, srebro, drago kamenje, drva, sijeno, slamu,
1. Korincanima 3,13Svakoga će djelo izići na vidjelo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako djelo pokazaće oganj kao što jest.
1. Korincanima 3,14I ako ostane čije djelo što je nazidao, primiće platu.
1. Korincanima 3,15A čije djelo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasti tako kao kroz oganj.
1. Korincanima 3,16Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božij živi u vama?
1. Korincanima 3,17Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.
1. Korincanima 3,18Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
1. Korincanima 3,19Jer je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom, jer je pisano: hvata premudre u njihovu lukavstvu.
1. Korincanima 3,20I opet: Gospod zna pomisli mudrijeh da su ništa.
1. Korincanima 3,21Zato niko da se ne hvali čovjekom, jer je sve vaše.
1. Korincanima 3,22Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svijet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
1. Korincanima 3,23A vi ste Hristovi a Hristos Božij.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje