Tražilica


1. Korinćanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 4,1Tako neka nas smatra čovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Božjih.
1. Korinćanima 4,2I ovdje se od upravitelja traži, da se tko vjeran nađe.
1. Korinćanima 4,3A ja nimalo ne marim, da me sudite vi ili čovječji dan; a i sam sebe ne sudim.
1. Korinćanima 4,4Jer ničemu nijesam svijestan, no u tom nijesam opravdan; a koji mene sudi, Gospodin je.
1. Korinćanima 4,5Zato ne sudite ništa prije vremena, dok ne dođe Gospodin, koji će osvijetliti, što je u tami skriveno, i objavit će namjere srdaca; i tada će pohvala biti svakome od Boga.
1. Korinćanima 4,6A ovo, braćo, primijenih na sebe i Apola zbog vas, da se naučite od nas: ne preko onoga, što je napisano, da se ni za koga ne nadimate jedan na drugoga.
1. Korinćanima 4,7Jer tko tebe odlikuje? Što li imaš, što nijesi primio? A ako si primio, što se hvališ, kao da nijesi primio?
1. Korinćanima 4,8Već ste zasićeni, već se obogatiste, bez nas vladate kao kraljevi. O da biste kraljevali, da bismo i mi s vama kraljevali!
1. Korinćanima 4,9Jer mislim, da je Bog nas apostole najzadnje postavio, kao one, koji su na smrt osuđeni, jer smo postali asa gledanje svijetu i anđelima i ljudima.
1. Korinćanima 4,10Mi smo lude zbog Krista, a vi ste mudri u Kristu; mi slabi, a vi jaki; vi štovani, a mi prezreni.
1. Korinćanima 4,11Do ovoga časa i gladujemo, I žeđamo, i goli smo, i biju nas, i potucamo se,
1. Korinćanima 4,12I trudimo se radeći svojim rukama. Psuju nas, a mi blagoslivljamo; progone nas, a mi trpimo;
1. Korinćanima 4,13Hule na nas, a mi molimo; postadosmo kao smeće svijeta, izmet svima sve do sada.
1. Korinćanima 4,14Ne pišem ovo, da vas posramim, nego da vas opomenem kao svoju ljubljenu djecu.
1. Korinćanima 4,15Jer ako imate i deset tisuća odgojitelja u Kristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja u Kristu Isusu rodih evanđeljem.
1. Korinćanima 4,16Molim vas dakle, ugledajte se na mene kao i ja na Krista.
1. Korinćanima 4,17Zato poslah k vama Timoteja, koji mi je sin ljubljeni i vjerni u Gospodinu; on će vam napomenuti putove moje u Kristu Isusu, kao što učim svuda u svakoj crkvi.
1. Korinćanima 4,18Neki se naduše, kao da ja neću doći k vama.
1. Korinćanima 4,19Ali ću vam doći skoro, ako Gospodin htjedne, i neću gledati na riječi onih, što su se naduli, nego na silu.
1. Korinćanima 4,20Jer kraljevstvo Božje nije u riječi, nego u sili.
1. Korinćanima 4,21Što hoćete, da dođem k vama sa šibom, ili s ljubavi i duhom blagosti?
1. Korinćanima 4,1 Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih.
1. Korinćanima 4,2A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni.
1. Korinćanima 4,3Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim.
1. Korinćanima 4,4Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin.
1. Korinćanima 4,5Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
1. Korinćanima 4,6Time, braćo, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama naučite onu "Ne preko onoga što je pisano" te se ne nadimate jednim protiv drugoga.
1. Korinćanima 4,7Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?
1. Korinćanima 4,8Već ste siti, već se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sreće da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo!
1. Korinćanima 4,9Jer Bog je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu, i anđelima, i ljudima -
1. Korinćanima 4,10mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi čašćeni, mi prezreni;
1. Korinćanima 4,11sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i pljuskaju nas, i beskućnici smo,
1. Korinćanima 4,12i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo,
1. Korinćanima 4,13pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.
1. Korinćanima 4,14Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim.
1. Korinćanima 4,15Jer da imate u Kristu i deset tisuća učitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih!
1. Korinćanima 4,16Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite.
1. Korinćanima 4,17Zato upravo poslah k vama Timoteja, koji mi je dijete ljubljeno i vjerno u Gospodinu, da vas podsjeti na naputke moje, u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi učim.
1. Korinćanima 4,18Neki se uzniješe kao da ja neću doći k vama.
1. Korinćanima 4,19Ipak, eto me ubrzo k vama, ako Gospodin htjedne, i rasudit ću ne riječi onih nadutih, nego krepost.
1. Korinćanima 4,20Ta nije u riječi kraljevstvo Božje, nego u kreposti.
1. Korinćanima 4,21Što želite? Da k vama dođem sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti?
1. Korinćanima 4,1Nek nas se dakle drži slugama Kristovim, i upraviteljima *tajni Božji.
1. Korinćanima 4,2No, ono što se traži na kraju računa upraviteljima, to je pokazati se vjernima.
1. Korinćanima 4,3Za mene, malo mi znači biti suđen po vama ili jednom ljudskom sudu. Ni ja sam sebe ne sudim.
1. Korinćanima 4,4Moja mi savjest, sigurno, ništa ne predbacuje, ali nije to ono što me opravdava; onaj koji me sudi, to je Gospodin.
1. Korinćanima 4,5Prema tome, ne sudite prije vremena, prije no Gospodin ne dođe. On je taj koji će osvijetliti ono što je skriveno u tminama i staviti na vidjelo nakane srca. Tada, svaki će primiti od Boga hvalu koja mu pripada.
1. Korinćanima 4,6Zbog vas, Braćo, ja sam ovo predstavio u jednom drugom obliku, primjenjujući na Apola i na mene, da bi naš primjer vi naučili i ne bi se napuhali od gordosti suprotstavljajući se jedni drugima.
1. Korinćanima 4,7Što te označava? Što imaš a da nisi primio? A ako si primio, zašto se *uzoholjuješ kao da to nisi primio?
1. Korinćanima 4,8Već ste se nasitili! Već ste bogati! Bez nas vi ste kraljevima! Ah! Nek ste vi to da bismo i mi također mogli vladati s vama!
1. Korinćanima 4,9Jer, ja mislim da nas je Bog izložio, nas *apostole, na posljednjem mjestu, kao osuđenike na smrt: mi smo bili dani za priredbu *svijetu, *anđelima i ljudima.
1. Korinćanima 4,10Mi smo ludi zbog Krista, ali vi, vi ste mudri u Kristu; mi smo slabi, vi ste jaki; vi ste na časti, mi prezreni smo.
1. Korinćanima 4,11U ovaj čas opet, mi smo gladni, mi smo žedni, mi smo goli, izmučeni, potucala,
1. Korinćanima 4,12i mučimo se radeći rukama svojim. Vrijeđa nas se, mi blagosiljamo; nas proganjaju, mi podnosimo;
1. Korinćanima 4,13kleveće nas se, mi tješimo. Mi smo, sve do sada, za tako reći, otpad svijeta, smeće zemaljsko.
1. Korinćanima 4,14Ja vam ne pišem ovo da bih vas postidio, već za upozoriti vas, kao djecu svoju ljubljenu.
1. Korinćanima 4,15Naime, i kad biste imali deset tisuća odgajatelja u Kristu, ne biste imali više otaca. Ja sam taj, po *Evanđelju, koji vas je rodio u Isusu Kristu.
1. Korinćanima 4,16Ja vas podstičem dakle: budite moji oponašatelji.
1. Korinćanima 4,17Zbog toga ja sam vama poslao Timoteja, svoje dijete drago i vjerno u Gospodinu; on će vas podsjetiti na moja načela života u Kristu, kakva ja poučavam posvuda, u svim crkvama.
1. Korinćanima 4,18A, zamišljajući sebi da se ja neću vratiti kod vas, neki su se naduli od oholosti.
1. Korinćanima 4,19Ali, ja ću uskoro doći kod vas, htjedne li to Bog, i upoznat ću, ne samo riječi tih oholih, već i djelo njihovo .
1. Korinćanima 4,20Jer, *kraljevanje Božje ne sastoji se u riječima, već u djelu.
1. Korinćanima 4,21Što vi više volite? Da ja dođem k vama s motkama ili ljubavlju i u duhu i blagosti?
1. Korincanima 4,1Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijih.
1. Korincanima 4,2A od pristava se ne traži više ništa, nego da se ko vjeran nađe.
1. Korincanima 4,3A ja malo marim što me sudite vi ili čovječij dan; a ni sam sebe ne sudim.
1. Korincanima 4,4Jer ne znam ništa na sebi; no za to nijesam opravdan, ali onaj koji mene sudi Gospod je.
1. Korincanima 4,5Zato ne sudite ništa prije vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objaviće savjete srdačne i tada će pohvala biti svakome od Boga.
1. Korincanima 4,6A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, i da se koga radi ne nadimate jedan na drugoga.
1. Korincanima 4,7Jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nijesi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nijesi primio?
1. Korincanima 4,8Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. O da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali!
1. Korincanima 4,9Jer mislim da Bog nas apostole najstražnje postavi, kao one koji su na smrt osuđeni; jer bismo gledanje i svijetu i anđelima i ljudima.
1. Korincanima 4,10Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.
1. Korincanima 4,11Do ovoga časa i gladujemo, i trpimo žeđu, i golotinju, i muke i potucamo se,
1. Korincanima 4,12I trudimo se radeći svojijem rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone trpimo;
1. Korincanima 4,13Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište svijeta, po kojemu svi gaze dosad.
1. Korincanima 4,14Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu djecu.
1. Korincanima 4,15Jer ako imate i trista učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca. Jer vas ja u Hristu Isusu rodih jevanđeljem.
1. Korincanima 4,16Nego vas molim, ugledajte se na mene kao i ja na Hrista.
1. Korincanima 4,17Zato poslah k vama Timotija, koji mi je sin ljubazni i vjerni u Gospodu; on će vam opomenuti putove moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim.
1. Korincanima 4,18Neki se naduše kao da ja neću doći k vama.
1. Korincanima 4,19Ali ću vam doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na riječi onijeh što su se naduli, nego na silu.
1. Korincanima 4,20Jer carstvo Božije nije u riječi nego u sili.
1. Korincanima 4,21Šta hoćete? da dođem k vama s prutom ili s ljubavi i duhom krotosti?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje