Tražilica


1. Korinćanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 6,1Usuđuje li se tko od vas, koji ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?
1. Korinćanima 6,2Ne znate li, da će sveti suditi svijetu? I ako ćete vi suditi svijetu, nijeste li vrijedni suditi najneznatnijim stvarima?
1. Korinćanima 6,3Ne znate li, da ćemo anđelima suditi, a kamoli više svjetovnim stvarima?
1. Korinćanima 6,4Ako dakle imate tužbe za svjetovne stvari, uzmite za suce one, koji su neznatni u crkvi!
1. Korinćanima 6,5Na sramotu vašu govorim. Zar nema među vama nijednoga mudra, koji može rasuditi među braćom svojom?
1. Korinćanima 6,6Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernicima!
1. Korinćanima 6,7I to je već svakako prekršaj u vas, što imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
1. Korinćanima 6,8Nego vi činite nepravdu i štetu, i to braći!
1. Korinćanima 6,9Ili ne znate, da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: "ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekoputnici, ni muželožnici,
1. Korinćanima 6,10Ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.
1. Korinćanima 6,11I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
1. Korinćanima 6,12Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da me što zarobi.
1. Korinćanima 6,13Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog će oboje uništiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.
1. Korinćanima 6,14A Bog je i Gospodina uskrsnuo, i nas će uskrsnuti silom svojom.
1. Korinćanima 6,15Ne znate li, da su tjelesa vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i od njih načiniti udove bludničine? Bože sačuvaj!
1. Korinćanima 6,16Ili ne znate, da tko se s bludnicom združi, jedno postane tijelo? "Jer bit će", veli, "dvoje jedno tijelo."
1. Korinćanima 6,17A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.
1. Korinćanima 6,18Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.
1. Korinćanima 6,19Ili ne znate, da je tijelo vaše hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i ni jeste svoji?
1. Korinćanima 6,20Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu!
1. Korinćanima 6,1 Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima?
1. Korinćanima 6,2Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?
1. Korinćanima 6,3Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?
1. Korinćanima 6,4A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži!
1. Korinćanima 6,5Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom?
1. Korinćanima 6,6Nego brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima?
1. Korinćanima 6,7Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti?
1. Korinćanima 6,8Nego vi činite nepravdu i plijenite, i to braću.
1. Korinćanima 6,9Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,
1. Korinćanima 6,10ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.
1. Korinćanima 6,11To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
1. Korinćanima 6,12"Sve mi je dopušteno!" Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - neću da mnome išta vlada.
1. Korinćanima 6,13"Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog će i jedno i drugo uništiti." Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!
1. Korinćanima 6,14Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.
1. Korinćanima 6,15Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto!
1. Korinćanima 6,16Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.
1. Korinćanima 6,17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
1. Korinćanima 6,18Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.
1. Korinćanima 6,19Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.
1. Korinćanima 6,20Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!
1. Korinćanima 6,1Kad imate jednu razmiricu između sebe, kako se usuđujete suditi ju po poganima, a ne po *svetima ?
1. Korinćanima 6,2Ne znate li vi dakle, da će sveti suditi svijetu? A ako baci to po vama bude svijet bio suđen, da li biste bili nedostojni izvršiti suđenje najmanjim važnostima?
1. Korinćanima 6,3Ne znate li vida ćemo mi suditi *anđelima? Po jačem razlogu stvarima ovog života!
1. Korinćanima 6,4Kad vi dakle, imate spor toga reda, vi postavljate sucima ljude koje je Crkva prezrela?
1. Korinćanima 6,5Na vašu sramotu govorim. Ne nalazi li se među vama baš ni jedan čovjek dovoljno mudar za suditi među Braćom?
1. Korinćanima 6,6Ali, jedan je brat u sporu s drugim bratom, i to pred nevjernicima!
1. Korinćanima 6,7Na svaki način, za vas je već to jedan poraz imati spor među sobom. Zašto ne izaberete podnijeti nepravdu? Zašto se radije ne pustite biti orobljeni?
1. Korinćanima 6,8Već ste vi ti koji nanosite nepravdu i koji robite druge; i to svoju braću!
1. Korinćanima 6,9Ne znate li vi da nepravednici neće baštiniti *kraljevstva Božjeg? Ne prevarite se u tome! ni razvratnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni pederasti svih vrsta,
1. Korinćanima 6,10ni kradljivci, ni zelenaši, ni pijanci, ni klevetnici, ni lupeži neće baštiniti kraljevstvo Božje.
1. Korinćanima 6,11Evo što vi bijaste, barem nekolicina. Ali, vi bijaste oprani, ali vi bijaste *posvećeni, ali, vi bijaste opravdani u *ime Gospodina Isusa Krista i po duhu našeg Boga.
1. Korinćanima 6,12` Sve mi je dopušteno `, ali sve mi ne odgovara. ` Sve mi je dopušteno ` ali, ja se neću dopustiti porobiti od ničega.
1. Korinćanima 6,13Živeži su za trbuh i trbuh za živeži, a Bog će uništiti i one i ovoga. Ali, tijelo nije za razvrat, ono je za Gospodina i Gospodin je za tijelo.
1. Korinćanima 6,14No, Bog, koji je uskrsnuo Gospodina, uskrsnut će nas također po svojoj moć.
1. Korinćanima 6,15Ne znate li vi da su vaša tijela udovi Kristovi? Uzimate li Kristove udove da ih učinite udovima bludnici? Sigurno ne!
1. Korinćanima 6,16Ne znate li vi da onaj koji se spoji s bludnicom čini s njom jedno tijelo? Jer, rečeno je: Dvoje će biti samo jedno tijelo.
1. Korinćanima 6,17Već, onaj koji se ujedini u Gospodinu s njim je samo jedan duh.
1. Korinćanima 6,18Izbjegavajte razvrat. Svaki drugi grijeh počinjen po čovjeku izvanjski je tijelu njegovom. Ali, razvratnik griješi protiv svog vlastitog tijela.
1. Korinćanima 6,19Ili pak, ne znate li vi da je vaše tijelo *templ Svetog Duha koji je došao u vas i koji vam dolazi od Boga, i koji vam ne pripada?
1. Korinćanima 6,20Netko je platio cijenu vašeg iskupljenja. Slavite dakle, Boga svojim tijelom.
1. Korincanima 6,1Smije li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?
1. Korincanima 6,2Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Kad ćete dakle vi svijetu suditi nijeste li vrijedni suditi manjijem stvarima?
1. Korincanima 6,3Ne znate li da ćemo anđelima suditi, akamoli stvarima ovoga svijeta?
1. Korincanima 6,4A vi kad imate tužbe za stvari ovoga svijeta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko u što!
1. Korincanima 6,5Na sramotu vašu govorim: zar nema među vama nijednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom?
1. Korincanima 6,6Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernima!
1. Korincanima 6,7I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
1. Korincanima 6,8Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći!
1. Korincanima 6,9Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,
1. Korincanima 6,10Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.
1. Korincanima 6,11I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega.
1. Korincanima 6,12Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što oblada mnome.
1. Korincanima 6,13Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onoga pokvariti. A tijelo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za tijelo.
1. Korincanima 6,14A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.
1. Korincanima 6,15Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!
1. Korincanima 6,16Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno tijelo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno tijelo.
1. Korincanima 6,17A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom.
1. Korincanima 6,18Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.
1. Korincanima 6,19Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijesta svoji?
1. Korincanima 6,20Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje