Tražilica


1. Korinćanima 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 7,1A za ono, što ste mi pisali: dobro je čovjeku, da se ne dotiče žene;
1. Korinćanima 7,2Ali zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu, i svaka neka ima svojega muža!
1. Korinćanima 7,3Muž neka čini ženi dužnost, a isto tako i žena mužu!
1. Korinćanima 7,4Žena nije gospodar svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar svojega tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5Ne uskraćujte jedan drugomu, osim ako se dogovorite za vrijeme, da se posvetite molitvi, i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša zbog vaše neuzdržljivosti!
1. Korinćanima 7,6Ali ovo razumijevam kao dopuštenje, a ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7Jer bih htio, da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, a onaj onako.
1. Korinćanima 7,8A neoženjenim i udovicama velim: dobro im je, ako ostanu, kao i ja.
1. Korinćanima 7,9Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se, negoli upaljivati se.
1. Korinćanima 7,10A oženjenim zapovijedam, ne ja, nego Gospodin, da se žena od muža ne rastavlja.
1. Korinćanima 7,11Ako li se i rastavi, neka se više ne udaje, ili neka se pomiri sa svojim mužem, i muž neka ne otpušta žene!
1. Korinćanima 7,12A ostalima kažem ja, ne Gospodin: "Ako koji brat ima nevjernicu ženu, i ona pristane da živi s njim, neka je ne otpušta!
1. Korinćanima 7,13I žena, koja ima muža nevjernika, i on pristane da živi s njom, neka muža ne otpušta!
1. Korinćanima 7,14Jer je posvećen muž nevjernik ženom, i posvećena je žena nevjernica bratom; jer inače djeca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.
1. Korinćanima 7,15Ako li se nevjernik rastavlja, neka se rastavi, jer se tada brat ili sestra nisu vezani, jer nas u miru pozva Bog.
1. Korinćanima 7,16Jer odakle znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili odakle znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17Svaki neka samo živi, kako mu je Gospodin odredio, kako ga je Bog pozvao. I tako zapovijedam po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18Je li tko pozvan kao obrezan, neka se ne gradi kao neobrezan; ako li je tko pozvan neobrezan, neka se ne obrezuje!
1. Korinćanima 7,19Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijedi Božjih.
1. Korinćanima 7,20Svaki neka ostane u onome zvanju, u kojemu je pozvan!
1. Korinćanima 7,21Jesi li pozvan kao rob, ne brini se; nego, ako i možeš slobodan postati, ostani radije!
1. Korinćanima 7,22Jer koji je pozvan u Gospodinu kao rob, slobodnjak je Gospodnji; tako i koji je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima!
1. Korinćanima 7,24Svaki, braćo, u čemu je tko pozvan, u onome neka ostane pred Gospodinom!
1. Korinćanima 7,25A za djevice nemam zapovijedi Gospodnje, nego dajem savjet, kao koji sam milost dobio od Gospodina, da budem vjeran.
1. Korinćanima 7,26Mislim dakle, da je ovo dobro za sadašnju nevolju, da je čovjeku dobro tako biti.
1. Korinćanima 7,27Jesi li vezan za ženu, ne traži rastave; jesi li slobodan, ne traži žene!
1. Korinćanima 7,28A ako li se oženiš, nijesi sagriješio, i ako se uda djevica, nije sagriješila; ali će imati takvi nevolju tjelesnu, a ja bih vas rado sačuvao od nje,
1. Korinćanima 7,29A ovo kažem, braćo: Vrijeme je kratko; preostaje, da i oni, koji imaju žene, budu, kao da ih nemaju.
1. Korinćanima 7,30I koji plaču, kao da ne plaču; i koji se raduju, kao da se ne raduju; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31I koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju; jer prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32A hoću, da ste vi bezbrižni. Tko je neoženjen, brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33A koji je oženjen, brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi.
1. Korinćanima 7,34I žena neudata i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta tijelom i duhom; a udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu.
1. Korinćanima 7,35A ovo govorim na korist vama samim, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego da bude što časno, i da ustrajno služite Gospodinu bez smetnje.
1. Korinćanima 7,36A ako li tko misli, da se ne ponaša pošteno prema svojoj djevici (zaručnici), s jakim osjećajima, i tako mora biti, neka čini, što hoće; ne griješi, neka se žene!
1. Korinćanima 7,37A koji je tvrdo odlučio u srcu svojemu, i nije primoran, a ima vlast da izvrši svoju volju, i ovo je rasudio u srcu svojemu, da sačuva svoju djevicu, dobro čini.
1. Korinćanima 7,38Tako i onaj, koji udaje svoju djevicu, dobro čini; a onaj, koji je ne udaje, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39Žena je vezana zakonom, dok joj živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je. Neka se uda, za koga hoće, samo u Gospodinu!
1. Korinćanima 7,40Ali je blagoslovljenija ako ostane tako po mojemu savjetu; a mislim, da i ja imam Duha Božjega.
1. Korinćanima 7,1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.
1. Korinćanima 7,2Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1. Korinćanima 7,3Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.
1. Korinćanima 7,4Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 7,6Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.
1. Korinćanima 7,8Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.
1. Korinćanima 7,9Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.
1. Korinćanima 7,10A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja -
1. Korinćanima 7,11ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri - i muž neka ne otpušta žene.
1. Korinćanima 7,12Ostalima pak velim - ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.
1. Korinćanima 7,14Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako - sveta su.
1. Korinćanima 7,15Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
1. Korinćanima 7,16Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako određujem po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korinćanima 7,19Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi.
1. Korinćanima 7,20Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.
1. Korinćanima 7,21Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.
1. Korinćanima 7,22Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.
1. Korinćanima 7,24Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.
1. Korinćanima 7,25O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja.
1. Korinćanima 7,26Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti.
1. Korinćanima 7,27Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
1. Korinćanima 7,29Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
1. Korinćanima 7,30i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,
1. Korinćanima 7,34pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
1. Korinćanima 7,35Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,36Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.
1. Korinćanima 7,37Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu - čuvati svoju djevicu - dobro čini.
1. Korinćanima 7,38Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
1. Korinćanima 7,40Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.
1. Korinćanima 7,1Pređimo na ono što ste mi pisali. Dobro je za čovjeka uzdržavati se od žene.
1. Korinćanima 7,2Ipak, za izbjeći svaku razuzdanost, nek svaki čovjek ima svoju ženu i svaka žena svog muža.
1. Korinćanima 7,3Nek muž ispunjava svoje obveze prema ženi, i nek žena čini isto prema mužu svom.
1. Korinćanima 7,4Nije žena ona koja raspolaže svojim tijelom, to je njen muž. Isto tako nije muž taj koji raspolaže svojim tijelom, već je to žena njegova.
1. Korinćanima 7,5Ne odbijajte sebe jedno drugom, izuzev uz jedan zajednički sporazum i povremeno, da biste se posvećivali molitvi; potom okrenite se zajedno iz straha da vas vaša nesposobnost samosvladavanja ne izruči *Sotoni priliku da vas *iskušava.
1. Korinćanima 7,6Govoreći tako, ja vam dajem jedan ustupak, ja vam ne dajem zapovijed.
1. Korinćanima 7,7Ja bih želio da svi ljudi budu kao ja; ali, svaki prima od Boga svoj osobni dar, jedan ovo, drugi ono.
1. Korinćanima 7,8Ja dakle, govorim neženjama i udovicama da ostanu takvima, kao ja.
1. Korinćanima 7,9Ali, ne mogu li oni živjeti u čistoći, nek se žene; jer, bolje je ženiti se nego li izgarati.
1. Korinćanima 7,10Onima koji su oženjeni, ja zapovijedam, ne ja već Gospodin: nek se žena ne rastavlja od muža svog,
1. Korinćanima 7,11ako je ona rastavljena, nek se ne udaje ponovo ili nek se ne miri s mužem svojim -, i nek muž ne otpušta svoje žene.
1. Korinćanima 7,12Drugima, ja kažem, ja sam taj koji to kažem, a ne Gospodin: ako jedan brat ima jednu ženu nevjernicu i ako ona pristane živjeti s njim, nek ju ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13I ako jedna žena ima muža nevjernika i ako on pristaje živjeti s njom, neka ga ona ne otpušta.
1. Korinćanima 7,14Jer, Muž nevjernik je *posvećen po svojoj ženi, i žena nevjernica je posvećena po svom mužu. Ako bi bilo drukčije, vaša bi djeca bila *nečista, dok su ona zapravo sveta.
1. Korinćanima 7,15Ako nevjernik hoće rastati se, nek učini to! Brat ili sestra u tom slučaju nisu vezani: Bog vas je pozvao živjeti u miru.
1. Korinćanima 7,16Naime, znaš li ti, ženo, da ćeš ti spasiti svog muža? Znaš li ti, mužu, da li ćeš spasiti svoju ženu?
1. Korinćanima 7,17S drugog mjesta, nek svatko živi prema položaju koji mu je Gospodin dao u diobu, i u kojem se nalazio kad ga je Bog pozvao. To je ono što ja propisujem svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18Bijaše li jedan *obrezan ka je bio pozvan? nek ne skriva svoje obrezanje.
1. Korinćanima 7,19Obrezanje nije ništa, a i neobrezanje nije ništa: sve je paziti zapovijedi Božje.
1. Korinćanima 7,20Nek svatko ostane u položaju u kojem se nalazio kad je bio pozvan.
1. Korinćanima 7,21Bijaše li ti robom kad si bio pozvan? Ne brini; naprotiv, čak i onda kad bi se mogao osloboditi, stavi u dobit svoj robovski položaj .
1. Korinćanima 7,22Jer, rob koji je bio pozvan u Gospodinu oslobođenikom je Gospodovim. Isto tako, onaj koji je bio pozvan slobodan robom je Kristovim.
1. Korinćanima 7,23Netko je platio cijenu vašeg iskupljenja: ne postanite robovima ljudskim.
1. Korinćanima 7,24Nek svatko Braćo, ostane pred Bogom u položaju u kojem se nalazio kad je bio pozvan.
1. Korinćanima 7,25O djevicama, ja nemam zapovjedi Gospodinove; ovo je jedno mišljenje što vam ja dajem, ono o čovjeku koji, po milosrđu Gospodinovom, dostojan je povjerenja.
1. Korinćanima 7,26Ja mislim da je to dobro stanje, zbog jedne nazočne strijepnje, da ja mislim da je dobro za čovjeka ostati takvim.
1. Korinćanima 7,27Jesi li ti vezan s jednom ženom? Ne traži raskinuti. Nisi li ti vezan s jednom ženom? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28Ako se ti međutim oženiš, ne griješi; a ako se jedna djevica uda, ona ne griješi. Ali, oženjeni ljudi imat će teška iskušenja podnositi i ja ih želim poštedjeti toga.
1. Korinćanima 7,29Evo što ja kažem, Braćo : vrijeme je skraćeno. Od sada, nek oni koji imaju ženu budu kao da ju ne imaše,
1. Korinćanima 7,30oni koji plaču kao da ne plakaše, oni koji se raduju kao da se ne radovaše, oni koji kupovaše kao da ne posjedovaše,
1. Korinćanima 7,31oni koji se okoristiše ovim *svijetom kao da ga istinski ne koristiše. Jer, prolazi izgled ovog svijeta.
1. Korinćanima 7,32Ja bih želio da vi budete izuzeti od briga. Onaj koji nije oženjen brine o poslovima Gospodovim: on traži kako ugoditi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33Ali, onaj koji je oženjen brine brige svijeta: on traži kako ugoditi svojoj ženi,
1. Korinćanima 7,34i on je razdijeljen. Isto kao i žena bez muža i mlada djevojka brine o poslovima Gospodinovim, da budu *svete tijelom i duhom. Ali, udana žena brine brige svijeta: ona traži kako ugoditi mužu svom.
1. Korinćanima 7,35Ja vam ovo kažem u vašu vlastitu korist, na da bih vam podapeo jednu zamku već da biste vi činili ono što bolje odgovara da biste vi bili privrženi Gospodinu, u potpunosti.
1. Korinćanima 7,36Ako netko, preobilujući gorljivošću, misli da neće moć poštivati zaručnicu svoju i da svari trebaju ići svojim tokom, nek radi po namisli svojoj. On ne griješi: nek se žene.
1. Korinćanima 7,37Ali, onaj koji je u svom srcu donio čvrstu odluku, izvan svake prinude i koji, u punom raspolaganju svojom voljom i u svojoj savjesti je donio odluku poštovati svoju zaručnicu, taj će dobro učiniti.
1. Korinćanima 7,38Također onaj koji oženi svoju zaručnicu čini dobro, i onaj koji ju ne oženi čini još bolje.
1. Korinćanima 7,39Žena je vezana mužu svom toliko dugo koliko ovaj živi. Ako muž umre, ona je slobodna udati se za koga hoće, ali samo kršćanina.
1. Korinćanima 7,40Međutim, bit će ona sretnija, po mom mišljenju, ako ostane onakvom kakva jest; i ja vjerujem, također, imam i ja Duh Božji.
1. Korincanima 7,1A za ono što mi pisaste: dobro je čovjeku da se ne dohvata do žene:
1. Korincanima 7,2Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža;
1. Korincanima 7,3Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.
1. Korincanima 7,4Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena.
1. Korincanima 7,5Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem.
1. Korincanima 7,6Ali ovo govorim po svjetu a ne po zapovijesti;
1. Korincanima 7,7Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako a onaj onako.
1. Korincanima 7,8A neoženjenijem i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam.
1. Korincanima 7,9Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se.
1. Korincanima 7,10A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja
1. Korincanima 7,11(Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene.
1. Korincanima 7,12A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli življeti s njim, da je ne ostavlja.
1. Korincanima 7,13I žena ako ima muža nekrštena i on se privoli življeti s njom, da ga ne ostavlja.
1. Korincanima 7,14Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga; jer inače djeca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.
1. Korincanima 7,15Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takovom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.
1. Korincanima 7,16Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš?
1. Korincanima 7,17Samo kao što je Bog razdijelio svakome, i kao što je svakoga pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovijedam po svijem crkvama.
1. Korincanima 7,18Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korincanima 7,19Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh.
1. Korincanima 7,20Svaki neka ostane u onome zvanju u kome je pozvan.
1. Korincanima 7,21Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi.
1. Korincanima 7,22Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov.
1. Korincanima 7,23Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima.
1. Korincanima 7,24Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onome neka ostane pred Gospodom.
1. Korincanima 7,25A za djevojke nemam zapovijesti Gospodnje, nego dajem svjet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem vjeran.
1. Korincanima 7,26Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čovjeku dobro tako biti.
1. Korincanima 7,27Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razdriješiš; jesi li se odriješio od žene, ne traži žene.
1. Korincanima 7,28A ako li se i oženiš, nijesi sagriješio; i djevojka ako se uda, nije sagriješila: ali će imati takovi nevolje tjelesne; a ja vas žalim.
1. Korincanima 7,29A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vrijeme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju;
1. Korincanima 7,30I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju;
1. Korincanima 7,31I koji ovaj svijet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korincanima 7,32A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu;
1. Korincanima 7,33A koji je oženjen brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je djevojka.
1. Korincanima 7,34Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom; a koja je udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu.
1. Korincanima 7,35A ono govorim na korist vama samijem, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lijepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.
1. Korincanima 7,36Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu djevojku kad ostane usidjelica, i ne može drukčije biti, neka čini šta hoće, ne griješi ako se uda.
1. Korincanima 7,37A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svojemu da zadrži djevojku, dobro čini.
1. Korincanima 7,38Tako i onaj koji udaje svoju djevojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini.
1. Korincanima 7,39Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.
1. Korincanima 7,40Ali je blaženija ako ostane tako po mojemu svjetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje