Tražilica


1. Korinćanima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 8,1A za ono, što se žrtvuje idolima, znamo, jer svi imamo znanje. Znanje nadima, a ljubav izgrađuje.
1. Korinćanima 8,2Ako li tko misli, da što zna, još nije upoznao, kako treba znati.
1. Korinćanima 8,3A ako tko ljubi Boga, ovoga je on upoznao.
1. Korinćanima 8,4A za jelo idolskih žrtava znamo, da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jednoga.
1. Korinćanima 8,5Jer ako bih i bilo takozvanih bogova, ili na nebu ili na zemlji, - kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda, -
1. Korinćanima 8,6Ali mi imamo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi za njega, i jednoga Gospodina Isusa Krista, po kojemu je sve, i mi po njemu.
1. Korinćanima 8,7Ali nemaju svi znanja. Neki naime, jer su navikli na idole sve do sada, jedu meso kao idolske žrtve, i savjest njihova, jer je slaba, kalja se.
1. Korinćanima 8,8A jelo nas ne preporučuje Bogu, jer niti što gubimo, ako ne jedemo, niti što dobijemo, ako jedemo,
1. Korinćanima 8,9A gledajte, da kako ova sloboda vaša ne navodi na spoticanje slabima!
1. Korinćanima 8,10Jer ako tko tebe, koji imaš znanje, vidi u idolskom hramu gdje sjediš za stolom, neće li njegova savjest, budući da je slaba, navesti da jede idolske žrtve?
1. Korinćanima 8,11I zbog tvojega znanja poginut će slabi brat, za kojega je Krist umro.
1. Korinćanima 8,12A tako kad se griješite o braću, i bijete njihovu slabu savjest, protiv Krista se griješite.
1. Korinćanima 8,13Zato ako jelo navodi brata mojega na slabost, neću jesti mesa dovijeka, da se brat moj ne spotakne (i sagriješi).
1. Korinćanima 8,1 U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje.
1. Korinćanima 8,2Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati.
1. Korinćanima 8,3A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje.
1. Korinćanima 8,4Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga.
1. Korinćanima 8,5Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji - kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! -
1. Korinćanima 8,6nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.
1. Korinćanima 8,7Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka.
1. Korinćanima 8,8A k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo; niti što dobivamo ako jedemo.
1. Korinćanima 8,9A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima.
1. Korinćanima 8,10Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest, jer je nejaka, "izgraditi" da jede žrtvovano idolima?
1. Korinćanima 8,11I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro.
1. Korinćanima 8,12Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite.
1. Korinćanima 8,13Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.
1. Korinćanima 8,1Za ono što se odnosi na meso žrtvovano idolima, svi, to je razumljivo, mi posjedujemo saznanje. Znanje nadima, ali ljubav izgrađuje.
1. Korinćanima 8,2Ako netko umišlja poznavati štogod, on to ne poznaje još onako kako bi trebalo poznavati.
1. Korinćanima 8,3Ali, ako netko voli Boga, on mu je poznat.
1. Korinćanima 8,4Dakle, može li se jesti meso žrtvovano idolima? Mi znamo da nema nikakvog idola na svijetu i da nema drugog boga do Boga jedinog.
1. Korinćanima 8,5Jer, iako ima tobožnjih bogova na nebu i na zemlji, i više bogova i gospodara -,
1. Korinćanima 8,6za nas ima samo jedan Bog, Otac, od koga sve potječe i prema kome mi idemo, i samo jedan Gospodin, Isus Krist, po kome sve postoji i po kome mi jesmo.
1. Korinćanima 8,7Ali, to ne znaju svi. Nekoliki, označeni svojim još donedavnim pohađanjima idola, jedu meso kao da ono jest uistinu bilo ponuđeno idolima, i njihova savjest, koja je slaba, time je zaprljana.
1. Korinćanima 8,8Nije jedna namirnica ono što nas približava Bogu: ako ju ne jedemo, nećemo zakasniti; ako ju jedemo, nećemo ništa više uznapredovati.
1. Korinćanima 8,9Ali pazite da ta sloboda, koja je vaša, ne postane jedna prilika pada za nejake.
1. Korinćanima 8,10Jer, ako te vide, tebe koji znaš, za stolom u jednom templu idola, taj podstičući prizor neće li navesti onoga čija je savjest slaba jesti žrtvovano meso?
1. Korinćanima 8,11I, zahvaljujući tvojoj savjesti, slabi propada, taj brat za kojeg je Krist umro.
1. Korinćanima 8,12Griješeći tako protiv svoje braće i ranjavajući njihovu savjest koja je slaba, protiv Krista vi to griješite.
1. Korinćanima 8,13Evo zašto, ako jedna namirnica treba navesti na pad vašeg brata, ja ću tada zauvijek zanijekati meso, radije nego navesti na pad brata svog.
1. Korincanima 8,1A za meso što je klato idolima znamo, jer svi razum imamo. Razum dakle nadima, a ljubav popravlja.
1. Korincanima 8,2Ako li ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba znati.
1. Korincanima 8,3A ako ko ljubi Boga, Bog ga je naučio.
1. Korincanima 8,4A za jelo idolskijeh žrtava, znamo da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jedinoga.
1. Korincanima 8,5Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda:
1. Korincanima 8,6Ali mi imamo samo jednoga Boga oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza nj.
1. Korincanima 8,7Ali nema svatko razuma; jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu, i savjest njihova, slaba budući, pogani se.
1. Korincanima 8,8Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom: jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo.
1. Korincanima 8,9Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima.
1. Korincanima 8,10Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gdje sjediš za trpezom, neće li njegova savjest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žrtve?
1. Korincanima 8,11I s tvoga razuma poginuće slabi brat, za kojega Hristos umrije.
1. Korincanima 8,12Tako kad se griješite o braću, i bijete njihovu slabu savjest, o Hrista se griješite.
1. Korincanima 8,13Zato ako jelo sablažnjava brata mojega, neću jesti mesa dovijeka, da ne sablaznim brata svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje