1. Korinćanima 8. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 8,1A za ono, što se žrtvuje idolima, znamo, jer svi imamo znanje. Znanje nadima, a ljubav izgrađuje.
1. Korinćanima 8,2Ako li tko misli, da što zna, još nije upoznao, kako treba znati.
1. Korinćanima 8,3A ako tko ljubi Boga, ovoga je on upoznao.
1. Korinćanima 8,4A za jelo idolskih žrtava znamo, da idol nije ništa na svijetu, i da nema drugoga Boga osim jednoga.
1. Korinćanima 8,5Jer ako bih i bilo takozvanih bogova, ili na nebu ili na zemlji, - kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda, -
1. Korinćanima 8,6Ali mi imamo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi za njega, i jednoga Gospodina Isusa Krista, po kojemu je sve, i mi po njemu.
1. Korinćanima 8,7Ali nemaju svi znanja. Neki naime, jer su navikli na idole sve do sada, jedu meso kao idolske žrtve, i savjest njihova, jer je slaba, kalja se.
1. Korinćanima 8,8A jelo nas ne preporučuje Bogu, jer niti što gubimo, ako ne jedemo, niti što dobijemo, ako jedemo,
1. Korinćanima 8,9A gledajte, da kako ova sloboda vaša ne navodi na spoticanje slabima!
1. Korinćanima 8,10Jer ako tko tebe, koji imaš znanje, vidi u idolskom hramu gdje sjediš za stolom, neće li njegova savjest, budući da je slaba, navesti da jede idolske žrtve?
1. Korinćanima 8,11I zbog tvojega znanja poginut će slabi brat, za kojega je Krist umro.
1. Korinćanima 8,12A tako kad se griješite o braću, i bijete njihovu slabu savjest, protiv Krista se griješite.
1. Korinćanima 8,13Zato ako jelo navodi brata mojega na slabost, neću jesti mesa dovijeka, da se brat moj ne spotakne (i sagriješi).
1. Korinćanima 8,1 U pogledu mesa žrtvovana idolima, znamo, svi posjedujemo znanje. Ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje.
1. Korinćanima 8,2Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati.
1. Korinćanima 8,3A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje.
1. Korinćanima 8,4Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga.
1. Korinćanima 8,5Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji - kao što ima mnogo "bogova" i mnogo "gospodara"! -
1. Korinćanima 8,6nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.
1. Korinćanima 8,7Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka.
1. Korinćanima 8,8A k Bogu nas ne privodi jelo. Niti što gubimo ako ne jedemo; niti što dobivamo ako jedemo.
1. Korinćanima 8,9A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima.
1. Korinćanima 8,10Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest, jer je nejaka, "izgraditi" da jede žrtvovano idolima?
1. Korinćanima 8,11I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro.
1. Korinćanima 8,12Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite.
1. Korinćanima 8,13Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje