Tražilica


1. Korinćanima 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 9,1Nijesam li ja slobodan: Nijesam li ja apostol? Nijesam li ja vidio Gospodina našega Isusa Krista? Nijeste li vi djelo moje u Gospodinu?
1. Korinćanima 9,2Ako drugima nijesam apostol, ali vama doista jesam, jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodinu,
1. Korinćanima 9,3Ovo je moja obrana pred onima, koji me ispituju:
1. Korinćanima 9,4Zar nemamo prava jesti i piti?
1. Korinćanima 9,5Zar nemamo prava sestru ženu voditi sa sobom, kao i ostali apostoli i braća Gospodnja, i Kefa?
1. Korinćanima 9,6Ili jedini ja i Barnaba nemamo prava ovo činiti?
1. Korinćanima 9,7Tko vojuje kad o svojemu trošku? Tko sadi vinograd, a od roda, njegova da ne jede? Tko pase stado, i od mlijeka stada ne jede?
1. Korinćanima 9,8Govorim li ja ovo po čovjeku? Ne govori li ovo i zakon?
1. Korinćanima 9,9Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: "Ne zavezuj usta volu, koji vrši!" Zar se Bog brine za volove?
1. Korinćanima 9,10Ili govori jamačno za nas? Jer je za nas napisano: Jer tko ore, treba u nadi da ore, i tko vrši, u nadi će dobiti dio.
1. Korinćanima 9,11Ako smo mi vama duhovna dobra sijali, je li što veliko, ako mi vaša tjelesna požanjemo?
1. Korinćanima 9,12Ako drugi imaju pravo na vas, zašto ne mi više. Ali se ne po služismo ovim pravom, nego sve podnosimo, da ne postavimo kakve zapreke evanđelju Kristovu.
1. Korinćanima 9,13Ne znate li, da oni, koji vrše svetu službu, od svetinje se hrane, i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele?
1. Korinćanima 9,14Tako je i Gospodin zapovjedio, da oni, koji evanđelje propovijedaju, od evanđelja trebaju i živjeti.
1. Korinćanima 9,15A ja nijesam ništa od toga uporabio. A ovo ne napisah, da tako bude meni; jer bi za mene bilo bolje umrijeti, nego dopustiti da tko slavu moju poništi.
1. Korinćanima 9,16Jer ako propovijedam evanđelje, nema mi hvale, jer mi je dužnost. Teško meni, ako evanđelja ne propovijedam!
1. Korinćanima 9,17Jer ako ovo činim od svoje volje, plaću imam; a činim li pozvan, služba mi je povjerena.
1. Korinćanima 9,18Kakva mi je dakle plaća? Da propovijedajući evanđelje bez plaće propovijedam, tako da ne upotrijebim svojega prava u evanđelju.
1. Korinćanima 9,19Jer premda sam slobodan od sviju, svima sam sebe učinio slugom, da ih više pridobijem.
1. Korinćanima 9,20Židovima sam bio kao Židov, da Židove pridobijem; onima, koji su pod zakonom, bio sam kao pod zakonom, premda sam nijesam pod zakonom, da pridobijem one, koji su pod zakonom;
1. Korinćanima 9,21Onima, koji su bez zakona, kao da sam bez zakona, premda nijesam bez zakona Božjega, nego sam u zakonu Kristovu, da pridobijem one, koji su bez zakona.
1. Korinćanima 9,22Slabima bio sam slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da svakako nekoje spasim.
1. Korinćanima 9,23A sve činim zbog evanđelja, da bih imao dio u njemu.
1. Korinćanima 9,24Ne znate li, da oni, što trče u trkalištu, svi trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete!
1. Korinćanima 9,25A svaki, koji se natječe za nagradu, od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.
1. Korinćanima 9,26Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj, koji bije vjetar,
1. Korinćanima 9,27Nego krotim tijelo svoje i zarobljavam, da kako, pošto sam drugima propovijedao, sam ne budem zabačen.
1. Korinćanima 9,1 Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu?
1. Korinćanima 9,2Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pečat mojega apostolstva u Gospodinu.
1. Korinćanima 9,3Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo:
1. Korinćanima 9,4Zar nemamo prava jesti i piti?
1. Korinćanima 9,5Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa?
1. Korinćanima 9,6Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi?
1. Korinćanima 9,7Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede?
1. Korinćanima 9,8Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon?
1. Korinćanima 9,9Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova?
1. Korinćanima 9,10Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da će dobiti dio.
1. Korinćanima 9,11Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna?
1. Korinćanima 9,12Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanđelju Kristovu?
1. Korinćanima 9,13Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele?
1. Korinćanima 9,14Tako je i Gospodin onima koji evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti.
1. Korinćanima 9,15No ja se ničim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego... Te mi slave nitko neće oduzeti!
1. Korinćanima 9,16Jer što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem.
1. Korinćanima 9,17Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude - služba je to koja mi je povjerena.
1. Korinćanima 9,18Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
1. Korinćanima 9,19Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima učinih slugom da ih što više steknem.
1. Korinćanima 9,20Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom - premda ja nisam pod Zakonom - da one pod Zakonom steknem;
1. Korinćanima 9,21onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona;
1. Korinćanima 9,22bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim.
1. Korinćanima 9,23A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
1. Korinćanima 9,24Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete.
1. Korinćanima 9,25Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv.
1. Korinćanima 9,26Ja dakle tako trčim - ne kao besciljno, tako udaram šakom - ne kao da mlatim vjetar,
1. Korinćanima 9,27nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao.
1. Korinćanima 9,1Nisam li ja slobodan? nisam li ja *apostol? nisam li ja vidio Isusa, našeg Gospodina? Niste li vi moje djelo u Gospodinu?
1. Korinćanima 9,2Ako za druge, ja nisam apostol, barem za vas to jesam; jer pečat mog apostolata, to ste vi, koji ste to, u Gospodinu.
1. Korinćanima 9,3Moja obrana protiv mojih tužitelja, evo je:
1. Korinćanima 9,4Nemamo li mi imali pravo jesti i piti ?
1. Korinćanima 9,5Nemamo li mi pravo povesti sa sobom jednu kršćansku ženu kao drugi apostoli, braća Gospodinu i Kefi.
1. Korinćanima 9,6Ja samo i Barnabas nemamo li pravo biti oslobođeni rada?
1. Korinćanima 9,7Tko je ikad služio u vojsci o svom vlastitom trošku. Tko obrađuje vinograd, a da mu ne jede plodova? Ili tko napasa stado, a da se ne hrani mlijekom od tog stada?
1. Korinćanima 9,8Nije li to jedan ljudski običaj, ili *zakon ne kaže li istu stvar?
1. Korinćanima 9,9Naime, pisano je u zakonu Mojsijevom: Ti nećeš staviti nagubac govečetu koje gazi zrnjevlje. Brine li se Bog za goveda?
1. Korinćanima 9,10Nije li to on za nas same rekao? Da, za nas je to bilo pisano; jer, treba nade kod onoga koji ore, i onaj koji gazi zrnevlje treba se ufati da će za to primiti svoj dio.
1. Korinćanima 9,11Ako smo mi sijali za vas duhovna dobra, da li bi bilo pretjerano žnjeti vaša materijalna dobra?
1. Korinćanima 9,12Ako drugi vrše ta prava nad vama, zašto mi to ne bismo s jačeg razloga? Međutim, mi nismo koristili to pravo. Mi podnosimo sve, naprotiv, da ne bismo stvorili bilo kakvu smetnju *Evanđelju Kristovom.
1. Korinćanima 9,13Ne znate li vi da oni koji obavljaju službu bogosluženja hranjeni su od *templa, da oni koji služe *oltar imaju dio u onome što je žrtvovano na oltaru?
1. Korinćanima 9,14Isto tako, Gospodin je zapovjedio svima koji navješćuju Evanđelje da od Evanđelja žive.
1. Korinćanima 9,15Ali, ja nisam koristio ni jedno od tih prava i ne pišem ove redove za potraživati ih. Radije umrijeti… Nitko mi neće oduzeti taj razlog *gordosti!
1. Korinćanima 9,16Jer, navješćivati Evanđelje nije jedan razlog gordosti za mene, to je jedna nužda koja mi se nameće: nesretan ja ako ne navješćujem Evanđelje!
1. Korinćanima 9,17Da to činim sam od sebe, imao bih pravo na jednu plaću, ali, ako sam primoran, to je jedna obveza koja mi je povjerena. Što je dakle moja plaća?
1. Korinćanima 9,18To je nuditi besplatno Evanđelje koje navješćujem, ne koristeći prava koje mi to Evanđelje povjerava.
1. Korinćanima 9,19Da, slobodan glede svih, ja sam se učinio robom svih, za steći ih što već broj.
1. Korinćanima 9,20Ja sam bio sa *Židovima kao Židov, za steći Židove, s onima koji su podvrgnuti *zakonu, kao da to ja sam bijah dok ja to sam nisam -, za steći one koji su podvrgnuti zakonu;
1. Korinćanima 9,21s onima koji su bez zakona kao da ja sam bijah bez zakona, dok ja nisam bez zakona Božjeg, budući da je Krist moj zakon -; za steći one koji su bez zakona.
1. Korinćanima 9,22Ja sam dijelio slabost slabih, za steći slabe. Ja sam činio sve svima za spasiti neke, sigurno.
1. Korinćanima 9,23I sve to ja činjah zbog *Evanđelja da bih u njemu imao dio.
1. Korinćanima 9,24Ne znate li vi da trkači, na trkalištu, svi trče dok samo jedan dobiva nagradu? Trčite dakle tako da ju odnesete.
1. Korinćanima 9,25Svi atletičari sebi nameći jedno strogo odricanje; oni, za jednu propadivu krunu, mi, za jednu nepropadivu krunu.
1. Korinćanima 9,26Ja dakle, ja trčim ovako: ja ne idem sljepački; ja ovako boksam: ne udaram u prazno.
1. Korinćanima 9,27Ali, ja nepošteno krotim tijelo svoje i držim ga pokorenim, iz straha da nakon što sam proglasio vijest drugima, ja sam ne budem uklonjen.
1. Korincanima 9,1Nijesam li ja apostol? Nijesam li sam svoj? Ne vidjeh li ja Isusa Hrista, Gospoda našega? Nijeste li vi djelo moje u Gospodu?
1. Korincanima 9,2Ako drugima i nijesam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodu.
1. Korincanima 9,3Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:
1. Korincanima 9,4Eda li nemamo vlasti jesti i piti?
1. Korincanima 9,5Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa?
1. Korincanima 9,6Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti?
1. Korincanima 9,7Ko vojuje kad o svome trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovijeh da ne jede? Ili ko pase stado i od mlijeka stada da ne jede?
1. Korincanima 9,8Eda li ovo govorim po čovjeku? Ne govori li ovo i zakon?
1. Korincanima 9,9Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove?
1. Korincanima 9,10Ili jamačno govori za nas? Jer se za nas napisa: koji ore treba u nadanju da ore; i koji vrše u nadanju da će dobiti od onoga što vrše.
1. Korincanima 9,11Kada mi vama duhovna sijasmo, je li to što veliko ako mi vama tjelesna požnjemo?
1. Korincanima 9,12Kad se drugi miješaju u vašu vlast, akamoli ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kake smetnje jevanđelju Hristovu.
1. Korincanima 9,13Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? i koji oltaru služe s oltarom dijele?
1. Korincanima 9,14Tako i Gospod zapovjedi da oni koji jevanđelje propovijedaju od jevanđelja žive.
1. Korincanima 9,15A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voljeo umrijeti nego da ko slavu moju uništi.
1. Korincanima 9,16Jer ako propovijedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovijedam.
1. Korincanima 9,17Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata.
1. Korincanima 9,18Kakva mi je dakle plata? Da propovijedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo, da ne činim po svojoj vlasti u propovijedanju jevanđelja.
1. Korincanima 9,19Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem.
1. Korincanima 9,20Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom;
1. Korincanima 9,21Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nijesam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona.
1. Korincanima 9,22Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.
1. Korincanima 9,23A ovo činim za jevanđelje, da bih imao dijel u njemu.
1. Korincanima 9,24Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete.
1. Korincanima 9,25Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.
1. Korincanima 9,26Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj koji bije vjetar;
1. Korincanima 9,27Nego morim tijelo svoje i trudim da kako sam drugima propovijedajući izbačen ne budem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje