Tražilica


1. Kraljevima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 10,1Kad je kraljica od Sabe čula o slavi Salomonovoj, koju je bio stekao po imenu Gospodnjem, dođe ona, da ga iskuša zagonetkama.
1. Kraljevima 10,2Dođe u Jerusalem s veoma velikom pratnjom. Deve su nosile mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja. Kad je bila došla k Salomonu, iznese mu sve, što je bila preduzela sebi.
1. Kraljevima 10,3A Salomon joj odgovori na sva pitanja njezina. Ništa nije bilo, što bi ostalo kralju skriveno, da joj ne bi mogao dati obavijesti.
1. Kraljevima 10,4I kad kraljica od Sabe vidje svu mudrost Salomonovu i palaču, koju je bio sagradio,
1. Kraljevima 10,5I jela na stolu njegovu, kako su dostojanstvenici njegovi tu sjedili i sluge njegove dvorile, nadalje odijelo njihovo i peharnike njegove i žrtve paljenice, što bi ih on u hramu prinosio Gospodu, ona se tada nije više mogla uzdržati,
1. Kraljevima 10,6I reče kralju: "Istina je bila, što sam čula u svojoj zemlji o tebi i o mudrosti tvojoj.
1. Kraljevima 10,7Nijesam htjela vjerovati što se govorilo, dok ne dođem i vidim svojim očima. I zaista, ni pola mi nije kazano. Tvoja mudrost i tvoje vrline nadvisuju glas, što sam ga slušala.
1. Kraljevima 10,8Sretni ljudi tvoji, sretne sluge tvoje, što uvijek stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju!
1. Kraljevima 10,9Blagoslovljen neka je Gospod, Bog tvoj, koji te je zavolio, tako da te je posadio na prijestolje Izraelovo, jer Gospod ljubi Izraela uvijek, postavi te kraljem, da sudiš i dijeliš pravicu."
1. Kraljevima 10,10Potom darova kralju sto i dvadeset talenata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja. Nikada više ne dođe toliko mirisa, koliko darova kraljica od Sabe kralju Salomonu.
1. Kraljevima 10,11I lađe Hiramove, koje su donosile zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta sandalovine i dragoga kamenja.
1. Kraljevima 10,12I kralj dade načiniti iz drveta sandalovine sjedala za hram Gospodnji i za palaču kraljevsku i citare i harfe za pjevače. Toliko drveta sandalovine nikada se više nije donijelo niti ga se je vidjelo do današnjega dana.
1. Kraljevima 10,13A kralj Salomon darova kraljici od Sabe sve, što joj se je dopalo i što je zaiskala, osim onoga, što joj dade drage volje i darežljivošću jednoga kralja Salomona. Potom se ona diže da se vrati natrag i ode kući sa slugama svojim.
1. Kraljevima 10,14Zlata, što je dohodilo Salomonu u jednoj godini, bilo je šest stotina i šezdeset i šest talenata,
1. Kraljevima 10,15Osim onoga, što je dohodilo od veletrgovaca, od poreza malih trgovaca i od onoga, što je ulazilo od svih knezova beduinskih i upravitelja zemaljskih.
1. Kraljevima 10,16I dade kralj Salomon načiniti dvjesta velikih štitova od kovanoga zlata; šest stotina šekela zlata upotrijebio je na jedan štit.
1. Kraljevima 10,17Nadalje tri stotine lakih štitova od kovanoga zlata; tri mine zlata upotrijebio je na jedan štit. U kući šume libanonske dade ih kralj smjestiti.
1. Kraljevima 10,18Nadalje dade kralj načinite veliko prijestolje od slonove kosti i obložiti ga čistim zlatom.
1. Kraljevima 10,19Šest stepenica vodilo je k prijestolju, i gornji dio odostrag na prijestolju bio je okrugao. Nasloni su bili s obje strane sjedišta, i pokraj naslona bila su dva lava.
1. Kraljevima 10,20Dvanaest lavova stajalo je s obje strane na šest stepenica. Takav nije bio još nikada načinjen za koje bilo kraljevstvo.
1. Kraljevima 10,21Sve posude za piće kralja Salomona bile su od zlata, i svi sudovi u kući zvanoj šume libanonske bili su od čistoga zlata. Ništa nije bilo od srebra, koje u vrijeme Salomonovo nije imalo nikakve cijene.
1. Kraljevima 10,22Jer je kralj imao lađe taršiške na moru kod lađa Hiramovih. Svake tri godine jedanput dolazile su lađe taršiške kući, natovarene zlatom, srebrom, slonovom kosti, majmunima i paunima.
1. Kraljevima 10,23Tako nadvisi kralj Salomon sve kraljeve na zemlji bogatstvom i mudrošću.
1. Kraljevima 10,24I sav je svijet želio da vidi Salomona, da čuje mudrost njegovu, koju mu je bio Bog dao.
1. Kraljevima 10,25Pritom bi svaki donio dar sa sobom, srebrne i zlatne sudove, haljine, oružje, mirise, konje i mazge, svake godine.
1. Kraljevima 10,26Salomon nakupi sebi i mnogobrojna kola i konjanike, i imao je tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća konjanika. Njih razredi po kolskim gradovima i u okolici kralja u Jerusalemu.
1. Kraljevima 10,27Kralj dotjera dotle, da je u Jerusalemu bilo srebra tako mnogo kao kamenja, a cedara tako mnogo kao dudova, što rastu u nizini.
1. Kraljevima 10,28Uvoz konja, što ih imao Salomon, bio je iz Egipta i Kue. Trgovci kraljevi dovodili ih iz Kue za plaću,
1. Kraljevima 10,29Tako da su jedna kola kod izvoza iz Egipta dolazila po šest stotina šekela srebra, a konj po sto i pedeset. Isto tako preko njih dobivali su ih svi kraljevi hitejski i sirijski.
1. Kraljevima 10,1 Glas koji je u Jahvinu Imenu stekao Salomon dopro je do kraljice od Sabe; zato ona dođe da Salomona iskuša zagonetkama.
1. Kraljevima 10,2Došla je u Jeruzalem s golemom pratnjom, s devama koje su nosile mirise, nebrojeno zlato i drago kamenje. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što joj bijaše na srcu.
1. Kraljevima 10,3Salomon joj odgovori na sva pitanja; nije mu bilo skriveno ništa da joj ne bi umio objasniti.
1. Kraljevima 10,4Kad kraljica od Sabe vidje mudrost Salomonovu, dvor koji bijaše sagradio,
1. Kraljevima 10,5jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova odijela, njegove peharnike i paljenice koje je prinio u Domu Jahvinu, zastade joj dah.
1. Kraljevima 10,6Tada reče kralju: "Istina je bila što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti.
1. Kraljevima 10,7Ali nisam htjela vjerovati što se pripovijeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči; i doista, ni pola mi nije bilo rečeno: ti nadvisuješ u mudrosti i blagostanju slavu o kojoj sam čula.
1. Kraljevima 10,8Blago tvojim ženama, blago ovim tvojim slugama koji su neprestano pred tobom i slušaju tvoju mudrost!
1. Kraljevima 10,9Neka je blagoslovljen Jahve, Bog tvoj, komu si tako omilio da te postavio na prijestolje Izraelaca; zato što Jahve uvijek ljubi Izraela, postavio te kraljem da činiš pravo i pravicu.
1. Kraljevima 10,10Dade tada kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata, mnogo miomirisa i dragulja. Nikad više nije bilo takvih miomirisa kakve je kraljica od Sabe dala kralju Salomonu.
1. Kraljevima 10,11Pa i Hiramovo brodovlje, koje je donosilo zlato iz Ofira, dovezlo je odande mnogo sandalovine i dragulja.
1. Kraljevima 10,12Kralj je od sandalovine napravio ograde za Dom Jahvin i za kraljevski dvor, i citre i harfe za pjevače; nikada se više nije dovezlo toliko sandalova drveta niti se vidjelo do danas.
1. Kraljevima 10,13Kralj Salomon dade kraljici od Sabe što je god zaželjela i zatražila, a povrh toga kraljevski je obdari. Potom ona krenu i sa slugama vrati se u svoju zemlju.
1. Kraljevima 10,14Zlato što je dolazilo Salomonu svake godine bilo je teško šest stotina šezdeset i šest zlatnih talenata,
1. Kraljevima 10,15osim onoga što je dolazilo od trgovaca i prodavača-potukača i od svih arapskih kraljeva i upravitelja zemaljskih.
1. Kraljevima 10,16Kralj Salomon načini tri stotine velikih štitova od kovanog zlata; za svaki je štit upotrijebio šest stotina zlatnih šekela;
1. Kraljevima 10,17i načini trista štitića od kovanog zlata; za svaki je štitić utrošio tri zlatne mine. Pohranio je sve u kuću zvanu Libanonska šuma.
1. Kraljevima 10,18Kralj je još napravio veliko prijestolje od bjelokosti i obložio ga čistim zlatom.
1. Kraljevima 10,19Prijestolje je imalo šest stepenica, straga je na njemu bila teleća glava, a s obje strane sjedala bile su ručice, a kraj ručica stajala dva lava.
1. Kraljevima 10,20Dvanaest je lavova stajalo s obje strane onih šest stepenica. Takvo što nije bilo izrađeno ni u jednom kraljevstvu.
1. Kraljevima 10,21Sve posude iz kojih je pio kralj Salomon bijahu zlatne, i sve posuđe u kući zvanoj Libanonska šuma bijaše od suhoga zlata; ništa nije bilo od srebra, jer se ono smatralo bezvrijednim u Salomonovo vrijeme.
1. Kraljevima 10,22Kralj je imao taršiško brodovlje na moru zajedno s Hiramovim brodovljem, i svake treće godine dolazilo je taršiško brodovlje donoseći zlato, srebro i slonovu kost, majmune i paune.
1. Kraljevima 10,23Tako je kralj Salomon natkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošću.
1. Kraljevima 10,24Sav je svijet želio vidjeti Salomona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce.
1. Kraljevima 10,25Svatko mu je donosio dar: srebro i zlatno posuđe, haljine, oružje, miomirise, konje i mazge, iz godine u godinu.

1. Kraljevima 10,26Uz to je Salomon sakupio bojnih kola i konjanika; imao je tisuću i četiri stotine bojnih kola i dvanaest tisuća konja i rasporedio ih je po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu.
1. Kraljevima 10,27Salomon je učinio da u Jeruzalemu bude srebra kao kamenja, a cedrova kao divljih smokava što rastu u Šefeli.
1. Kraljevima 10,28Salomon je uvozio konje iz Musrija i Koe: kraljevi nabavljači uvozili su ih iz Koe za određenu svotu.
1. Kraljevima 10,29Kola se dovozila iz Egipta po šest stotina srebrnih šekela; a konj se plaćao po stotinu i pedeset. Tako ih preko nabavljača dobivahu svi kraljevi hetitski i aramejski.
1. Kraljevima 10,1Kraljica od Sabe bijaše čula govoriti o ugledu kojeg Solomon dugovaše GOSPODU; ona ga dođe provjeriti svojim zagonetkama.
1. Kraljevima 10,2Ona stiže u Jeruzalem s jednom velikom pratnjom, devama natovarenim mirisnim tvarima velikom količinom zlata i dragog kamenja. Kad je stigla kod Solomona, ona mu reče sve što imade na srcu.
1. Kraljevima 10,3Solomon joj dade odgovor na sva pitanja: ni jedno pitanje ne bi tako teško da mu kralj nije znao odgovor.
1. Kraljevima 10,4Kraljica od Sabe vidje svu mudrost Solomonovu, kuću koju bijaše sagradio,
1. Kraljevima 10,5hranu s njegovog stola, smještaj njegovih slugu, vrijednost njegovih slugu i njihove livreje, njegove peharnike, holokauste koje nuđaše u Kući GOSPODOVOJ i ona izgubi dah.
1. Kraljevima 10,6Ona reče kralju: ” To bijaše istinom što sam čula govoriti u svojoj zemlji o tvojim riječima i tvojoj mudrosti.
1. Kraljevima 10,7Nisam vjerovala tim pričama sve dok nisam došla i nisam to vidjela svojim vlastitim očima, a evo kako mi nisu otkrili no polovicu od toga! Ti nadilaziš u mudrosti i u vrijednosti ugleda ono o čemu sam ja čula govoriti.
1. Kraljevima 10,8Sretni tvoji ljudi, sretne tvoje sluge, oni koji stalno mogu biti u tvojoj nazočnosti i slušati tvoju mudrost.
1. Kraljevima 10,9Blagoslovljen budi GOSPOD, tvoj Bog, koji je htio staviti tebe na prijestol Izraelov; to je zato što GOSPOD voli Izrael zauvijek da te je postavio kraljem za vršiti pravdu i zakon. “
1. Kraljevima 10,10Ona dade kralju 120 talenata zlata, mirisne tvari u velikoj količini, i dragocjenog kamenja. Nikad više ne stiže toliko mirisnih tvari kao onda kad ih kraljica od Sabe dade Kralju Solomonu.
1. Kraljevima 10,11Lađe Hiramove koje bijahu prevozile zlato iz Ofira bijahu također dovezle sandalovog drveta u velikoj količini i dragoga kamenja.
1. Kraljevima 10,12Tim sandalovim drvetom kralj načini naslone za Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću, kao i citre i harfe za pjevaču. Nikad više ne stiže sandalovog drveta, sve do danas nije ga se više vidjelo.
1. Kraljevima 10,13Kralj Solomon dade kraljivi od Sabe sve što je ona željela tražiti, ne računajući poklone koje joj je kralj Solomon sam mogao učiniti. Potom ona se vrati i ode u svoju zemlju, ona i njene sluge.
1. Kraljevima 10,14Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata zlata,
1. Kraljevima 10,15ne računajući ono što je potjecalo od putnika, trgovačkog prometa, od svih kraljeva Okcidenta i vladara zemlje.
1. Kraljevima 10,16Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata za kojeg je trebalo 600 sikala zlata po štitu;
1. Kraljevima 10,17i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri mine zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući šume Libanske
1. Kraljevima 10,18Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače kojeg prekri istančanim zlatom.
1. Kraljevima 10,19Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan okrugli naslon; bijahu nasloni za laktove sa svake strane sjedišta.
1. Kraljevima 10,20Dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove, na šest stepenika. Ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu.
1. Kraljevima 10,21Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske šume; od čistog zlata: ni jedan ne bi od srebra; nije ga se računalo u vrijeme kralja Solomona.
1. Kraljevima 10,22Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza koje ploviše s onim Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima .
1. Kraljevima 10,23Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti.
1. Kraljevima 10,24Sva zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušala mudrost koju Bog bijaše stavio u srce njegovo.
1. Kraljevima 10,25Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
1. Kraljevima 10,26Solomon sakupi kola i konjanike. Bijaše 1 400 kola i 12 0 konjanika koje on dovede u posadne gradove i, kod sebe, u Jeruzalem.
1. Kraljevima 10,27Kralj učini da u Jeruzalemu novac bijaše tako obilan kao kamenje, a cedrovi tako brojni kao sikomore u *Niziji.
1. Kraljevima 10,28Solmonovi konji potjecaše iz Egipta i iz Keve kraljevi trgovci ih kupovaše u Kevi.
1. Kraljevima 10,29Jedna kola podrijetlom iz Egipta stajahu 600 srebreni novčića, a jedan konj 150. Bilo ih je isto za sve kraljeve Hitita i kraljeve *Arama koje uvoziše posredovanjem tih trgovaca.
1. Carevima 10,1A carica Savska ču glas o Solomunu i o imenu Gospodnjem, i dođe da ga iskuša zagonetkama.
1. Carevima 10,2I dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja; i došavši k Solomunu govori s njim o svemu što joj beše u srcu.
1. Carevima 10,3I Solomun joj odgovori na sve riječi njezine; ne bješe od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio.
1. Carevima 10,4A kad carica Savska vidje svu mudrost Solomunovu i dom koji bješe sazidao,
1. Carevima 10,5I jela na stolu njegovu i stanove sluga njegovijeh i dvorbu dvorana njegovijeh i odijelo njihovo, i peharnike njegove i žrtve njegove paljenice koje prinošaše u domu Gospodnjem, ona dođe izvan sebe;
1. Carevima 10,6Pa reče caru: istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj.
1. Carevima 10,7Ali ne htjeh vjerovati što se govoraše dokle ne dođe i vidim svojim očima; a gle, ni pola mi nije kazano; tvoja mudrost i dobrota nadvišuje glas koji sam slušala.
1. Carevima 10,8Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim, koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju.
1. Carevima 10,9Da je blagosloven Gospod Bog tvoj kojemu si omilio, te te posadi na prijesto Izrailjev; jer Gospod ljubi Izrailja uvijek, i postavi te carem da sudiš i dijeliš pravicu.
1. Carevima 10,10Potom dade caru sto i dvadeset talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja: nigda više ne dođe toliko takih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomunu.
1. Carevima 10,11I lađe Hiramove, koje donošahu zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta almugima i dragoga kamenja.
1. Carevima 10,12I načini car od toga drveta almugima zagradu u domu Gospodnjem i u domu carskom i harfe i psaltire za pjevače; nigdje se više nije dovezlo takoga drveta almugima niti se vidjelo do današnjega dana.
1. Carevima 10,13A car Solomun dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim onoga što joj dade sam po mogućstvu cara Solomuna. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim.
1. Carevima 10,14A zlata što dohođaše Solomunu svake godine, bješe šest stotina i šezdeset i šest talanata,
1. Carevima 10,15Osim onoga što dohođaše od trgovaca i onijeh koji prodavahu mirise i od svijeh careva Arapskih i upravitelja zemaljskih.
1. Carevima 10,16I car Solomun načini dvjesta štitova od kovanoga zlata, šest stotina sikala zlata dajući na jedan štit:
1. Carevima 10,17I tri stotine malijeh štitova od kovanoga zlata, po tri mine zlata dajući na svaki štitić; i ostavi ih car u domu od šume Livanske.
1. Carevima 10,18I načini car velik prijesto od slonove kosti, i obloži ga čistijem zlatom.
1. Carevima 10,19Šest basamaka bješe u prijestola, i vrh okrugao bješe ozad na prijestolu, i ručice bjehu s obje strane sjedišta, i dva lava stajahu pokraj tijeh ručica.
1. Carevima 10,20I dvanaest lavova stajahu na šest basamaka otud i odovud. Ne bi taki načinjen ni u kojem carstvu.
1. Carevima 10,21I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomun bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata; od srebra ne bješe ništa; srebro bješe ništa za vremena Solomunova.
1. Carevima 10,22Jer car imaše lađe Tarsiske na moru s lađama Hiramovijem: jedanput u tri godine vraćahu se lađe Tarsiske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paune.
1. Carevima 10,23Tako car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatsvom i mudrošću.
1. Carevima 10,24I iz cijele zemlje tražahu da vide Solomuna, da čuju mudrost njegovu, koju mu dade Gospod u srce.
1. Carevima 10,25I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise i konje i mazge, svake godine.
1. Carevima 10,26Tako nakupi Solomun kola i konjika, i imaše tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća konjika, koje razredi po gradovima, gdje mu bijahu kola, i kod sebe u Jerusalimu.
1. Carevima 10,27I učini car, te u Jerusalimu bijaše srebra kao kamenja, i kedrovijeh drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo.
1. Carevima 10,28I dovođahu Solomunu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu trg različan za cijenu.
1. Carevima 10,29I dolažahu kola iz Misira po šest stotina sikala srebra, a konj po sto i pedeset. I tako svi carevi Hetejski i carevi Sirski dobijahu konje preko njih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje