Tražilica


1. Kraljevima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 5,1Hiram, kralj Tira, posla sluge svoje k Salomonu, kad je bio čuo, da su ga kao nasljednika njegova oca pomazali za kralja. Hiram je naime stajao uvijek s Davidom u najboljem odnosu.
1. Kraljevima 5,2Nato poruči Salomon Hiramu:
1. Kraljevima 5,3"Ti znaš, da moj otac David nije stigao da sagradi hram imenu Gospoda, Boga svojega, zbog ratova, koji ga zaokupiše odasvud, dok mu Gospod ne položi pod noge neprijatelje njegove.
1. Kraljevima 5,4Jer je sad meni dao Gospod, Bog moj, mir odasvud, i nemam više protivnika ni opasnosti,
1. Kraljevima 5,5Zato namjeravam da sagradim hram imenu Gospoda, Boga svojega. Tako je Gospod mojemu ocu Davidu obećao i rekao: "Sin tvoj, kojega ću posaditi mjesto tebe na prijestolje tvoje, on će sagraditi hram imenu mojemu.
1. Kraljevima 5,6Zato zapovjedi neka mi nasijeku cedara na Libanonu! Moji će ljudi zajedno raditi s tvojim ljudima. Plaću za tvoje ljude dat ću ti, što odrediš, jer ti znaš, da u nas nema nikoga, koji umije sjeći drva kao Sidonci."
1. Kraljevima 5,7Kad Hiram primi vijest Salomonovu, obradova se veoma i povika: "Neka je blagoslovljen danas Gospod, koji dade Davidu mudra sina kao vladara nad ovim velikim narodom!"
1. Kraljevima 5,8Tada posla Hiram Salomonu ovaj odgovor: "Uzeo sam do znanja, što si mi poručio. Ispunit ću sve tvoje zelje za drva cedrova i čempresova.
1. Kraljevima 5,9Moji će ih ljudi snijeti s Libanona k moru. Tada ću ih dati na moru povezati u splavove i dovesti ih na mjesto, što mi ga kažeš, i tamo ih razvezati. Ti ih onda daj odnijeti! Zato ćeš ispuniti moju molbu i dati hranu čeljadi mojoj."
1. Kraljevima 5,10Tako je davao Hiram Salomonu drva cedrova i čempresova, koliko je želio,
1. Kraljevima 5,11Salomon je za to davao Hiramu dvadeset tisuća kora pšenice za hranu čeljadi njegovoj i dvadeset kora ulja od stučenih maslina. Toliko je davao Salomon Hiramu svake godine.
1. Kraljevima 5,12Jer Gospod dade mudrost Salomonu, kako mu je bio obećao, zato dođe do prijateljstva između Hirama i Salomona, tako da sklopiše savez među sobom.
1. Kraljevima 5,13Nato odredi kralj Salomon radnike iz svega Izraela, Broj ovih radnika iznosio je trideset tisuća ljudi.
1. Kraljevima 5,14Slao ih je naizmjence na Libanon, svaki mjesec po deset tisuća ljudi. Jedan mjesec bili su na Libanonu, a dva mjeseca kod kuće. Adoniram bio je nad svima radnicima,
1. Kraljevima 5,15U planini imao je Salomon sedamdeset tisuća nosača i osamdeset tisuća tesača,
1. Kraljevima 5,16Osim nastojnika Salomonovih, što su vodili rad, tri tisuće i trista, koji su nadzirali ljude zaposlene tim poslom.
1. Kraljevima 5,17Kralj je bio zapovjedio, da se izlomi veliko, teško kamenje, i da se postavi za temelj hramu tesano kamenje,
1. Kraljevima 5,18Tesali su kamenari Salomonovi i Hiramovi i Gibljani. Oni su pripravljali drvo i kamenje za gradnju hrama.
1. Kraljevima 5,1 Salomon je proširio svoju vlast nad svim kraljevstvima od Rijeke sve do zemlje filistejske i do međe egipatske. Ona su donosila svoj danak i služila Salomonu sve dane njegova života.
1. Kraljevima 5,2Svakoga je dana trebalo Salomonu za hranu: trideset kora finoga brašna i šezdeset kora običnog brašna,
1. Kraljevima 5,3deset ugojenih volova, dvadeset volova s paše, stotinu ovaca, osim jelena, srna, divokoza i ugojene peradi.
1. Kraljevima 5,4Jer on je vladao nad svime onkraj Rijeke - od Tafse do Gaze, nad svim kraljevima s onu stranu Eufrata - i imao je mir po svim granicama naokolo.
1. Kraljevima 5,5Juda i sav Izrael živjeli su bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana sve do Beer Šebe, svega vijeka Salomonova.
1. Kraljevima 5,6Salomon je imao četrdeset tisuća konja za vuču i dvanaest tisuća za jahanje.
1. Kraljevima 5,7Ti su se namjesnici brinuli o opskrbi kralja Salomona i sviju koji su imali dijela za kraljevim stolom, svaki po mjesec dana; i nisu dopuštali da ičega ponestane.
1. Kraljevima 5,8I ječam i slamu za konje i tegleću marvu donosili su na mjesto gdje se zadržavao, svaki kako bi ga zapalo.
1. Kraljevima 5,9Jahve je dao Salomonu mudrost i izuzetnu razboritost i srce široko kao pijesak na obali morskoj.
1. Kraljevima 5,10Mudrost je Salomonova bila veća od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti Egipta.
1. Kraljevima 5,11Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana Ezrahanina, od Hemana, Kalkola i Darde, sinova Maholovih; njegovo se ime pronosilo među svim narodima unaokolo.
1. Kraljevima 5,12Izrekao je tri tisuće mudrih izreka, a njegovih je pjesama bilo tisuću i pet.
1. Kraljevima 5,13Zborio je o drveću: od cedra što je na Libanonu pa do izopa što klija na zidu; raspravljao je o životinjama, o pticama, o gmazovima i o ribama.
1. Kraljevima 5,14Dolazili su od sviju naroda da čuju mudrost Salomonovu, od svih zemaljskih kraljeva koji su čuli glas o njegovoj mudrosti.
1. Kraljevima 5,15Tirski kralj Hiram posla svoje sluge Salomonu, jer bijaše čuo da su ga pomazali za kralja na mjesto njegova oca, a Hiram je svagda bio prijatelj Davidov.
1. Kraljevima 5,16Tada Salomon poruči Hiramu:
1. Kraljevima 5,17"Ti znaš dobro da moj otac David nije mogao sagraditi Doma imenu Jahve, svoga Boga, zbog ratova kojima su ga okružili neprijatelji sa svih strana, sve dok ih Jahve nije položio pod stopala nogu njegovih.
1. Kraljevima 5,18Sada mi je Jahve, Bog moj, dao mir posvuda unaokolo: nemam neprijatelja ni zlih udesa.
1. Kraljevima 5,19Namjeravam, dakle, sagraditi Dom imenu Jahve, Boga svoga, kako je Jahve rekao mome ocu Davidu: `Tvoj sin koga ću mjesto tebe postaviti na tvoje prijestolje, on će sagraditi Dom mome Imenu.`
1. Kraljevima 5,20Stoga sada zapovjedi da mi nasijeku cedrova na Libanonu; moje će sluge biti sa slugama tvojim, i ja ću platiti nadnicu tvojim slugama prema svemu kako mi odrediš. Ti znaš dobro da u nas nema ljudi koji umiju sjeći drva kao Sidonci.
1. Kraljevima 5,21Kada je Hiram primio Salomonovu poruku, veoma se obradova i reče: "Neka je blagoslovljen danas Jahve koji je dao mudra sina Davidu, koji upravlja ovim velikim narodom.
1. Kraljevima 5,22I Hiram javi Salomonu: "Primio sam tvoju poruku. Ispunit ću u svemu tvoju želju glede drva cedrova i drva čempresova.
1. Kraljevima 5,23Moje će ih sluge dopremiti s Libanona na more, složit ću ih u splavi i pustiti ih morem do mjesta koje ćeš mi označiti; ondje ću ih razložiti i ti ćeš ih uzeti. Ti ćeš pak ispuniti moju želju i dati hranu mojoj čeljadi.
1. Kraljevima 5,24Hiram je davao Salomonu drva cedrova i čempresova koliko je htio,
1. Kraljevima 5,25a Salomon je davao Hiramu dvadeset tisuća kora pšenice za hranu ljudstvu, i dvadeset tisuća kora ulja od tiještenih maslina. Toliko je Salomon davao Hiramu godinu za godinom.
1. Kraljevima 5,26Jahve je dao mudrost Salomonu, kako mu bijaše obećao; između Hirama i Salomona vladao je mir te oni sklopiše savez.
1. Kraljevima 5,27Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela; kulučara je bilo u svemu trideset tisuća ljudi.
1. Kraljevima 5,28Slao ih je naizmjence na Libanon, svakog mjeseca deset tisuća ljudi: bili su mjesec dana na Libanonu, a dva mjeseca kod kuće. Adoniram je bio nad svim kulučarima.
1. Kraljevima 5,29Salomon je imao i sedamdeset tisuća nosača tereta, osamdeset tisuća kamenorezaca u gori,
1. Kraljevima 5,30ne računajući glavara službeničkih koji su upravljali poslovima; njih je bilo tri tisuće i tri stotine, a upravljali su narodom zaposlenim na radovima.
1. Kraljevima 5,31Kralj je zapovjedio da lome gromade biranog kamena i da ih klešu za temelje Hrama.
1. Kraljevima 5,32Graditelji Salomonovi i Hiramovi, i oni iz Gibela, tesali su i pripremali drvo i klesali za gradnju Hrama.
1. Kraljevima 5,1Solomon vladaše nad svim kraljevstvima od rijeke nad zemljim Filistinaca i sve do granice Egipta. Oni plaćaše danak i služiše Solomonu tijekom sveg svog života.
1. Kraljevima 5,2živež Solomonova bijaše, na dan, 30 kora prekrupe i 60 kora brašna;
1. Kraljevima 5,3deset tovljenih goveda, dvadeset goveda s ispaše, stotinu ovaca; osim toga, jelena, gazela, srna i tovljenih gusaka.
1. Kraljevima 5,4Jer on zapovijedaše nad svim Prekoeufratjem od Tifšaha i sve do Gaze nad svim kraljevima prekoeufratskim. On živješe u miru sa svim zemljama koje ga okruživahu.
1. Kraljevima 5,5Juda i Izrael bijahu u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i svojom smokvom, od Dana do Ber-Ševe tijekom čitavog života Solomonovog.
1. Kraljevima 5,6Solomon imaše 40.000 pregrada za konje svojih kola, i 12 0 konjanika .
1. Kraljevima 5,7Svaki svojeg mjeseca, upravitelji, nad opskrbom kralja Solomona i svi oni koji se približavahu stolu kralja Solomona; ne dopuštahu mu oskudijevati u bilo čemu.
1. Kraljevima 5,8Što se tiče ječma i hrane za konje i zaprege, oni ih donosiše na mjesto gdje boraviše kralj, svatko prema svom pravilu.
1. Kraljevima 5,9Bog dade Solomonu mudrost i pameti na pretek kao i srdačnosti toliko koliko ima pijeska na obali mora.
1. Kraljevima 5,10Mudrost Solomonova nadmaši mudrost svih sinova Orijenta i svu mudrost Egipta .
1. Kraljevima 5,11On bi najmudriji od ljudi, mudriji od Etana Ezrahita, i od Hemana, Kalkola i Darda, sinova Mahola; njegovo ime bijaše poznato svim okolnim narodima.
1. Kraljevima 5,12On izgovori 3 0 poslovica, a njegovih pjesama ima 1005 na broju .
1. Kraljevima 5,13On je razgovarao s drvećem: kako sa cedrom tako s miloduhom koji raste u zidu; on razgovaraše s četveronošcima, pticama, gmazovima i ribama.
1. Kraljevima 5,14Iz svih naroda i većina svih kraljeva zemaljskih koji su čuli govoriti o mudrosti kralja Solomona, ljudi dolažahu slušati mudrost njegovu.
1. Kraljevima 5,15Hiram, kralj Tira, posla svoje sluge prema Solomonu jer bijaše čuo govoriti da ima jedan sveti kralj na mjestu njegovog oca; a Hiram uvijek bijaše bio prijatelj Davidov.
1. Kraljevima 5,16Solomon posla Reći Hiramu:
1. Kraljevima 5,17” Ti znaš da David, moj otac, uznemiren ratovima kojim ga njegovi neprijatelji okružiše, nije mogao izgraditi jednu Kuću za *ime GOSPODA, svojeg Boga, sve dok ih GOSPOD nije stavio pod taban svojeg stopala.
1. Kraljevima 5,18Ali, sada kad je GOSPOD, moj Bog, meni dao mira sa svih strana i kad nema više neprijatelja, ni prijetnji nesreće,
1. Kraljevima 5,19ja imam naumu sagraditi jednu Kuću za ime GOSPODOVO, sukladno onome što GOSPOD bijaše zapovjedio Davidu, mom ocu: Tvoj sin, onaj kojeg ću ja staviti umjesto tebe na tvoj prijestol, on je taj koji će izgraditi ovu Kuću za moje ime.
1. Kraljevima 5,20Sada, zapovjedi da mi se nasiječe cedrova libanskih: moje će sluge biti s tvojim slugama; ja ću ti dati plaću za sluge tvoje, prema svemu onome što ćeš mi ti reći, jer ti znaš da nema nikog kod nas tko bi znao sjeći drveće kao Sidonijanci . “
1. Kraljevima 5,21čim Hiram ču riječi Solomonove, on bi veoma radostan i reče: ” Blagoslovljen budi danas GOSPOD koji je dao Davidu jednog mudrog sina za vladati ovako brojnim narodom! “
1. Kraljevima 5,22Hiram posla reći Solomonu: ” Ja sam primio tvoju poruku. Da, ja ću ti dati svo drvo cedrovo i svo drvo čempresovo koje ti budeš želio.
1. Kraljevima 5,23Moje sluge će ga spustiti s Libana u more; ja, ja ću ih dati načiniti splavove za prevući morem sve do mjesta koje ćeš mi ti označiti i ondje, ja ću ih rastaviti; ti ćeš odnijeti. S tvoje strane, ja želim da ti opskrbljuješ živežom moju kuću. “
1. Kraljevima 5,24Tako Hiram obskrbi Solomona cedrovim drvetom i čempresovim drvetom, onoliko koliko ovaj željaše.
1. Kraljevima 5,25A Solomon dade Hiramu 20.000 kora žita kao hranu za kuću, i dvadeset kora čistog ulja To je ono čime Solomon opskrbljivaše Hirama iz godine u godinu.
1. Kraljevima 5,26GOSPOD bijaše dao mudrost Solomonu, kao što mu biješe rekao: sklad bijaše savršen između Hirama i Solomona; njih obojica zaključiše jedan savez.
1. Kraljevima 5,27Kralj Solomon pokrenu jednu radnu obvezu u svem Izraelu: ona podiže 30.000 ljudi.
1. Kraljevima 5,28On ih posla u Liban, 10.000 mjesečno. u jednom krugu; jedan mjesec bijahu u Libanu, dva mjeseca kod kuće. Adoniram bijaše upravitelj radova.
1. Kraljevima 5,29Solomon imade 70.000 nosača i 80.000 kamenara u planinama.
1. Kraljevima 5,30ne računajući poglavare koje upravitelji Solomonovi bijahu pretpostavili radu: 3300 ljudi koji zapovjedaše narodu koji izvršavaše radove.
1. Kraljevima 5,31Kralj zapovjedi da se izdvoji veliko kamenje, obrađeno kamenje, određeno temeljima Kuće, kamen po mjeri.
1. Kraljevima 5,32Radnici Solomonovi, oni Hiramovi i ljudi Gebalovi staviše se klesati kamenje i pripremati drvo i kamen za graditi Kuću.
1. Carevima 5,1I Hiram car Tirski posla sluge svoje k Solomunu čuvši da su ga pomazali za cara na mjesto oca njegova, jer Hiram ljubljaše Davida svagda.
1. Carevima 5,2A Solomun posla ka Hiramu i poruči mu:
1. Carevima 5,3Ti znaš da David otac moj nije mogao sagraditi doma imenu Gospoda Boga svojega od ratova kojima ga opkoliše, dokle ih Gospod ne položi pod noge njegove.
1. Carevima 5,4A sada Gospod Bog moj dao mi je mir otsvuda, nemam nijednoga neprijatelja ni zle smetnje.
1. Carevima 5,5Zato, evo, velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svojega, kao što je rekao Gospod Davidu ocu mojemu govoreći: sin tvoj, kojega ću posaditi mjesto tebe na prijesto tvoj, on će sagraditi dom imenu mojemu.
1. Carevima 5,6Zato zapovjedi sada neka mi nasijeku drva kedrovijeh na Livanu, a sluge će moje biti sa slugama tvojim, a platu slugama tvojim daću ti kako god rečeš; jer ti znaš da u nas nema ljudi koji umiju sjeći drva kao Sidonci.
1. Carevima 5,7I kad Hiram ču riječi Solomunove, obradova se veoma i reče: da je blagosloven Gospod danas, koji dade Davidu mudra sina nad onijem narodom velikim.
1. Carevima 5,8I posla Hiram Solomunu, i poruči: čuo sam čega radi si slao k meni; ja ću učiniti svu volju tvoju za drva kedrova i za drva jelova.
1. Carevima 5,9Moje će sluge snijeti s Livana na more, i ja ću ih povezati u splavove i spustiti morem do mjesta koje mi kažeš, i ondje ću razvezati, pa ih nosi; a ti ćeš učiniti moju volju i dati hranu čeljadi mojoj.
1. Carevima 5,10I tako davaše Hiram Solomunu drva kedrova i drva jelova, koliko mu bješe volja.
1. Carevima 5,11A Solomun davaše Hiramu dvadeset tisuća kora pšenice za hranu čeljadi njegovoj, i dvadeset kora ulja cijeđenoga; toliko davaše Solomun Hiramu svake godine.
1. Carevima 5,12I Gospod dade mudrost Solomunu kako mu bješe obrekao, i bješe mir između Hirama i Solomuna, i uhvatiše vjeru među sobom.
1. Carevima 5,13I odredi Solomun ljude iz svega Izrailja, i bi određenijeh trideset tisuća ljudi.
1. Carevima 5,14I slaše ih na Livan po deset tisuća svakoga mjeseca naizmjence; jedan mjesec bijahu na Livanu, a dva mjeseca kod kuća svojih. A Adoniram bješe nad ovijem poslanicima.
1. Carevima 5,15I imaše Solomun sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća tesača u planini,
1. Carevima 5,16Osim nastojnika Solomunovijeh, koji bijahu nad tijem poslom, tri tisuće i trista, koji upravljahu narodom koji poslovaše taj posao.
1. Carevima 5,17I zapovjedi car da snose veliko kamenje, skupocjeno kamenje za temelj domu, tesano kamenje.
1. Carevima 5,18I tesahu poslenici Solomunovi i poslenici Hiramovi i Givleji, i pripravljahu drvo i kamenje da se zida dom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje