Tražilica


1. Ljetopisa 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 16,1Izakako su bili unijeli kovčeg Božji i namjestili ga u šatoru, što ga je bio David podigao za njega, prinesoše pred Bogom žrtve paljenice i žrtve mirotvorne.
1. Ljetopisa 16,2Kad prinese David žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, blagoslovi narod u ime Gospoda
1. Ljetopisa 16,3I razdijeli svima Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan kruh, po komad mesa i kolač od grožđa.
1. Ljetopisa 16,4Potom postavi neke Levite, da služe kod kovčega Gospodnjega. Oni su morali prinositi Gospodu, Bogu Izraelovu, hvalu, čast i slavu:
1. Ljetopisa 16,5Asaf kao poglavar i Zaharija kao drugi u redu za njim, onda Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom i Jeiel sa svojim glazbalima, harfama i citrama, Asaf je imao udarati u cimbale,
1. Ljetopisa 16,6Svećenici Benaja i Jahaziel jednako trubiti u trube pred kovčegom zavjeta Božjega.
1. Ljetopisa 16,7Tada prvi put naredi David, da Asaf i braća njegova hvale Gospoda:
1. Ljetopisa 16,8"Hvalite Gospoda! Zazivajte ime njegovo! Javljajte narodima djela njegova!
1. Ljetopisa 16,9Pjevajte mu! Svirajte mu! Sva čudesa njegova navješćujte!
1. Ljetopisa 16,10Hvalite se svetim imenom njegovim! Neka se veseli srce onih, koji traže Gospoda!
1. Ljetopisa 16,11Tražite Gospoda i slavu njegovu! Tražite lice njegovo vazda!
1. Ljetopisa 16,12Spominjite se čudesa njegovih, koja je učinio, znakova njegovih, sudova usta njegovih!
1. Ljetopisa 16,13Ti, Izraela, sluge njegova, rode, vi, Jakova odabranika njegova, sinovi!
1. Ljetopisa 16,14On, Gospod, nama je Bog! U sav svijet idu sudovi njegovi.
1. Ljetopisa 16,15Zavjeta svojega vječno se on spominje, riječi, koju je dao za tisuću koljena,
1. Ljetopisa 16,16Zavjeta, što ga je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.
1. Ljetopisa 16,17To je postavio Jakovu za zakon, za vječni zavjet Izraelu,
1. Ljetopisa 16,18Ovako govoreći: Kanaan ću dati tebi kao uže baštinsko vaše!
1. Ljetopisa 16,19Tada ste još bili maleni brojem, samo vas malo i stranci u njem.
1. Ljetopisa 16,20Još ste išli od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.
1. Ljetopisa 16,21Ali on ne dade, da im se naudi. Radi njih uputi kraljeve:
1. Ljetopisa 16,22Ne dirajte u pomazanike moje, prorocima mojim ne učinite ništa na žao!
1. Ljetopisa 16,23Pjevajte tako Gospodu, sve zemlje! Iz dan u dan navješćujete spasenje njegovo!
1. Ljetopisa 16,24Navješćujte narodima slavu njegovu, svakome puku čudesa njegova!
1. Ljetopisa 16,25Jer je velik Gospod i veoma dostojan hvale, strahovit iznad svih bogova.
1. Ljetopisa 16,26Jer su svi bogovi u naroda idoli, a Gospod je stvorio nebesa,
1. Ljetopisa 16,27Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u svetištu njegovu.
1. Ljetopisa 16,28I dajte Gospodu, plemena naroda, dajte Gospodu slavu i čast!
1. Ljetopisa 16,29Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu! Prinosite dare, dolazite pred lice njegovo! Poklonite se Gospodu u svetome nakitu!
1. Ljetopisa 16,30Neka strepi pred njim sav svijet! Čvrsto stoji nadzemaljski svijet - ne pomjesti se nikad!
1. Ljetopisa 16,31Nebo se veseli, zemlja se raduje. Navijestite narodima: Gospod je kralj!
1. Ljetopisa 16,32More buči i što je u njemu, skače polje i što je na njemu.
1. Ljetopisa 16,33I tada se obraduje drveće šumsko pred Gospodom, kad on dolazi da sudi zemlju.
1. Ljetopisa 16,34Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milost njegova traje dovijeka.
1. Ljetopisa 16,35Ovako govorite: Pomozi nam, Bože spasenja našega! Skupi nas, spasi nas od naroda! Da mognemo slaviti sveto ime tvoje, da se smijemo hvaliti slavom tvojom.
1. Ljetopisa 16,36Neka je hvaljen Gospod, Bog Izraelov! Odvijeka dovijeka!" I sav narod reče: "Amen!"! "Hvala neka je Gospodu!
1. Ljetopisa 16,37Tada ostavi ondje pred kovčegom zavjeta Gospodnjega Asafa i suplemenike njegove, da služe pred kovčegom bez prestanka onako, kako to bude tražio svaki dan.
1. Ljetopisa 16,38Obed-Edoma i njegovih šezdeset i osam suplemenika i Obed-Edoma, sina Jedutunova, i Hosu postavi vratarima.
1. Ljetopisa 16,39Svećenika Sadoka i njegove suplemenike, svećenike, namjesti za stan Gospodnji na visini u Gibeonu
1. Ljetopisa 16,40Oni su imali Gospodu redovito jutrom i večerom prinositi žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice, točno onako, kako stoji napisano u zakonu Gospodnjem, što ga je dao Izraelu.
1. Ljetopisa 16,41S njima su bili Heman i Jedutun uz ostale, što su bili izabrani i poimence označeni, da prinose Gospodu hvalospjev: Vječno traje milost njegova.
1. Ljetopisa 16,42Oni, Heman i Jedutun, čuvali su trube i cimbale za glazbenike i glazbala za pjesme Božje. Sinovi Jedutunovi vršili su službu vratarsku.
1. Ljetopisa 16,43Potom se svi vratiše kući. A David ode da pozdravi obitelj svoju.
1. Ljetopisa 16,1 Tada unesoše Kovčeg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pričesnice pred Bogom.
1. Ljetopisa 16,2Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom.
1. Ljetopisa 16,3Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kolač od suhoga grožđa.
1. Ljetopisa 16,4Onda je postavio pred Jahvinim Kovčegom službenike među levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to:
1. Ljetopisa 16,5poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale.
1. Ljetopisa 16,6Svećenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovčegom saveza Jahvina.
1. Ljetopisa 16,7Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braći da slave Jahvu ovom pohvalnicom:
1. Ljetopisa 16,8"Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navješćujte među narodima djela njegova!
1. Ljetopisa 16,9Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova čudesa!
1. Ljetopisa 16,10Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!
1. Ljetopisa 16,11Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!
1. Ljetopisa 16,12Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih.
1. Ljetopisa 16,13Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.
1. Ljetopisa 16,14On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!
1. Ljetopisa 16,15Sjećajte se uvijek njegova Saveza, Riječi koju objavi tisući naraštaja;
1. Ljetopisa 16,16Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku.
1. Ljetopisa 16,17Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez.
1. Ljetopisa 16,18Govoreći `Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu,
1. Ljetopisa 16,19kad vas još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjeste pridošlice u njoj.`
1. Ljetopisa 16,20Išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.
1. Ljetopisa 16,21Ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:
1. Ljetopisa 16,22`Ne dirajte u moje pomazanike, ne činite zla mojim prorocima!`
1. Ljetopisa 16,23Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo!
1. Ljetopisa 16,24Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
1. Ljetopisa 16,25Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova.
1. Ljetopisa 16,26Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.
1. Ljetopisa 16,27Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu.
1. Ljetopisa 16,28Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!
1. Ljetopisa 16,29Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!
1. Ljetopisa 16,30Strepi pred njim, zemljo sva! Učvrstio je svemir da se ne poljulja.
1. Ljetopisa 16,31Neka se vesele nebesa i neka klikće zemlja; neka se govori među poganima: `Jahve kraljuje!`
1. Ljetopisa 16,32Neka huči more i što je u njemu; nek` se raduje polje i što je na njemu!
1. Ljetopisa 16,33Neka klikće šumsko drveće pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji.
1. Ljetopisa 16,34Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.
1. Ljetopisa 16,35I recite: `Spasi nas, o Bože, Spasitelju naš, i saberi nas i izbavi nas od bezbožnih naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se ponosimo tvojom slavom.
1. Ljetopisa 16,36Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!` Sav narod neka kaže: `Amen! Aleluja!`
1. Ljetopisa 16,37I ondje pred Kovčegom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu braću da služe pred Kovčegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan;
1. Ljetopisa 16,38i Obed-Edoma s njegovom braćom, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari;
1. Ljetopisa 16,39a svećenika Sadoka s njegovom braćom svećenicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu
1. Ljetopisa 16,40da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i večerom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu;
1. Ljetopisa 16,41s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vječna njegova ljubav";
1. Ljetopisa 16,42i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na čast; a Jedutunove sinove da budu vratari.
1. Ljetopisa 16,43Tada se razišao sav narod, svatko svojoj kući; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.
1. Kronika 16,1Oni unesoše kovčeg Božji i odložiše ga u sred šatora koji David bijaše razapeo za njega, potom oni ponudiše holokauste i žrtve mira, pred Bogom.
1. Kronika 16,2Kad David bi završio nuditi holokauste i žrtve mira, on blagoslovi narod u ime GOSPODOVO.
1. Kronika 16,3Potom on razdijeli svakom Izraelitu čovjeku ili ženi svakom po jedan komad kruha, jedan kolač od datulja i jedan kolač od grožđa . :
1. Kronika 16,4David postavi pred *kovčeg GOSPODOV stanovit broj *levita koji obavljaše službu, da bi se podsjetili, slavili i hvalili GOSPODA, Boga Izraelovog:
1. Kronika 16,5Asaf, poglavar i njegov drugi, Zekarija; potom Aziel, Šemiramot, Jehiel, Matitija, Eliab, Benajahu, i ObedEdom; Jehiel imaše lutnje i lire; a Asaf činiše da odjekuju cimbala.
1. Kronika 16,6Svećenici Benajahu i Jahaziel trubiše stalno trubama ispred kovčega saveza Božjeg.
1. Kronika 16,7To bi u taj dan da David zaduži, po prvi put, Asafa i njegovu braću slaviti GOSPODA.
1. Kronika 16,8SLAVITE gospoda, objavljujte njegovo *ime, obznanjujte njegove podvige među narodima.
1. Kronika 16,9Pjevajte za njega, svirajte za njega; prepričavajte sva čuda.
1. Kronika 16,10Budite ponosni njegovim svetim imenom i radosni, vi koji tražite GOSPODA!
1. Kronika 16,11TRAŽITE gospoda i njegovu snagu, tražite uvijek njegovo lice.
1. Kronika 16,12Sjetite se čuda što ih je on učinio, njegovih čuda i presuda izišliuh na njegova usta,
1. Kronika 16,13vi, lozo Izraela sluge njego vog, vi, sinovi Jakovljevi izabranici njegovi!
1. Kronika 16,14On je GOSPOD naš Bog koji upravlja svom zemljom.
1. Kronika 16,15Sjećajte se za uvijek njegovo *saveza, zapovijedi za tisuću pokoljenja;
1. Kronika 16,16onog koji je sklopio s Ab- rahamom, potvrđenog prisegom Izaku,
1. Kronika 16,17koji je podigao u naredbu za Jakova, vječni savez za Izrael,
1. Kronika 16,18kad je rekao: ” Ja ti dajem zemlju Kanaanovu; to je dio koji vi baštinite!“
1. Kronika 16,19Tada vas se moglo prebro jati, vi bijaste jedna pregršt useljenika.
1. Kronika 16,20Oni iđaše i dolaziše iz na roda u narod, iz jednog kraljevstva prema drugom nekom narodu.
1. Kronika 16,21Ali on ne dopusti nikome njih tlačiti, on pokažnjava kraljeve zbog njih:
1. Kronika 16,22” Ne dirajte mojih *pos lanika :; ne nasite zlo mojim *prorocima!“
1. Kronika 16,23Pjevajte GOSPODU, cijela zem ljo, proglašavajte njegov spas iz dana u dan;
1. Kronika 16,24oglašavajte slavu među narodima, njegova čuda među pučanstvima.
1. Kronika 16,25Jer GOSPOD je velik i obasut hvalospjevima, on je strašan i nadmoćan sim bogovima:
1. Kronika 16,26sva božanstva pučanstava su ispraznosti{ !
1. Kronika 16,27Sjaj bljesak su pre licem njegovi; sila i veličanstvo{ u njegovom : mjestu.
1. Kronika 16,28Dajte GOSPODU, obitelji naroda! Dajte GOSPODU slavu i snagu;
1. Kronika 16,29dajte GOSPODU slavu imena njegovog. Donosite svoje milodare, uđite pred lice njegovo; poklonite se pred GOS PODOM, kad zablješti njegova *svetost{ .
1. Kronika 16,30Drhtite pred njim, zemljo cijela. Da, svijet ostaje postojan i nepokolebljiv.
1. Kronika 16,31Nek se nebesa raduju, nek zemlja kliče; govorite među narodima: GOSPOD je kralj!“
1. Kronika 16,32Nek grmi more i njegova bogatstva; nek polje sve u cijelosti bude u svetkovini,
1. Kronika 16,33nek drveta šuma kriče tad od radosti pred GOSPODOM, jer on dolazi za upravljati zemljom.
1. Kronika 16,34Slavite GOSPODA, jer on je dobar, jer njegova je vjernost za uvijek.
1. Kronika 16,35I recite: ” Spasi nas, Bože našeg spasenja, sakupi nas i oslobodi nas iz sredine naroda za slaviti tvoje sveto ime, proslavljajući se da tebe hvalimo.
1. Kronika 16,36Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, oduvijek i zauvijek!“ A sav narod govori: *”Amen!“ I : ” Hvalite GOSPODA!“
1. Kronika 16,37David ostavi ondje, pred kovčegom saveza GOSPODOVOG, Asafa i njegovu braću, koji moraše osiguravati stalnu službu pred kovčegom prema redu predviđenom za svaki dan;
1. Kronika 16,38i, kao nosači, Obed-Edom sin Jeditunov i Hoza.
1. Kronika 16,39David pusti svećenika Sadoka i svećenike, njegovu braću, pred boravište GOSPODOVO na *visokom mjestu Gabaona,
1. Kronika 16,40za nuditi neprekidno holokauste GOSPODU, na *oltaru holokausta, jutrom i s večeri, a za činiti sve što je pisano u Zakonu što ga je GOSPOD propisao Izraelu.
1. Kronika 16,41S njima, bijahu Heman i Jedutun, i ostatak onih koji bijahu bili izabrani i označeni svojim imenima za slaviti GOSPODA: ” Jer njegova je vjernost za uvijek.“
1. Kronika 16,42I s njima Heman i Jedutun, oni imaše trube, zvučna cimbalaza pratiti pjesme Bogu. Sinovi Jedutunovi bijahu starješine vrata.
1. Kronika 16,43Sav narod ode svatko k sebi, a David se vrati za blagosloviti kuću svoju .
1. Dnevnika 16,1I kad donesoše kovčeg Božji, namjestiše ga usred šatora, koji mu razape David; i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Bogom.
1. Dnevnika 16,2Potom prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne, blagoslovi narod u ime Gospodnje.
1. Dnevnika 16,3I razdade svijem Izrailjcima, i ljudima i ženama, svakom po jedan hljeb i komad mesa i vrč vina.
1. Dnevnika 16,4Potom postavi pred kovčegom Gospodnjim sluge između Levita da pominju i slave i hvale Gospoda Boga Izrailjeva:
1. Dnevnika 16,5Asafa poglavara, a drugoga za njim Zahariju, i Jeila i Semiramota i Jehila i Matatiju i Elijava i Venaju i Ovid-Edoma; i Jeilo udaraše u psaltire i gusle, a Asaf u kimvale,
1. Dnevnika 16,6A Venaja i Jazilo sveštenici bijahu jednako s trubama pred kovčegom zavjeta Gospodnjega.
1. Dnevnika 16,7U taj dan naredi David prvi put da hvale Gospoda Asaf i braća njegova:
1. Dnevnika 16,8Hvalite Gospoda; glasite ime njegovo; javljajte po narodima djela njegova.
1. Dnevnika 16,9Pjevajte mu, slavite ga, kazujte sva čudesa njegova.
1. Dnevnika 16,10Hvalite se svetijem imenom njegovijem; neka se veseli srce onijeh koji traže Gospoda.
1. Dnevnika 16,11Tražite Gospoda i silu njegovu; tražite lice njegovo bez prestanka.
1. Dnevnika 16,12Pamtite čudesa njegova, koja je učinio, znake njegove i sudove usta njegovijeh.
1. Dnevnika 16,13Sjeme Izrailjevo sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izbrani njegovi.
1. Dnevnika 16,14On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi.
1. Dnevnika 16,15Pamtite uvijek zavjet njegov, riječ koju je dao na tisuću koljena.
1. Dnevnika 16,16Što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku,
1. Dnevnika 16,17To je postavio Jakovu za zakon i Izrailju za zavjet vječni,
1. Dnevnika 16,18Govoreći: tebi ću dati zemlju Hanansku u našljedni dio.
1. Dnevnika 16,19Tada vas bijaše malo na broj, bijaše vas malo, i bijaste došljaci.
1. Dnevnika 16,20Iđahu od naroda do naroda, i iz jednoga carstva k drugomu plemenu.
1. Dnevnika 16,21Ne dade nikomu da im naudi, i karaše za njih careve:
1. Dnevnika 16,22Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla.
1. Dnevnika 16,23Pjevaj Gospodu, sva zemljo! javljajte od dana na dan spasenje njegovo.
1. Dnevnika 16,24Kazujte po narodima slavu njegovu, po svijem plemenima čudesa njegova.
1. Dnevnika 16,25Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti veoma; strašniji je od svijeh bogova.
1. Dnevnika 16,26Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
1. Dnevnika 16,27Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u stanu njegovu.
1. Dnevnika 16,28Dajte Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
1. Dnevnika 16,29Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite preda nj, poklonite se Gospodu i svetoj krasoti.
1. Dnevnika 16,30Strepi pred njim, sva zemljo; zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti.
1. Dnevnika 16,31Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje; i neka govore po narodima: Gospod caruje.
1. Dnevnika 16,32Neka pljeska more i što je u njemu; neka skače polje i sve što je na njemu.
1. Dnevnika 16,33Tada neka se raduju drveta šumska pred Gospodom, jer ide da sudi zemlji.
1. Dnevnika 16,34Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
1. Dnevnika 16,35I recite: spasi nas, Bože spasenja našega, i skupi nas i izbavi nas od naroda da slavimo sveto ime tvoje, da se hvalimo tvojom slavom.
1. Dnevnika 16,36Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od vijeka i do vijeka. Tada sav narod reče: amin; i hvališe Gospoda.
1. Dnevnika 16,37I ostavi ondje pred kovčegom zavjeta Gospodnjega Asafa i braću njegovu da služe pred kovčegom bez prestanka kao što treba od dana na dan,
1. Dnevnika 16,38I Ovid-Edoma i braću njegovu, šezdeset i osam, Ovid-Edoma sina Jedutunova i Osu, da budu vratari;
1. Dnevnika 16,39A Sadoka sveštenika i braću njegovu sveštenike pred šatorom Gospodnjim na visini u Gavaonu,
1. Dnevnika 16,40Da prinose žrtve paljenice Gospodu na oltaru za žrtve paljenice bez prestanka jutrom i večerom, i da čine sve što je napisano u zakonu Gospodnjem što je zapovjedio Izrailju,
1. Dnevnika 16,41I s njima Emana i Jedutuna i druge izabrane, koji biše poimenice imenovani da hvale Gospoda, jer je dovijeka milost njegova,
1. Dnevnika 16,42S njima Emana i Jedutuna, da trube u trube i udaraju u kimvale i u druge sprave muzičke Bogu; a sinove Jedutunove da budu vratari.
1. Dnevnika 16,43Potom se razide sav narod, svak svojoj kući, a David se vrati da blagoslovi dom svoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje