Tražilica


1. Ljetopisa 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 17,1Kad se je David bio uselio u svoju palaču, reče David proroku Natanu: "Evo, ja stojim u palači od cedra, a kovčeg zavjeta Gospodnjega stoji pod pokrovom šatorskim."
1. Ljetopisa 17,2Natan odgovori Davidu: "Izvedi sve, što ti je u srcu, jer je Gospod s tobom."
1. Ljetopisa 17,3Ali još u istoj noći dođe riječ Gospodnja Natanu:
1. Ljetopisa 17,4"Idi, reci slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod: Nećeš mi ti graditi palaču da u njoj stanujem.
1. Ljetopisa 17,5A ja nijesam nikada stanovao u palači odonda, kad izvedoh sinove Izraelove, do današnjega dana. Dapače sam putovao od jednoga šatora i stana do drugoga.
1. Ljetopisa 17,6Jesam li, dok sam sa svim Izraelom okolo hodio, kojemu od sudaca Izraelovih, kojima zapovjedih, da pasu narod moj Izraela, ikada jednu riječ rekao: Zašto mi ne sagradiste palaču od cedra?
1. Ljetopisa 17,7Zato reci sada slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod nad vojskama: Ja te uzeh s paše iza stada, da budeš knez mojemu narodu Izraelu.
1. Ljetopisa 17,8Bio sam s tobom kod svega, što si preduzimao, i uništio sam ispred tebe sve tvoje neprijatelje. Ja ću ti steći ime, kako ga imaju, samo najveći na zemlji.
1. Ljetopisa 17,9Ja ću odrediti mjesto svojemu narodu Izraelu i tamo ga posaditi, da mirno stanuje na svom mjestu i da se više ne uznemiruje. Silnici neće ga više mučiti kao prije,
1. Ljetopisa 17,10Od onoga vremena, kad postavih suce nad svojim narodom Izraelom. Ponizit ću sve tvoje neprijatelje, i javljam ti, da će ti Gospod sagraditi kuću
1. Ljetopisa 17,11Kad se jedanput navrše dani tvoji i ti počineš kod otaca svojih, odredit ću potomstvo tvoje, jednoga od tvojih sinova, nasljednikom tvojim i njemu ću utvrditi kraljevstvo njegovo.
1. Ljetopisa 17,12On će mi tada sagraditi kuću, i ja ću učvrstiti njegovo prijestolje za sva vremena.
1. Ljetopisa 17,13Ja ću mu biti otac, on neka mi bude sin! Nikada mu neću uskratiti naklonost svoju, kao što sam je uskratio prethodniku njegovu.
1. Ljetopisa 17,14Zauvijek postavit ću ga nad kućom svojom i kraljevstvom svojim, i prijestolje će njegovo tvrdo stajati dovijeka."
1. Ljetopisa 17,15Kad je Natan po svim ovim riječima i po svoj ovoj objavi bio govorio s Davidom,
1. Ljetopisa 17,16Ode kralj David, pade pred Gospodom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode, Bože moj? Što je moja kuća, da si me doveo dovle?
1. Ljetopisa 17,17I nije ti to još bilo dosta, Bože! Ti si dapače kući sluge svojega dao obećanja za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim čovjekom, Gospode, Bože moj!
1. Ljetopisa 17,18Što će još David da ti kaže o slavi, kojom si obasuo slugu svojega? Ta ti znaš slugu svojega.
1. Ljetopisa 17,19Gospode, radi sluge svojega i po srcu svojemu učinio si sve ovo veliko i objavio si sve ovo sjajno.
1. Ljetopisa 17,20Gospode, tebi nitko nije jednak! Osim tebe nema Boga po svemu, što smo čuli svojim ušima.
1. Ljetopisa 17,21Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izraelov, radi kojega je Bog došao, da ga iskupi sebi za narod, da pribavi tebi ime velikim i čudesnim djelima i da ispred naroda tvojega, što si ga izbavio iz Egipta, protjera druge narode?
1. Ljetopisa 17,22Ti si sebi odredio svoj narod Izraela za sva vremena kao narod, i ti si, Gospode, postao Bog njihov!
1. Ljetopisa 17,23Pa daj, Gospode, da se obećanje, što si ga dao slugi svojemu i kući njegovoj, ispuni za sva vremena, i učini, što si obrekao!
1. Ljetopisa 17,24Kad se ono ispuni, tvoje će ime biti veliko dovijeka, i govorit će se: Gospod nad vojskama jest Bog Izraelov, jest Bog u Izraelu, i kuća sluge tvojega Davida stajat će pred tobom.
1. Ljetopisa 17,25Jer ti si, Bože moj, objavio slugi svojemu, da ćeš mu sagraditi kuću. Zato se sluga tvoj usudi, da ti upravi ovu molitvu.
1. Ljetopisa 17,26Tako, Gospode, ti si Bog. Pošto si slugi svojemu učinio ovo sjajno obećanje,
1. Ljetopisa 17,27Budi sada voljan i blagoslovi kuću sluge svojega, da postoji pred tobom dovijeka, jer što ti blagosloviš, Gospode, blagoslovljeno je dovijeka!"
1. Ljetopisa 17,1 Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg saveza Jahvina pod zavjesama!
1. Ljetopisa 17,2Natan odgovori Davidu: "Što ti je god na srcu, čini, jer je Bog s tobom.
1. Ljetopisa 17,3Ali još iste noći dođe Natanu ova Božja riječ:
1. Ljetopisa 17,4"Idi i reci mome sluzi Davidu: `Ovako govori Jahve: Ti mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj.
1. Ljetopisa 17,5Nisam nikad prebivao u kući otkako sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjega dana, nego sam išao od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta.
1. Ljetopisa 17,6Dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li ijednu riječ rekao nekom od Izraelovih sudaca, kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu, i kazao: Zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine?`
1. Ljetopisa 17,7Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: `Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom.
1. Ljetopisa 17,8Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji.
1. Ljetopisa 17,9Odredit ću prebivalište svome izraelskom narodu i posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo niti da ga zlikovci muče kao prije,
1. Ljetopisa 17,10onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Pokorit ću sve tvoje neprijatelje i učinit ću te velikim. Jahve će ti podići dom.
1. Ljetopisa 17,11Jer kad se ispune tvoji životni dani i dođe vrijeme da počineš kod otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će biti između tvojih sinova, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
1. Ljetopisa 17,12On će mi sagraditi dom, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.
1. Ljetopisa 17,13Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin: svoje naklonosti neću odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od tvoga prethodnika.
1. Ljetopisa 17,14Utvrdit ću ga u svojem domu i u svom kraljevstvu zauvijek, i prijestolje će mu čvrsto stajati zasvagda.`
1. Ljetopisa 17,15Natan prenese Davidu sve te riječi i cijelo viđenje.
1. Ljetopisa 17,16Tada kralj David dođe i stade pred Jahvu i reče: "Tko sam ja, o Bože Jahve, i što je moj dom te si me doveo dovde?
1. Ljetopisa 17,17Pa i to je bilo premalo u tvojim očima, o Bože, nego si dao obećanja domu svoga sluge i za daleku budućnost i pogledao si na me kako se gleda na ugledna čovjeka, o Bože Jahve!
1. Ljetopisa 17,18Pa što da ti još David govori o slavi tvoga sluge; ta ti poznaješ svoga slugu!
1. Ljetopisa 17,19Jahve, radi svoga sluge i po svome srcu učinio si sve ovo veliko djelo, obznanivši ove veličajnosti.
1. Ljetopisa 17,20Jahve, nema takvoga kakav si ti, niti ima Boga osim tebe, po svemu što smo ušima svojim čuli.
1. Ljetopisa 17,21Postoji li ijedan narod na zemlji kao tvoj izraelski narod, radi kojega je Bog išao da ga izbavi sebi za narod, da tako stečeš sebi ime velikim i strašnim čudesima, izgoneći krivobožačka plemena pred svojim narodom koji si otkupio iz Egipta?
1. Ljetopisa 17,22Tako si učinio svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom.
1. Ljetopisa 17,23Zato sada, Jahve, neka bude čvrsta dovijeka riječ koju si dao svome sluzi i njegovu domu i učini kako si obrekao.
1. Ljetopisa 17,24Neka bude čvrsta, da se veliča tvoje ime zauvijek i da se govori: Jahve nad vojskama, Izraelov Bog, jest Bog nad Izraelom, a dom tvoga sluge Davida neka stoji čvrsto pred tobom.
1. Ljetopisa 17,25Jer si ti, moj Bože, javio uhu svoga sluge da ćeš mu podići dom, zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da se pomoli pred tobom.
1. Ljetopisa 17,26Uistinu, Jahve, ti si Bog i ti si ovo lijepo obećanje dao svome sluzi.
1. Ljetopisa 17,27Zato se sada udostoj blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom, jer kad ti, Jahve, blagosloviš, bit će blagoslovljen zasvagda.
1. Kronika 17,1Dok David bijaše u svojoj kući, on reče *proroku Natanu: ”Evo ja stanujem u jednoj kući od cedrovine, a *kovčeg saveza Božjeg je pod platnima šatora .
1. Kronika 17,2Natan odgovori Davidu: ” Sve što ti imaš namjeru činiti, učini, jer GOSPOD je s tobom.“
1. Kronika 17,3No, te noći, riječ Božja bi upućena Natanu, ovim riječima:
1. Kronika 17,4” Idi reći mom sluzi Davidu: Ovako govori GOSPOD: Nisi ti taj koji će mi sagraditi Kuću da ja tu stanujem.
1. Kronika 17,5Jer ja nisam stanovao u nekoj kući od dana kad sam uspeo Izrael pa sve do ovog dana: ja sam bivao od šatora do šatora i od boravišta do boravišta.
1. Kronika 17,6U svakom mjestu gdje sam se našao među svim Izralom, jesam li ja uputio bar samo jednu riječ nekom od sudaca Izraelovih, kome sam zapovjedio da napasa moj narod, za reći: Zašto mi niste izgradili jednu kuću od cedrovine?
1. Kronika 17,7Sada dakle, ti ćeš ovako govoriti mojem sluzi Davidu: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ja sam taj koji te uzeo s ispaše, iza stada, da postaneš glava nad Izraelom, narodom mojim.
1. Kronika 17,8Ja sam bio s tobom posvuda gdje si ti išao: ja sam uništio sve tvoje neprijatelje pred tvojim licem i ja ću učiniti tvoje ime kao što su velikani zemlje.
1. Kronika 17,9Ja ću odrediti jedno mjesto Izraelu mojem puku, ja ću ga posaditi i on će ostati na svom mjestu; on neće više drhtati i zločinci neće vise započinjati proždirati ga kao nekada.
1. Kronika 17,10I od dana kad sam postavio sudce nad Izraelom mojim pukom. Ja sam pokorio sve neprijatelje tvoje, i najavio ti da će ti GOSPOD sagraditi jednu kuću .
1. Kronika 17,11Kad se napune tvoji dani za otići s ocima svojim, ja ću podići tvoje potomstvo poslije tebe, to će biti jedan od tvojih sino i ja ću učvrstiti kraljevstvo njegovo .
1. Kronika 17,12On je taj koji će meni sagraditi jednu Kuću, a ja ću za uvijek postaviti njegovo prijestolje.
1. Kronika 17,13Ja ću biti za njega jedan otac i on će biti za mene jedan sin; ja neću povući od njega vjernost svoju kao što sam je povukao od onoga koji bijaše prije tebe .
1. Kronika 17,14Ja ću učiniti da istrajava zauvijek u mojoj Kući i u mom kraljevstvu, a njegovo prijestolje bit će zauvijek učvršćeno.“
1. Kronika 17,15Ovo je poslije svih tih riječi i poslije sveg tog viđenja što Natan reče Davidu.
1. Kronika 17,16Kralj David dođe sjesti u nazočnost GOSPODOVU, i izjavi: ”Tko sam ja, GOSPODE Bože, i što je kuća moja, da si me ti doveo dovde?
1. Kronika 17,17A to još bijaše premalo u tvojim očima, moj Bože, i ti si govorio također za kuću sluge svoga, za dugo vremena unaprijed. Ti si me gledao kao jednog čovjeka visokog položaja, GOSPODE Bože.
1. Kronika 17,18Što bi još mogao David reći više, glede slave sluge tvoga? Ti, ti dobro poznaješ slugu svog.
1. Kronika 17,19GOSPODE, to je zbog tvog sluge i prema tvom srcu što si ti izvršio ovo veliko djelo da dadeš upoznati sve svoje veličine.
1. Kronika 17,20GOSPODE, nema nikog ravnog tebi, i prema svemu onom što smo mi vlastitim ušima čuli, nema drugog Boga, osim tebe.
1. Kronika 17,21Ima li na zemlje i samo jedan narod jednak Izraelu tvom puku, tom narodu kojeg je Bog išao otkupiti da bi ga učinio svojim narodom, za dati tebi jedno *ime veliko strašno, protjerujući neznabošce pred tvojim narodom kojeg si ti iskupio iz Egipta?
1. Kronika 17,22Ti si sebi dao Izrael puk svoj za zauvijek ga učiniti narodom svojim, i GOSPODE, ti si postao njihov Bog.
1. Kronika 17,23A sada, GOSPODE, nek riječ koju si ti izgovorio o tvom sluzi i njegovoj kući bude istinita zauvijek. Postupi kao što si rekao!
1. Kronika 17,24Nek on bude istinita, tvoje ime bude slavljeno zauvijek, i nek se kaže: ” GOSPOD, svemogući, Bog je Izraelov, on je Bog za Izrael; i nek kuća tvog sluge Davida ostane trajno u tvojoj nazočnosti!
1. Kronika 17,25Naime, ti si taj, moj Bože koji je upozorio svog slugu govoreći za reći da ćeš mu ti podići jednu kuću. Evo zašto je tvoj sluga našao smjelosti uputiti ti ovu molitvu.
1. Kronika 17,26A sada GOSPODE, ti si Bog, i ti si govorio o toj sreći sluzi svojem.
1. Kronika 17,27Uzhtjedni sada blagosloviti kuću sluge svojeg, da bi zauvijek bila u nazočnosti tvojoj, jer ti, GOSPODE, ti blagoslovljaš i ti si blagoslovljen :zauvijek.
1. Dnevnika 17,1A kad David sjeđaše kod kuće svoje, reče David Natanu proroku: gle, ja stojim u kući kedrova drveta, a kovčeg zavjeta Gospodnjega pod zavjesima.
1. Dnevnika 17,2A Natan reče Davidu: što ti je god u srcu, čini, jer je Bog s tobom.
1. Dnevnika 17,3Ali onu noć dođe riječ Božija Natanu govoreći:
1. Dnevnika 17,4Idi i reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod: ti mi nećeš sazidati kuće da u njoj nastavam.
1. Dnevnika 17,5Kad nijesam nastavao u kući otkad izvedoh Izrailja do danas, nego sam išao od šatora do šatora i od naslona do naslona,
1. Dnevnika 17,6Kuda sam god hodio sa svijem Izrailjem, jesam li jednu riječ rekao kome između sudija Izrailjevijeh kojima zapovijedah da pasu narod moj, i kazao: zašto mi ne načinite kuću od kedra?
1. Dnevnika 17,7Ovako dakle reci sluzi mojemu Davidu: ovako veli Gospod nad vojskama: ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu Izrailju.
1. Dnevnika 17,8I bjeh s tobom kuda si god išao, i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime kao što je ime velikih ljudi na zemlji.
1. Dnevnika 17,9I odrediću mjesto narodu svojemu Izrailju, i posadiću ga, te će nastavati u svom mjestu, i neće se više pretresati; niti će im više dosađivati nepravednici kao prije,
1. Dnevnika 17,10I od onoga dana kada sam postavio sudije nad narodom svojim Izrailjem; i pokorih sve neprijatelje tvoje; nego ti javljam da će ti Gospod sazidati kuću.
1. Dnevnika 17,11I kad se navrše dani tvoji da otideš k ocima svojim, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će biti između sinova tvojih, i utvrdiću carstvo njegovo.
1. Dnevnika 17,12Oni će mi sazidati dom, i utvrdiću prijesto njegov dovijeka.
1. Dnevnika 17,13Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin; a milosti svoje neću ukloniti od njega kao što sam uklonio od onoga koji bješe prije tebe.
1. Dnevnika 17,14Nego ću ga utvrditi u domu svom i u carstvu svom dovijeka, i prijesto će njegov stajati dovijeka.
1. Dnevnika 17,15Po svijem ovijem riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu.
1. Dnevnika 17,16Tada dođe car David i stade pred Gospodom, i reče: ko sam ja, Gospode Bože, i šta je dom moj, te si me doveo dovde?
1. Dnevnika 17,17I to ti se čini malo, Bože, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena, i postarao si se za tu slavu zakonom čovječijim, Gospode Bože.
1. Dnevnika 17,18Šta će još David da ti govori o časti sluge tvojega, kad ti znaš slugu svojega?
1. Dnevnika 17,19Gospode, sluge svojega radi i po srcu svojemu činiš svu ovu veliku stvar, obznanjujući sve ove velike stvari.
1. Dnevnika 17,20Gospode, nema takvoga kakav si ti, i nema Boga osim tebe, po svemu što čusmo svojim ušima.
1. Dnevnika 17,21Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrailj? radi kojega je Bog išao da ga iskupi da mu bude narod, i da steče sebi ime velikim i strašnim djelima izgoneći narode ispred naroda svojega, koji si iskupio iz Misira
1. Dnevnika 17,22Jer si učinio narod svoj Izrailja svojim narodom dovijeka; a ti si im, Gospode, Bog.
1. Dnevnika 17,23I tako, Gospode, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu neka bude tvrda dovijeka, i učini kako si rekao.
1. Dnevnika 17,24Neka bude tvrda, da se veliča ime tvoje dovijeka i da se govori: Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev jest Bog nad Izrailjem, i dom Davida sluge tvojega neka stoji tvrdo pred tobom.
1. Dnevnika 17,25Jer si ti, Bože moj, javio sluzi svojemu da ćeš mu sazidati dom, zato se sluga tvoj usudi da ti se pomoli.
1. Dnevnika 17,26Tako Gospode, ti si Bog, i obrekao si sluzi svojemu to dobro.
1. Dnevnika 17,27Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom; jer kad ti, Gospode, blagosloviš, biće blagosloven dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje