Tražilica


1. Ljetopisa 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 28,1David skupi u Jerusalemu sve odlične Izraelce, naime plemenske knezove, poglavare redova, što su stajali u službi kraljevoj, tisućnike i stotnike, upravitelje svega imanja i stada kralja i sinova njegovih i dvorane, junake i sve ljude ratnike valjane.
1. Ljetopisa 28,2Tada se diže kralj sa svojega sjedala i reče: "Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja sam bio sam naumio da sagradim dom za kovčeg zavjeta Gospodnjega i za podnožje nogama Boga našega. Ja sam učinio i priprave za gradnju.
1. Ljetopisa 28,3Ali mi Bog reče: "Nećeš ti graditi kuće imenu mojemu; jer si ratnik i krv si prolijevao.
1. Ljetopisa 28,4Mene je Gospod, Bog Izraelov, bio izabrao iz sve kuće oca mojega, da budem kralj nad Izraelom dovijeka, jer Judu izabra za kneza i u plemenu Judinu kuću oca mojega, i nađe za dobro, da između sinova oca mojega učini mene kraljem nad svim Izraelom.
1. Ljetopisa 28,5A između svih sinova mojih - jer Gospod mi dade mnogo sinova - izabra mojega sina Salomona, da zasjedne prijestolje kraljevstva Gospodnjega nad Izraelom.
1. Ljetopisa 28,6On mi reče: Tvoj sin Salomon sagradit će kuću moju i trijemove moje, jer njega izabrah sebi za sina njemu ću biti otac.
1. Ljetopisa 28,7Zauvijek podignut ću kraljevstvo njegovo, ako ovako, kako je to danas, bude stajao na tom, da izvršuje moje zapovijedi i zakone.
1. Ljetopisa 28,8I sada opominjem vas pred očima svega Izraela, pred zajednicom Gospodnjom, i pred ušima Boga našega: "Držite brižno sve zapovijedi Gospoda, Boga svojega, da ostanete u posjedu ove lijepe zemlje i da je ostavite u baštinu potomcima svojim za sva vremena!
1. Ljetopisa 28,9A ti, sine moj Salomone, drži s Bogom oca svojega i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju! Ako ga budeš tražio, on će dati da ga nađeš. Ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek.
1. Ljetopisa 28,10Pa vidi sada, da te je Gospod izabrao, da mu sagradiš kuću za svetinju pođi na posao odvažno!"
1. Ljetopisa 28,11Potom predade David svojemu sinu Salomonu sliku od trijema i njegovih prostorija, od riznica, gornjih soba i nutarnjih prostorija, i od prostora za pomirilište,
1. Ljetopisa 28,12Tako isto sliku svega, što je bio smislio: "liku od trijemova u hramu Gospodnjem i od ćelija unaokolo, sliku od riznica kuće Božje i od riznica za svete darove,
1. Ljetopisa 28,13Nadalje sliku za redove svećeničke i levitske i za poslužne poslove u hramu Gospodnjem i za sve posuđe za službu u hramu Gospodnjem.
1. Ljetopisa 28,14Zlata mu predade toliko, koliko je trebalo za svaki pojedini sud u službi Božjoj, tako isto srebra za sve srebrno posuđe,
1. Ljetopisa 28,15Nadalje koliko mu je trebalo novaca za svijećnjake zlatne i za njihove žiške zlatne, po određenoj težini njihovoj; isto tako koliko mu je trebalo srebra za razne srebrne svijećnjake i žiške prema njihovoj težini i potrebi;
1. Ljetopisa 28,16Nadalje koliko mu je trebalo zlata za stolove kruhova postavljenih, za svaki pojedini što, i srebro za stolove srebrne,
1. Ljetopisa 28,17Čistoga zlata za viljuške, škropionice i kotliće, za razne vrčeve zlatne, po težini njihovoj, i za razne vrčeve srebrne, po težini njihovoj;
1. Ljetopisa 28,18Nadalje čistoga zlata za žrtvenik kadioni, po težini. I sliku od kola predade mu, naime od kola zlatnih kerubina, koji raširenim krilima prekrivaju kovčeg zavjeta Gospodnjega,
1. Ljetopisa 28,19"O svemu tome," reče David, "o svim radovima za izvedbu te građevne osnove poučio me je Gospod pismom iz ruke njegove."
1. Ljetopisa 28,20Tada reče David svojemu sinu Salomonu: "Pođi na posao odvažno i jako! Ne boj se i ne plaši se, jer Bog Gospod, Bog moj bit će s tobom. On te neće ostaviti, dok se ne dovrše svi radovi za službu u hramu Gospodnjem.
1. Ljetopisa 28,21Već su spremni redovi svećenički i levitski za svu službu u hramu Božjem. Imaš uza se za svaki posao ljudi, koji su voljni i vješti svakoj službi. I knezovi i sav narod stoje ti uvijek na službu."
1. Ljetopisa 28,1 David sakupi u Jeruzalem sve izraelske knezove, plemenske knezove i poglavare od redova koji su služili kralja, tisućnike, stotnike i nadstojnike nad svim imanjem i blagom kraljevim i blagom njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim hrabrim vojnicima.
1. Ljetopisa 28,2Ustavši na noge, kralj David reče: "Čujte me, moja braćo i moj narode! Ja sam bio namislio u svom srcu da sagradim dom gdje bi počivao Kovčeg saveza Jahvina i da bude podnožje nogama našega Boga te sam pripravio što treba za gradnju.
1. Ljetopisa 28,3Ali mi je Bog rekao: `Nećeš ti sagraditi Doma mome imenu jer si ratnik i prolijevao si krv.`
1. Ljetopisa 28,4Jahve, Izraelov Bog, izabrao je mene od sveg moga roda da budem kralj nad Izraelom zauvijek; jer je Judu izabrao za kneza, a iz Judina doma dom moga oca; između sinova moga oca bilo mu je drago da mene postavi kraljem nad svim Izraelom.
1. Ljetopisa 28,5Tako je između mojih sinova, jer mi je mnogo sinova dao Jahve, izabrao moga sina Salomona da sjedi na prijestolju Jahvina kraljevstva nad Izraelom.
1. Ljetopisa 28,6I rekao mi je: `Tvoj sin Salomon sagradit će meni Dom i moja predvorja; jer sam njega izabrao sebi za sina i ja ću mu biti otac.
1. Ljetopisa 28,7Utvrdit ću njegovo kraljevstvo zauvijek ako bude postojano vršio moje zapovijedi i moje zakone kao danas.`
1. Ljetopisa 28,8Sada, dakle, pred očima sveg Izraela, Jahvina zbora, i pred svojim Bogom, koji nas sluša, velim: držite i tražite sve zapovijedi Jahve, svoga Boga, da biste zadržali u posjedu ovu dobru zemlju i ostavili je u baštinu svojim sinovima nakon sebe dovijeka.
1. Ljetopisa 28,9A ti, sine moj Salomone, poznaj Boga, svoga oca, i služi mu čitavim srcem i spremnom dušom, jer Jahve ispituje sva srca i zna sve misli i namjere; ako ga budeš tražio, dat će ti se da ga nađeš; ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek.
1. Ljetopisa 28,10Uvidi sada da te Jahve izabrao da gradiš Dom za Svetište, budi junak i radi!
1. Ljetopisa 28,11Tada David predade sinu Salomonu uzorak trijema, njegovih kuća, riznica, gornjih soba, ćelija i doma Pomirilišta;
1. Ljetopisa 28,12uzorak svega što bijaše smislio u duhu za predvorja Jahvina Doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu Doma Božjega, za riznicu posvećenih stvari,
1. Ljetopisa 28,13za svećeničke i levitske redove, za svaki posao u službi oko Doma Jahvina:
1. Ljetopisa 28,14zlato u šipkama, zlato potrebno za sve zlatno posuđe ove ili one službe; srebro u šipkama potrebno za sve srebrno posuđe, za sve posuđe ove ili one službe;
1. Ljetopisa 28,15šipke za zlatne svijećnjake sa zlatnim svjetiljkama, prema težini svakoga svijećnjaka i njegovih svjetiljaka, i za srebrne svijećnjake prema težini svakoga svijećnjaka i njegovih svjetiljaka i prema namjeni svakog svijećnjaka;
1. Ljetopisa 28,16zlato u šipkama za stolove na kojima će stajati prineseni hljebovi, za svaki stol; srebro za srebrne stolove,
1. Ljetopisa 28,17za viljuške i kotliće, za čaše od čista zlata, za zlatne pehare, zlato u šipkama za svaki pehar; za srebrne pehare, srebro u šipkama za svaki pehar,
1. Ljetopisa 28,18za kadioni žrtvenik žeženoga zlata u šipkama; za uzorak od kola sa zlatnim kerubinima koji će raširenim krilima zaklanjati Jahvin Kovčeg.
1. Ljetopisa 28,19Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak.
1. Ljetopisa 28,20Tada David reče svome sinu Salomonu: "Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma.
1. Ljetopisa 28,21Evo svećeničkih i levitskih redova za svaku službu u Božjem Domu; imaš uza se za svaki posao svakovrsnih ljudi, spremnih i vještih svakoj službi, knezovi i sav narod pod tvojim su zapovjedništvom.
1. Kronika 28,1David sakupi u Jeruzalemu sve glavare Israelove, one plemenske i one divizijske koji služiše kralju, one tisuća i stotina i one svih dobara i stada koja pripadaše kralju i njegovim sinovima, s *eunusima, ratnicima i svim ljudima od vrijednosti.
1. Kronika 28,2Kralj David, uspravljajući se, reče njima: ” Slušajte me, braćo moja i narode moj. Ja sam imao na srcu sagraditi jenu Kuću : gdje bi počivao *kovčeg saveza GOSPODOVOG i podnožje našem Bogu, i ja učinih pripreme za izgraditi ju.
1. Kronika 28,3Ali Bog mi je rekao: ” Ti nećeš izgraditi kuću za moje *ime, jer ti si čovjek rata i ti si prolio krv.
1. Kronika 28,4GOSPOD, Bog Izraelov, me izabrao, u svoj mojoj obitelji, za biti kraljem nad Izraelom zauvijek, jer on je kao vođu izabrao Judu i, u kući Judinoj, kuću oca moga i, među sinovima mog oca, svidjelo mu se meni dati vladati nad svim Izraelom.
1. Kronika 28,5Između svih mojih sinova jer GOSPOD mi je dao brojne sinove on je izabrao mog sina Solomona za sjedjeti na prijestolju kraljevstva GOSPODOVOG nad Izraelom.
1. Kronika 28,6Potom on mi je rekao: ” Tvoje je sin Solomon koji će izgraditi moju Kuću i moje *trijemove, jer ja sam ga izabrao kao sina a ja, bit ću za njega otac.
1. Kronika 28,7Ja sam pripremio njegovo kraljevanje zauvijek ako, kao što je to danas, ostane postojan u primjeni mojih zapovijedi i mojih naredbi.
1. Kronika 28,8A sada, na očigled sveg Izraela, sabora GOSPODOVOG i u nazočnosti našeg Boga: pazite i istražujtesve zapovijedi GOSPODA svojeg Boga, da biste uzeli u posjed ovu dobru zemlju i učinili ju baštiniti vašim sinovim poslije vas, zauvijek.
1. Kronika 28,9A ti, sine moj Solomone, poznaji Boga svojeg oca, i služi ga poštenim srcem i gorljive duše, jer GOSPOD ispituje sva *srca i razlikuje sve vrste misli. Ako li ga ti tražiš, on će se pustiti naći od tebe, ali ako ga ti napustiš, on će te odbaciti zauvijek.
1. Kronika 28,10Gledaj sada: Gospod te izabrao za izgraditi jednu Kuću kao *svetište, budi odlučan i djeluj!“
1. Kronika 28,11David dade svom sinu Solomonu nacrt trijema, njegovih ostava, njegovih gornjih odaja, njegovih donjih dvorana i pomirbene odaje,
1. Kronika 28,12i nacrt svega što je imao namjeru učiniti za *trijem Kuće GOSPODOVE i za sve okolne odaje, za riznice Kuće Božje i riznice svetih predmeta;
1. Kronika 28,13za razrede svećenika i *levita i za sva pitanja službe Kuće GOSPODOVE;
1. Kronika 28,14za zlato, s težinom u zlatu svih predmeta svake službe, i za sve predmete od srebra s težinom predmeta svake službe;
1. Kronika 28,15za svijećnjake od zlata i njihove svjetiljke od zlata, s težinom svakog svijećnjaka i njegovih svjetiljki; za svijećnjake od srebra, s težinom svijećnjaka i njegovih svjetiljki, prema službi svakog svijećnjaka;
1. Kronika 28,16težinu u zlatu za svaki stol nuđenja i srebra za srebrene stolove,
1. Kronika 28,17kuke, plitice i pehare od čistog zlata, zlatne kupe s težinom svake kupe, i srebrene kupe s težinom svake kupe;
1. Kronika 28,18za *oltar mirisa, od čistog zlata s njegovom težinom, i za nacrt kola, *kerubina od zlata raširenih krila koja pokrivaju *kovčeg saveza GOSPODOVOG .
1. Kronika 28,19Sve se ovo nalazi u spisu iz ruke GOSPODOVE, koji mi je dao shvatiti sva djela nacrta.
1. Kronika 28,20Tad David reče svom sinu Solomonu: ” postupaj odlučno i smjelo! Budi bez straha i ne boj se, jer GOSPOD Bog, moj Bog, s tobom je. On te neće ostaviti i napustiti, sve do izvršenja sveg posla za službu Kuće GOSPODOVE.
1. Kronika 28,21Evo razreda svećenika i levita za svaku službu Kuće Božje; i s tobom, u svem ovom poslu, bit će ljudi dobre volje i punih znanja u svakom poslu; a svi poglavari i sav narod bit će pod tvojim zapovijedima.“
1. Dnevnika 28,1I David sabra u Jerusalim sve poglavare Izrailjeve, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i tisućnike i stotinike, i koji bijahu nad svijem blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake i sve ljude hrabre,
1. Dnevnika 28,2I ustavši car David na noge reče: čujte me, braćo moja i narode moj! ja bih naumio da sazidam dom gdje bi počivao kovčeg Gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našega, i pripravih što treba za zidanje.
1. Dnevnika 28,3Ali mi Bog reče: nećeš sazidati doma imenu mojemu, jer si ratnik i krv si proljevao.
1. Dnevnika 28,4Ali Gospod Bog Izrailjev izabra me iz svega doma oca mojega da budem car nad Izrailjem dovijeka; jer Judu izabra za vođa, i iz doma Judina dom oca mojega; i između sinova oca mojega bi mu volja da mene postavi carem nad svijem Izrailjem.
1. Dnevnika 28,5A tako između svijeh sinova mojih (jer mnogo sinova dade mi Gospod) izabra Solomuna sina mojega da sjedi na prijestolu carstva Gospodnjega nad Izrailjem.
1. Dnevnika 28,6I reče mi: Solomun sin tvoj sazidaće moj dom i trijemove moje, jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac.
1. Dnevnika 28,7I utvrdiću carstvo njegovo dovijeka, ako bude postojan da izvršuje zapovijesti moje i zakone moje kao danas.
1. Dnevnika 28,8Sada dakle pred svijem Izrailjem, zborom Gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam: držite i tražite sve zapovijesti Gospoda Boga svojega, da biste držali ovu dobru zemlju i ostavili je u našljedstvo sinovima svojim nakon sebe dovijeka.
1. Dnevnika 28,9A ti, Solomune sine, znaj Boga oca svojega, i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna; ako ga ustražiš, naći ćeš ga; ako li ga ostaviš, odbaciće te zasvagda.
1. Dnevnika 28,10Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju; budi hrabar i radi.
1. Dnevnika 28,11Tada predade David Solomunu sinu svojemu sliku od trijema i od kuća njegovijeh, i od riznica i od soba i od klijeti unutrašnjih, i od mjesta za zaklopac očišćenja,
1. Dnevnika 28,12I sliku od svega što bješe smislio za trijemove doma Gospodnjega i za sve klijeti unaokolo i za riznicu doma Božijega i za riznicu od svetijeh stvari,
1. Dnevnika 28,13I za redove svešteničke i Levitske i za svaki posao u službi u domu Gospodnjem i za sve posuđe u domu Gospodnjem;
1. Dnevnika 28,14Zlato pod mjeru za sudove zlatne za svaku službu, i srebro za sve sudove srebrne pod mjeru, za sve sudove za svaku službu;
1. Dnevnika 28,15Pod mjeru za svijetnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, i za svijetnjake srebrne po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, prema potrebi svakoga svijetnjaka;
1. Dnevnika 28,16I zlata pod mjeru za stolove na kojima će stajati hljebovi postavljeni, za svaki sto; i srebra za stolove srebrne;
1. Dnevnika 28,17I za viljuške i za kotliće i za zdjele zlata čistoga, i za zlatne čaše pod mjeru, za svaku čašu, i za srebrne čaše srebra pod mjeru za svaku;
1. Dnevnika 28,18I za oltar kadioni čistoga zlata pod mjeru; i sliku od kola zlatnijeh heruvima, koji će raširivši krila zaklanjati kovčeg zavjeta Gospodnjega.
1. Dnevnika 28,19To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih znao sve kako što treba uraditi.
1. Dnevnika 28,20I tako reče David Solomunu sinu svojemu: budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će otstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem.
1. Dnevnika 28,21A evo redovi sveštenički i Levitski za svaku službu u domu Božijem; i imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnijeh i vještijeh svakom poslu, i poglavare i sav narod za svaku zapovijest svoju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje