Tražilica


1. Ljetopisa 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 29,1Potom reče kralj David svoj zajednici: "Moj sin Salomon, jedini, kojega je Bog izabrao, još je mlad i nježan, a djelo je veliko, jer nije za čovjeka određen ovaj dvor, nego za Boga, Gospoda.
1. Ljetopisa 29,2I ja svom snagom svojom pripravih za hram Boga svojega zlata za sudove zlatne, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, gvožđa za gvozdene i drva za drvene, kamena oniksova i crnosjajna i šarolika kamenja za okvire i drugoga dragoga kamenja svake vrste i mramora izobilja.
1. Ljetopisa 29,3I još iz ljubavi prema hramu Boga mojega ono, što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra, dat ću, osim svega toga, što sam već pripravio za svetu kuću:
1. Ljetopisa 29,4Tri tisuće zlatnih talenata od ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se tim oblože zidovi hramskim prostorijama,
1. Ljetopisa 29,5I za zlatno i srebrno posuđe svake vrste i za sve radove ruku umjetničkih. A tko je još spreman da koji dar daruje za Gospoda?"
1. Ljetopisa 29,6l Tada darovaše dragovoljno obiteljski poglavari, knezovi plemena Izraelovih, tisućnici i stotnici i činovnici u službi kraljevoj.
1. Ljetopisa 29,7Oni dadoše za gradnju hrama Božjega pet tisuća talenata zlata, deset tisuća drahmi, deset tisuća talenata srebra, osamnaest tisuća talenata mjedi i sto tisuća talenata gvožđa.
1. Ljetopisa 29,8Tko je imao dragoga kamenja, predade ga za blago hrama Gospodnjega Geršonovcu Jehielu.
1. Ljetopisa 29,9Narod se je radovao dragovoljnim darovima, jer su pobožnim srcem dragovoljno prinosili Gospodu darove svoje. I kralj David radovao se veoma.
1. Ljetopisa 29,10I blagoslovio je David Gospoda pred svom zajednicom. David je molio: "Blagoslovljen neka si, Gospode, Bože oca Izraela, odvijeka dovijeka!
1. Ljetopisa 29,11Tvoja je, Gospode, veličina, moć, slava, hvala i visost, jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospode, gospodstvo, i ti se uzdižeš kao Gospod nada sve.
1. Ljetopisa 29,12Bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti si vladar nad svim. U tvojoj je ruci snaga i moć i u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim kogagod hoćeš.
1. Ljetopisa 29,13I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo ime tvoje slavno.
1. Ljetopisa 29,14A tko sam ja, i što je narod moj, da smo mogli u takovoj množini prinijeti svojih darova? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi.
1. Ljetopisa 29,15Ta mi smo samo tuđini i gosti pred tobom kao svi oci naši: Kao sjena dani su našega života na zemlji i bez nadanja.
1. Ljetopisa 29,16Gospode, Bože naš, sve ovo blago, što ga pripravismo, da ti sagradimo kuću za sveto ime tvoje, dolazi iz tvoje ruke, i sve je to tvoje
1. Ljetopisa 29,17Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah iskrenim srcem i s radošću vidjeh, kako ti je ovaj narod tvoj darivao darove.
1. Ljetopisa 29,18Gospode, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Izraela, uzdrži uvijek u srcu naroda svojega takvo mišljenje i volju takvu i upravljaj srce njihovo k sebi!
1. Ljetopisa 29,19Podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce, da drži tvoje zapovijedi, tvoje odredbe i zakone, i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću, koju sam pripravio!"
1. Ljetopisa 29,20Tada reče David svoj zajednici: "Blagoslivljajte Gospoda, Boga svojega!" I sva je zajednica blagoslivljala Gospoda, Boga otaca svojih. Oni se nakloniše i baciše se ničice pred Gospodom i pred kraljem.
1. Ljetopisa 29,21Zaklaše Gospodu žrtve i drugo jutro prinesoše Gospodu žrtve paljenice: "tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću janjaca s naljevima njihovim, osim toga žrtava zaklanica mnogo za sav narod Izraelov.
1. Ljetopisa 29,22Jeli su i pili su onaj dan pred Gospodom u velikoj radosti. Tada učiniše Salomona, sina Davidova, po drugi put kraljem i pomazaše njega Gospodu za kneza, a Sadoka za svećenika
1. Ljetopisa 29,23Tako je sjedio Salomon kao kralj na prijestolju Gospodnjem na mjesto svojega oca Davida, i imao je sreću. Sav ga je Izrael slušao.
1. Ljetopisa 29,24Svi knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida podvrgoše se kralju Salomonu.
1. Ljetopisa 29,25Gospod dade, te Salomon dođe do veoma visokog ugleda kod svega Izraela i podijeli mu tako sjajno kraljevanje, kako to nije bio imao prije njega niti jedan kralj nad Izraelom.
1. Ljetopisa 29,26David, sin Jesejev, bio je vladao nad svim Izraelom.
1. Ljetopisa 29,27A vremena, za koje je bio kralj nad Izraelom, bilo je četrdeset godina U Hebronu je vladao sedam godina, u Jerusalemu trideset i tri godine.
1. Ljetopisa 29,28On umrije u visokoj starosti, bogat danima života, imovinom i čašću. Njegov sin Salomon postade kralj mjesto njega.
1. Ljetopisa 29,29Povijest kralja Davida, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti vidioca Samuela i u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,
1. Ljetopisa 29,30Sa svim njegovim kraljevanjem, pobjedama njegovim i događajima, što prođoše preko njega i Izraela i preko svih drugih kraljevina zemaljskih.
1. Ljetopisa 29,1 Kralj David reče svemu zboru: "Bog je izabrao moga sina Salomona, mlado i nježno momče, a ovo je velik posao, jer neće biti za čovjeka dvor nego za Boga Jahvu.
1. Ljetopisa 29,2Pripremio sam, koliko sam mogao, za Dom svoga Boga zlata za zlatne stvari i srebra za srebrne, tuča za tučane, željeza za željezne, drva za drvene; oniksova kamenja i dragulja za ukivanje, dragulja za ukras i šarenih dragulja, svakojakoga dragog kamenja i izobila mramora.
1. Ljetopisa 29,3Iz ljubavi prema Bogu dajem još i svoga zlata i srebra za Dom svoga Boga, osim svega što sam pripravio za sveti Dom.
1. Ljetopisa 29,4Tri tisuće zlatnih talenata ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra da se oblože zidovi prostorija.
1. Ljetopisa 29,5Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo umjetničkih ruku. Bi li danas još tko htio dragovoljno što priložiti svojom rukom Jahvi?
1. Ljetopisa 29,6Tada su dragovoljno priložili knezovi obitelji i knezovi izraelskih plemena, tisućnici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima.
1. Ljetopisa 29,7Dali su za službu u Božjem Domu zlata pet tisuća talenata i deset tisuća zlatnih darika, srebra deset tisuća talenata, tuča osamnaest tisuća talenata, željeza sto tisuća talenata.
1. Ljetopisa 29,8U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca.
1. Ljetopisa 29,9Narod se veselio što su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi; i kralj David radovao se od srca.
1. Ljetopisa 29,10Potom David blagoslovi Jahvu pred svim zborom. I reče David: "Blagoslovljen da si, Jahve, Bože našeg oca Izraela, od vijeka do vijeka!
1. Ljetopisa 29,11Tvoja je, Jahve, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega!
1. Ljetopisa 29,12Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moć, u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve.
1. Ljetopisa 29,13I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime.
1. Ljetopisa 29,14Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivši, dali smo tebi!
1. Ljetopisa 29,15Pridošlice smo pred tobom, naseljenici kao svi naši očevi; naši dani na zemlji prolaze kao sjena i nema nade.
1. Ljetopisa 29,16Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje!
1. Ljetopisa 29,17Ali znam, o Bože moj, da ti iskušavaš srca i da ljubiš iskrenost; ja sam iskrena srca dragovoljno prinio sve ovo i s radošću sam gledao tvoj narod koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi.
1. Ljetopisa 29,18Jahve, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Jakova, sačuvaj dovijeka u srcu svoga naroda tu misao i namjeru i upravi njegovo srce k sebi!
1. Ljetopisa 29,19A mome sinu Salomonu daj pošteno srce da bi se držao tvojih zapovijedi, tvojih odredaba i tvojih uredaba, da bi vršio sve i da bi sagradio dvor za koji sam sve spremio!"

1. Ljetopisa 29,20Tada David reče svemu zboru: "Blagoslovite sada Jahvu, svoga Boga!" I sav je zbor blagoslovio Jahvu, Boga svojih otaca, i, pavši ničice, poklonio se Jahvi i kralju.
1. Ljetopisa 29,21Žrtvovali su Jahvi klanice i prinijeli Jahvi paljenice sutradan: tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću jaganjaca s njihovim ljevanicama, mnogo drugih žrtava za sav Izrael.
1. Ljetopisa 29,22Jeli su i pili pred Jahvom onoga dana vrlo se radujući. Zakraljili su po drugi put Davidova sina Salomona i pomazali ga po Jahvinoj volji za kneza, a Sadoka za svećenika.
1. Ljetopisa 29,23Tako je Salomon sjeo na Jahvino prijestolje da kraljuje namjesto svoga oca Davida. Bio je sretan i slušao ga je sav Izrael.
1. Ljetopisa 29,24Svi su knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida pružili ruku kralju Salomonu i svečano mu obećali pokornost.
1. Ljetopisa 29,25Jahve je vrlo uzvisio Salomona pred očima sveg Izraela i dao njegovu kraljevstvu veličanstvo kakvo nijedan kralj prije njega nije imao u Izraelu.
1. Ljetopisa 29,26Tako je Jišajev sin David kraljevao nad svim Izraelom.
1. Ljetopisa 29,27Nad Izraelom je kraljevao četrdeset godina; u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.
1. Ljetopisa 29,28Umro je u lijepoj starosti, nauživši se života, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Salomon.
1. Ljetopisa 29,29Djela kralja Davida, od prvog do posljednjeg, zapisana su u povijesti vidioca Samuela, u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,
1. Ljetopisa 29,30sa svim njegovim kraljevanjem, njegovim junaštvom i događajima što prijeđoše preko njega i Izraela i svih drugih kraljevstava zemaljskih.
1. Kronika 29,1Kralj David reče svem saboru: ” Moj sin Solomon, jedini kojeg je Bog izabrao, mlad je i nejak, a djelo je veliko, jer ta palača nije namijenjena jednom čovjeku, već GOSPODU Bogu.
1. Kronika 29,2Svom svojom snagom ja sam pripremao za Kuću svog Boga zlato za ono što će biti od zlata, srebro za ono što će biti od srebra, broncu za ono što će biti od bronce, željezo za ono što će biti od željeza, drvo za ono što će biti od drveta, oniks kamen i kamen za optočiti, kamenje crno i u boji, sve vrste dragog kamenja i veliku količinu alabastra.
1. Kronika 29,3Osim toga, jer mi je mila Kuća mog Boga, zlato i srebro koje osobno posjedujem, ja ga dajem za Kuću mog Boga, osim svega onog što sam pripremio za tu svetu Kuću:
1. Kronika 29,4tri tisuće talenata zlata, zlata iz Ofira; 7.000 talenata pročišćenog srebra, za pokriti zidove građevinama;
1. Kronika 29,5za sve što je od zlata, za sve što je od srebra i za sav rad ruku radnika. Tko je danas još spreman dobrovoljno dati za GOSPODA?“
1. Kronika 29,6Tad poglavari obitelji, onih u plemena Izraelovih, oni od tisuća : i stotina i oni koji se baviše kraljevim polsovima ponudiše dobrovoljne darove
1. Kronika 29,7i dadoše ih za službu Kuće Božju: u zlatu 5.000 talenata i 10.000 darika :, u srebru 10.000 talenata, u bronci 18.000 i u željezu 100.000 talenata.
1. Kronika 29,8Oni kod kojih se nađe dragog kamenja predadoše ga za riznicu Kuće Božje u ruke Jehielu Geršonitu.
1. Kronika 29,9A narod se obradova njihovim dragovoljnim prilozima, jer to bijaše dano jednim čistim srcem za GOSPODA. Kralj David zbog toga osjeti jednu ogromnu radost.
1. Kronika 29,10David blagoslovi GOSPODA naočigled sveg sabora, govoreći: ” Blagoslovljen budi ti GOSPODE, Bože Izraelov, naš oče oduvijek i zauvijek.
1. Kronika 29,11Tebi, GOSPODE, veličina, snaga; sjaj, slava i veličanstvo, jer sve na zemlji tvoje je. Tebi, GOSPODE, kraljevstvo i vlast nad svim bićima.
1. Kronika 29,12Bogatstvo i slava dolaze od tebe, i ti si taj koji gospoduješ nad svim. U tvojoj ruci su moć i snaga; u tvojoj ruci, moć da sve uzdigneš i sve učvrstiš.
1. Kronika 29,13A sada, Bože naš, mi ti iskazujemo zahvalnost i hvalimo *ime tvoje slave;
1. Kronika 29,14jer tko sam ja i tko je narod moj da bismo imali moć ponuditi dobrovoljne darove kao što su ovi ovdje? Sve dolazi od tebe, i što smo ti mi ponudili dolazi iz tvoje ruke.
1. Kronika 29,15Jer mi smo stranci pred tobom, gosti kao svi naši očevi; naši dani na zemlji su kao sjena, i bez nade.
1. Kronika 29,16GOSPODE naš Bože sva ova množina stvari koje smo pripravili za izgraditi jednu Kuću za tvoje sveto ime, sve to dolazi iz tvoje ruke i tebi pripada.
1. Kronika 29,17Ja znam, moj Bože, da ti ispituješ *srca i da ti prihvaćaš pravednost; za mene, to je u pravednosti mojeg srca da ja dragovoljno nudim sve ovo, i sada, tvoj narod koji se nalazi ovdje, ja ga taklođer vidim s radošću nuditi dragovoljne darove.
1. Kronika 29,18GOSPODE, Bože Abrahama, Izaka i Izraela, naših otaca, čuvaj zauvijek naklonost srca svojeg naroda i usmjeravaj čvrsto njegovo srce k sebi.
1. Kronika 29,19Mojem sinu Solomonu, daj jedno pošteno srce za čuvati tvoje zapovijedi, tvoje propise i tvoje zakone da sve izvrši i izgradi palaču koju sam ja pripravio.“ :
1. Kronika 29,20Potom reče David svem saboru: ” Blagoslovite GOSPODA svojeg Boga.“ I sav sabor blagoslovi GOSPODA, Boga njihovih otaca. Oni se pokloniše i nakloniše pred GOSPODOM i pred kraljem.
1. Kronika 29,21Sutradan od tog dana, oni zaklaše *žrtve GOSPODU i ponudiše mu holokauste: tisuću bikova, tisucu ovnova, tisuću janjaca s njiohopvim libacijama, i žrtava u izobilju za sav Izrael.
1. Kronika 29,22Oni jedoše i piše u nazočnosti GOSPODOVOJ, tog dana, u jednoj velikoj radosti, i po drugi put :, oni proglasiše kralja Solomona, sina Davidova, i *pomazaše ga kao glavara za GOSPODA, i Sadoka kao svećenika.
1. Kronika 29,23Solomon se posjednu na prijestol GOSPODOV, kao kralj na mjestu Davida svojeg oca, i on tu uznapredova.Sav mu Izrael bi pokoran.
1. Kronika 29,24Svi glavari, svi smioni ljudi, i također svi sinovi Davidovi biše podvrgnuti kralju Solomonu.
1. Kronika 29,25GOSPOD uzveliča veoma visoko Solomona u očima sveg Izraela, i dade mu slavu jednog kraljevstva kakve nije bilo prije njega u ni jednog kralja Izraelovog.“
1. Kronika 29,26David, sin Jeseov, bijaše vladaše nad svim Izraelom.
1. Kronika 29,27Trajanje njegove vladavine nad Izraelom bi 40 godina: on vladaše sedam godina u Hebronu i 33 godine u Jeruzalemu.
1. Kronika 29,28On umrije u jednoj sretnoj starosti, nasićen danima, bogatstvima i slavom, a njegov sin Solomon, zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 29,29Djela kralja Davida, prva kao i posljednja, nalaze se zapisana u Djelima Samuela vidovnjaka, u onima proroka Natana i onima Gaadovim, vidovnjaka,
1. Kronika 29,30kao i sva njegova vladavina i njegova moć, i kušnje koje se oboriše na njega, na Izrael i na sva kraljevstva zemalja.
1. Dnevnika 29,1Potom reče David svemu zboru: jednoga Solomuna sina mojega izabrao je Gospod, mlado dijete, a ovo je velik posao; jer neće biti čovjeku taj dom nego Gospodu Bogu.
1. Dnevnika 29,2Ja koliko mogoh pripravih za dom Boga svojega zlata za stvari zlatne, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, gvožđa za gvozdene, i drva za drvene, kamenja onihova, i kamenja za ukivanje, i kamenja za nakit i za vez, i svakojakoga dragoga kamenja, i kamena mramora izobila.
1. Dnevnika 29,3I još iz ljubavi k domu Boga svojega, što imam svoga zlata i srebra, osim svega što sam pripravio za dom sveti, dajem i to na dom Boga svojega:
1. Dnevnika 29,4Tri tisuće talanata zlata Ofirskoga, i sedam tisuća talanata čistoga srebra, da se oblože zidovi domovima.
1. Dnevnika 29,5Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo ruku umjetničkih. A bi li jošte ko htio dragovoljno što danas priložiti Gospodu?
1. Dnevnika 29,6Tada dragovoljno priložiše knezovi domova otačkih i knezovi plemena Izrailjevijeh i tisućnici i stotinici i knezovi nad poslovima carskim.
1. Dnevnika 29,7I dadoše za službu u domu Božijem zlata pet tisuća talanata i deset tisuća zlatica, i srebra deset tisuća talanata, i mjedi osamnaest tisuća talanata, i gvožđa sto tisuća talanata.
1. Dnevnika 29,8I kamenja u koga god bijaše svi dadoše u riznicu doma Gospodnjega u ruke Jehila od sinova Girsonovijeh.
1. Dnevnika 29,9I radovaše se narod što dragovoljno prilagahu, jer prilagahu cijelijem srcem Gospodu; i car se David radovaše veoma.
1. Dnevnika 29,10Potom David blagoslovi Gospoda pred svijem zborom, i reče David: blagosloven si Gospode Bože Izrailja oca našega od vijeka do vijeka.
1. Dnevnika 29,11Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i vječnost i čast, i sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Gospode, carstvo, i ti si uzvišen svrh svega poglavar;
1. Dnevnika 29,12Bogatstvo i slava od tebe je, i ti vladaš svijem, i u tvojoj je ruci moć i sila, i u tvojoj je ruci uzvisiti i ukrijepiti sve.
1. Dnevnika 29,13Sada dakle, Bože naš, hvalimo te i slavimo ime tvoje slavno.
1. Dnevnika 29,14Jer ko sam ja i šta je moj narod da bi smo mogli ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? jer je od tebe sve, i iz tvojih ruku primivši dasmo ti.
1. Dnevnika 29,15Jer smo došljaci pred tobom i gosti kao svi oci naši; dani su naši na zemlji kao sjen i nema stajanja.
1. Dnevnika 29,16Gospode Bože naš, sve ovo blago što ti pripravismo za građenje doma imenu tvojemu svetome, iz tvoje je ruke, i sve je tvoje.
1. Dnevnika 29,17Ali znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i što je pravo hoćeš; ja pravijem srcem dragovoljno prinesoh sve ovo, i s radošću vidjeh narod tvoj koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi.
1. Dnevnika 29,18Gospode Bože Avrama, Isaka i Izrailja, otaca naših, sačuvaj dovijeka ovu volju i pomisao srdačnu naroda svojega, i upravljaj srce njihovo k sebi.
1. Dnevnika 29,19I Solomunu sinu mojemu podaj srce pravo da bi držao zapovijesti tvoje, svjedočanstva tvoja i uredbe tvoje, i da bi otvorio sve i da bi sazidao dvor ovaj za koji sam pripravio.
1. Dnevnika 29,20Potom reče David svemu zboru: blagoslovite sada Gospoda Boga svojega. I sav zbor blagoslovi Gospoda Boga otaca svojih, i savivši se pokloniše se Gospodu i caru.
1. Dnevnika 29,21I prinesoše Gospodu žrtve, i prinesoše Gospodu žrtve paljenice sjutradan: tisuću volova, tisuću ovnova, tisuću jaganjaca s naljevima njihovijem, i drugih žrtava mnogo za sav narod.
1. Dnevnika 29,22I jedoše i piše pred Gospodom onaj dan veseleći se veoma. I postaviše drugom Solomuna sina Davidova carem, i pomazaše ga Gospodu za vođa a Sadoka za sveštenika.
1. Dnevnika 29,23I tako sjede Solomun na prijesto Gospodnji da caruje mjesto Davida oca svojega, i bijaše srećan, i slušaše ga sav Izrailj.
1. Dnevnika 29,24I svi knezovi i junaci i svi sinovi cara Davida dadoše ruke da će biti pokorni caru Solomunu.
1. Dnevnika 29,25I Gospod uzvisi veoma Solomuna pred svijem Izrailjem i dade mu slavu carsku kakve nijedan car prije njega nije imao u Izrailju.
1. Dnevnika 29,26Tako David sin Jesejev carova nad svijem Izrailjem.
1. Dnevnika 29,27A vremena za koje carova nad Izrailjem bijaše četrdeset godina: a u Hevronu carova sedam godina, a u Jerusalimu carova trideset i tri godine.
1. Dnevnika 29,28I umrije u dobroj starosti, sit života, bogatstva i slave; i zacari se Solomun sin njegov na njegovo mjesto.
1. Dnevnika 29,29A djela cara Davida prva i pošljednja eno su zapisana u knjizi Samuila vidioca i u knjizi Natana proroka i u knjizi Gada vidioca,
1. Dnevnika 29,30Sa svijem carovanjem njegovijem i silom njegovom i s vremenima koja prođoše preko njega i Izrailja i svijeh carevina zemaljskih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje