Tražilica


1. Petrova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Petrova 2,1Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerstvo i zavist i svako klevetanje,
1. Petrova 2,2I želite kao novorođena djeca duhovnoga, čistoga mlijeka, da po njemu uzrastete za spasenje,
1. Petrova 2,3Jer okusiste, kako je dobrostiv Gospodin.
1. Petrova 2,4Pristupite k njemu, kamenu živome, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali je od Boga izabran i čašćen,
1. Petrova 2,5I sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.
1. Petrova 2,6Zato stoji u Pismu: "Evo stavljam na Sionu kamen ugaoni, izabrani, dragocjeni, i tko vjeruje u njega, neće se posramiti."
1. Petrova 2,7Vama dakle, koji vjerujete, čast je, a onima koji ne vjeruju, kamen, koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, i kamen spoticanja, i stijena opadanja,
1. Petrova 2,8Na koji se spotiču, jer ne vjeruju riječi, na što su i određeni.
1. Petrova 2,9A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;
1. Petrova 2,10Koji nekad nijeste bili puk, a sad ste puk Božji, koji nijeste bili pomilovani, a sad ste pomilovani.
1. Petrova 2,11Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike, da se uzdržite od tjelesnih želja, koje vojuju na dušu,
1. Petrova 2,12Vladajući se dobro među neznabošcima, da bi za ono, što vas kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
1. Petrova 2,13Budite dakle pokorni svakom propisu čovječjem zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru,
1. Petrova 2,14Bilo namjesnicima, kao onima, koje on šalje, da kazne zločince, a pohvale dobre;
1. Petrova 2,15Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,
1. Petrova 2,16Kao slobodni, a ne da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božje.
1. Petrova 2,17Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte!
1. Petrova 2,18Sluge, budite pokorni sa svim strahom gospodarima, ne samo dobrima, nego i zlima!
1. Petrova 2,19Jer je ovo ugodno, ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi žalosti, kad trpi nepravdu,
1. Petrova 2,20Jer kakva je slava, ako zbog prestupaka podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je ugodno pred Bogom.
1. Petrova 2,21Jer ste na to pozvani, jer je i Krist trpio za nas i ostavio vam primjer, da idete za stopama njegovim;
1. Petrova 2,22On, koji ne učini grijeha, i u čijim se ustima ne nađe prijevara,"
1. Petrova 2,23Koji nije vratio pogrde, kad su ga grdili, nije prijetio, kad je trpio, nego se je prepustio onome, koji ga je nepravedno osudio;
1. Petrova 2,24Koji je grijehe naše sam na tijelu svojemu ponio na drvo, da grijehima umremo i pravdi da živimo, čijim se ranama iscijeliste.
1. Petrova 2,25Jer ste bili kao izgubljene ovce, ali sad se obratiste k pastiru i Čuvaru duša svojih.
1. Petrova 2,1 Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja.
1. Petrova 2,2Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje,
1. Petrova 2,3ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin.
1. Petrova 2,4Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen,
1. Petrova 2,5pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.
1. Petrova 2,6Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti.
1. Petrova 2,7Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni
1. Petrova 2,8i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.
1. Petrova 2,9A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;
1. Petrova 2,10vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.
1. Petrova 2,11Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;
1. Petrova 2,12življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.
1. Petrova 2,13Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku,
1. Petrova 2,14bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine.
1. Petrova 2,15Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika.
1. Petrova 2,16Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge -
1. Petrova 2,17sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
1. Petrova 2,18Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima.
1. Petrova 2,19To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno.
1. Petrova 2,20Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.
1. Petrova 2,21Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.
1. Petrova 2,22On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše;
1. Petrova 2,23on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom;
1. Petrova 2,24on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.
1. Petrova 2,25Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.
1. Petrova 2,1Odbacite dakle svaku opakost i svaku lukavštinu, svaki oblik licemjerja, zavisti i klevetanja.
1. Petrova 2,2Kao novorođena djeca, žudite čisto mlijeko riječi, da bi, po njemu, poodrasli vi za spasenje,
1. Petrova 2,3ako ste kušali kako je Gospodin dobar.
1. Petrova 2,4U vama je pristupaj ući k njemu, živom kamenu, odbačenom od ljudi ali, izabranom i dragocijenom pred Bogom
1. Petrova 2,5da i vi također, kao živo kamenje, budete ugrađeni u duhovnu kuću, za sačinjavati jednu *svetu svećeničku zajednicu, za nuditi duhovne *žrtve, ugodne Bogu, po Isusu Kristu.
1. Petrova 2,6Jer nalazi se u Pismu: Evo, ja stavljam na *Sionu jedan ugaoni kamen, odabran i dragocijen, a onaj koji stavi svoje povjerenje u njega neće biti zbunjen.
1. Petrova 2,7Vama dakle, vjernicima: čast; Kamen koji su odbacili graditelji postao je ugaoni kamen,
1. Petrova 2,8i također jedan kamen spoticanja, stijena koja uzrokuje pad. Tu oni posrću, budući da su odbili vjerovati u Riječ, i to je ono čemu su bili predodređeni.
1. Petrova 2,9Ali, vi, vi ste loza izabranika, kraljeva svećenička zajednica, *sveti narod, puk kojeg je Bog sebi pribavio, da biste proglašavali junačka djela onoga koji vas je pozvao iz tmina u svoju čudesnu svjetlost,
1. Petrova 2,10Vas koji nekada ne bijaste njegov narod ali, koji sada jeste narod Božji; vi koji ne bijaste dobili milosrđa, ali koji sada dobiste milosrđe.
1. Petrova 2,11Ljubljeni, ja vas savjetujem, kao ljudi u prolazu i stranci, uzdržite se od tjelesnih hlepnji, koje uzrokuju rat duše.
1. Petrova 2,12Imajte jedno lijepo ponašanje među *poganima, da bi, na istoj točki na kojoj oni vas optuživaše kao zlodjelnike, oni budu osvijetljeni vašim dobrim djelima i slavili Boga u *dan njegovog dolaska.
1. Petrova 2,13Budite pokorni svakoj ljudskoj ustanovi, zbog Gospodina: bilo kralju, u njgovoj ulozi vladara,
1. Petrova 2,14bilo upraviteljima, poslanim od njega za kažnjavati zločince i slaviti ljude dobra.
1. Petrova 2,15Jer, Božja je to volja da čineći dobro vi ušutkavate neznanje bezumnih.
1. Petrova 2,16Ponašajte se kao slobodni ljudi, ne koristeći slobodu kao jedan veo za svoju opakost, već postupajte kao sluge Božje.
1. Petrova 2,17Poštujte sve ljude, volite svoju braću, bojte se Boga, poštujte kralja.
1. Petrova 2,18Sluge, budite pokorne s jednim dubokim strahom svojim gospodarima, ne samo dobrim i blagim, već također i zloćudnim!
1. Petrova 2,19Jer to je jedna milost podnijeti, po štovanju Boga, muke koje se nepravedno trpi.
1. Petrova 2,20Koja je to slava, naime, podnijeti udarce ako ste počinili grješku?
1. Petrova 2,20Ali ako, nakon što ste učinili dobro, vi strpljivo trpite, to je jedna milost u očima Božjim.
1. Petrova 2,21No, vi ste zato bili pozvani, jer Krist je također trpio za vas, ostavljajućii vam jedan primjer da biste slijedili njegove tragove:
1. Petrova 2,22On koji nije počinio grijeha i u čijim se ustima nije našlo prijevare;
1. Petrova 2,23on koji, vrijeđan, ne vraćaše uvrjedu, u patnji svojoj, ne prijetiše, već to predavaše pravednom Sucu;
1. Petrova 2,24on koji, u svom vlastitom tijelu, nosio je naše grijehe na drvetu, da bi, umrijevši za svoje grijehe, živjeli za pravednost; on čije su vas modrice izliječile.
1. Petrova 2,25Jer, vi bijaste zavedeni kao ovce, ali sada vi ste okrenuli prema *pastiru i čuvaru vaših duša .
1. Petrova 2,1Odbacite dakle svaku pakost i svaku prijevaru i licemjerje i zavist i sva opadanja,
1. Petrova 2,2I budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenije;
1. Petrova 2,3Jer okusiste da je blag Gospod.
1. Petrova 2,4A kad dođete k njemu, kao kamenu živu, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
1. Petrova 2,5I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
1. Petrova 2,6Jer u pismu stoji napisano: evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupocjeni; i ko njega vjeruje neće se postidjeti.
1. Petrova 2,7Vama dakle koji vjerujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stijena sablazni:
1. Petrova 2,8Na koji se i spotiču koji se protive riječi, na što su i određeni.
1. Petrova 2,9A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnome vidjelu svome;
1. Petrova 2,10Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božij; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
1. Petrova 2,11Ljubazni! molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od tjelesnijeh želja, koje vojuju na dušu.
1. Petrova 2,12A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, hvalili Boga u dan pohođenja.
1. Petrova 2,13Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
1. Petrova 2,14Ako li knezovima, kao njegovijem poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
1. Petrova 2,15Jer je tako volja Božija da dobrijem djelima zadržavate neznanje bezumnijeh ljudi.
1. Petrova 2,16Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
1. Petrova 2,17Poštujte svakoga: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
1. Petrova 2,18Sluge! budite pokorni sa svakijem strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
1. Petrova 2,19Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
1. Petrova 2,20Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
1. Petrova 2,21Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo njegovijem tragom:
1. Petrova 2,22Koji grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem;
1. Petrova 2,23Koji ne psova kad ga psovaše; ne prijeti kad strada; nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi;
1. Petrova 2,24Koji grijehe naše sam iznese na tijelu svojemu na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo; kojega se ranom iscijeliste.
1. Petrova 2,25Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje