Tražilica


1. Samuelova 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 15,1Jednoga dana reče Samuel Saulu: "Gospod me je poslao, da te pomažem za kralja nad narodom njegovim Izraelom. Slušaj dakle zapovijed Gospodnju!
1. Samuelova 15,2Ovako veli Gospod nad vojskama: "Kazniti hoću, što je počinio Amalek Izraelcima, kad im je stao na put, kad su ono išli iz Egipta.
1. Samuelova 15,3Zato idi i pobij Amaleka, izvrši prokletstvo na njemu i na svemu, što pripada njemu! Ne štedi ga, nego pobij čovjeka i ženu, dijete i napršče, goveče i ovcu, devu i magarca!"
1. Samuelova 15,4Tada Saul skupi narod i izbroji ih u Telaimu: dvjesta tisuća pješaka i deset tisuća ljudi od Jude.
1. Samuelova 15,5Potom pođe Saul proti glavnome gradu Amalečana i namjesti zasjedu u dolini potoka.
1. Samuelova 15,6A Kenejima poruči Saul: "Ustanite! Povucite se brže iz područja Amalečana, da vas ne uništim s njima, jer vi ste se prijateljski ponijeli prema svim sinovima Izraelovim, kad su išli iz Egipta." I povukoše se Keneji iz područja Amalečana.
1. Samuelova 15,7Saul pobi Amalečane od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta.
1. Samuelova 15,8Agaga, kralja Amalečana, uhvati živa i izvrši na svemu narodu prokletstvo oštricom mača.
1. Samuelova 15,9Saul i narod sačuva ipak Agaga i najbolje životinje između ovaca i goveda, ugojene životinje i janjce, uopće sve dragocjeno. Ne htjedoše na tom izvršiti prokletstvo, samo na onom, što je bilo slabo i bez cijene, izvršiše prokletstvo.
1. Samuelova 15,10I dođe riječ Gospodnja Samuelu ovako:
1. Samuelova 15,11"Kajem se, što sam Saula postavio kraljem, jer se je on odvratio od mene i nije izvršio mojih zapovijedi." To ražalosti Samuela, i on je vapio Gospodu svu noć.
1. Samuelova 15,12Kad je Samuel sutradan rano htio da pođe Saulu u susret, javiše Samuelu: "Saul je posao u Karmel i tamo je sebi podigao spomenik. Onda se je vratio i otišao dalje u Gilgalu.
1. Samuelova 15,13Kad Samuel dođe k Saulu, reče mu Saul: "Neka si blagoslovljen od Gospoda! Izvršio sam zapovijed Gospodnju."
1. Samuelova 15,14Samuel reče: "Kakva je to bleka ovaca i koza, što mi prodire u uši, i kakva je to rika goveda, što je čujem?"
1. Samuelova 15,15Saul odgovori: "Od Amalečana dognaše ih. Narod je naime sačuvao najbolje životinje od ovaca i goveda, da ih žrtvuje Gospodu, Bogu tvojemu. Ostalo pobismo."
1. Samuelova 15,16Samuel reče Saulu: "Stani! Reći ću ti, što mi je rekao Gospod noćas." On ga zamoli: "Govori!"
1. Samuelova 15,17Samuel reče: "Nijesi li bio postao glava plemenima Izraelovim, premda si bio malen u svojim očima? Jer Gospod te pomaza za kralja nad Izraelom.
1. Samuelova 15,18I Gospod te posla i zapovjedi ti: Idi i izvrši prokletstvo na zlikovcima, Amalečanima, i vojuj na njih, dok ih ne uništiš!
1. Samuelova 15,19Zašto nijesi poslušao zapovijedi Gospodnje, nego si se naklopio na plijen i učinio, što je neugodno bilo u očima Gospodnjim."
1. Samuelova 15,20Saul reče Samuelu: "Poslušao sam zapovijed Gospodnju i išao sam putem, na koji me posla Gospod. Doveo sam Agaga, kralja Amalečana, i izvršio sam prokletstvo na Amalečanima,
1. Samuelova 15,21Ali narod uze od plijena ovce i volove, najbolje od prokletih stvari, da to žrtvuje Gospodu, Bogu tvojemu, u Gilgali."
1. Samuelova 15,22A Samuel reče: "Zar su ugodnije Gospodu žrtve paljenice i zaklanice od poslušnosti prema zapovijedima Gospodnjim? Eto, poslušnost je bolja od žrtve, pokornost bolja od pretiline ovnujske.
1. Samuelova 15,23Jer neposlušnost je tako zla kao grijeh vračanja, nepokornost tako zla kao idolopoklonstvo, jer si prezreo zapovijed Gospodnju, odbacuje on tebe kao kralja."
1. Samuelova 15,24Saul reče Samuelu: "Sagriješio sam, što sam prestupio zapovijed Gospodnju i tvoje upute. Pobojao sam se naime naroda i popustio sam zahtjevu njegovu.
1. Samuelova 15,25A sada oprosti mi grijeh moj i vrati se sa mnom, da se poklonim Gospodu!"
1. Samuelova 15,26Ali Samuel reče Saulu: "Ja se ne vraćam s tobom, jer si prezreo zapovijed Gospodnju, tebe je Gospod odbacio kao kralja nad Izraelom."
1. Samuelova 15,27Kad se Samuel okrenu da ide, uhvati ga on za skut od plašta njegova, i on se odadrije.
1. Samuelova 15,28Samuel mu reče: "Gospod je danas odadro od tebe čast kraljevsku nad Izraelom i dao ju drugome, koji je bolji od tebe.
1. Samuelova 15,29I ne laže postojani Bog Izraelov, niti se kaje; jer on nije čovjek, da se može kajati."
1. Samuelova 15,30On odgovori: "Ako sam i sagriješio, učini mi ipak čast pred starješinama naroda mojega i pred Izraelom i vrati se s menom, da se poklonim Gospodu, Bogu tvojemu!"
1. Samuelova 15,31I vrati se Samuel i otide za Saulom, i pokloni se Saul Gospodu.
1. Samuelova 15,32Tada zapovjedi Samuel: "Dovedite mi Agaga, kralja Amalečana!" Veseo dođe k njemu Agag. Agag reče: "Tako je dakle umakla gorčina smrti."
1. Samuelova 15,33Ali Samuel reče: "Kako je tvoj mač učinio žene bez djece, tako neka bude i tvoja mati bez djece među ženama!" I Samuel isiječe Agaga na komade pred Gospodom u Gilgali.
1. Samuelova 15,34Potom otide Samuel u Ramu, a Saul ode kući svojoj u Gibeu Saulovu.
1. Samuelova 15,35Samuel više ne vidje Saula do svoje smrti; jer je Samuel žalio Saula, što se je Gospod pokajao, da je bio učinio Saula kraljem nad Izraelom.
1. Samuelova 15,1 Jednom Samuel reče Šaulu: "Mene je Jahve poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Poslušaj, dakle, riječi Jahvine.
1. Samuelova 15,2Ovako govori Jahve nad vojskama: `Odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta.
1. Samuelova 15,3Sada idi i udari na Amaleka, izvrši "herem", kleto uništenje, na njemu i na svemu što posjeduje; ne štedi ga, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce!`
1. Samuelova 15,4Šaul sazva narod te ih izbroji u Telamu: bijaše ih dvije stotine tisuća pješaka (i deset tisuća Judejaca).
1. Samuelova 15,5Šaul dođe do amalečkoga grada i postavi zasjedu u dolini potoka.
1. Samuelova 15,6Potom Šaul poruči Kenijcima: "Otiđite i odvojite se od Amalečana da vas ne bih istrijebio zajedno s njima, jer ste bili skloni svim Izraelcima kad su izlazili iz Egipta." I Kenijci se odvojiše od Amalečana.
1. Samuelova 15,7Šaul potuče Amalečane od Havile pa sve do Šura, koji leži pred Egiptom.
1. Samuelova 15,8I živa uhvati Agaga, amalečkog kralja, a sav narod zatre oštricom mača, izvršujući "herem", kleto uništenje.
1. Samuelova 15,9Ali Šaul i narod poštedješe Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jaganjce i sve što je bilo dobro. Na svemu tome ne htjedoše izvršiti "herem"; nego što je god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti, na tom izvršiše "herem".
1. Samuelova 15,10Zato dođe riječ Jahvina Samuelu ovako:
1. Samuelova 15,11"Kajem se što sam Šaula postavio za kralja: okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovijedi." Samuel se ražalosti i svu je noć vapio Jahvi.
1. Samuelova 15,12U rano jutro krenu Samuel da potraži Šaula. I javiše Samuelu ovako: "Šaul je otišao u Karmel, i gle, podigao je ondje sebi spomenik; zatim je otišao dalje i sišao u Gilgal.
1. Samuelova 15,13Kad je Samuel došao k Šaulu, reče mu Šaul: "Blagoslovljen da si od Jahve! Izvršio sam Jahvinu zapovijed.
1. Samuelova 15,14Ali Samuel upita: "Kakvo je to ovčje blejanje što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda koje čujem?
1. Samuelova 15,15A Šaul odgovori: "Dognali su ih od Amalečana, jer je narod poštedio najbolje ovce i najbolja goveda da ih žrtvuje Jahvi, tvome Bogu. Na svemu drugome izvršili smo `herem`.
1. Samuelova 15,16A Samuel reče Šaulu: "Stani da ti kažem što mi je noćas objavio Jahve." A on reče: "Govori!
1. Samuelova 15,17Tada će Samuel: "Koliko god si malen sam u svojim očima, ipak si postao glavar Izraelovih plemena. Jahve te pomazao za kralja nad Izraelom.
1. Samuelova 15,18Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: `Idi, izvrši `herem` na tim grešnicima, na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.`
1. Samuelova 15,19Zašto nisi poslušao riječi Jahvine? Zašto si se bacio na plijen i učinio ono što je zlo u Jahvinim očima?
1. Samuelova 15,20Šaul odgovori Samuelu: "Ja sam poslušao riječ Jahvinu: poduzeo sam pohod kamo me poslao, doveo sam Agaga, amalečkoga kralja, i izvršio `herem` na Amalečanima.
1. Samuelova 15,21Ali je narod od plijena uzeo ovaca i goveda, i to najbolje na čemu se imao izvršiti `herem`, da žrtvuje Jahvi, tvome Bogu, u Gilgalu.
1. Samuelova 15,22A Samuel odvrati: "Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline.
1. Samuelova 15,23Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj!
1. Samuelova 15,24Tada Šaul odvrati Samuelu: "Zgriješio sam što sam prekršio Jahvinu zapovijed i tvoje naredbe. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu.
1. Samuelova 15,25A sada mi oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi.
1. Samuelova 15,26Ali Samuel odgovori Šaulu: "Neću se vratiti s tobom: ti si odbacio Jahvinu riječ, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj nad Izraelom.
1. Samuelova 15,27Kad se Samuel okrenuo da ode, Šaul čvrsto uhvati skut njegova plašta, ali se skut otkide.
1. Samuelova 15,28Tada mu reče Samuel: "Danas ti je Jahve otkinuo kraljevstvo nad Izraelom i dao ga tvome susjedu, koji je bolji od tebe." -
1. Samuelova 15,29Ipak, Slava Izraelova ne laže i ne kaje se, jer nije čovjek da bi se kajao. -
1. Samuelova 15,30Šaul reče: "Sagriješio sam; ali mi sada učini čast pred starješinama moga naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi, tvome Bogu.
1. Samuelova 15,31I Samuel se vrati sa Šaulom i Šaul se pokloni Jahvi.
1. Samuelova 15,32Potom zapovjedi Samuel: "Dovedite k meni Agaga, amalečkoga kralja!" I Agag dođe k njemu opirući se i reče: "Zaista, smrt je gorka!
1. Samuelova 15,33Samuel mu odvrati: "Kao što je tvoj mač mnogim ženama oteo djecu, tako će među ženama tvoja majka ostati bez djeteta!" I Samuel posiječe Agaga pred Jahvom u Gilgalu.
1. Samuelova 15,34Potom Samuel ode u Ramu, a Šaul se vrati svojoj kući u Šaulovu Gibeu.
1. Samuelova 15,35I Samuel nije više vidio Šaula do svoga smrtnog dana. Samuel je tugovao zbog Šaula, ali se Jahve pokajao što je Šaula postavio za kralja nad Izraelom.
1. Samuelova 15,1Samuel reče Saulu: ” Ja sam taj koga je GOSPOD poslao *pomazati tebe kao kralja nad svojim pukom Izraelom. Sada dakle, saslušaj glas, riječi GOSPODOVE.
1. Samuelova 15,2Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ja ću zatražiti račun Amaleku o tome što su učinili Izraelu, zapriječujući mu put kad se uspinjao iz Egipta.
1. Samuelova 15,3Sada dakle, idi udariti Amalek. Vi morate posvetiti zabrani sve koji mu pripadaju. Nećeš poštedjeti nikog. Sve ćeš pogubiti, ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce. “
1. Samuelova 15,4Saul pokrenu puk i prebroja ga u Telaimu Bijaše 200.000 pješaka i, za Judu, 10.000 ljudi.
1. Samuelova 15,5Prispjevši u grad Amalek, Saul se postavi u zasjedu u koritu potoka.
1. Samuelova 15,6Saul reče Kenitima :” Odlazite, odstranite se, napustite postrojbe Amalekove, iz straha da s vama ne postupim kao što ću s njima, dok si ti, postupio s vjernošću prema svim sinovima Izraelovim kad se uspinjahu iz Egipta. “ Keniti se dakle odstraniše iz sredine Amalecita.
1. Samuelova 15,7Saul udari Amalek, od Havile sve do ulaza u Šur, koji je nasuprot Egiptu.
1. Samuelova 15,8On uze živog Agagu, kralju Amalekovom, i posveti sav puk zabrani, oštrici mača.
1. Samuelova 15,9Ali, Saul i puk poštedješe Agaga i najbolje od sitne stoke, od krupne stoke i od drugog okota, janjce i sve što bijaše dobro, i oni ne pristadoše posvetiti ih zabrani. Ali svu robu bez vrijednosti i loše kakvoće, oni ju posvetiše, nju, zabrani.
1. Samuelova 15,10 Riječ GOSPODOVA bi upućena Samuelu, u ovim izrazima:
1. Samuelova 15,11” Ja sam se pokajao što sam od Saula načinio kralja, jer se okrenuo od mene, i nije izvršio mojih riječi. “ Osjećanje pogodi Samuela i on vapiše prema GOSPODU cijele noći.
1. Samuelova 15,12Samuel se diže u rano jutro za otići u susret Saulu. Dođoše reći Samuelu: ”Čim je došao u Karmel, Saul si je uspravio jedan spomenik; potom je ponovo otišao dalje i sišao u Gilgal .“
1. Samuelova 15,13Samuel se nađe kod Saula i reče mu Saul: ”Blagoslovljen budi GOSPOD! ja sam izvršio riječ GOSPODOVU.“
1. Samuelova 15,14Samuel reče: ” Kakva su ovo blejanja što ja čujem i mukanja što mi udaraju u uši? “
1. Samuelova 15,15 Saul reče: ” Oni su doneseni od Amalecita. To je ono najbolje što je puk poštedio od ovčica i goveda za žrtvovati GOSPODU tvojem Bogu. Što se tiče ostalog mi smo posvetili zabrani “
1. Samuelova 15,16 Samuel reče Saulu: ” Dosta. Ja ću ti najaviti što mi je ove noći rekao GOSPOD. On mu reče: ” Govori. “
1. Samuelova 15,17 Samuel reče: ” Iako si ti bio malenkost u vlastitim očima, nisi li ti na čelu plemena Izraelovih? GOSPOD te *pomazao kao kralja Izraelovog.
1. Samuelova 15,18 GOSPOD te poslao u ratni pohod i rekao ti: Idi. Ti ćeš posvetiti zabrani te grješnike Amalecite i ti ćeš ih pobiti sve do istrijebljenja njihovog.
1. Samuelova 15,19Zašto ti nisi poslušao glas GOSPODOV, zašto si se bacio na plijen i počinio ono što je zlo u očima GOSPODOVIM? “
1. Samuelova 15,20Saul reče Samuelu: ” Ja sam se pokorio glasu GOSPODOVOM. Ja sam pošao u ratni pohod onamo kamo me GOSPOD bijaše poslao. Ja sam doveo Agaga, kralja Amalekovog, a Amaleka samog, ja sam ga posvetio zabrani.
1. Samuelova 15,21Puk je uzeo za plijen sitne i krupne stoke, najbolje od onoga što padaše pod zabranu, za žrtvovati GOSPODU, tvojem Bogu, u Gilgalu. “
1. Samuelova 15,22Samuel tad reče: ” GOSPOD voli li holokauste i žrtvovanja toliko koliko poslušnost riječi GOSPODOVOJ? Ne! Poslušnost je draža no žrtvovanje, pokornost masnom ovnovom.
1. Samuelova 15,23Ali, pobuna ima vrijednost grijeha obožavanja, i tvrdoglavost, čarobnjaštva. Pošto si ti odbacio riječ GOSPODOVU, on je odbacio tebe, ti više nisi kralj. “
1. Samuelova 15,24Saul reče Samuelu: ” Ja sam zgriješio, ja sam prekršio zapovijed GOSPODOVU i tvoje riječi. To je zato što sam se ja plašio puka i bio mu pokoran.
1. Samuelova 15,25Sada, ja te molim, oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da kleknem pred GOSPODA. “
1. Samuelova 15,26Samuel reče Saulu: ” Ja se neću vratiti s tobom, jer ti si odbacio riječ GOSPODOVU; GOSPOD te je odbacio, i ti nisi više kraljem Izraelovim. “
1. Samuelova 15,27Kad se Samuel okrenu za otići, Saul zgrabi skut svojeg ogrtača, koji bi istrgnut.
1. Samuelova 15,28 Samuel mu reče: ” GOSPOD ti je istrgnuo kraljevstvo Izraelovo, danas, i dao ga jednom drugom boljem od tebe. “
1. Samuelova 15,29 I također: ” Uzvišenost Izraelova ne niječe niti se kaje, jer On nije čovjek i nema se zašto kajati. “
1. Samuelova 15,30 Saul reče: ” Ja sam zgriješio. Sada, molim te, učini mi čast, pred *starješinama puka mog i pred Izraelom. Vrati se sa mnom: ja ću se pokloniti pred GOSPODOM, tvojim Bogom. “
1. Samuelova 15,31 Samuel se vrati u pratnju Saulovu i Saul se pokloni pred GOSPODOM.
1. Samuelova 15,32Samuel reče: ” Dovedite mi Agaga, kralja Amaleka. “ Agag dođe s jednim zadovoljnim izgledom On si reče: ” Sigurno, gorčina smrti se odstranila. “
1. Samuelova 15,33 Samuel reče: ” Svakako je tvoj mač lišavao majke njihove djece, da tvoja majka, među ženama, bude lišena djeteta svog! “ I Samuel pogubi Agaga pred GOSPODOM u Gilgalu .
1. Samuelova 15,34 Samuel ode u Ramu a Saul se uspe k njemu u Giveu Saulovu .
1. Samuelova 15,35Samuel ne pogleda više Saula sve do dana svoje smrti, jer GOSPOD se bijaše pokajao što je dao Saulu vladati nad Izraelom.
1. Samuilova 15,1A Samuilo reče Saulu: Gospod me je poslao da te pomažem za cara nad narodom njegovijem, nad Izrailjem; slušaj dakle riječi Gospodnje.
1. Samuilova 15,2Ovako veli Gospod nad vojskama: opomenuh se šta je učinio Amalik Izrailju, kako mu se opro na putu kad je išao iz Misira.
1. Samuilova 15,3Zato idi, i pobij Amalika, i zatri kao prokleto sve što god ima; ne žali ga, nego pobij i ljude i žene i djecu i što je na sisi i volove i ovce i kamile i magarce.
1. Samuilova 15,4Tada Saul sazva narod, i izbroji ih u Telaimu, i bješe ih dvjesta tisuća pješaka i deset tisuća ljudi od Jude.
1. Samuilova 15,5I dođe Saul do grada Amaličkoga, i namjesti zasjedu u potoku.
1. Samuilova 15,6I reče Saul Kenejima: idite, odvojite se, uklonite se od Amalika, da vas ne bi potro s njima; jer ste vi učinili milost svijem sinovima Izrailjevijem kad su išli iz Misira. I otidoše Keneji od Amalika.
1. Samuilova 15,7I Saul pobi Amalike od Avile do Sura, koji je prema Misiru.
1. Samuilova 15,8I uhvati Agaga cara Amaličkoga živa, a sav narod njegov pobi oštrijem mačem.
1. Samuilova 15,9I Saul i narod njegov poštedje Agaga i najbolje ovce i najbolje volove i ugojenu stoku i jaganjce i sve što bijaše dobro, i ne htješe pobiti; nego što bijaše zlo i bez cijene, ono pobiše.
1. Samuilova 15,10Zato dođe riječ Gospodnja k Samuilu govoreći:
1. Samuilova 15,11Kajem se što sam Saula postavio carem, jer je otstupio od mene, i nije izvršio mojih riječi. I rasrdi se Samuilo vrlo, i vikaše ka Gospodu svu noć.
1. Samuilova 15,12I ustavši rano Samuilo pođe pred Saula. I javiše Samuilu govoreći: Saul dođe u Karmil, i eno podiže sebi spomenik, pa se vrati odande i otide dalje i siđe u Galgal.
1. Samuilova 15,13Kad Samuilo dođe k Saulu, reče mu Saul: blagosloven da si Gospodu! izvršio sam riječ Gospodnju.
1. Samuilova 15,14A Samuilo reče: kakva je to bleka ovaca u ušima mojim? i rika volova koju čujem?
1. Samuilova 15,15A Saul reče: od Amalika dognaše ih; jer narod poštedje najbolje ovce i najbolje volove da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvojemu; ostalo pak pobismo kao prokleto.
1. Samuilova 15,16A Samuilo reče Saulu: stani da ti kažem što mi je rekao Gospod noćas. Reče mu: govori.
1. Samuilova 15,17Tada reče Samuilo: nijesi li bio mali sam u svojim očima, pak si postao glava plemenima Izrailjevijem, i Gospod te pomaza za cara nad Izrailjem?
1. Samuilova 15,18I Gospod te posla na ovaj put i reče: idi, pobij grješne Amalike, i vojuj na njih dokle ih ne istrijebite.
1. Samuilova 15,19Zašto dakle ne posluša glasa Gospodnjega, nego se naklopi na plijen, i učini zlo pred Gospodom?
1. Samuilova 15,20A Saul odgovori Samuilu: ta poslušao sam glas Gospodnji, i išao sam putem kojim me posla Gospod, i doveo sam Agaga cara Amaličkoga, a Amalike sam istrijebio.
1. Samuilova 15,21Nego narod uze od plijena ovce i volove, najbolje između prokletijeh stvari, da prinese na žrtvu Gospodu Bogu tvojemu u Galgalu.
1. Samuilova 15,22Ali Samuilo reče: zar su mile Gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske.
1. Samuilova 15,23Jer je neposlušnost kao grijeh od čaranja, i nepokornost kao sujevjerstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si riječ Gospodnju, zato je i on tebe odbacio da ne budeš više car.
1. Samuilova 15,24Tada reče Saul Samuilu: zgriješio sam što sam prestupio zapovijest Gospodnju i tvoje riječi; jer pobojah se naroda i poslušah glas njegov.
1. Samuilova 15,25Nego sada oprosti mi grijeh moj, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu.
1. Samuilova 15,26A Samuilo reče Saulu: neću se vratiti s tobom, jer si odbacio riječ Gospodnju, i zato je tebe Gospod odbacio da ne budeš više car nad Izrailjem.
1. Samuilova 15,27I Samuilo se okrete da ide, ali ga Saul uhvati za skut od plašta njegova, te se odadrije.
1. Samuilova 15,28Tada mu reče Samuilo: odadro je Gospod carstvo Izrailjevo od tebe danas, i dao ga bližnjemu tvojemu, koji je bolji od tebe.
1. Samuilova 15,29I doista junak Izrailjev neće slagati, niti će se raskajati; jer nije čovjek da se kaje.
1. Samuilova 15,30A on reče: zgriješio sam; ali mi sad učini čast pred starješinama naroda mojega i pred Izrailjem, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu Bogu tvojemu.
1. Samuilova 15,31I vrativši se Samuilo otide za Saulom, i pokloni se Saul Gospodu.
1. Samuilova 15,32Potom reče Samuilo: dovedite mi Agaga cara Amaličkoga. I dođe k njemu Agag veseo, jer govoraše Agag: zaista, prošla je gorčina smrtna.
1. Samuilova 15,33Ali Samuilo reče: kako je tvoj mač učinio te su žene ostale bez djece, tako će ostati bez djece tvoja majka među ženama. I isiječe Samuilo Agaga pred Gospodom u Galgalu.
1. Samuilova 15,34Potom otide Samuilo u Ramu, a Saul otide kući svojoj u Gavaju Saulovu.
1. Samuilova 15,35I Samuilo ne vidje više Saula do svoje smrti, i plakaše Samuilo za Saulom, što se Gospod pokaja što je postavio Saula carem nad Izrailjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje