Tražilica


1. Samuelova 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 25,1Uto umrije Samuel. Sav Izrael skupi se i održa mu tugovanje. Pokopaše ga kod kuće njegove u Rami. Jednoga dana ustade David i siđe u pustinju.
1. Samuelova 25,2U Maonu živio je čovjek, koji je svoje imanje imao u Karmelu. Čovjek je bio vrlo bogat. Posjedovao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. On je upravo bio u Karmelu zaposlen striženjem ovaca.
1. Samuelova 25,3Čovjek se je zvao Nabal, njegova žena Abigaila žena je bila mudra i vrlo lijepa, a čovjek surov i opak, pravi Kalebovac.
1. Samuelova 25,4I kad David u pustinji doznade, da Nabal striže svoje ovce,
1. Samuelova 25,5Posla on tamo deset ljudi. David je dao ljudima ovaj nalog: "Idite u Karmel, pođite k Nabalu, pozdravite ga od mene,
1. Samuelova 25,6I uz pozdrav recite: "Mir tebi, mir kući tvojoj i mir svemu, što posjeduješ!
1. Samuelova 25,7Čuo sam eto, da imaš striženje ovaca. Pastiri su se tvoji zadržavali među nama. Nijesmo im nikada ništa učinili nažao. Nikada im nije ništa nestalo, dokle su god bili u Karmelu.
1. Samuelova 25,8Pitaj samo sluge svoje, oni ti mogu to potvrditi. Zato budi dobar ovim ljudima! Dolazimo u svečan dan. Daj dakle slugama svojim i svojemu sinu Davidu, što ti dođe do ruke!"
1. Samuelova 25,9Kad dođoše ljudi Davidovi, rekoše Nabalu sve to u ime Davidovo. Onda su čekali.
1. Samuelova 25,10A Nabal odgovori ljudima Davidovim: "Tko je David? Tko je sin Jesejev? Danas ima dosta sluga, što bježe od svojih gospodara.
1. Samuelova 25,11Zar da uzmem kruh svoj, vodu svoju i stoku svoju, što sam je zaklao za svoje strigače i da to dadnem ljudima, za koje ni ne znam, odakle su došli?"
1. Samuelova 25,12Ljudi Davidovi zaputiše natrag i vratiše se kući. Kad dođoše Davidu, javiše mu sav slučaj.
1. Samuelova 25,13Odmah zapovjedi David svojim ljudima: "Svaki neka pripaše svoj mač!" Svaki pripasa svoj mač; i David pripasa svoj mač. Onda izađoše pod vodstvom Davidovim, jedno četiri stotine ljudi; dvjesta ostaše kod prtljaga.
1. Samuelova 25,14Međutim jedan od sluga dojavi ženi Nabalovoj, Abigaili: "Upravo je David iz pustinje poslao glasnike, da pozdrave gospodara našega; a on ih otjera.
1. Samuelova 25,15A ti su nam ljudi bili vrlo dobri. Nikada nam nijesu ništa našao učinili. Nikada nam nije ništa nestalo, dokle smo god išli u njihovoj blizini, kad smo bili na polju.
1. Samuelova 25,16Bili su dakle zid oko nas danju i noću, dokle smo god čuvali ovce u njihovoj blizini.
1. Samuelova 25,17Pa promisli i vidi, što ćeš učiniti; jer je gotovo zlo gospodaru našemu i cijeloj kući njegovoj. On je sam odveć opak, da bi se moglo s njim govoriti."
1. Samuelova 25,18Brze uze Abigaila dvjesta kruhova, dvije mješine vina, pet ovaca zgotovljenih, pet mjerica pržena žita, sto grozdova osušenih i dvjesta gruda suhih smokava, natovari sve na magarce,
1. Samuelova 25,19I zapovjedi slugama svojim, a da nije ništa rekla svojemu mužu Nabalu: "Hajdete naprijed; ja ću odmah doći za vama!"
1. Samuelova 25,20Kad je ispod gore jahala na magarcu, dođe joj upravo u susret David sa svojim ljudima. Tako se ona susrete s njima.
1. Samuelova 25,21A David je mislio: "Zaludu sam tome čovjeku čuvao u pustinji sav posjed njegov. Nikada mu ništa nije nestalo od svega imanja njegova. Sad on vraća zlo za dobro.
1. Samuelova 25,22To i to neka Bog učini neprijateljima Davidovim, ako mu od svega, što ima, ostavim do zore išta muško!"
1. Samuelova 25,23Kad Abigaila ugleda Davida, siđe brže s magarca, baci se pred Davida ničice na svoje lice i pokloni se duboko.
1. Samuelova 25,24Tada mu pade k nogama i povika: "Uzimam na sebe tu krivnju zlodjela, gospodaru moj! Daj, molim, da pred tobom govori sluškinja tvoja! Poslušaj riječi sluškinje svoje!
1. Samuelova 25,25Gospodaru moj, ne gledaj ništa na toga opakog čovjeka, Nabala; jer što kaže ime njegovo, to je on: Luđak se zove, i on je pun ludosti. Ja, sluškinja tvoja, nijesam vidjela ljudi, što si ih poslao, gospodaru moj!
1. Samuelova 25,26Zato sada, gospodaru moj, tako živ bio Gospod i tako živ bio ti: Gospod te je od toga očuvao, da ideš na krv i da samovoljno pribaviš sebi pravdu. Neka kao Nabalu bude onima, koji su tebi neprijatelji i proti tebi, gospodaru moj, zlo misle!
1. Samuelova 25,27A ovaj dar, što ti ga je sluškinja tvoja sa sobom donijela, gospodaru moj, određen je za ljude, koji te, gospodaru moj, prate na putovima tvojim.
1. Samuelova 25,28Oprosti sluškinji svojoj prestupak njezin! Gospod će tebi, Gospodaru moj, utemeljiti kuću, što ima opstanak, jer ti, gospodaru moj, vojuješ bojeve Gospodnje. Pa neka se na tebi ne nađe nikakva nepravda, doklegod živiš!
1. Samuelova 25,29Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, to neka tvoj život, gospodaru moj, netaknut bude očuvan u svežnju života kod Gospoda, Boga tvojega! A život neprijatelja tvojih neka on baci kao iz praćke!
1. Samuelova 25,30Kad onda Gospod tebi, gospodaru mojemu, dadne svako dobro, što ga je obećao, i postavi te knezom nad Izraelom,
1. Samuelova 25,31Tada neće tebi, gospodaru moj, biti spoticanja ni grižnje savjesti, da si prolio krv ni za što i da si samovoljno sebi, gospodaru moj, pribavio pravdu. Kad onda Gospod tebi, gospodaru moj, udijeli sreću, tada se spomeni i sluškinje svoje!"
1. Samuelova 25,32David reče Abigaili: "Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, koji te sada posla meni u susret!
1. Samuelova 25,33Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i neka si blagoslovljena sama ti, koja me odvrati sada od toga, da ne idem na krv i da samovoljno ne pribavim sebi pravdu!
1. Samuelova 25,34Jer tako živ bio Gospod, Bog Izraelov, koji me očuvao od toga, da ti učinim zlo: Da mi nijesi brže izašla u susret, ne bi ostalo Nabalu do zore ništa muško!"
1. Samuelova 25,35Nato primi David iz ruke njezine, što mu je bila sa sobom donijela, i reče joj: "Vrati se u miru kući natrag! Eto, poslušah te i pogledah na te."
1. Samuelova 25,36Kad se Abigaila vrati kući k Nabalu, imao je on upravo gozbu u svojoj kući, pravu kraljevsku gozbu. Nabal je bio u najboljem raspoloženju i već vrlo pijan. Zato mu ona ne pripovjedi ništa do jutra.
1. Samuelova 25,37A ujutro, kad se je Nabal bio otrijeznio, priopći mu žena njegova, što se je dogodilo. Tada mu obamrije srce u tijelu, i on postade kao kamen.
1. Samuelova 25,38Iza jedno deset dana udari Gospod Nabala, te umrije.
1. Samuelova 25,39Kad doču David, da je Nabal mrtav, povika: "Neka je blagoslovljen Gospod, koji osveti pogrdu nanesenu mi od Nabala i mene, slugu svojega, zadrža oda zla! Gospod pusti, da zloća Nabalova padne natrag na njega samoga," Jednoga dana posla David i poruči Abigaili, da će je uzeti za ženu.
1. Samuelova 25,40Ljudi Davidovi dođoše k Abigaili u Karmel i rekoše joj: "David nas šalje k tebi; on bi te htio uzeti za ženu."
1. Samuelova 25,41Tada ustade ona, pokloni se licem do zemlje i reče: "Sluškinja tvoja spremna je rado da bude ropkinja tvoja i da pere noge slugama Gospodara svojega."
1. Samuelova 25,42Potom brže ustade Abigaila i sjede na magarca, Pet djevojaka njezinih pratilo ju. Tako pođe ona za glasnicima Davidovim i postade mu žena.
1. Samuelova 25,43Iz Jezreela dovede sebi David Ahinoamu. Tako postadoše obadvije njegove žene.
1. Samuelova 25,44Saul je bio međutim svoju kćer Mikalu, ženu Davidovu, dao Paltiju, sinu Laišovu iz Galima.
1. Samuelova 25,1 Uto umrije Samuel. Sav se Izrael skupi i oplaka ga naričući za njim; i pokopaše ga u njegovu zavičaju u Rami. A David usta i siđe u pustinju Paran.
1. Samuelova 25,2U Maonu živio čovjek koji je imao svoje gospodarstvo u Karmelu; bio je to vrlo bogat čovjek, imao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. Upravo je tada strigao svoje ovce u Karmelu.
1. Samuelova 25,3Taj se čovjek zvao Nabal, a njegova žena Abigajila. Žena je bila mudra i vrlo lijepa, a čovjek surov i opak: bio je Kalebovac.
1. Samuelova 25,4David je u pustinji čuo da Nabal striže svoje ovce.
1. Samuelova 25,5Stoga posla deset momaka naloživši im: "Idite gore u Karmel, otiđite k Nabalu i pozdravite ga u moje ime.
1. Samuelova 25,6I recite ovako mome bratu: `Mir tebi, mir tvome domu, mir svemu što imaš!
1. Samuelova 25,7Sada, čujem, strižeš ovce. A tvoji su pastiri bili kod nas, nismo ih dirali, ništa im nije nestalo dokle god su bili u Karmelu.
1. Samuelova 25,8Pitaj svoje sluge i kazat će ti. Zato neka ovi momci nađu milost pred tobom, jer smo došli u svečan dan. Podaj svojim slugama i svome sinu Davidu što ti se nađe pri ruci.`
1. Samuelova 25,9Dođoše momci Davidovi i ponoviše Nabalu u Davidovo ime sve ove riječi, a onda pričekaše.
1. Samuelova 25,10Ali Nabal odgovori Davidovim slugama ovako: "Tko je David, tko je Jišajev sin? Danas ima mnogo slugu koji su pobjegli od svojih gospodara.
1. Samuelova 25,11Zar da uzmem svoj kruh, svoju vodu, svoju stoku koju sam poklao za svoje strigače pa da to poklonim ljudima o kojima ne znam ni odakle su?
1. Samuelova 25,12Davidovi se momci okrenuše i vratiše se svojim putem. Kad su se vratili, javiše sve ove riječi Davidu.
1. Samuelova 25,13A David reče svojim ljudima: "Pripašite svaki svoj mač!" I pripasaše svaki svoj mač, i David pripasa svoj, i oko četiri stotine ljudi krenu za Davidom, dok ih dvije stotine osta kod tovara.
1. Samuelova 25,14A ženi Nabalovoj, Abigajili, javio jedan od Nabalovih slugu ovo: "Eto, David je poslao iz pustinje glasnike da pozdrave našega gospodara, a on ih potjerao.
1. Samuelova 25,15A ti su ljudi bili vrlo dobri prema nama: nisu nas dirali, ništa nismo izgubili dokle god smo bili u njihovoj blizini kad smo bili u polju.
1. Samuelova 25,16Noću i danju bili su nam kao bedem u sve vrijeme dok smo bili s njima pasući stada.
1. Samuelova 25,17Razmisli sada i vidi što ćeš učiniti, jer je gotova pogibija našem gospodaru i svemu njegovu domu; a on je opak čovjek komu se ne može ništa kazati.
1. Samuelova 25,18Abigajila brzo uze dvije stotine hljebova, dva mijeha vina, pet zgotovljenih ovaca, pet mjera pržena žita, sto grozdova suhoga grožđa, dvije stotine smokovih kolača i sve to natovari na magarce.
1. Samuelova 25,19I zapovjedi svojim slugama: "Idite preda mnom, a ja ću za vama." Svome mužu Nabalu nije kazala ništa.
1. Samuelova 25,20Dok je, jašući na magarcu, silazila iza gorskog zavoja, David je sa svojim ljudima silazio nasuprot njoj, tako da se ona susrela s njima.
1. Samuelova 25,21A David je upravo mislio: "Uzalud sam, dakle, zaštićivao u pustinji sve što je taj čovjek imao i ništa mu nije nestalo od svega što je posjedovao! Sada mi vraća zlo za dobro!
1. Samuelova 25,22Neka Bog učini Davidu ovo zlo i neka mu doda drugo ako Nabalu do zore od svega što ima ostavim i ono što mokri uza zid!
1. Samuelova 25,23Kad je Abigajila ugledala Davida, brzo sjaha s magarca i pade pred Davida ničice, poklonivši se do zemlje.
1. Samuelova 25,24Bacivši mu se tako pred noge, reče: "Gospodaru, neka na mene padne krivica! Dopusti da službenica tvoja progovori tvojim ušima i udostoj se poslušati riječi službenice svoje!
1. Samuelova 25,25Neka moj gospodar ne gleda na toga opakog čovjeka, na Nabala, jer on s pravom nosi svoje ime: zove se Luda i ludost je s njim. A ja, službenica tvoja, nisam vidjela momaka koje je poslao moj gospodar.
1. Samuelova 25,26Zato sada, gospodaru, živoga mi Jahve, i tako živ bio ti, i tako ti Jahve koji te očuvao da ne svališ na se krvnu krivicu i da ne pribaviš sebi pravdu svojom rukom: neka prođu kao Nabal tvoji neprijatelji i oni koji snuju zlo mome gospodaru!
1. Samuelova 25,27A ovaj dar, što ga evo tvoja službenica nosi svome gospodaru, neka se dade momcima koji idu za mojim gospodarom na njegovim putovima.
1. Samuelova 25,28Oprosti službenici svojoj njezinu krivnju! Zacijelo će Jahve osnovati trajan dom mome gospodaru, jer moj gospodar bije Jahvine bojeve i za svega tvoga života neće se naći zlo na tebi.
1. Samuelova 25,29Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, neka život moga gospodara bude pohranjen u škrinji života kod Jahve, tvoga Boga, a život tvojih neprijatelja neka on baci kao iz praćke.
1. Samuelova 25,30I kad Jahve učini mome gospodaru svako dobro koje ti je obećao i kad te odredi da budeš knezom nad Izraelom,
1. Samuelova 25,31onda neka ne bude na smutnju ni na grižnju savjesti mome gospodaru da je ni za što prolio krv i da je sebi pribavio pravdu svojoj rukom. I kad Jahve učini dobro mome gospodaru, sjeti se tada službenice svoje!
1. Samuelova 25,32David odgovori Abigajili: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji te danas poslao meni u susret!
1. Samuelova 25,33Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i blagoslovljena bila ti što si me danas zadržala da ne svalim na se krvnu krivicu i da ne pribavim sebi pravdu svojom rukom.
1. Samuelova 25,34Ali, tako mi živog Jahve, Boga Izraelova, koji nije dopustio da ti učinim zlo: da mi nisi tako brzo izišla u susret, zaista ne bi Nabalu do jutra ostalo ni ono što uza zid mokri!
1. Samuelova 25,35Nato David primi iz njezine ruke što mu bijaše donijela i reče joj: "Vrati se s mirom svojoj kući. Gle, uslišao sam tvoj glas i obazreo se na tebe.
1. Samuelova 25,36Kad se Abigajila vratila k Nabalu, on je upravo imao gozbu u kući, pravu kraljevsku gozbu: Nabal bijaše veseo i sasvim pijan; zato mu ona ne reče ništa dok nije svanulo jutro.
1. Samuelova 25,37A ujutro, kad se Nabal otrijeznio, pripovjedi mu njegova žena sve što se dogodilo, a njemu obamrije srce u grudima i on osta kao da se skamenio.
1. Samuelova 25,38A desetak dana poslije toga Jahve udari Nabala te umrije.
1. Samuelova 25,39Kad David ču da je umro Nabal, reče: "Neka je blagoslovljen Jahve, koji mi je ispravio nepravdu što mi je učini Nabal; i Jahve je očuvao svoga slugu da ne učini zla, a svalio je Nabalovu zloću na njegovu glavu!" Potom David posla poruku Abigajili da će je uzeti za ženu.
1. Samuelova 25,40Davidove sluge dođoše k Abigajili u Karmel i rekoše joj: "David nas je poslao k tebi da te uzme sebi za ženu.
1. Samuelova 25,41A ona ustade, pokloni se do zemlje i reče: "Evo službenice tvoje koja je spremna da bude robinja i da pere noge slugama svoga gospodara!
1. Samuelova 25,42Potom Abigajila brzo ustade i zajaha na magarca, a za njom pođe pet njezinih dvorkinja. Tako je otišla za Davidovim poslanicima i postala njegovom ženom.
1. Samuelova 25,43I Ahinoamom iz Jizreela bijaše se oženio David i obje mu bjehu žene.
1. Samuelova 25,44Jer Šaul bijaše svoju kćer Mikalu, Davidovu ženu, dao Paltiju, sinu Lajiša iz Galima.
1. Samuelova 25,1Samuel umrije. Sav Izrael se okupi i ožali njegov pogreb. Ukopaše ga na njegovom u Rami . David se stavi na put i siđe u pustinju Paran
1. Samuelova 25,2Bijaše u Maonu jedan čovjek čije gazdinstvo se nalaziše u Karmelu. Taj čovjek bijaše jako bogat. On imaše tri tisuće ovaca i tisuću koza. On bijaše u Karmelu radi striženja svojeg stada
1. Samuelova 25,3Čovjek se zvaše Naval, a njegova žena Abigail. Žena bijaše pametna i lijepa, ali čovjek bijaše opak i zao; on bijaše kalebit
1. Samuelova 25,4Saznavši u pustinji da Naval striže svoje ovce,
1. Samuelova 25,5David reče momcima : ” Uspnite se u Karmel. Ići će te pronaći Nabala i pozdraviti ga od moje strane.
1. Samuelova 25,6Vi recite: Sretna ti godina ! Pozdrav tebi, pozdrav kući tvojoj i pozdrav svima koji ti pripadaju!
1. Samuelova 25,7Ja doznadoh da se kod tebe obavlja striženje. Sada, tvoji pastiri bijahu kod nas mi njih nismo uznemiravali i oni nisu ništa izgubili tijekom sveg vremena njihovog boravka u Karmelu.
1. Samuelova 25,8Ispitaj svoje momke i oni će te obvijestiti. Nek moji momci nađu kod tebe jedan milostiv prijem, jer mi smo došli u dan svetkovine! Daj, ja te molim, ono što možeš dati slugama svojim i svom sinu Davidu. “
1. Samuelova 25,9Momci Davidovi, budući došli, ponoviše sve te riječi Nabalu u Davidovo ime, i pričekaše
1. Samuelova 25,10 Nabal odgovori slugama Davidovim: ” Tko je David i tko je sin Jeseov? Ima danas mnogo robova koji bježe od gospodara svoga.
1. Samuelova 25,11I da ja uzmem svojeg kruha, svoje vode, svojeg mesa, koje sam zaklao za vrijeme striženja svojih, da bih dao ljudima koji su došli ne znam ti otkud! “
1. Samuelova 25,12Momci Davidovi se okrenuše i vratiše. Po svojem povratku oni izvijestiše Davida o svemu tome.
1. Samuelova 25,13David reče svojim ljudima: ” Nek svatko pripaše svoj mač! “ Svatko pripasa svoj mač. David također, pripasa svoj mač. Otprilike 400 ljudi uspeše se u pratnji Davidovoj, ostade ih 200 kod prtljage.
1. Samuelova 25,14 Jedan od momaka upozori Abigail, ženu Nabalovu: ” Evo, reče on, David je poslao iz pustinje glasonoše odnijeti svoje pozdrave gospodaru našem, a naš se gospodar hitio na njih
1. Samuelova 25,15No, ti ljudi bijahu veoma dobri za nas. Mi nismo bili uznemiravani i nismo ništa izgubili svo vrijeme koje smo se kretali kod njih, kad bijasmo u polju.
1. Samuelova 25,16 Oni su bili naš bedem noću i danju, svo vrijeme koje smo bili s njima napasajući ovce.
1. Samuelova 25,17 A sada, ispitaj i vidi što trebaš učiniti, jer gubitak naše gospodara i sve njegove kuće je odlučen. Što se tiče njega to je jedna ništarija kojoj ne vrijedi govoriti . “
1. Samuelova 25,18 Abigail pohiti uzeti 200 kruhova, dvije mješine vina, pet ovaca posve pripravljenih, pet mjera prženog zrnevlja, stotinu grozdova suhog grožđa i 200 smokvinih kolača, i ona ih natovari na magarce.
1. Samuelova 25,19Ona reče momcima: ” Pođite ispred mene. Ja vas slijedim. “ Ali, ona ne obvijesti Nabala, muža svog.“
1. Samuelova 25,20Za to vrijeme, jašući na magarcu, on siđe u sklonište u planini, David i njegovi ljudi silaziše u njenom smjeru. Ona ih susrete.
1. Samuelova 25,21David si bijaše rekao: ” Dakle ja sam uzalud štitio u pustinji sva dobra te osobe da ništa nije nestalo. On mi je vratio zlo za dobro.
1. Samuelova 25,22Nek Bog učini to i opet tako Davidu ili radije neprijateljima njegovim ako, od sada do sutra u jutro, od svega što mu pripada ja ostavim njemu išta što mokri uza zid ! “
1. Samuelova 25,23Primjetivši Davida, Abigaila se požuri sići s magarc. Ona pade na lice pred Davidom i pokloni se do zemlje.
1. Samuelova 25,24Potom ona pade k njegovim nogama i reče: ” Na mene, na mene grješka, moj gospodaru! Može li sluškinja tvoja govoriti ušima tvojim! Sasušaj riječi svoje sluškinje.
1. Samuelova 25,25Nek moj gospodar ne posvećuje pažnje tom nikogoviću, Nabalu, jer on dobro zaslužuje svoje ime : on se zove Besramlje i besramlje ga prati. Ali ja, sluškinja tvoja, ja nisam vidjela momaka gospodara svoga, tvoje izaslanike.
1. Samuelova 25,26Međutim, moj gospodaru, nek je živ GOSPOD i tvog ti vlastitog života, GOSPOD je taj koji te spriječio da dođe do ubojstva i da nadvladaš svojom vlastitom rukom. Nek neprijatelji tvoji, nek oni koji žele zlo gospodaru mom upoznaju sada sudbinu Nabalovu
1. Samuelova 25,27Nek ovo štovanje koje koje tvoj rob donosi mom gospodaru bude dana sada momcima koji idu stopom mojeg gospodara.
1. Samuelova 25,28 Oprosti, ja te molim, grješku sluškinji svojoj. U stvari, GOSPOD neće nikako propustiti učiniti postojanom kuću mojeg gospodara, jer moj gospodar vodi ratove GOSPODOVE i nek se ne nađe zla kod tebe, tijekom cijelog tvog života.
1. Samuelova 25,29 Ljudi su se podigli da progone mog gospodara i ubiju ga, ali život mojeg gospodara ostat će stavljen u vreću među onima živima kod GOSPODA, tvog Boga, dok one neprijatelja tvojih GOS POD će hitnuti daleko, iz praćeke svoje.
1. Samuelova 25,30 Kad GOSPOD bude ispunio za mog gospodara sve ono što je rekao dobro u prilog njemu, on će te postaviti poglavarem Izraelovim.
1. Samuelova 25,31 Ti dakle ne trebaš posrnuti prolijevajući krv olako, moj gospodar ne treba posrnuti htijući se osvetiti. A kad GOSPOD bude činio dobro mojem gospodaru, ti ćeš se sjetiti sluškinje svoje. “
1. Samuelova 25,32David reče Abigaili: ” Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, koji te poslao u ovaj dan meni u susret!
1. Samuelova 25,33 Blagoslovljen bio tvoj zdrav razum, što si me danas zadržala da ne postanem ubojica i da se svetim svojom vlastitom rukom!
1. Samuelova 25,34 Ali istinski, Nek je živ GOSPOD, Boga Izraelovog, koji me spriječio počiniti zlo, da ti nisi došla tako brzo, ne bi Nabalu ostalo od sada do svitanja, ništa što mokri uza zid ! “
1. Samuelova 25,35David uze svojom rukom ono što ona bijaše donijela. Njoj samoj on reče: ” Vrati se u miru kući. Gledaj: ja sam poslušao tvoj glas i ja ti činim milost. “
1. Samuelova 25,36Abigaila se vrati k Nabalu. Kad evo ono ima jedna gozba u kući njegovoj, jedna kraljevska gozba. Navalovo srce bijaše u veselju. On bijaše potpuno pijan. Ona ga ne izvjesti o ničemu sve do jutra.
1. Samuelova 25,37Sutradan u jutro, kad se Naval bijaše otrijeznio, njegova mu žena ispriča što se dogodilo. Tad srce Navalovo stade u grudima, ono bi kao skamenjeno.
1. Samuelova 25,38I na isteku desetine dana, GOSPOD, udari Nabala, i on umrije.
1. Samuelova 25,39 David doznade da Naval bijaše umro i on reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD koji je obranio moju stvar, u ovom napadu koji mi načini Nabal, i koji je zadržao slugu svoga da ne učini zlo. Što se tiče zlobe Nabalove, GOSPOD je dao da ona padne na njegovu glavu. “ David posla zaprositi Abigail za svoju ženu.
1. Samuelova 25,40Sluge Davidove se nađoše kod Abigaile u Karmelu i govoriše joj ovim riječima: David nas je poslao kod tebe za uzeti te za njegovu ženu. “
1. Samuelova 25,41Ona se diže, pokloni se licem prema zemlji i reče: ” Tvoja je sluškinja spremna oprati noge slugama svojeg gospodara . “
1. Samuelova 25,42Abigaila se požuri otići. Ona se uspe na svoje magare i, praćena od pet svojih sluškinja, ona slijediše izaslanike Davidove. Tako ona postade njegovom ženom.
1. Samuelova 25,43David bijaše tako oženio Ahino im Izreelovu One biše tako obje njegove žene.
1. Samuelova 25,44Saul bijaše dao svoju kćer Mikal, ženu Davidovu, Palti, sinu Laiševu, koji bijaše iz Galima .
1. Samuilova 25,1U tom umrije Samuilo i sabra se sav Izrailj, i plakaše za njim, i pogreboše ga u domu njegovu u Rami. A David usta i siđe u pustinju Faransku.
1. Samuilova 25,2A bijaše jedan čovjek u Maonu, a stoka mu bijaše na Karmilu; i bijaše čovjek vrlo bogat, jer imaše tri tisuće ovaca i tisuću koza, i tada strizijaše ovce svoje na Karmilu.
1. Samuilova 25,3I bješe ime tom čovjeku Naval, a ženi mu ime Avigeja; i ona bijaše žena razumna i lijepa, a on bijaše tvrda srca i opak, a bijaše od roda Halevova.
1. Samuilova 25,4I David ču u pustinji da Naval striže ovce.
1. Samuilova 25,5I posla David deset momaka, i reče David momcima: idite na Karmil, i otidite k Navalu, i pozdravite ga od mene.
1. Samuilova 25,6I recite mu: zdravo! i mir da ti je, i domu tvojemu da je mir, i svemu što imaš da je mir!
1. Samuilova 25,7Čuo sam da strižeš ovce; pastiri su tvoji bivali kod nas, i ne učinismo im nepravde, i ništa im nije nestalo dokle god bijahu na Karmilu.
1. Samuilova 25,8Pitaj sluge svoje, i kazaće ti. Neka ovi momci nađu milost pred tobom, jer dođosmo u dobar dan. Daj slugama svojim i Davidu sinu svojemu što ti dođe do ruke.
1. Samuilova 25,9I dođoše momci Davidovi, i kazaše Navalu u ime Davidovo sve ove riječi, i umučaše.
1. Samuilova 25,10A Naval odgovori slugama Davidovijem i reče: ko je David? i ko je sin Jesejev? Danas ima mnogo sluga koje bježe od svojih gospodara.
1. Samuilova 25,11Eda li ću uzeti hljeb svoj i vodu svoju i meso što sam poklao za ljude koji mi strigu ovce, pa dati ljudima kojih ne znam odakle su?
1. Samuilova 25,12Tada se vratiše momci Davidovi svojim putem, vratiše se, i došavši kazaše mu sve ove riječi.
1. Samuilova 25,13A David reče svojim ljudima: pripašite svaki svoj mač. I pripasaše svaki svoj mač, i David pripasa svoj mač; i pođe za Davidom do četiri stotine ljudi, a dvjesta ostaše kod prtljaga.
1. Samuilova 25,14Ali Avigeji ženi Navalovoj kaza jedan između sluga njegovijeh govoreći: evo, David posla iz pustinje poslanike da pozdravi gospodara našega, a on ih otjera.
1. Samuilova 25,15A ti su nam ljudi bili vrlo dobri, niti nam učiniše krivo, niti nam čega nesta dokle god bijasmo kod njih u polju.
1. Samuilova 25,16Nego nam bijahu zidovi i noću i danju, dokle god bijasmo kod njih pasući ovce.
1. Samuilova 25,17Zato sada gledaj i promisli šta ćeš činiti, jer je gotovo zlo gospodaru našemu i svemu domu njegovu; a on je zao čovjek, da mu se ne može govoriti.
1. Samuilova 25,18Tada Avigeja brže uze dvjesta hljebova i dvije mješine vina i pet ovaca zgotovljenijeh i pet mjerica pržena žita, i sto grozdova suhoga grožđa i dvjesta gruda suhih smokava, i metnu na magarce.
1. Samuilova 25,19I reče momcima svojim: hajdete naprijed, a ja ću ići za vama. A mužu svojemu Navalu ništa ne reče.
1. Samuilova 25,20I sjedavši na magarca iđaše ispod gore, a gle, David i ljudi njegovi slažahu pred nju, i sukobi se s njima.
1. Samuilova 25,21A David govoraše: ele sam zaludu čuvao sve što je taj imao u pustinji da mu ništa ne bješe nestalo od svega što ima; jer mi vrati zlo za dobro.
1. Samuilova 25,22To neka učini Bog neprijateljima Davidovijem i to neka doda, ako mu do zore od svega što ima ostavim i ono što mokri uz zid.
1. Samuilova 25,23A kad Avigeja ugleda Davida, brže siđe s magarca, i pade pred Davidom na lice svoje i pokloni se do zemlje;
1. Samuilova 25,24I padnuvši mu k nogama reče: na meni, gospodaru, neka bude ta krivica; ali da progovori sluškinja tvoja tebi, i čuj riječi sluškinje svoje.
1. Samuilova 25,25Neka gospodar moj ne gleda na toga nevaljaloga čovjeka, Navala, jer je kao ime što mu je; Naval mu je ime, i bezumlje je kod njega. A ja sluškinja tvoja nijesam vidjela momaka gospodara svojega koje si slao.
1. Samuilova 25,26Zato sada, gospodaru, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, Gospod ti ne da da ideš na krv i da se osvetiš svojom rukom. Zato sada neka bude neprijateljima tvojim kao Navalu i svjema koji traže zla gospodaru mojemu.
1. Samuilova 25,27Evo dar što je donijela sluškinja gospodaru svojemu, da se da momcima koji idu za gospodarom mojim.
1. Samuilova 25,28Oprosti sluškinji svojoj krivicu; jer će Gospod zacijelo načiniti tvrdu kuću Gospodaru mojemu; jer ratove Gospodnje vodi gospodar moj i nije se našlo zlo na tebi nikad tvoga vijeka.
1. Samuilova 25,29I da ustane čovjek da te goni i traži dušu tvoju, duša će gospodara mojega biti vezana u svežnju živijeh kod Gospoda Boga tvojega, a duše će neprijatelja tvojih baciti kao iz praće.
1. Samuilova 25,30I kad Gospod učini gospodaru mojemu svako dobro koje ti je obrekao, i postavi te vođem Izrailju,
1. Samuilova 25,31Neće ti biti spoticanja ni sablazni srcu gospodara mojega da je prolio krv ni za što i da se sam osvetio gospodar moj. I kad učini Gospod dobro Gospodaru mojemu, opomenućeš se sluškinje svoje.
1. Samuilova 25,32Tada reče David Avigeji: da je blagosloven Gospod Bog Izrailjev, koji te danas posla meni na susret!
1. Samuilova 25,33I da su blagoslovene riječi tvoje, i ti da si blagoslovena, koja me odvrati danas da ne idem na krv i osvetim se svojom rukom.
1. Samuilova 25,34Doista, tako živ bio Gospod Bog Izrailjev, koji mi ne dade da ti učinim zlo, da mi nijesi brže izašla na susret, ne bi ostalo Navalu do zore ni ono što uza zid mokri.
1. Samuilova 25,35I primi David iz ruke njezine što mu bješe donijela, i reče joj: idi s mirom kući svojoj; eto, poslušah te, i pogledah na te.
1. Samuilova 25,36Potom se Avigeja vrati k Navalu; a gle, kod njega gozba u kući, kao carska gozba, i srce Navalu bješe veselo, i bijaše pijan vrlo. Zato mu ona ne reče ništa do jutra.
1. Samuilova 25,37A ujutru kad se Naval otrijezni, kaza mu žena sve ovo; a u njemu obamrije srce njegovo, i on posta kao kamen.
1. Samuilova 25,38A kad prođe do deset dana, udari Gospod Navala, te umrije.
1. Samuilova 25,39A kad David ču da je umro Naval, reče: da je blagosloven Gospod, koji osveti sramotu moju od Navala, i zadrža slugu svojega oda zla, a obrati Gospod Navalu na glavu zloću njegovu. Potom posla David i poruči Avigeji da će je uzeti za ženu.
1. Samuilova 25,40I sluge Davidove dođoše k Avigeji na Karmil, i rekoše joj govoreći: David nas posla k tebi da te uzme za ženu.
1. Samuilova 25,41A ona usta i pokloni se licem do zemlje, i reče: evo sluškinje tvoje, da služi i da pere noge slugama gospodara svojega.
1. Samuilova 25,42Potom brže usta Avigeja, i sjede na magarca, i pet djevojaka njezinijeh pođe za njom, i otide za poslanicima Davidovijem, i posta mu žena.
1. Samuilova 25,43A David uze i Ahinoamu iz Jezraela: i obje mu behu žene.
1. Samuilova 25,44Jer Saul dade Mihalu kćer svoju, ženu Davidovu, Faltiju sinu Laisovu iz Galima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje