Tražilica


1. Samuelova 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 3,1Mladi Samuel vršio je službu Gospodnju pod nadzorom Elijevim. U ono vrijeme bila je objava Gospodnja nešto rijetko; utvara nije se događala često.
1. Samuelova 3,2A jednoga dana dogodi se ovo: "Eli je spavao u svojoj sobi. Oči su mu bile oslabile, tako da više nije mogao vidjeti.
1. Samuelova 3,3Ali svjetionica Božja nije se bila još ugasila. Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, gdje je bio kovčeg Božji.
1. Samuelova 3,4Tada viknu Gospod Samuela. On odgovori: "Evo me",
1. Samuelova 3,5Otrča k Eliju i reče: "Evo mi! Ti si me zvao." On odgovori: "Ja te nijesam zvao. Idi i spavaj!" I on otide i zaspa.
1. Samuelova 3,6A Gospod opet viknu Samuela. Samuel ustade, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao." On odgovori: "Ja te nijesam zvao, moj sine! Idi opet i spavaj!"
1. Samuelova 3,7Samuel naime nije još poznavao Gospoda; još mu se nije bio objavio Gospod.
1. Samuelova 3,8I viknu Gospod Samuela po treći put. On ustade, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao." Sad spoznade Eli, da je Gospod zvao dječaka.
1. Samuelova 3,9Zato reče Eli Samuelu: "Idi i spavaj! Ako te zovne, odgovori: "Govori, Gospode, sluga tvoj sluša!" Samuel ode i zaspa na mjestu svojemu.
1. Samuelova 3,10I Gospod dođe, stade i viknu ga kao prije: "Samuele, Samuele!" Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša!"
1. Samuelova 3,11I reče Gospod Samuelu: "Hoću da učinim nešto u Izraelu, da će zujati oba uha svakome, tko čuje.
1. Samuelova 3,12Tada ću učiniti Eliju sve, što sam zaprijetio kući njegovoj, od početka do svršetka.
1. Samuelova 3,13Ja sam mu dao javiti, da sam odsudio kuću njegovu zauvijek za zlodjela njegova. On je znao, da me sinovi njegovi sramote, pa ih ipak nije kaznio.
1. Samuelova 3,14Zato se zakleh kući Elijevoj: "Nikad se zlodjela kuće Elijeve neće očistiti žrtvama ili prinosima."
1. Samuelova 3,15Samuel je spavao do jutra Tada on otvori vrata svetišta Gospodnjega. Samuel se je bojao priopćiti Eliju utvaru.
1. Samuelova 3,16Zato Eli zovnu Samuela k sebi i reče: "Samuele, sine moj!" On odgovori: "Evo me!"
1. Samuelova 3,17Onaj upita: "Što ti je rekao? Nemoj zatajiti od mene! Neka ti Bog učini ovo i ono, ako zatajiš od mene nešto, što ti je rekao!"
1. Samuelova 3,18I Samuel mu pripovjedi svu objavu i ništa ne zataji od njega. On reče: "Gospod je. Neka čini što mu je volja!"
1. Samuelova 3,19Samuel je rastao, i Gospod je bio s njim i nije pustio, da ikoja njegova izjava ostane neispunjena.
1. Samuelova 3,20Sav Izrael od Dana do Beer-Šebe upozna, da je Samuel doista bio prorok Gospodnji.
1. Samuelova 3,21Gospod se je objavljivao i nadalje u Šilu; jer se je Gospod javljao Samuelu u Šilu riječju Gospodnjom.
1. Samuelova 3,1 Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta.
1. Samuelova 3,2No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi - oči su njegove počele slabiti te više nije mogao vidjeti -
1. Samuelova 3,3svijećnjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovčeg Božji.
1. Samuelova 3,4I Jahve zovnu: "Samuele! Samuele!" A on odgovori: "Evo me!
1. Samuelova 3,5I otrča k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli reče: "Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" I on ode i leže.
1. Samuelova 3,6I Jahve opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!
1. Samuelova 3,7Samuel još nije poznavao Jahve i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina.
1. Samuelova 3,8I Jahve zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" Sada Eli razumje da je Jahve zvao dječaka.
1. Samuelova 3,9Zato reče Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: `Govori, sluga tvoj sluša.`" I Samuel ode i leže na svoje mjesto.
1. Samuelova 3,10I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša.
1. Samuelova 3,11Tada Jahve reče Samuelu: "Evo, učinit ću nešto u Izraelu da će oba uha zujati svakome koji čuje.
1. Samuelova 3,12U onaj ću dan ispuniti na Eliju sve što sam rekao za kuću njegovu, od početka do kraja.
1. Samuelova 3,13Ti ćeš mu objaviti da osuđujem kuću njegovu dovijeka; on je znao da njegovi sinovi hule na Boga, a nije ih obuzdao.
1. Samuelova 3,14Zato - kunem se domu Elijevu - neće oprati krivicu Elijeva doma nikakve žrtve ni prinosi dovijeka.
1. Samuelova 3,15Samuel je spavao do jutra, a onda otvori vrata Doma Jahvina. Samuel se bojao kazati viđenje Eliju.
1. Samuelova 3,16Ali Eli zovnu Samuela govoreći: "Samuele, sine!" A on odgovori: "Evo me!
1. Samuelova 3,17I on upita: "Kakva je riječ koju ti reče? Nemoj mi zatajiti ništa! Tako ti Bog učinio zlo i dodao ti drugo ako mi zatajiš nešto od onoga što ti je kazao.
1. Samuelova 3,18Nato mu Samuel pripovjedi sve i ništa ne zataji od njega. A Eli reče: "On je Jahve, neka čini što je dobro u očima njegovim!
1. Samuelova 3,19Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.
1. Samuelova 3,20Sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina.
1. Samuelova 3,21Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu, [4:1] i riječ se Samuelova obraćala svemu Izraelu. (Eli je bio vrlo star, a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom.)

1. Samuelova 3,1Mali SAMUEL služiše GOSPODA u nazočnosti Elijevoj. Riječ GOSPODOVA bijaše rijetka u one dane, viđenje ne bi stvar koja se događa.
1. Samuelova 3,2Onog dana, Eli bijaše legao na svoje uobičajeno mjesto. Njegove su oči počele slabiti. On ne mogaše više vidjeti.
1. Samuelova 3,3Svjetiljka Božja ne bi još ugašena i Samuel bijaše ležao u Hramu GOSPODOVOM, gdje se nalaziše *kovčeg Božji
1. Samuelova 3,4GOSPOD pozva Samuela. On odgovori: ” Evo me! “
1. Samuelova 3,5On se trčeći nađe kod Elija i reče mu: ” Evo me, pošto si me pozvao. “ Ovaj odgovori: ” Ja te nisam zvao. Vrati se leći. “ On ode leći.
1. Samuelova 3,6GOSPOD pozva Samuela još jedanput. Samuel se diže: ode naći Elija i reče mu: ” Evo me, pošto si me pozvao. “ On odgovori: ” Ja te nisam zvao, sine moj. Vrati se leći.
1. Samuelova 3,7Samuel još ne poznavaše GOSPODA. Riječ GOSPODOVA još mu se ne bijaše otkrila.
1. Samuelova 3,8GOSPOD pozva opet Samuela po treći put. On se diže i ode naći Elija. On mu reče: Evo mu, pošto si me zvao. “ Eli shvati tada da GOSPOD pozivaše dijete.
1. Samuelova 3,9Eli reče Samuelu: ” Vrati se leći. I ako te pozove, ti ćeš mu reći: Govori GOSPODE, tvoj sluga sluša. “ I Samuel ode leći na svoje uobičajeno mjesto .
1. Samuelova 3,10 GOSPOD dođe i pojavi se. On pozva kao i prošli put: ” Samuele, Samuele! “ Samuel reče: ” Govori, tvoj sluga sluša. “
1. Samuelova 3,11GOSPOD reče Samuelu: ” Evo ja ću izvršiti jednu stvar u Izraelu, što će zazvoniti u ušima onoga koji bude čuo govoriti o tome.
1. Samuelova 3,12Onog dana, ja ću ostvariti protiv Elija sve ono što sam rekao o njegovoj kući, od početka do kraja. Ja mu najavljujem da ću izvršiti pravdu spram njegove kuće zauvijek radi njegove grješke: on znaše da njegovi sinovi vrijeđaju Boga i ipak ih nije ukorio.
1. Samuelova 3,14 Zbog toga ja prisežem kući Elijevoj: Ništa neće nikad izbrisati grješku kuće Elijeve, ni *žrtva, ni ponuda. “
1. Samuelova 3,15 Samuel ostade ležati sve do jutra, potom otvori vrata Kuće GOSPODOVE. Samuel se plašio izvjestiti Elija o viđenju.
1. Samuelova 3,16 Eli pozva Samuela i reče mu: ” Samuele, sine moj! “ On reče: ” Evo me.“
1. Samuelova 3,17 On reče: ” Koju ti je On riječ uputio? Ne skrivaj mi ju, molim te. Nek ti Bog tako učini i nek ti još to doda ako li mi zatajiš i jednu jedinu riječ on onoga što ti je On uputio. “
1. Samuelova 3,18 Tam mu Samuel izvijesti svu poruku, ništa mu ne krijući. On reče: ” On je GOSPOD. Nek čini što mu se čini dobro. “
1. Samuelova 3,19Samuel poraste. GOSPOD bijaše s njim i ne ostavi ni jednu od svojih riječi
1. Samuelova 3,20Sav Izrael, od Dana do Ber-Ševe, doznade da Samuel bijaše ovjerovljen kao *prorok GOSPODOV.
1. Samuelova 3,21GOSPOD nastavi pojavljivati se u Silou GOSPOD, u stvari, otkrivaše se Samuelu, u Silou, po riječi GOSPODOVOJ,
1. Samuelova 3,22i riječ Samuelova upućivala se svem Izraelu.
1. Samuilova 3,1A dijete Samuilo služaše Gospodu pred Ilijem; i riječ Gospodnja bješe rijetka u ono vrijeme, i ne javljahu se utvare.
1. Samuilova 3,2Jednom u to vrijeme Ilije ležaše na svom mjestu; a oči mu počinjahu tamnjeti te ne mogaše vidjeti;
1. Samuilova 3,3I Samuilo ležaše u domu Gospodnjem gdje bijaše kovčeg Božiji, i žišci Gospodnji još ne bjehu pogašeni.
1. Samuilova 3,4I viknu Gospod Samuila, a on reče: evo me.
1. Samuilova 3,5I pritrča k Iliju, i reče mu: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, idi lezi. I on otide i leže.
1. Samuilova 3,6A Gospod opet viknu Samuila, i Samuilo usta, i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? A on reče: nijesam te zvao, sine; idi lezi.
1. Samuilova 3,7A Samuilo još ne poznavaše Gospoda, i još mu ne bješe javljena riječ Gospodnja.
1. Samuilova 3,8Tada opet viknu Gospod Samuila treći put, i on usta i otide k Iliju, i reče: evo me, što si me zvao? Tada razumje Ilije da Gospod zove dijete.
1. Samuilova 3,9I reče Ilije Samuilu: idi lezi; a ako te zovne, a ti reci: govori Gospode, čuje sluga tvoj. I Samuilo otide, i leže na svoje mjesto.
1. Samuilova 3,10A Gospod dođe i stade; i zovnu kao prije: Samuilo! Samuilo! A Samuilo reče: govori, čuje sluga tvoj.
1. Samuilova 3,11I reče Gospod Samuilu: evo učiniću nešto u Izrailju da će zujati oba uha svakome ko čuje.
1. Samuilova 3,12U taj dan ću učiniti Iliju sve što sam govorio za kuću njegovu, od početka do kraja.
1. Samuilova 3,13Jer sam mu javio da ću suditi domu njegovu dovijeka za nevaljalstvo, za koje je znao da njim navlače na se prokletstvo sinovi njegovi, pa im nije zabranio.
1. Samuilova 3,14Zato se zakleh domu Ilijevu da se neće očistiti nevaljalstvo doma Ilijeva nikakvom žrtvom ni prinosom dovijeka.
1. Samuilova 3,15I Samuilo spava do jutra, pa otvori vrata doma Gospodnjega. Ali se bojaše Samuilo kazati Iliju za utvaru.
1. Samuilova 3,16A Ilije zovnu Samuila i reče: Samuilo, sine! A on reče: evo me.
1. Samuilova 3,17A on reče: kakve su riječi što ti je kazao? nemoj zatajiti od mene; tako ti učinio Bog i tako ti dodao, ako zatajiš od mene što god ti je kazao.
1. Samuilova 3,18I Samuilo mu kaza sve, i ništa ne zataji od njega. A on reče: Gospod je, neka čini ono što mu je volja.
1. Samuilova 3,19A Samuilo rastijaše, i Gospod bijaše s njim, i ne pusti da padne na zemlju nijedna riječ njegova.
1. Samuilova 3,20I sav Izrailj od Dana do Virsaveje pozna da je Samuilo vjeran prorok Gospodnji.
1. Samuilova 3,21I Gospod se stade opet javljati u Silomu, jer se Gospod javljaše Samuilu u Silomu riječju Gospodnjom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje