Tražilica


1. Samuelova 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 5,1Kad su Filisteji bili oteli kovčeg Božji, odnesoše ga iz Eben-Ezera u Ašdod.
1. Samuelova 5,2Tada uzeše Filisteji kovčeg Božji, donesoše ga u hram Dagonov i postaviše ga uz Dagona.
1. Samuelova 5,3A kad stanovnici Ašdoda sutradan ustadoše, ležao je Dagon sa svojim licem na tlima pred kovčegom Gospodnjim. Oni uzeše Dagona i postaviše ga opet na njegovo mjesto.
1. Samuelova 5,4Kad sutradan ustadoše, ležao je Dagon opet sa svojim licem na tlima pred kovčegom Gospodnjim. Glava Dagonova i obje ruke njegove ležale su odsječene na pragu. Pokraj njih ležao je trup Dagonov.
1. Samuelova 5,5Zato svećenici Dagonovi i svi, koji vrše službu u hramu Dagonovu, ne staju na prag Dagonov u Ašdodu do današnjega dana.
1. Samuelova 5,6A ruka Gospodnja oteža stanovnicima Ašdoda. On ih prepade, kad ih udari kužnom micinom, Ašdot i sve područje njegovo.
1. Samuelova 5,7I kad stanovnici Ašdoda vidješe što je, rekoše: "Kovčeg Boga Izraelova ne smije ostati kod nas; jer je teška ruka njegova na nama i na bogu našemu Dagonu."
1. Samuelova 5,8Zato poslaše, te skupiše k sebi sve glavare filistejske i upitaše: "Što ćemo činiti s kovčegom Boga Izraelova?" Oni odgovoriše: "Neka se prenese kovčeg Boga Izraelova prijeko u Gat!" I prenesoše tamo kovčeg Boga Izraelova.
1. Samuelova 5,9A kad ga prenesoše, pusti Gospod na grad muku vrlo veliku. On udari stanovnike grada, velike i male, tako da je na njima provalila kužna micina.
1. Samuelova 5,10I poslaše kovčeg Božji u Ekron. Kad dođe kovčeg Božji u Ekron, povikaše stanovnici Ekrona: "Donesoše k nama kovčeg Boga Izraelova, da pomori nas i sav narod!"
1. Samuelova 5,11Zato poslaše, te skupiše sve glavare filistejske i zamoliše: "Otpravite kovčeg Boga Izraelova! Neka se vrati na mjesto, kamo pripada! Inače mogao bi pomoriti nas i narod naš." Jer je bio smrtan strah nad cijelim gradom. Teška je bila ruka Božja na njemu.
1. Samuelova 5,12Ljudi, koji ne pomriješe, bili su udareni kužnom micinom, i jauk se u gradu dizao do neba.
1. Samuelova 5,1 Kad su Filistejci osvojili Kovčeg Božji, prenesoše ga iz Eben Haezera u Ašdod.
1. Samuelova 5,2Nato Filistejci uzeše Kovčeg Božji, unesoše ga u hram Dagonov i smjestiše pokraj Dagona.
1. Samuelova 5,3Sutradan ujutro, kad su žitelji Ašdoda došli u hram Dagonov, gle, Dagon ležaše ničice na zemlji pred Kovčegom Jahvinim. Oni digoše Dagona i metnuše ga natrag na njegovo mjesto.
1. Samuelova 5,4Ali kad su ujutro uranili, gle, Dagon opet ležaše ničice na zemlji pred Kovčegom Jahvinim; glava Dagona i obje njegove ruke ležahu odsječene na pragu: na mjestu je stajao samo Dagonov trup.
1. Samuelova 5,5Zato Dagonovi svećenici i svi koji ulaze u Dagonov hram ne staju nogom na prag Dagonov u Ašdodu sve do današnjeg dana.
1. Samuelova 5,6Tada ruka Jahvina teško pritisnu žitelje Ašdoda i natjera ih u silan strah: udari ih čirevima, Ašdod i njegovo područje.
1. Samuelova 5,7Kad su ljudi u Ašdodu vidjeli što se dogodilo, rekoše: "Kovčeg Boga Izraelova ne smije ostati kod nas jer se ruka njegova ispriječila protiv nas i protiv našega boga Dagona.
1. Samuelova 5,8Oni sazvaše i okupiše sve knezove filistejske k sebi i rekoše: "Što da radimo s Kovčegom Boga Izraelova?" A oni odgovoriše: "U Gat neka se prenese Kovčeg Boga Izraelova." I prenesoše Kovčeg Boga Izraelova onamo.
1. Samuelova 5,9Ali kad su ga prenijeli, ruka se Jahvina spusti na grad i nasta silna strava: udari građane, od najmanjega do najvećega, tako da im se pojaviše čirevi.
1. Samuelova 5,10Oni tada poslaše Kovčeg Božji u Ekron. Ali kad je Kovčeg Božji stigao u Ekron, povikaše Ekronjani: "Donesoše Kovčeg Boga Izraelova k meni da pomori mene i sav moj narod!
1. Samuelova 5,11Zato sazvaše i okupiše sve knezove filistejske i rekoše: "Pošaljite natrag Kovčeg Boga Izraelova, neka se vrati na svoje mjesto da ne pomori mene i moj narod!" Jer vladaše smrtna strava u svemu gradu, toliko ondje bijaše pritisnula ruka Božja.
1. Samuelova 5,12Ljudi koji nisu pomrli bili su udareni čirevima i bolni se vapaj grada dizao do neba.
1. Samuelova 5,1Filistinci bijahu dakle uzeli *kovčeg Božji. Oni ga odnesoše iz Even-Ezerau Ašdod .
1. Samuelova 5,2Filistinci uzeše kovčeg Božji, odnesoše ga u kuću Dagonovu i staviše pokraj Dagona.
1. Samuelova 5,3Ašdoditi se digoše sutradan rano u jutro kad ono Dagon bijaše oboren na zemlju, ispred kovčega GOSPODOVOG. Oni uzeše Dagona i uspraviše ga na njegovo mjesto.
1. Samuelova 5,4Oni se sutradan digoše u rano jutro, a Dagon bijaše pao na zemlju pred GOSPODOVIM kovčegom. Glava Dagonova i njegove obje ruke, odsječene, nalaziše se na pragu. Bar nešto bijaše ondje ostalo od Dagona .
1. Samuelova 5,5Evo zašto, još i danas, u Ašdodu, svećenici Dagonovi i svi oni koji ulaze u kuću Dagonovu ne staju na prag Dagonov.
1. Samuelova 5,6Ruka se GOSPODOVA obori na Ašdodite, i on načini pustoš kod njih. On ih udari tumorima, Ašdod i njegovo područje.
1. Samuelova 5,7Kad ljudi Ašdodovi vidješe što to bijaše, oni rekoše: ” Nek kovčeg Boga Izraelovog ne ostane kod nas, jer nam je dao suviše mučno osjetiti ruku njegovu, nama samima i Dagonu, našem bogu! “
1. Samuelova 5,8Oni pozvaše sve prinčeve Filistine da se sastanu kod njih i rekoše im oni: ” Što mi možemo učiniti kovčegu Boga Izraelova? “ Oni odgovoriše: ” Treba prenijeti kovčeg Boga Izraelovog u Gat “ I oni preniješe kovčeg Boga Izraelovog.
1. Samuelova 5,9No, poslije tog prijenosa, ruka GOSPODOVA bi nad gradom. Bi jedna velika panika; GOSPOD udari ljude gradske, velike i male: on im posla tumore.
1. Samuelova 5,10 Oni poslaše kovčeg GOSPODOV u Ekron; Ali, čim kovčeg GOSPODOV stiže u Ekron, Ekroniti povikaše: ” Oni su premjestili kovčeg Boga Izraelovog kod mene da propadnem, ja i moj narod “
1. Samuelova 5,11Oni pozvaše sve filistinske prinčeve da se sastanu; Oni rekoše: ” Pošaljite kovčeg Boga Izraelovog i nek se vrati na mjesto gdje bijaše nek mi ne donese propast, meni i mom narodu. “ Bila je u stvari jedna smrtna panika u svem gradu, gdje se ruka GOSPODOVA bijaše ljuto oborila.
1. Samuelova 5,12Ljudi koji ne bijahu umrli bijahu napadnuti tumorima i jauk boli iz grada dizao se sve do neba. Filistinci šalju kovčeg natrag u Izrael
1. Samuilova 5,1A Filisteji uzeše kovčeg Božji, i odnesoše iz Even-Ezera u Azot.
1. Samuilova 5,2I uzevši Filisteji kovčeg Božji unesoše ga u dom Dagonov, i namjestiše ga do Dagona.
1. Samuilova 5,3A sjutradan kad ustaše Azoćani rano, a to Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim; i oni uzeše Dagona i metnuše ga opet na njegovo mjesto.
1. Samuilova 5,4A kad sjutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obje ruke otsječene bijahu na pragu; samo trup od Dagona bješe ostao.
1. Samuilova 5,5Zato sveštenici Dagonovi i koji god ulaze u dom Dagonov ne staju na prag Dagonov u Azotu do danas.
1. Samuilova 5,6Tada oteža ruka Gospodnja Azoćanima, i moraše ih i udaraše ih šuljevima u Azotu i međama njegovijem.
1. Samuilova 5,7A kad Azoćani vidješe šta je, rekoše da ne stoji kod nas kovčeg Boga Izrailjeva; jer je ruka njegova teška nad nama i nad Dagonom bogom našim.
1. Samuilova 5,8I poslaše, te sabraše k sebi sve knezove Filistejske, i rekoše im: što ćemo činiti s kovčegom Boga Izrailjeva? A oni rekoše: da se prenese u Gat kovčeg Boga Izrailjeva. I prenesoše kovčeg Boga Izrailjeva.
1. Samuilova 5,9A kad ga prenesoše, bi ruka Gospodnja na gradu s mukom vrlo velikom, i stade biti građane od maloga do velikoga, i dođoše na njih tajni šuljevi.
1. Samuilova 5,10Zato poslaše kovčeg Božji u Akaron; a kad dođe kovčeg Božji u Akaron, povikaše Akaronjani govoreći: donesoše k nama kovčeg Boga Izrailjeva da pomori nas i naš narod.
1. Samuilova 5,11Zato poslaše, te sabraše sve knezove Filistejske, i rekoše: pošljite kovčeg Boga Izrailjeva neka se vrati na svoje mjesto, da ne pomori nas i naroda našega. Jer bijaše smrtan strah po cijelom gradu, i vrlo teška bijaše ruka Gospodnja ondje.
1. Samuilova 5,12Jer ljudi koji ostajahu živi bolovahu od šuljeva tako da se vika u gradu podizaše do neba.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje