Tražilica


1. Timoteju 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 1,1Pavao, apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, Spasitelja našega i Krista Isusa, nade naše,
1. Timoteju 1,2Timoteju, pravome sinu u vjeri. Milost, milosrđe, mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
1. Timoteju 1,3Kao što sam te molio, da ostaneš u Efezu, kad sam zaputio u Makedoniju, da zapovjediš nekima, da ne uče drukčije,
1. Timoteju 1,4Niti da se bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja čine više prepiranja, negoli gradnju Božju, što stoji na vjeri.
1. Timoteju 1,5A svrha je zapovijedi ljubav iz čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne.
1. Timoteju 1,6Od toga neki zastraniše i svrnuše u prazne govore.
1. Timoteju 1,7Htjeli su da budu učitelji zakona, a da ne razumiju, ni što govore, ni što utvrđuju.
1. Timoteju 1,8A znamo, da je zakon dobar, ako ga tko drži kako treba.
1. Timoteju 1,9Znajući ovo, da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima, bezbožnicima i grješnicima, zločincima i nečistima, ubojicama oca i majke, krvnicima ljudskim,
1. Timoteju 1,10Bludnicima, muželožnicima, Ijudokradicama, lažljivcima, krivokletnicima, i ako što drugo ima protivno zdravoj nauci,
1. Timoteju 1,11Po evanđelju slave Blagoslovljenoga Boga, koje je meni povjereno.
1. Timoteju 1,12Zahvaljujem onome, koji mi dade jakost, Kristu Isusu, Gospodinu našemu, što me je držao za vjerna i postavio u službu,
1. Timoteju 1,13A prije sun bio hulitelj, i progonitelj i nasilnik; ali sam pomilovan, jer sam ne znajući učinio u nevjerstvu,
1. Timoteju 1,14Ali je vanredno obilovala milost Gospodina našega s vjerom i ljubavi u Kristu Isusu.
1. Timoteju 1,15Pouzdana je riječ i vrijedna da bude potpuno primljena, da je Krist Isus došao na svijet da spasi grješnike, od kojih sam prvi ja.
1. Timoteju 1,16Ali sam zato bio pomilovan, da na meni prvome pokaže Isus Krist svu strpljivost za pouku onima; koji će vjerovati u njega za život vječni.
1. Timoteju 1,17A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.
1. Timoteju 1,18Ovu zapovijed predajem ti, sine Timoteju, po prijašnjim proročanstvima za tebe, da biješ u njima dobar boj,
1. Timoteju 1,19Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši postadoše brodolomci u vjeri;
1. Timoteju 1,20Među kojima su Himenej i Aleksandar, koje predadoh sotoni, da se nauče ne huliti,
1. Timoteju 1,1 Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,
1. Timoteju 1,2Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
1. Timoteju 1,3Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka
1. Timoteju 1,4i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.
1. Timoteju 1,5Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.
1. Timoteju 1,6To su neki promašili i zastranili u praznorječje;
1. Timoteju 1,7htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.
1. Timoteju 1,8A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,
1. Timoteju 1,9svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljače,
1. Timoteju 1,10bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -
1. Timoteju 1,11po evanđelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.
1. Timoteju 1,12Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene
1. Timoteju 1,13koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri.
1. Timoteju 1,14I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.
1. Timoteju 1,15Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.
1. Timoteju 1,16A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni.
1. Timoteju 1,17A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
1. Timoteju 1,18Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti
1. Timoteju 1,19imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.
1. Timoteju 1,20Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti.
1. Timoteju 1,1Pavao, *apostol Krista Isusa, prema zapovijedi Boga našeg spasitelja i Krista Isusa našeg uzdanja,
1. Timoteju 1,2Timoteju, mom istinskom djetetu u vjeri: milost, milosrđe, mir sa strane Boga Oca i Krista Isusa, našeg Gospodina.
1. Timoteju 1,3Prema onome što sam ti ja preporučio pri mom odlasku za Makedoniju, ostani u Efezu da bi naložiti stanovitima da ne poučavaju neki drugi nauk,
1. Timoteju 1,4i da ne prianjaju uz legende i uz rodoslovlja bez kraja; to podstiče rasprave prije nego Božji nacrt, koji se ostvaruje u vjeri.
1. Timoteju 1,5Cilj ovoga naloga, to je ljubav koja dolazi iz jednog *čistog srca, iz jedne dobre savjesti i iskrene vjere.
1. Timoteju 1,6Da bi se odstranili s te crte, neki su zalutali u praznim brbljarijama;
1. Timoteju 1,7oni sebe vide *učiteljima zakona, dok u stvari, ne znaju ni što govore, ni što tako postojano tvrde.
1. Timoteju 1,8Zakon, mi to znamo, naime, dobar je, u mjeri u kojoj ga uzimamo kao zakon.
1. Timoteju 1,9Naime, shvatimo dobro ovo: zakon nije ondje za pravedne, već za ljude nepokorne i pobunjene, bezbožnike i *grješnike, svetogrdnike i oskvrnitelje, oceubojice i materoubojice, ubojice,
1. Timoteju 1,10razvratnike, pedere, trgovce robovima, lažljivce, krivokletnike, i za svakog tko se odupire zdravoj nauci.
1. Timoteju 1,11Evo što je sukladno *Evanđelju o slavi Boga svetoga, koje mi je bilo povjereno.
1. Timoteju 1,12Ja sam pun zahvalnosti prema onome koji mi je dao snage, Kristu Isusu, našem Gospodinu: on je taj koji me je osudio dostojnim povjerenja uzimajući me u svoju službu,
1. Timoteju 1,13mene koji ranije bijah *oskvrnitelj, progonitelj i nasilnik. Ali, on mi je učinio milosrđe, jer ja sam postupao iz neznanja, ne imajući vjere.
1. Timoteju 1,14Da, ona je preobilna za mene, milost našeg Gospodina, kao i vjera i ljubav koji su u Kristu Isusu.
1. Timoteju 1,15Ona je dostojna povjerenja, ta riječ, i zaslužuje biti potpuno biti primljena po svima: Krist Isus je došao u svijet za spasiti *grješnike od kojih sam ja prvi.
1. Timoteju 1,16Ali, ako mi je učinio milosrđe, to bi najzad u meni, prvom, da Isus Krist pokaza svoju velikodušnost, kao primjer sve oni koji povjerovaše u njega, s obzirom na vječni *život.
1. Timoteju 1,17Kralju *stoljeća, besmrtnom Bogu, nevidljivom i jedinom, čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
1. Timoteju 1,18Evo upute koji sam povjerio, Timoteju, mom djetetu, sukladno nekadašnjim*proročanstvima o tebi, da bi, ojačan njima, poveo dobar boj,
1. Timoteju 1,19s vjerom i dobrom savješću. Neki su ju odbacili i njihova je vjera imala brodolom.
1. Timoteju 1,20Među njima se nalaze Himenej i Aleksandar; ja sam ih predao *Sotoni, da nauče da više ne *hule.
1. Timotiju 1,1Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovijesti Boga spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega,
1. Timotiju 1,2Timotiju, pravome sinu u vjeri, blagodat, milost, mir od Boga oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega.
1. Timotiju 1,3Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Maćedoniju, da zapovjediš nekima da ne uče drukčije,
1. Timotiju 1,4Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji prije čine prepiranja negoli Božij napredak u vjeri.
1. Timotiju 1,5A namjera je zapovijesti ljubav od čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne;
1. Timotiju 1,6U kojima neki pogriješivši svrnuše u prazne govore,
1. Timotiju 1,7I htjeli bi da budu zakonici, a ne razumiju ni šta govore, ni šta utvrđuju.
1. Timotiju 1,8A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
1. Timotiju 1,9Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grješnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskima,
1. Timotiju 1,10Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako što ima protivno zdravoj nauci,
1. Timotiju 1,11Po jevanđelju slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno.
1. Timotiju 1,12I zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu koji mi daje moć, što me za vjerna primi i postavi me u službu,
1. Timotiju 1,13Koji sam prije bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih u nevjerstvu.
1. Timotiju 1,14Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vjerom i ljubavi u Hristu Isusu.
1. Timotiju 1,15Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svijet da spase grješnike, od kojijeh sam prvi ja.
1. Timotiju 1,16Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvome pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji mu hoće vjerovati za život vječni.
1. Timotiju 1,17A caru vječnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome premudrome Bogu čast i slava vavijek vijeka. Amin.
1. Timotiju 1,18Ovu pak zapovijest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjijem proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,
1. Timotiju 1,19Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši otpadoše od vjere;
1. Timotiju 1,20Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje